Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
İnsanın yeni doğulmuş körpəsinin orta çəkisi 3 – 3.5kq
–a bərabər olur. Kenqurunun balasının çəkisi isə bir neçə
qram olur...
Orqanizmləri təşkil edən hüceyrələr daim bölünür və böyüyür.
Bölünmədə ən vacib rolu oynayan xromosomlar, bitki
Məhz bu ar...
Göründüyü kimi, əvvəlcə xromosomlar ikiləşir. Sonra ikiləşmiş xromosomlar
hüceyrənin ekvatoru boyu düzülür. Sonra bir-biri...
Göründüyü kimi, yeni əmələ gələn hüceyrələrdə xromosom sayı, ana
Hüceyrədəki xromosom sayına bərabərdir. Belə bölünmə üsul...
Canlı orqanizmlərin cinsi hüceyrələrində gedən bölünmə zamanı, əmələ
gələn qız hüceyrələrdə xromosomların sayı, ana hüceyr...
Bölünmüş hüceyrənin böyüməsi baş verir. Böyümə zamanı hüceyrənin
qılafı qalınlaşır, vakuollar iriləşir, nüvə sitoplazmaya ...
Hüceyrələrin bölünməsi
Hüceyrələrin bölünməsi
Hüceyrələrin bölünməsi
Hüceyrələrin bölünməsi
Hüceyrələrin bölünməsi
Hüceyrələrin bölünməsi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hüceyrələrin bölünməsi

1,814 views

Published on

Mitoz, meyoz bölünmə, onların fərqləri və bu bölünmə tiplərinin orqanizm üçün əhəmiyyətini əks etdirir.

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hüceyrələrin bölünməsi

  1. 1. İnsanın yeni doğulmuş körpəsinin orta çəkisi 3 – 3.5kq –a bərabər olur. Kenqurunun balasının çəkisi isə bir neçə qram olur. Qonur ayının yeni doğulan balasının çəkisi 500 Bütün bunlar nəyin nəticəsində baş verir? q-a çatsa da, özü təxminən 200 kq olur. Palıd qozası inkişaf edərək nəhənd ağaca çevrilir.
  2. 2. Orqanizmləri təşkil edən hüceyrələr daim bölünür və böyüyür. Bölünmədə ən vacib rolu oynayan xromosomlar, bitki Məhz bu ardıcıl proseslər orqanizmlərin böyüməsinə səbəb olur. Hüceyrəsində nüvədə yerləşir. Bakteriyalarda isə nüvə Olmadığı üçün sitoplazmada yerləşir.
  3. 3. Göründüyü kimi, əvvəlcə xromosomlar ikiləşir. Sonra ikiləşmiş xromosomlar hüceyrənin ekvatoru boyu düzülür. Sonra bir-birindən ayrılaraq qütblərə çəkilir. Qütblərdəki xromosomların ətrafında nüvə pərdəsi əmələ gəlir. Daha sonra sitoplazma bölünür. Beləliklə,iki yeni hüceyrə əmələ gəlir. Sxemə baxaraq hüceyrənin bölünməsini araşdıraq.
  4. 4. Göründüyü kimi, yeni əmələ gələn hüceyrələrdə xromosom sayı, ana Hüceyrədəki xromosom sayına bərabərdir. Belə bölünmə üsulu mitoz Adlanır. Mitoz bölünmə bədən hüceyrələrində gedir.
  5. 5. Canlı orqanizmlərin cinsi hüceyrələrində gedən bölünmə zamanı, əmələ gələn qız hüceyrələrdə xromosomların sayı, ana hüceyrədən iki dəfə az olur. xromosom sayının azalması əhəmiyyət kəsb edir. Çünki, cinsi hüceyrələrin birləşməsi zamanı xromosom sayı bərpa olunur. Belə bölünmə üsulu Meyoz adlanır.
  6. 6. Bölünmüş hüceyrənin böyüməsi baş verir. Böyümə zamanı hüceyrənin qılafı qalınlaşır, vakuollar iriləşir, nüvə sitoplazmaya sıxılır.

×