Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hvorfor er det svært at formidle virtuelle res

396 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hvorfor er det svært at formidle virtuelle res

 1. 1. Hvorfor er det svært at formidle virtuelle ressourcer? Esben Fjord, udviklingschef, Gladsaxe Bibliotekerne
 2. 2. HVAD ER DET VI TALEROM, NÅR VI SNAKKER OM FORMIDLING???
 3. 3. Samlingen (kvantitet)
 4. 4. Den personlige vejledning (kvalitet)
 5. 5. RammerBiblioteksrumReolerMagasinerUdstillinger (udvalg)
 6. 6. VærktøjerMaterialevalg og plejeKassationKatalogiseringIndretningFiltrering og udvælgelsePersonlig viden og kompetencer
 7. 7. Det fysiske bibliotekEn kombination mellem samlingen og den personligevejledningKvaliteten ligger i, at personalet via deres kompetencer kanudvælge, filtrere materialer fra samlingenDe rette værktøjer er til stede, dels til at vedligeholdesamlingen (materialevalg, kassation og pleje) og dels til at skabe merværdi (referenceinterview,kompetencer m.v.)
 8. 8. Supermarkedet
 9. 9. Specialforretningen
 10. 10. Men hvad så med det virtuelle bibliotek
 11. 11. Samlingen - kvatitet
 12. 12. RammerneWebportalDRMAdgangskontrol
 13. 13. VærktøjerIndekseringSøgeboks
 14. 14. Det virtuelle bibliotekSpecialiserede data, samlet i en webportal og beskyttet viaDRM og adgangskontrolPersonalet har ikke muligheder for at udvælge og filtrere datafra e-ressourcerneDer mangler værktøjer både til at vedligeholde samlingenog til at skabe merværdiDet virtuelle bibliotek giver med andre ord ikke mulighed for atudføre en personlig vejledning baseret på personalets viden ogkompetencer
 15. 15. Der mangler værktøjer tilDIGITAL MATERIALEVALG OG PLEJE
 16. 16. Der mangler værktøjer til UDVÆLGELSE og FILTRERING
 17. 17. Eksempler på Digital Materialevalg Zemanta
 18. 18. Eksempel på udvælgelse og filtrering
 19. 19. Måske er løsningen på vej!!!!
 20. 20. DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK
 21. 21. Kilde: Michael Anker
 22. 22. OpsamlingFormidling handler både om samling og personlig vejledningForudsætningen er gode rammer og værktøjerDet digitale bibliotek er udelukkende en samling, hvor dermangler værktøjer til digital materialevalg, udvælgelse ogfiltreringMen der er håbDANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK ER PÅ VEJ!!!!
 23. 23. TAK Link tilpræsentation: http://goo.gl/ieE8w

×