Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Treball per projectes

678 views

Published on

Treball per projectes

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Treball per projectes

 1. 1. ESCOLA JOSEP MADRENYS VILOBÍ D’ONYAR CURS 2016-2017
 2. 2. ELS PROJECTES A L’ESCOLA Des d’EI3 a 6è. Partim d’un estímul. Formulem una pregunta d’investigació. Marquem uns objectius. El projecte té un producte final. Treballem dinàmiques de grup. Document de Pere Pujolàs i José Ramón Lago: http://cife-ei-caac.com/wp- content/uploads/2015/06/APRENENTATGE- COOPERATIU.pdf A primària, ens organitzem amb grups cooperatius. Utilitzem el portafolis per documentar el projecte: carpeta d’aprenentatge.
 3. 3. En tot projecte els alumnes sempre han d’aprendre més del que saben. Utilitzem l’autoavaluació i la coavaluació: l’ alumne ha de ser conscient de quin és el seu nivell, de com resol les tasques, els seus punts forts i febles i com pot millorar. Avaluem amb rúbriques. Potenciem l’autonomia de l’alumne. Intentem que els alumnes adquireixin estratègies que els siguin útils per altres situacions: tranferir coneixements, habilitats, actituds… El 2n trimestre treballem un projecte interdisciplinari comú a tots els nivells de l’escola: aquest curs el tema ha estat “Viatgem en el temps”.
 4. 4. PARTIM D’UN ESTÍMUL COM HO FEM? -Una notícia, un article… -Un documental, un reportatge… -Una persona externa. -Alguna cosa que porta un alumne i desperta l’interès de tots els alumnes.
 5. 5. FORMULEM LA PREGUNTA D’INVESTIGACIÓ De què estan fets els cistells? De quina manera ha afectat el volcà de la Crosa a la gent de Vilobíd’Onyar? Com neixen els cargols? Com podem ajudar a organitzar la fira de la llet?
 6. 6. EXPERIMENTEM
 7. 7. TREBALL COOPERATIU COL LABORAR· / COOPERAR  AGRUPAMENTS
 8. 8.  REPARTIMENT DE TASQUES  NORMES DEL GRUP • Compartir-ho tot. • Treballar en silenci i quan calgui parlar en veu baixa. • Demanar la paraula abans de parlar. • Acceptar les decisions de la majoria. • Ajudar els companys. • Demanar ajuda quan es necessiti. • No rebutjar l’ajuda d’un company. • Fer la feina que em toca. • Participar en tots els treballs i les activitats de l’equip. • Complir aquestes normes i fer-les complir als altres. “Tots donem i rebem, tots ensenyem i aprenem”
 9. 9. PRODUCTE FINAL
 10. 10. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA Horari molt flexible. S’explica als alumnes i a les famílies. Planificació del dia. Projectes en l’ambit de coneixement del medi, en l’àrea de llengua catalana i plàstica. Sempre que es pot també en les altres àrees. Intervenció a l’aula de dos mestres. Important el rol d’aquests dos mestres. Exclusives: prioritzar les reunions de treball per projectes i de caire pedagògic, no informatives (correu). Molt acompanyament als mestres nous. Observacions a les aules entre nosaltres. És molt important explicar a les famílies els canvis metodològics que va fent l’escola.
 11. 11. PROJECTE A CICLE SUPERIOR: LA PESTA NEGRA: Quin és el procés d’encomanar una malaltia infecciosa? D’on ha sorgit el projecte? Mentre es treballava el projecte: Com va afectar a la població de Vilobí l’erupció del volcà de la Crosa? En una xerrada d’un expert es va parlar dels efectes que la pesta negra havia tingut al poble. Degut a l’interès que va despertar als alumnes es decideix treballar la pesta negra al 2n.trimestre. Com l’hem iniciat? Pla lector del Tarlà- hipòtesis. Buscar informació de la pesta negra: resum, mapa conceptual… Vídeo de la pesta negra. Fem grups cooperatius (mestres): càrrecs, objectius… Abans es recorden les funcions de cada càrrec. Barregem els dos 5è.
 12. 12. Sorgeixen preguntes d’investigació: Els morts poden encomanar una malaltia als vius? Fem hipòtesis. Quin és el procés d’encomanar una malaltia infecciosa? Fem venir un expert. Bases d’orientació d’un correu i d’una trucada. Reflexió sobre la conferència (interessant pregunta 4). Treballem altres malalties infeccioses. Cada grup n’escull una (activitat 12). Fem una fitxa científica (autoavaluació). Preparem exposicions orals del que hem après (coavaluació-autoavaluació).
 13. 13. Descobrim la importància de rentar-se bé les mans. Producte final: els alumnes elaboren un tríptic. Autoavaluació de la carpeta d’aprenentatge. Experiment: una biòloga ens fa un taller. Descripció i documentació del projecte: http://blocs.xtec.cat/xcbprojecte235
 14. 14. FORMACIÓ DELS MESTRES Xarxa de competències bàsiques: grup impulsor. Formació en centre (assessorament). Formació personal (internet, articles…). Explicar-nos el que aprenem, el que anem descobrim…
 15. 15. M’ho van explicar i ho vaig oblidar; ho vaig veure i ho vaig entendre; ho vaig fer i ho vaig aprendre. (Confuci)

×