Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
 
Presentació “Escoles compromeses amb el Planeta” és una iniciativa que s’emmarca en la línia de sensibilització contemplad...
<ul><li>El projecte ECP es planteja aconseguir els següents objectius generals: </li></ul><ul><ul><li>Formar una ciutadani...
<ul><ul><li>Crear una plataforma de trobada de tots els Centres Educatius de la Comunitat Valenciana. </li></ul></ul><ul><...
<ul><li>A més a més, les millores en la gestió ambiental que es realitzen en els centres adherits contribuiran a la mitig...
<ul><li>El projecte “Escoles Compromeses amb el Planeta” està basat en els processos d’Agenda 21 Escolar i Ecoauditoria ...
<ul><li>Quines àrees anem a treballar? </li></ul><ul><li>Aigua: Ús que es realitza de l’aigua en les activitats quotidian...
Com anem a desenvolupar el projecte? <ul><li>Les fases contemplades per al desenvolupament del projectes són les següents ...
Fase  de diagnòstic: “INVESTIGUEM” <ul><li>En aquesta fase es realitzarà una investigació quantitativa i qualitativa. de...
<ul><li>Una vegada fet el diagnòstic, es redactaran una sèrie de propostes d’acció per a la millora de la realitat socioam...
<ul><li>Al final del projecte es tornaran a recollir dades per avaluar si les mesures correctores implementades han aconse...
 
Seguiment i avaluació del projecte <ul><li>El professorat encarregat del desenvolupament del projecte “Escoles Compromeses...
ASPECTES MÉS DESTACATS DEL PROJECTE: BENEFICIS <ul><li>El centre passa a formar part de la xarxa de “Centres compromesos a...
DADES DELS ALUMNES PARTICIPANTS DURANT EL CURS 2009-2010 Tabla 2: Dades dels centres educatius adscrits per nivell educati...
<ul><li>L’adhesió del Centre Educatiu al projecte ECP implica: </li></ul><ul><ul><li>Incloure els objectius del projecte e...
<ul><li>Les funcions del COORDINADOR/A són: </li></ul><ul><ul><li>Representar al centre en les reunions amb la coordinació...
La Coordinació del Projecte “Escoles Compromeses amb el Planeta”, i l’equip d’assessoria tècnica volem agrair el vostre in...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Escoles Compromeses amb el Planeta. Presentació projecte (Valencià)

425 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Escoles Compromeses amb el Planeta. Presentació projecte (Valencià)

