Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Infecciones Carla, Sara, Allo

475 views

Published on

Published in: Health & Medicine, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infecciones Carla, Sara, Allo

 1. 1. ENFERMIDADES INFECCIOSAS <ul><li>Son a manifestación clínica consecuente a unha infección provocada por un microorganismo (bacterias, fungos, virus e protozoos) </li></ul><ul><li>Poden ser: </li></ul><ul><ul><li>· Transmisibles · Non transmisibles </li></ul></ul>
 2. 2. CLASIFICACIÓN <ul><li>Enfermidades bacterianas </li></ul><ul><li>Enfermidades víricas </li></ul><ul><li>Enfermidades fúnxicas </li></ul><ul><li>Enfermidades protozoicas </li></ul>
 3. 3. ENFERMIDADES BACTERIANAS <ul><li>As bacterias son microorganismos procariotas que contan con numerosas especies tanto de vida libre como parásitas e patóxenas.
 4. 4. Para combatelas úsanse os antibióticos. </li></ul>
 5. 5. As máis coñecidas son… <ul><li>Neumonia: é unha inflamación e infección dos pulmóns. Os seus sintomas son: </li></ul>- Tos ou dor de gorxa - Fiebre - Escalofríos - Respiración rápida ou dificultade ao respirar - Dor pectoral e abdominal - Agotamento - Vómitos
 6. 6. <ul><li>Tuberculose : é unha enfermidade grave que afecta aos pulmóns e as bacterias difúndense polo aire. Os seus sintomas son: </li></ul><ul><ul><li>Tos durante 3 ou máis semanas
 7. 7. Sudores nocturnos
 8. 8. Sensación de cansazo todo o tempo
 9. 9. Fiebre ou escalofríos
 10. 10. Perda de peso
 11. 11. Perda de apetito </li></ul></ul>
 12. 12. ENFERMIDADES VÍRICAS <ul><li>O virus é un diminuto organismo infeccioso que precisa dunha célula viva para reproducirse. Adhirese á célula e libera o seu ADN ou ARN e asume o control dalghúns procesos metabólicos da mesma. </li></ul>
 13. 13. As máis coñecidas son… <ul><li>SIDA: Sindrome de Inmuno Deficiencia Adquirida, causada polo VIH. </li></ul><ul><ul><li>· Sindrome: refírese a un grupo de problemas de saúde que compoñen unha enfermidade.
 14. 14. · Inmuno deficiencia: significa que se debilita o sistema inmunolóxico.
 15. 15. · Adquirida: calquera se pode infectar </li></ul></ul>Pódese adquirir: · Mantendo relacións sexuais cunha persoa infectada · Compartir xeringas cunha persoa infectada · Nacer dunha nai infectada ou tomar leite materno
 16. 16. Gripe : a gripe é unha infección no nariz, gorxa e pulmóns, que pode ser causada por máis de 100 virus diferentes. · Síntomas da gripe: - Debilidade e cansazo - Febre - Tos seca - Mocos - Calafríos e dores musculares - Dor de cabeza · Tratamento: Os antibióticos non serven para tratar os virus. Non existe tratamento para combater a gripe, pero pódense tomar medicamentos para aliviar algúns síntomas.
 17. 17. <ul><li>Mononucleosis: é unha enfermidade vírica que afecta aos glóbulos vermellos </li></ul><ul><ul><li>O virus contáxiase de persoa a persoa, a través da saliva.
 18. 18. Tratamento: repouso
 19. 19. Os síntomas aparecen de 4 a 6 semanas despois da exposición e son: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fiebre
 20. 20. Dor de gorxa e ganglios inflamados
 21. 21. Sensación de cansazo
 22. 22. Fígado e bazo inflamados </li></ul></ul></ul>
 23. 23. INFECCIÓNS CAUSADAS POR FUNGOS <ul><li>Estas enfermidades son transmitidas por contacto directo ou depositación (o fungo pasa da pel a un hábitat onde permanece ata que se produce unha infección por contacto directo co fungo).
 24. 24. Os fungos máis frecuentes son os papilomas. </li></ul>
 25. 25. As máis coñecidas son… <ul><li>Candidiase: é unha enfermidade moi común en persoas VIH positivas. É causada polo virus da candida, presente en tódalas persoas, pero o cal está mantido á marxe polo sistema inmunolóxico humano. Pode estar presente na boca, na vaxina e na gorxa. Tamén pode estenderse e causar infección no cerebro, no corazón e nas articulacións oculares. </li></ul>
 26. 26. Tiña: enfermidade contaxiosa por fungos. Hai varios tipos de tiña que se diferencian segundo a zona afectada do corpo e segundo a forma que teña a infección. Formas da infección: - Forma de anel - Vermellas - Escamosas Zonas afectadas: · Pé de atleta (pé) · Picazón do suspensor (ingle, afecta principalmente a varóns) · Tiña do cuero cabelludo (cuero cabelludo) · Tiña corporal (todo o corpo)
 27. 27. ENFERMIDADES PROTOZOICAS <ul><li>As enfermidades protozoicas son enfermidades producidas por “animais”. </li></ul>Estes alóxanse tanto dentro coma fora do individuo contaminado. Desenrolan defensas para manterse vivos mentres habitan ao individuo e defenderse dos ataques do sistema inmunolóxico.
 28. 28. As máis coñecidas son… <ul><li>Pediculose (piollos): é unha infestación das partes do corpo con vello por piollos ou lendres. Pódese infectar calquera persoa e contáxiase de persoa a persoa por contacto directo. Tamén pode presentarse en persoas con pouca hixiene persoal. Os seus síntomas son picazón na zona onde se alimentan os piollos. </li></ul>
 29. 29. Sarna: é unha enfermidade causada por un ácaro. É moi contaxiosa, sobre todo en persoas que viaxan moito. Transmítese principalmente por contacto sexual. · Os principais síntomas son o picazón que aumenta ás noites ou coa calor. Non hai síntomas de febre mentres non haxa infección.
 30. 30. OUTRAS ENFERMIDADES COMÚNS: · Bacterianas : - Conxuntivite - Tétano - Gonorrea - Sífilis - Lepra · Víricas: - Hepatite - Paperas - Herpes - Sarampión - Meninxite - Varicela

×