Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Antònims

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Antònims

  1. 1. Paraules antònimesAlgunes paraules signifiquen el contrari que altres. Per exemple, brutícia téun significat contrari al de la paraula netedat. Les paraules que tenensignificats contraris s’anomenen paraules antònimes. ACTIVITATS1. Copia les parelles de paraules que són antònimes.banyar / netejar bo / difícil reparar / espenyarsuau /brut prop /lluny omplir / buidarpujar / córrer atrevit / prudent tard / prest2. Relaciona cada paraula amb l’antònim corresponent. Sa * * gros fosc * * egoista vestit * * clar prim * * malalt generós * * despullat3. Escriu l’antònim que correspon a cada paraula.• guanya • començar • llançar • donar• alegre • fort • ric • bo4. Copia el text següent substituint les paraules destacades per unantònim.Volia vendre aquell pis. Era molt fosc i estava en un carrer renouer. Leshabitacions eren petites i la cuina, antiga. A més, tenia una plaça de garatgeestreta. En resum, un pis molt lleig. © 2009 Illes Balears/Santillana Educación, S. L.

×