Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

6,529 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas

 1. 1. Darbą atliko:Karolina Tarasevičiūtė irMilda Juškaitė 10b
 2. 2.  Sąvokos Kovo 11-osios aktas Imperijos pasipriešinimas Kruvinieji Sausio įvykiai Nepriklausomybės įtvirtinimo keliu Išvados Literatūra
 3. 3.  Fiasko – nesėkmė. “Jedintsvo” – prieš Lietuvos nepriklausomybė kovojusi organizacija. OMON - specialios paskirties milicijos būrys, Tarybų Sąjungoje 1987 m. įkurti specialios paskirties milicijos daliniai.
 4. 4.  1990m. Pirmuosius demokartinius LSSR Aukščiausios Tarybos rinkimus laimėjo neatidėliotino ir besąlygiško nepriklausomybės atkūrimo siekiantis Sąjudis. Tų metų kovo 11-oji diena Lietuvos istorijoje tapo lemtinga diena, 124 deputatū balsų už sprendimu paskelbtas Valstybės nepriklausomybės aktas. Taip pat Lietuva atgavo senąjį valstybės pavadinimą – Lietuvos Respublika.
 5. 5.  Nepriklausomybės atkūrimas sukėlė Maskvai įniršį ir 1990m. Balandžio 13d. M.Gorbačiovas paskelbė Lietuvai ultimatumą – per dvi dienas atšaukti Aktą. Paveikti Lietuvą Gorbačiovas siekė įvairiais būdais pradėjo ekonominę blokadą, kiršino joje gyvenančias tautas ir t.t. Tuo pat tikslu 1988m. KGB įkūrė promaskvietišką “Jedintsvo” organizaciją. Lietuviai patyrė daug ekonominių sunkumų, tačiau Sąjudis neleido jiems pasiduoti.
 6. 6.  1991m. Sausio 8 dieną protestuojantys LKP šalininkai, jedinstvininkai, civiliais perrengti sovietų karo mokyklos kursantai nesėkmingai bandė įsiveržti į Aukščiausios Tarybos rūmus. Sekančią dieną įtampa neatslūgo, dvi priešiškos grupės – okupantų šalininkai ir nepriklausomybės gynėjai rinkosi prie rūmų. Sausio 10d. Gorbačiovas Lietuvai paskelbė ultimatumą tučtuojau atkurti kostituciją ir LSSR konstitucijos galiojimą.
 7. 7.  Sausio 10d. Gorbačiovas Lietuvai paskelbė ultimatumą tučtuojau atkurti kostituciją ir LSSR konstitucijos galiojimą. Iki tol tik gąsdinusi sausio 11-ąją kariuomenė pradėjo puolimą – užgribė spaudos rūmus, kitus objektus. Sausio 12d, minios žmonių rinkosi saugoti Aukščiosiosios Tarybos rūmų, Televizijos ir radijo komiteto, televizijos bokšto. Tačiau M. Gorbačiovui ši avantiųra baigiasi fiasko, kai žinios apie šiuos įvykius paskriejo pasaulį, SSRS valdžiai reikėjo gelbėti savo bankrutuojančia valstybę.
 8. 8.  1991m. Lietuva į SSRs šmeižtą ir agresiją atsakė referendumu, kuriame dalyvavo 2,2mln. Rinkėjų. 90, 5% nuprendė, kad Lietuva turi būti nepriklausoma demokratinė valstybė. 18 kartų sovietų kariai ir OMON smogikai bandė naikinti Lietuvos Vyriausybės pasienyje kurtus muitinės postus. Kruviniausia ataka įvyko 1991m. Liepos 31 – osios naktį Medininkuose, omoninkai iš pasalos nužudė 7 Lietuvos pareigūnus.
 9. 9.  Lietuviai ilgai ir skaudžiai turėjo kovoti už neppiklausomybę, tačiau ją išsikovojo, kai perversmininkai pripažino pralaimėję. Buvo nugriautas Lenino paminklas, kaip režimo griūties simbolis. Demokratinių jėgų pergalė Maskvoje atvėrė kelią tarptautiniam Baltijos šalių nepriklausomybės pripažinimui.
 10. 10.  http://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_13 http://www.prokuraturos.lt/Pirmaspuslapis/Rezonansin% C4%97sbylos/Medininkai/tabid/467/Default.aspx http://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_nepriklausomyb%C4 %97s_atk%C5%ABrimo_diena http://kovo11eitynes.lt/ http://www.sausio13.lt/

×