ภูมิใจนำเสนอ<br />
หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ<br />การพัฒนาหลักสูตร<br />โรงเรียนจะนะชนูปภัมถ์  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา<br />
1.ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน<br />       โรงเรียนจะนะชนูปภัมถ์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเป็นโรงเ...
2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน<br />       ปรัชญาและวิสัยทัศน์ได้มาจากการพูดคุยระดมพลังความคิดโดยนำ...
3.บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร<br />      ในส่วนของชุมชน ผู...
4.การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนของท่านมีการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละ...
5. ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จ...
6. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์แ...
7.โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน<br />	ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมจัดกิจกรรมมากมายให้นั...
8. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน<br />	ทางโรงเรียนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้นักเรี...
9. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตร<br />	ทางโรงเรียนจะใช้แบบสอบถามจากนักเรียน จากผู้ปกครอง และบุ...
10. ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร<br />      ก็ให้นักศึกษาทุกคนใช้วิชาความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรหรื...
ประมวลภาพ<br />
คณะสัมภาษณ์<br />ตั้งใจมาก<br />อย่าเครียด.......<br />
ถามทุกเรื่องเลย<br />ทำเป็นรู้จัก<br />อะไรอยู่ในกล่องจ๊ะ<br />อยากรู้ อยากรู้<br />
ตัวหลักสูตร<br />
อาคารเรียน<br />
กิจกรรมและการเรียนการสอน<br />เรียนนอกห้องเรียน<br />หลังจากเรียนการประกอบอาหารก็นำมาปฏิบัติขายให้กับเพื่อนในโรงเรียน นำทุ...
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br />
จากการเรียนก็นำมาประดิษฐ์<br />สวยไมค่ะ.....? ฝีมือล้วนๆๆ<br />
ร้อนจัง  หน้าตายังสู้อีก......สู้ๆๆๆๆ<br />
เย้....เสร็จภารกิจไปอีกขั้น <br />กลับแล้ว บ๊าย ๆๆ<br />
สมาชิกในกลุ่ม<br />นางสาวนูรูลอาซะห์อาแวฮาโละ  	รหัสนักศึกษา52E101018<br />นางสาวรอซีเมาะ  ฮามะ		รหัสนักศึกษา52E101028<b...
ขอจบการนำเนอเพียงแค่นี้  <br />ขอบคุณค่ะ / ครับ <br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พัฒนาหลักสูตร1

823 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
823
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พัฒนาหลักสูตร1

