Fjernvarmedagene 2012

659 views

Published on

P

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fjernvarmedagene 2012

 1. 1. Nye krav til måling, EED vedtatt i EUEspen Karlsholmen – ista Norge AS
 2. 2. Historikk – Eierskap Nøkkeltall – 2011Selskapets historie strekker seg tilbake til etableringen avCLORIUS og ISTA for over 100 år siden. De to selskapene, ista Internationaldanske CLORIUS og tyske ISTA, står bak en rekke patenterinnen måleutstyr og er i dag etablert i 25 land og er overlegen Omsetning € 700 mill.internasjonal markedsleder innen kjernevirksomheten måling Ant leiligheter 12 mill.og avregning av varme og varmt vann. Ansatte 4.570I Norge ble virksomheten startet opp 11.11.1952 under Land 25navnet Clorius. ista Norgeista er 100 % eid av investeringsselskapet Charterhouse Omsetning 25 mill.Development Capital Ltd. Selskapet er ikke børsnotert, noesom gir rom for langsiktig planlegging og investering i kunder. Ant leiligheter 13.000 Fast ansatte 16 Deltidsansatte 10 Representert i Oslo og Trondheim, samt agent i Kristiansand.
 3. 3. ForretningsområderTrondheim og OsloTrondheim”Metering” – Hovedsakelig tjenester rettet mot energiverk.• Markedsleder på stikkprøvekontroller for e-verk og rapportering mot Justervesenet, 2.900.000 målere under kontroll.• Montasje og drift av fjernvarmemålere (eneleverandør til Statkraft Varme AS).• Innsamling av måleverdier for norske e-verk• Akkreditert (SWEDAC) laboratoriumOslo”Sub-metering” – Hovedsakelig tjenester rettet mot sameier og borettslag.• Markedsleder på individuell måling av varme og varmt vann• Salg og installasjon av måleutstyr• Drift, innsamling, utarbeidelse av varmeregnskap og support
 4. 4. Individuell måling på den politiske dagsorden• Kommunal- og regionalminister Liv Signe Narvasete, oppnevnte den21.12.09 en arbeidsgruppe som skulle gi innspill til en handlingsplan forenergieffektive bygg innen 1 juli 2010. Overleveringen ble senere utsatt til 23august 2010.• En av hovedkonklusjonene til arbeidsgruppen er å få på plass et nasjonaltmåleverktøy for å følge utviklingen av energibruk til drift av bygg og effektenav igangsatte virkemidler for energieffektivitet.• Det ble også konkludert med at det skal innføres individuell måling ialle leiligheter og hos andre leietagere i nybygg og eksisterende byggfra og med 2015.• EED ble vedtatt i EU juni 2012 – det betyr at ytterligere 25 millioner leiligheter i Europa skal måles og avregnes.Kilde: KRDs arbeidsgruppe for energieffektivisering av bygg
 5. 5. Hva betyr det for Norge dersom man innfører individuellmåling?• Ca 300.000 leiligheter og flerfamiliehus må installere målere, i dag er det ca.70.000 leiligheter og rekkehusboliger som er utstyrt med system for individuellmåling.• Årlig besparelse i Norge anslås til kr. 350 millioner.• Reduksjon i CO2 utslipp på hele 130.000 tonn.Utrdag fra direktivet:«Medlemsstatene skal sørge for at sluttkunder i forbindelse med forbruk av el,naturgass, fjernkjøling og varmt tappevann, så vidt det er teknisk mulig ogøkonomisk fornuftig, samt står i rimelig forhold til den potensielleenergibesparelse, utstyres med individuelle målere til en konkurransedyktigpris, som nøyaktig avspeiler sluttkundens faktiske energiforbruk og angir detfaktiske forbruks tidspunkt.»
 6. 6. Komponenter – radiobasert avlesning (proprietær)
 7. 7. Lokal kommunikasjon - radioRadiatormåler Vannmåler Hovedmåler energi GSM/GPRS konsentrator
 8. 8. Global kommunikasjon - radio
 9. 9. Varmefordelingsmåler – for radiatorerEn varmefordelingsmåler registrerer den enkelte radiatorsandel av totalforbruket. Funksjonalitet er beskrevet i NS 834.(NS 835 for målere som benytter fordamping av væske som måleprinsipp, selgesikke i nye anlegg i Norge). Typiske spesifikasjoner • 2-punkts måler som registrerer radiatorens overflatetemperatur og romtemperatur • Typegodkjent i henhold til EN/NS 834 • 10-års batteri • Radiosender 868,xxx MHz 10 mW Home Radio Network – lav stråling • Minnefunksjoner lar beboer kontrollere og sammenligne forbruket • Monteres på radiatorens frontplate, plasseringspunkt avhenger av type varmesystem, antall plater/konvektorer
 10. 10. Vannmåler - varmtvann Måling av varmt vann utføres med mengdemåler. Forbruket registreres i m3 med 3 desimaler. Måleren er utstyrt med radiosender for trådløs fjernavlesning av målerverdier. Forbruk registreres hver eneste dag. Måleren er typegodkjent etter gjeldende regelverk.Date ▪ Speaker ▪ Presentation title Slide 10
 11. 11. M-bus/Wireless M-Bus (standardisert) Case: Sørenga, ny bydel i Oslo med 900 boliger + næring. Varme, varmt-/kaldtvann og hovedmåler fra Oslo Kommune måles og avleses via M- Bus.Date ▪ Speaker ▪ Presentation title Slide 11
 12. 12. M-bus/Wireless M-Bus (standardisert) Fordeler med standardiserte protokoller, men fungerer det i praksis?: - Hovedvannmåler er av type Sensus, levert av Ax-Flow - Varmemåler i leiligheter er av type ultego 3, produsert av Landis+Gyr levert av ista - Vannmålere for kaldt og varmt forbruksvann i leiligheter er av type istameter, produsert av Hydrometer levert av ista - M-Bus master er av typen CME2100, produsert av Elvaco levert av ista. 4 ulike produsenter – 100 % avlesningDate ▪ Speaker ▪ Presentation title ved første forsøk i byggetrinn 2 med 130 leiligheter og 400 målepunkter. Slide 12
 13. 13. Er leverandørene klare til å håndtere et krav tilindividuell måling i Norge? NSMA, Norwegian Sub Metering Association ble etablert i 2011. Består av Henning Iversen, Inergi (Techem), Gunnar Øyen, Brunata og Espen Karlsholmen, ista Norge. Foreningen består pr. dags dato av de norske avdelinger/representanter for verdens tre største selskaper innen individuell måling; ISTA, TECHEM og BRUNATA som hver har minst 100 års erfaring innen området. I Europa betjener de tre selskapene til sammen ca. 70 mill. leiligheter med individuell måling av varme, varmt vann, elektrisitet og gass. NSMA har som hovedformål å bedrive informasjonsvirksomhet innen individuell måling i Norge samt arbeide for en enhetlig og entydig standardisering av individuell måling og avregning iht. EU- kommisjonens forslag til energieffektiviseringsdirektiv.Folie 13
 14. 14. Øvrige tjenester, ta kontakt med oss for merinformasjon!• Kurs for installatører og driftspersonell• Innsamling av målerverdier• Drift og vedlikehold• Komplette pakker for individuell måling i borettslag og sameier• Forhandler av varmemålere fra ista (Landis+Gyr) og Kamstrup• Forhandler av Elvaco kommunikasjonsutstyr og systemsupport Oslo: 22 88 59 00 Trondheim: 72 88 22 00www.facebook.com/istanorge www.ista.noFolie 14

×