Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La salut

117 views

Published on

Adaptació del tema

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La salut

  1. 1. LA SALUT LA SALUT I LA MALALTIA Tenir salut és estar bé físicament , mentalment i socialment . Quan una persona està malalta ho nota perquè no es troba bé, té tos, febre, etc. Això que fa que es trobi malament són els símptomes de la malaltia. Hi ha dos tipus de malalties: - Malalties infeccioses: Poden passar d’una persona a una altra per contagi, com per exemple la varicel·la o la grip. - Malalties no infeccioses: No són contagioses. Per exemple, les angines, la depressió o el càncer. Les malalties infeccioses es transmeten a través: - D’una ferida - D’aigua no potable - Aliments en mal estat - Aire - Picada d’un insecte Per evitar contagiar-nos d’una malaltia podem: ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... Àrea: Coneixement del Medi Data: Nom:
  2. 2. 1. Quan diem que estem malalts? 2. Quins tipus de malalties hi ha? FACTORS QUE AFECTEN A LA SALUT La salut està molt relacionada amb el tipus de vida que portem. Alguns dels factors que poden afectar a que tinguem una millor o pitjor salut són: l’alimentació, l’estil de vida i les drogues. L’alimentació Quan la nostra alimentació no és correcta, el nostre organisme no rep les substàncies que necessita i pot emmalaltir més fàcilment. La mala alimentació, a més, també pot causar sobrepès i obesitat. Per evitar emmalaltir, és recomanable mantenir una bona alimentació, com la mediterrània. 3. Quins aliments creus que són sans? 4. Quins no ho són tant? L’estil de vida La pràctica regular d’exercici físic ens pot ajudar a portar una vida més saludable i a sentir-nos més forts i millor. Les drogues Les drogues són substàncies químiques que creen dependència a les persones que en prenen. Creen dependència perquè fan venir ganes de consumir-les sovint. Aquest hàbit afecta a la salut física i mental. Hi ha drogues legals com el tabac, l’alcohol i d’altres il·legals (està prohibit consumir-les) que són més nocives (dolentes) per a la salut.
  3. 3. 5. Quins tres factors poden afectar a la nostra salut? 6. Què passaria si només mengessis xocolata? LA MEDICINA ENS AJUDA Vacunes Una vacuna és un medicament que ens protegeix d’una malaltia greu molt contagiosa. S’aplica abans de tenir-la. Conté els microorganismes que la provoquen però morts o malalts. D’aquesta manera no podem tenir la malaltia, però el nostre cos fabricarà les defenses per combatre-la (és semblant a crear uns soldats només per a aquella malaltia, per tant mai podràs contagiar-te). Antibiòtics Els antibiòtics són uns medicaments que maten els bacteris que provoquen una malaltia. Només es poden prendre si la malaltia la produïda un bacteri, si l’ha produït un virus (com la grip) no farà cap efecte. Cirurgia Quan ens han d’operar, ens han de fer una cirurgia. La persona encarregada de fer-la es diu cirurgià o cirurgiana. El lloc on es realitza la cirurgia es diu quiròfan. Transplantaments Un transplantament és la substitució d’un òrgan malalt per un altre sa. 7. Què és una vacuna? 8. Els antibiòtics maten els virus o els bacteris? 9. Com en diem al metge que practica la cirurgia? I la sala on es fa? 10. Per què s’han de fer transplantaments?

×