Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PENGURUSAN SUMBERMAKLUMAT MURIDDisediakan oleh,Estefa Dumang anakBenjamin
Sumber maklumatmurid merupakandokumen yangmengandungi catitanmaklumat tentang profilmurid, profil ibu bapa,rekod kesihatan...
Pengurusan sumber maklumat penting bagi memudahkan dan melancarkanpengurusan data – data peribadi murid di mana ia akan me...
Apa kelemahan dalam pengurusansumber maklumat murid ?Guru tidak dapat membezakan antara data yang diperolehdengan maklumat...
Kaedah penyimpanandata maklumatperibadi muridSistem konvensional Sistem moden
Perbezaan Sistem Konvensional dan Sistem ModenSistem Konvensional Sistem Moden Menggunakan tempat/ almari/ rak yang sesua...
Kepentingan Pengurusan Sumber Maklumat Murid Membantu guru menentukan aktiviti atau pengalaman yang sesuai dengan minatmu...
Sekian, terima kasih (^_^)v
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pengurusan sumber maklumat murid

2,712 views

Published on

  • Be the first to comment

Pengurusan sumber maklumat murid

  1. 1. PENGURUSAN SUMBERMAKLUMAT MURIDDisediakan oleh,Estefa Dumang anakBenjamin
  2. 2. Sumber maklumatmurid merupakandokumen yangmengandungi catitanmaklumat tentang profilmurid, profil ibu bapa,rekod kesihatan dansebagainyaDefinisi sumbermaklumat murid
  3. 3. Pengurusan sumber maklumat penting bagi memudahkan dan melancarkanpengurusan data – data peribadi murid di mana ia akan membantu pihakpengurusan sekolah untuk menguruskan sekolah dengan lancar tentang apa jugayang berkaitan dengan pembangunan akademik dan perkembangan moral dansosial murid – murid.Pengurusan Sumber Maklumat
  4. 4. Apa kelemahan dalam pengurusansumber maklumat murid ?Guru tidak dapat membezakan antara data yang diperolehdengan maklumat. Data ialah koleksi fakta yang tidakbermakna dan belum diproses. Maklumat pulamerupakan data – data yang bermakna dan telahdiproses.
  5. 5. Kaedah penyimpanandata maklumatperibadi muridSistem konvensional Sistem moden
  6. 6. Perbezaan Sistem Konvensional dan Sistem ModenSistem Konvensional Sistem Moden Menggunakan tempat/ almari/ rak yang sesuai untukmenyimpan fail. Menerima kritikan kerana guru kurang kemahiran. Proses pencarian memerlukan masa yang lama akanmenyukarkan guru untuk membuat rujukan ataumencari maklumat tersebut. Sistem fail pula memerlukan kod tertentu. Kod iniperlukan perancangan daripada awal. Sekiranya berlaku perubahan pentadbiran, sistem kodhendaklah tidak berubah Dasar pengurusan kerja tanpa kertas atau ‘paperlessgovernment’ untuk mencapai matlamat penggunaankomputer secara optima dalam pengurusanpendidikan Menggunakan perisian yang mudah diperolehiterutamanya yang dibekalkan oleh KementerianPelajaran Malaysia iaitu perisian Microsoft Office. Penyimpanan data memerlukan bilangan komputeryang banyak. Memerlukan back-up seperti External Hard Disk atauCD. Memerlukan kemahiran menggunakan perisiankomputer yang pelbagai.
  7. 7. Kepentingan Pengurusan Sumber Maklumat Murid Membantu guru menentukan aktiviti atau pengalaman yang sesuai dengan minatmurid. Memaklumkan kepada guru mengenai keperluan murid lain. Pihak sekolah sentiasa melindungi maklumat peribadi murid yang bermasalah demimenjaga maruah murid tersebut. Memberi peluang kepada guru kelas menghubungi ibu bapa atau penjaga supayadapat berbincang tentang anak murid. Membantu guru dalam pengurusan bilik darjah khususnya dalam mewujudkanpsikososial yang sihat. Catatan atau komen guru matapelajaran serta markah purata membantu ibu bapamengetahui dan memahami kemajuan akademik serta kelebihan atau kelemahananaknya. Melalui buku kedatangan guru boleh mengesan murid yang ada masalah kehadirandan kelewatan.
  8. 8. Sekian, terima kasih (^_^)v

×