Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ORIXEA primeira referencia a Cangas na Historia é undocumento do 1160 no que o rei Fernando IIdona a un nobre do seu séqui...
Nos seus inicios Cangasconformaríase en dous núcleosurbanos diferentes: O Barrio do Costal é o máisantigo da vila. Ao seu...
O PLANO é diferente segundo o barrio. O Costal, situado na altura, presenta untrazado radial das rúas nalgúns puntos,resu...
Na edificación, das posibles vivendas existentes na Idade Mediahoxe persisten en Cangas dous modelos.CASA CON PATÍNExclusi...
En todos os casos o materialdas casas era a pedra degranito (bloquesirregulares –cachotaría– ouregulares coidadosamentelab...
O casco antigocontaba con distintaspuntos de interesedos que naactualidade só seconservan algúns.
A Excolexiata deCangasA súa construcióniniciouse no 1493 erecibiu o título deColexiata no 1545. Foidestruidaparcialmente n...
A ponte sobre o río BouzósEstaba situada ao leste doBarrio do Sinal. Era de estilogótico e contaba cun arcooxival. Hoxe en...
O Campo do MercadoEra un espacio situado aoremate da zonaurbanizada ata o quechegaban dous regatosque provocaban o seuench...
Entre os usos de solotradicionalmentedestacaba oresidencial. Taménexistían algúns usosartesanais. Así, as rúasdo Barrio do...
Actualmente o casco antigo deCangas está afectado polo deteriorofísico de rúas e casas, algo queprexudica á imaxe da vila....
LOSN
LOSN
A comezos doséculo XX, co finde conseguir máisespazo, foiconstruido enCangas o primeiroaterrado, o doCostal, onde seatopaa...
NazaretVivendas de proteciónoficialSon vivendas construidas conaxuda estatal e conlimitacións no prezo de vendaou de alugu...
Bloques de vivendas depromoción privadaSon edificios en altura que enCangas non adoitan sobrepasar assete plantas.Vivendas...
Áreas deservizos eocioEn Cangasdestacan aspistas deatletismo, ocampo defútbol, oAuditorioMunicipal, oCentro deSaúde, diver...
A dotación deservizos queda ásveces escasa: enCangas non haihospital (apoboación debetrasladarse aVigo) nin piscinamunicip...
ÁreasindustriaisEntre elasdestaca oPolígono daPortela.
O Plan Xeral de Ordenación Urbana é o instrumento básico para a ordenaciónurbanística integral dun municipio e proxecta o ...
Comentario do plano urbano de cangas
Comentario do plano urbano de cangas
Comentario do plano urbano de cangas
Comentario do plano urbano de cangas
Comentario do plano urbano de cangas
Comentario do plano urbano de cangas
Comentario do plano urbano de cangas
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Comentario do plano urbano de cangas

596 views

Published on

comentario do plano de Cangas:evolución

Published in: Education, Technology, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Comentario do plano urbano de cangas

