Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Vanlige spørsmål, varmeregnskap og målere

377 views

Published on

Forklaring til beboere som er tilknyttet avtale om individuell måling av varme og varmtvann.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vanlige spørsmål, varmeregnskap og målere

  1. 1. Vanlige stilte spørsmål Varmeregnskap og målereista Norge AS Oslo: Nils Hansens vei 4 0667 Oslo 22 88 59 00www.ista.no Trondheim: Vestre Rosten 85 7075 Tiller 72 88 22 00firmapost@ista.no
  2. 2. Varmeregningen Hvordan kan man redusere forbruket?Jeg har penger til gode, når får jeg de? Man kan fint ha en behagelig temperatur innendørs uten at detTilgodehavende utbetales av anleggets forretningsfører (samme som du betaler skal være kostbart.husleie/fellesutgifter til). Vår rolle er kun avlesning og utarbeidelse av varmeregnskapet. Vi har noen gode råd til deg som vil spare både lommeboken og miljøet!Jeg må betale penger - kan jeg få delt opp beløpet eller utsatt fristen? Luft riktig - ikke fyr for kråka!Det er ikke ista som skal ha pengene, alle innbetalinger skjer til anleggets forretningsfører(samme som du betaler husleie/fellesutgifter til). Vår rolle er kun avlesning og utarbeidelse av Det koster varme å ha vinduer stående åpne eller bare på gløtt.varmeregnskapet. Hold vinduene lukket når du bruker varme. Luft ut hver dag på følgende måte: Steng radiatorene og åpne alle vinduer evt.Målerne – doprimo 1, 2 og 3 dører i ca 5 minutter. Lukk dem igjen og still radiatorventilen som før.Hvordan reagerer måleren på andre varmekilder? Senk temperaturen!Måleren registrerer både rommets og radiatorens temperatur ogvil først registrere et forbruk når radiatoren har en høyere Ved å senke din temperatur med en grad minsker du energiforbruket med minst 5%.temperatur enn rommet. Så en ekstern varmekilde påvirker ikke For de fleste er 18-21 graders temperatur den riktige romtemperatur på dagtid. Ommåleresultatet. natten ønsker kroppen noe svalere temperaturer Ved å ha to til tre grader kjøligere i soverommet, vil du sove bedre. Den som i løpet av natten lar radiatorene stå på fult,Hvordan reagerer måleren på å bli tildekket? sløser ikke bare med energi og penger, de kan også være mindre bra for helsen. Noen forskere foreslår også at 16 grader er den ideelle rom temperatur når vi skal sove.Når en radiator og/eller måler er lukket inne eller tildekket,registrerer måleren det som et ekstra forbruk når Tenk på varmen når du reiser bortromtemperaturføleren registrerer en temperatur større enn 25grader celsius. Dette er i henhold til NS/EN 834. Er måleren Når hjemmet skal stå tomt i lengre tid, er den ideelle temperaturen 15 grader - uansetttildekket av en sofa for eksempel vil man forhindre varmen fra å årstid. Hjemmet og møbler klarer seg uten kunstig varme. Vårt tips er likevel å skru nedsirkulere i rommet. Dette gir en varmeregning som er høyere i temperaturen i den kalde årstid selv om du ikke skal være borte lengre enn 3 ukerforhold til varmen du har opplevd i rommet. Ikke la noen rom være helt kalde. Det kan gi fuktproblemer og kan gjøre det vanskelig åHvorfor teller ikke målerne likt ved samme termostatinnstilling? holde varmen i de tilstøtende rommene. Hold minimum 15 grader i rom du ikke benytter og hold døren lukket til disse rom.Hvis termostatventilen er innstilt på å holde lik temperatur i rommet, vil radiatoren, avhengigav størrelse og plassering avgi forskjellig varmemengde. Noe som igjen fører til at målerne Vedlikehold radiatorene!teller forskjellig.Hvordan teller måleren? De som fortsatt regulerer sine radiatorer med en gammeldags radiatorkran bør vurdere å bytte de ut med mer moderne termostatventiler. Erfaringen viser at varmekostnadeneMåleren teller andeler av forbruket i en definert fyringssesong. Ved skjæringsdato (overgang kan senkes med opp til 8% ved hjelp av nye termostatregulatorer. Vi ser også ofte attil ny sesong) lagres verdien i påvente av avlesning og måleren begynner å telle på nytt i den gamle kraner er utette og slipper igjennom varme til en radiator du trodde var avslått.nye fyringssesongen. Radiatoren kan kjennes kald ut, men varmen registreres av måleren - som er vesentlig mer følsom enn hånden.Er det avleste forbruk i kroner?Nei, måleren registrerer den enkelte radiators andel av det totale varmeforbruket. Deleprisenvil variere fra år til år avhengig av energipriser, totalforbruk og totalt antall avleste deler.

×