 1. 3. Presentació “Escoles compromeses amb el Planeta” és una iniciativa que s’emmarca en la línia de sensibilització contemplada en la Xarxa d’Escoles Solidàries de l’ONGD Educació Sense Fronteres. L‘objectiu perseguit amb aquesta iniciativa és animar i proposar als Centres Educatius de la Comunitat Valenciana, que s'adhereixen al projecte per a reduir en el màxim possible tots els impactes generats per la seua activitat, i pal·liar o compensar les seues conseqüències.
 2. 4. <ul><li>El projecte ECP es planteja aconseguir els següents objectius generals: </li></ul><ul><ul><li>Formar una ciutadania sensibilitzada, crítica i conscient de la necessitat d’un consum responsable. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formar ciutadans actius, agents capaços d’influir en el seu entorn més immediat per a consolidar un desenvolupament sostenible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduir des del nostre propi entorn més immediat, els centres escolars, les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera. Contribuir a pal·liar el Canvi Climàtic. </li></ul></ul><ul><ul><li>Acostar als centres escolars i a tots els agents educatius les activitats que realitza Educació Sense Fronteres en matèria d’Educació per al Desenvolupament i de Cooperació Internacional, i alhora establir canals de col·laboració entre tots ells. </li></ul></ul>Objectius
 3. 5. <ul><ul><li>Crear una plataforma de trobada de tots els Centres Educatius de la Comunitat Valenciana. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure l’intercanvi d’experiències educatives entre els centres adherits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Propiciar la comunicació entre tota la comunitat educativa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Implicar a les administracions locals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrar els aspectes ambientals de forma coherent i sistemàtica, utilitzant metodologies que fomenten la participació de l’alumnat en el procés educatiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Disposar d’un sistema comú d'indicadors de gestió ambiental dels centres. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar i formar al col·lectiu de docents en aquest tipus de metodologies (indicadors de sostenibilitat, etc.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fomentar les accions de difusió conjunta del centres adherits. </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitar l’esforç per a documentar i avaluar el que s’està realitzant i el que es realitze en els centres adherits. </li></ul></ul>Finalitat
 4. 6. <ul><li>A més a més, les millores en la gestió ambiental que es realitzen en els centres adherits contribuiran a la mitigació de les causes que provoquen el Canvi Climàtic de dos formes: </li></ul><ul><ul><li>De forma directa: mitjançant les pròpies millores i accions desenvolupades pels centres, que estalviaran consums i promouran centres més sostenibles. </li></ul></ul><ul><ul><li>De forma indirecta: gràcies als patrocinadors del projecte ECP, l’ONGD Educació Sense Fronteres podrà invertir la quantitat equivalent als estalvis obtinguts anualment en els centres adherits en projectes de desenvolupament sostenible i educació. </li></ul></ul>Finalitat
 5. 7. <ul><li>El projecte “Escoles Compromeses amb el Planeta” està basat en els processos d’Agenda 21 Escolar i Ecoauditoria Escolar, segueix els seus principis i objectius fonamentals, així com la seua metodologia i fases. </li></ul><ul><li>El projecte dóna autonomia en la proposta de temes de treball, pautes de funcionament, metodologies, programes i calendari, dins dels límits propis del projecte a nivell de àrees de treball i sistematització d’indicadors. </li></ul>Metodologia
 6. 8. <ul><li>Quines àrees anem a treballar? </li></ul><ul><li>Aigua: Ús que es realitza de l’aigua en les activitats quotidianes del centre, instal·lacions, sistemes d’estalvi d’aigua, etc. </li></ul><ul><li>Energia: Tipologies d’energia utilitzades en el centre, aprofitament, rendiment, mesures de racionalització energètica, etc. </li></ul><ul><li>Residus: Separació i gestió dels residus, infrastructures per a la separació i el reciclatge. </li></ul><ul><li>Paper: Ús i gestió del paper com a material escolar, utilització i consum responsable del paper, tipus de paper consumits, gestió i reutilització del paper com a residu. </li></ul>
 7. 9. Com anem a desenvolupar el projecte? <ul><li>Les fases contemplades per al desenvolupament del projectes són les següents : </li></ul><ul><li>Fase de diagnòstic: “ INVESTIGUEM” . </li></ul><ul><li>Pla d’acció: “ACTUEM” </li></ul><ul><li>Avaluació de resultats: “EXAMINEM” </li></ul><ul><li>Educació Sense Fronteres proporcionarà una guia didàctica com a material de suport per a l’alumnat i el professorat. </li></ul><ul><li>Cada unitat didàctica comptarà amb diferents fitxes de diagnòstic que ajudaran a guiar el procés de recollida d'informació, així com taules en les quals es podran reflectir els resultats obtinguts i les millores i estalvis aconseguits. </li></ul><ul><li>A més a més, l’assistència tècnica donarà orientacions i propostes de recursos i activitats complementaris, amb l’objectiu de guiar i contribuir al bon desenvolupament del projecte. </li></ul>
 8. 10. Fase de diagnòstic: “INVESTIGUEM” <ul><li>En aquesta fase es realitzarà una investigació quantitativa i qualitativa. del centre, es recolliran dades, s’analitzarà la informació i finalment es redactarà un informe de diagnòstic. </li></ul><ul><li>S’analitzaran els següents aspectes: </li></ul><ul><li>Persones------Hàbits. </li></ul><ul><li>Els alumnes investigaran mitjançant enquestes com es comporten els companys, professors i altre personal del centre en quant a les temàtiques a treballar (aigua, energia, residus, paper). </li></ul><ul><li>Edifici------Instal·lacions. </li></ul><ul><li>S’investigaran les instal·lacions del centre per a descobrir el consum de les temàtiques estudiades S’analitzaran les aules i espais, nombre de llums i tipus (normals, estalvi…), sistemes de calefacció, aixetes, nombre de papereres, etc. </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Una vegada fet el diagnòstic, es redactaran una sèrie de propostes d’acció per a la millora de la realitat socioambiental del centre. </li></ul><ul><li>Per a redactar el Pla d’Acció, es realitzarà una recerca de mesures d’estalvi per a intentar reduir el consum d'aigua, energia residus i paper. </li></ul><ul><li>El pla d'acció contemplarà actuacions viables de millora de les instal·lacions del centre, tenint en compte els recursos disponibles (humans, econòmics...). </li></ul><ul><li>Finalment s’implementaran les línies d’acció, i s'informarà, sensibilitzarà i conscienciarà a la resta dels alumnes i personal del centre. </li></ul>Pla d’ acció: “ACTUEM”