 1. 1. ภูมิใจนำเสนอ<br />
 2. 2. หลักสูตรสถานศึกษาและกระบวนการ<br />การพัฒนาหลักสูตร<br />โรงเรียนจะนะชนูปภัมถ์ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา<br />
 3. 3. 1.ประวัติความเป็นมาและข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน<br /> โรงเรียนจะนะชนูปภัมถ์ เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมของตำบลเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2522 โรงเรียนจะนะชนูปภัมถ์ ได้ให้การยอมรับว่าเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนในฝันเมื่อปีพ.ศ.2548 ในด้านการดำเนินการจะยึดนโยบายโรงเรียนในฝันในการพัฒนาที่มีการจัดการศึกษาแบบสหศึกษา เปิดสอนในระดับช่วงชั้น ที่ 3 และ ที่ 4 คือ มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยมีบุคลากรทั้งหมด 48 ท่าน นักเรียน 840 กว่าคน โดยนักเรียน 90 % เป็นไทยพุทธ และ อีก 10 % เป็นมุสลิม<br />
 4. 4. 2.ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดมุ่งหมายของโรงเรียน<br /> ปรัชญาและวิสัยทัศน์ได้มาจากการพูดคุยระดมพลังความคิดโดยนำเอานโยบายต่างๆของโรงเรียนรวมทั้งในด้านของ สพฐ. คือ มุ่งมั่นปฏิรูปการศึกษา พัฒนาความรู้คู่คุณธรรมน้อมนำกลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ทางโรงเรียนเองคาดว่าจะมีความครอบคลุมทุกๆส่วน ทั้งในส่วนของโรงเรียน และ ส่วนรัฐบาล<br />
 5. 5. 3.บริบท/ลักษณะของชุมชนหรือท้องถิ่นที่อยู่รอบบริเวณโรงเรียนมีส่วนสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร<br /> ในส่วนของชุมชน ผู้ปกครองของนักเรียนจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนยางเป็นหลัก ส่วนด้านค้าขายก็มีบ้างเล็กน้อย โดยประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรก็มีการสอบถามแสดงความคิดเห็นและความต้องการของผู้ปกครองในชุมชนและได้นำความคิดเห็นหรือความต้องการของผู้ปกครองมาประกอบกับรายวิชาตามหลักสูตรของโรงเรียนต่อไป<br />
 6. 6. 4.การพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรแกนกลาง 2551 สู่หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนของท่านมีการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรอะไร อย่างไร แต่ละกระบวนการมีอุปสรรค/ปัญหา และแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร<br /> ได้พัฒนาหลักสูตรโดยใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 มาเป็นตัวกำหนดในรายวิชาพื้นฐานทั่วไป ก็ยึดหลักสูตรแกนกลาง 2551 มีเพิ่มรายวิชาเพิ่มเติมก็มีหลักสูตรท้องถิ่นเข้ามาด้วย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับท้องถิ่น เช่นในท้องถิ่นมีอาชีพเกษตรกรรม ทางโรงเรียนก็เพิ่มเติมรายวิชาเกษตร โดยเพิ่มเติมวิชาที่มีความเกี่ยวข้องกับอาชีพในชุมชน เป็นรายวิชาการงานอาชีพ ในกลุ่มสาระการอาชีพก็มีอีกวิชาทางด้านสังคมศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นเข้ามาเพิ่มเติม แต่ในที่นี้ ก็ต้องตรวจความพร้อมของโรงเรียนว่าโรงเรียนมีความพร้อมอย่างไรบ้างในการเปิดสอนในรายวิชาเหล่านี้ด้วย ในส่วนปัญหาหรืออุปสรรคก็มีบ้างเล็กน้อยในขณะที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้<br />
 7. 7. 5. ในแต่ละชั้นปี มีรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอะไรบ้างที่โรงเรียนจัดให้แก่ผู้เรียน และจุดเน้นของสถานศึกษาที่จัดรายวิชาเพิ่มเติมคืออะไร<br /> มีกิจกรรมที่ส่งเสริมทางด้านการเรียนในช่วงชั้นที่ 3 คือ ม. 1-3 ก็มีกิจกรรมชุมนุมต่างๆโดยเฉพาะจะเน้นทางด้านอาชีพ ก็มีการเรียนช่างต่างๆ เช่น ช่างไม้ ช่างเชื่อม ทางด้านเกษตรการเพาะปลูก เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน ของผู้ปกครองบางคนที่ต้องการให้ลูกเรียนจบม. 3 แล้วเรียนต่อทางด้านสายอาชีพ หรืออาชีวศึกษา ส่วนช่วงชั้นที่ 4 คือ ม.4-6 จะเน้นทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา ในที่นี้ทางโรงเรียนจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ สายวิทย์ - คณิต และสายความถนัดทั่วไป เช่น ความถนัดทางด้านภาษา เป็นต้น <br />
 8. 8. 6. นอกจากคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านแล้ว หลักสูตรสถานศึกษาได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะสำคัญเพิ่มเติมไม่<br />ทางโรงเรียนของเราไม่ได้เพิ่มเติมแต่อย่างใดแต่จะยึดตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 2551 ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 ด้านและสมรรถนะสำคัญทั้ง 5 ด้านนี้<br />
 9. 9. 7.โรงเรียนจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน<br /> ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมจัดกิจกรรมมากมายให้นักเรียน มีความรู้ความสามารถเฉพาะทา โดยส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาการของโครงการ ศอ.บต. ที่ ม.อ. ปัตตานีและได้รับ<br />เหรียญทองมาหลายรายการ อีกทั้งโรงเรียนของเราได้เป็นตัวแทนของภาคใต้เข้าแข่งขันทักษะวิชาการก็ได้รับเหรียญทองและเกียรติบัตรมาหลายรายการเช่นกัน และได้ส่งแข่งขันทั่วทั้งภูมิภาคที่กรุงเทพและที่อื่นๆอีกมากมาย<br />
 10. 10. 8. โรงเรียนมีนโยบายอย่างไรในการนำหลักสูตรไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียน<br /> ทางโรงเรียนพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ควบคู่กับความสามารถของนักเรียน ให้มีความเก่งดี มีสุข สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป<br />
 11. 11. 9. หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนมีกระบวนการประเมินผลหลักสูตร<br /> ทางโรงเรียนจะใช้แบบสอบถามจากนักเรียน จากผู้ปกครอง และบุคลากรในกลุ่มสาระต่างๆมารวมกัน และมีการประเมินร่วมกัน และได้นำเสนอต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประเมินการรับรองอีกด้วย<br />
 12. 12. 10. ข้อคิดสำหรับนักศึกษาครูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร<br /> ก็ให้นักศึกษาทุกคนใช้วิชาความรู้ในการพัฒนาหลักสูตรหรือรายวิชาอื่นๆที่ได้ร่ำเรียนมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและโรงเรียนมากให้ที่สุด<br />
 13. 13. ประมวลภาพ<br />
 14. 14. คณะสัมภาษณ์<br />ตั้งใจมาก<br />อย่าเครียด.......<br />
 15. 15. ถามทุกเรื่องเลย<br />ทำเป็นรู้จัก<br />อะไรอยู่ในกล่องจ๊ะ<br />อยากรู้ อยากรู้<br />
 16. 16. ตัวหลักสูตร<br />
 17. 17. อาคารเรียน<br />
 18. 18. กิจกรรมและการเรียนการสอน<br />เรียนนอกห้องเรียน<br />หลังจากเรียนการประกอบอาหารก็นำมาปฏิบัติขายให้กับเพื่อนในโรงเรียน นำทุนมาเก็บเป็นกองกลาง<br />
 19. 19. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์<br />
 20. 20. จากการเรียนก็นำมาประดิษฐ์<br />สวยไมค่ะ.....? ฝีมือล้วนๆๆ<br />
 21. 21. ร้อนจัง หน้าตายังสู้อีก......สู้ๆๆๆๆ<br />
 22. 22. เย้....เสร็จภารกิจไปอีกขั้น <br />กลับแล้ว บ๊าย ๆๆ<br />
 23. 23. สมาชิกในกลุ่ม<br />นางสาวนูรูลอาซะห์อาแวฮาโละ รหัสนักศึกษา52E101018<br />นางสาวรอซีเมาะ ฮามะ รหัสนักศึกษา52E101028<br />นาสาวรอฮานา สาเล็ง รหัสนักศึกษา 52E101029<br />นางสาวอารีนา มะมิง รหัสนักศึกษา52E101045<br />นางสาวอีซัรณีบูละ รหัสนักศึกษา52E101046<br />
 24. 24. ขอจบการนำเนอเพียงแค่นี้ <br />ขอบคุณค่ะ / ครับ <br />

×