 1. 1. ORIXEA primeira referencia a Cangas na Historia é undocumento do 1160 no que o rei Fernando IIdona a un nobre do seu séquito o herdo da vila. Porén, aocupación humana do territorio ven desde máis atrás.Os primeiros asentamentos humanos en ÉPOCAPALEOLÍTICA deron paso á romanización, que viuacompañada polo progreso da pesca, aínda que aagricultura manteríase como actividade principal.Durante os séculos posteriores, Cangas sufriría saqueostanto por parte dos viquingos como dosMUSULMÁNS.Xa na Idade Media, concretamente no século XV,a poboación de Cangas verase atraída definitivamentepola pesca e comezará a instalar as primeirasconstrucións. Isto determinou que de lugar ou vila (o quereflectía o seu carácter agrario) pasara a ser porto.
 2. 2. Nos seus inicios Cangasconformaríase en dous núcleosurbanos diferentes: O Barrio do Costal é o máisantigo da vila. Ao seu péchegaba o mar antes dosaterrados e conta connumerosos manaciais. A rúa deBerbetaña, a da Faixa, a do Hío,O Outeiro, Síngulis, Os Píos oua rúa do Arco forman partedeste barrio. A Ribeira ou Barrio do Sinalestá separado do anterior polaRúa Real e é máis novo(creouse nos albores da I.Moderna). A rúa da Materia, ados Baldes, a da Estrela, a doLirio, a do Hospital, o Eirado doSinal ou a rúa Sol pertencen aeste barrio.
 3. 3. O PLANO é diferente segundo o barrio. O Costal, situado na altura, presenta untrazado radial das rúas nalgúns puntos,resultado da adaptación á orografía doemprazamento, sendo o plano irregular odominante. Ademais, as rúas estreitas etrama pechada e compacta protexían áscasas das inclemencias do tempo. A Ribeira desenvolveuse adaptándose áliña costeira, con tendencia áorganización lonxitudinal ao longo doareal. Presentaba un aspecto disperso,con casas illadas que tan só nun par depuntos se agrupaban, unha (relativa)dispoñibilidade de espazo que permitiría odeseño dun plano con tendencia regular.Aínda que pódese descartar a existenciadunha muralla, Cangas tal vez contara conportas de acceso situadas no remate dasrúas, en tanto que as propias casas cercabana vila.
 4. 4. Na edificación, das posibles vivendas existentes na Idade Mediahoxe persisten en Cangas dous modelos.CASA CON PATÍNExclusiva das Rías Baixas, elevamoderadamente a vivenda, áque se accede por unhaescaleira exterior situada nafachada, e deixa debaixo dela aentrada a un baixo utilizadonormalmente como almacéndos aparellos de pesca.CASA DE PINCHOConsta dunha única altura a rasde chan, con tellado a dúasaugas, rematado en formanotablemente apuntada.
 5. 5. En todos os casos o materialdas casas era a pedra degranito (bloquesirregulares –cachotaría– ouregulares coidadosamentelabrados)Asdimensiónsdos solareseran moireducidas,tanto máis setemos enconta que porregra xeralnon toda asuperficie seconstruía, poisparte delaestabaocupada porunha pequenahorta.
 6. 6. O casco antigocontaba con distintaspuntos de interesedos que naactualidade só seconservan algúns.
 7. 7. A Excolexiata deCangasA súa construcióniniciouse no 1493 erecibiu o título deColexiata no 1545. Foidestruidaparcialmente no 1617por un ataque turco emodificada en etapassucesivas conelementos dediferentes estilosarquitectónicos(barroco, gótico,plateresco…).
 8. 8. A ponte sobre o río BouzósEstaba situada ao leste doBarrio do Sinal. Era de estilogótico e contaba cun arcooxival. Hoxe en día consérvasesoterrada.
 9. 9. O Campo do MercadoEra un espacio situado aoremate da zonaurbanizada ata o quechegaban dous regatosque provocaban o seuenchoupamento. Naactualidade a Praza deAbastos ocupa este lugar.
 10. 10. Entre os usos de solotradicionalmentedestacaba oresidencial. Taménexistían algúns usosartesanais. Así, as rúasdo Barrio do Sinalcoñeceron a labor dosgremios: a rúa daMateria acollía oficiosvariados, ferraxes ecoiro, e a rúa dosBaldes, a elaboraciónde toneis. Actualmenteproduciuse unhaterciarización dos usos.
 11. 11. Actualmente o casco antigo deCangas está afectado polo deteriorofísico de rúas e casas, algo queprexudica á imaxe da vila.Todo isto provocou a posta en marchade políticas de rehabilitación física queaínda non finalizou.
 12. 12. LOSN
 13. 13. LOSN
 14. 14. A comezos doséculo XX, co finde conseguir máisespazo, foiconstruido enCangas o primeiroaterrado, o doCostal, onde seatopaactualmente aAlameda Vella. Xanos anos 80faríase unsegundoaterrado, o doSinal, sobre o quese sitúa aAlameda Nova.
 15. 15. NazaretVivendas de proteciónoficialSon vivendas construidas conaxuda estatal e conlimitacións no prezo de vendaou de alugueiro.Caracterízanse polamonotonía e a baixa calidadeconstrutiva, que provoca o seuenvellecemento prematuro. Asolución a este problema estána rehabilitación dosedificios.
 16. 16. Bloques de vivendas depromoción privadaSon edificios en altura que enCangas non adoitan sobrepasar assete plantas.VivendasunifamiliaresSon vivendas individuais,exentas ou acaroadas
 17. 17. Áreas deservizos eocioEn Cangasdestacan aspistas deatletismo, ocampo defútbol, oAuditorioMunicipal, oCentro deSaúde, diversoscentrosescolares evariospavillónsdeportivos(Gatañal,Romarigo…).
 18. 18. A dotación deservizos queda ásveces escasa: enCangas non haihospital (apoboación debetrasladarse aVigo) nin piscinamunicipal.
 19. 19. ÁreasindustriaisEntre elasdestaca oPolígono daPortela.
 20. 20. O Plan Xeral de Ordenación Urbana é o instrumento básico para a ordenaciónurbanística integral dun municipio e proxecta o desenvolvemento urbano para certonúmero de anos: os usos e clasificación do solo (urbano, urbanizable e non urbanizable),a edificabilidade, a rede viaria, os equipamentos e as medidas de proteción ambiental.Cangas non conta aínda cun PXOU; foron elaborados varios pero ningún chegou a seraprobado, e o urbanismo da vila segue a rexerse por unhas Normas Subsidiarias do1994, moi incompletas para a actual situación urbanística.

×