 10. 12. <ul><li>Al final del projecte es tornaran a recollir dades per avaluar si les mesures correctores implementades han aconseguit reduir el consum dels recursos estudiats. Càlcul de les dades inicials una vegada mes. </li></ul><ul><li>Es calcularà quanta aigua, residus, energia i paper s'ha estalviat gràcies a la implantació del pla d'acció. </li></ul><ul><li>Finalment s’avaluaran els resultats per a verificar l’èxit de les mesures implantades i calcular l’estalvi assolit. </li></ul><ul><li>Una vegada recollits els resultats derivats de l’execució del pla d’acció, cada centre farà lliurament d’una taula amb els estalvis obtinguts en els diferents indicadors. Amb les dades provinents de tots els centres, s’elaborarà una taula final, que recollirà els resultats del projecte a nivell general, i de la qual s’informarà a tots els centres participants i a l’opinió pública. Estos actes marcaran la finalització del projecte en el curs escolar, sense perjudici d’una possible continuïtat en cursos posteriors. </li></ul>Avaluació de resultats : “EXAMINEM”
 11. 14. Seguiment i avaluació del projecte <ul><li>El professorat encarregat del desenvolupament del projecte “Escoles Compromeses amb el Planeta” disposarà del suport i assessorament de l’equip tècnic al llarg de tot el procés, a través, fonamentalment, de les eines i recursos següents: </li></ul><ul><li>Reunió inicial amb una persona de l’equip tècnic, que presentarà el projecte, exposarà els materials didàctics i orientarà en el procés de posar-lo en marxa. </li></ul><ul><li>Una segona reunió, al finalitzar la fase de diagnòstic, per a avaluar el procés realitzat, consensuar el pla d’acció i donar l’assessorament corresponent . </li></ul><ul><li>Es facilitarà una adreça de correu electrònic, a través de la qual es podran realitzar consultes sobre el desenvolupament del projecte, que seran respostes per l’equip tècnic. </li></ul><ul><li>També al llarg de tot el curs, s’establirà un espai virtual en la xarxa (blog), en el qual els diferents centres participants podran compartir les seues experiències en el projecte, inquietuds, dubtes, etc. L’equip tècnic també participarà en aquest fòrum aportant informació i assessorament. </li></ul>
 12. 15. ASPECTES MÉS DESTACATS DEL PROJECTE: BENEFICIS <ul><li>El centre passa a formar part de la xarxa de “Centres compromesos amb el Planeta” </li></ul><ul><li>Sensibilització ambiental de tota la comunitat educativa </li></ul><ul><li>Implicació dels diferents agents de la comunitat escolar </li></ul><ul><li>Treball en xarxa amb els altres centres participants </li></ul><ul><li>El projecte produeix estalvi econòmic i redueix l'impacte ambiental del centre </li></ul><ul><li>Els alumnes es converteixen en “agents ambientals” en el seu propi àmbit familiar </li></ul>PATROCINI <ul><li>La col·laboració de diferents entitats públiques i privades contribueix a ampliar el camp d'actuació i la visibilitat del projecte. </li></ul><ul><li>Permet disposar de suficients recursos humans, econòmics i materials per al desenvolupament del projecte. </li></ul>ÉS GRATUIT <ul><li>Tot l'anterior permet que la participació en el projecte dels centres no supose per a ells un cost econòmic. </li></ul>
 13. 16. DADES DELS ALUMNES PARTICIPANTS DURANT EL CURS 2009-2010 Tabla 2: Dades dels centres educatius adscrits per nivell educatiu. Dades aproximades obtingudes en juny 2010. Elaboració pròpia. NIVELL EDUCATIU ALUMNES PARTICIPANTS Núm. % BATXILLERAT 137 6,19 ESO 871 39,34 PRIMARIA 1.076 48,60 INFANTIL 130 5,87 Total 2.214 100,00
 14. 17. <ul><li>L’adhesió del Centre Educatiu al projecte ECP implica: </li></ul><ul><ul><li>Incloure els objectius del projecte en el funcionament del centre i promoure activitats que propicien conductes compatibles amb el desenvolupament sostenible. </li></ul></ul><ul><ul><li>Designar un coordinador/a o un equip de coordinació, així com un substitut o substituta en cas de necessitat. La persona designada ha de tenir facilitats per a l’adequació dels seus horaris (segons disponibilitat horària del centre) de manera que puga convocar o assistir a les reunions amb l’assistència tècnica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupar les activitats de les àrees seleccionades. </li></ul></ul><ul><ul><li>Informar periòdicament de les activitats desenvolupades a la coordinació i/o l’assistència tècnica. </li></ul></ul>Adhesió al projecte
 15. 18. <ul><li>Les funcions del COORDINADOR/A són: </li></ul><ul><ul><li>Representar al centre en les reunions amb la coordinació i assistència tècnica del projecte. </li></ul></ul><ul><ul><li>Coordinar el projecte ECP en el centre, impulsant-lo, buscant col·laboradors i promovent la participació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Planificar les activitats i accions per a que puguen dur-se a terme dins del curs escolar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contribuir amb el blog de ECP. </li></ul></ul><ul><ul><li>Presentar la informació requerida per la coordinació i assistència tècnica del projecte; formulari d’adhesió, informe del diagnòstic, pla d’acció, informe final (seguiment de les accions realitzades i resultats dels indicadors), a més d’un annex fotogràfic de les activitats. Per a facilitar aquesta tasca, burocràtica però molt important, ja que es necessària per a l’intercanvi d’informació entre els centres, es facilitaran plantilles i material didàctic. </li></ul></ul>Adhesió al projecte
 16. 19. La Coordinació del Projecte “Escoles Compromeses amb el Planeta”, i l’equip d’assessoria tècnica volem agrair el vostre interès i us animem a formar part d’aquest projecte que naix amb la idea de promoure una plataforma de trobada de tots els Centres Educatius de la Comunitat Valenciana que desitgen treballar per la sostenibilitat mitjançant l’educació mediambiental.

×