Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

REVITA TV - ALITERA közönségkutatás rövid összefoglaló

478 views

Published on

Egy műsorkészítő televíziónak rendkívül fontos, hogy a nézettségét, az egyes műsorok kedveltségét feltárja, főleg akkor, ha regionális a működési területe. A győri székhelyű REVITA TV pontosan tudni akarta, milyen értéke van a műsoraiknak a nézőik szemében, ezért készítettük reprezentatív közönségkutatásunkat 2010 októberében.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

REVITA TV - ALITERA közönségkutatás rövid összefoglaló

 1. 1. A megbízásából végzett közönségkutatás eredményének rövid kivonata készítette az Győr, 2010. októberwww.alitera.hu www.revitatv.hu
 2. 2. Tartalom AJÁNLÁS ........................................................................................................................................................... 3BEVEZETŐ ........................................................................................................................................................ 3 A REVITA TELEVÍZIÓ ................................................................................................................................................. 4 A KÖZÖNSÉGKUTATÁS ALAPKÉRDÉSE ......................................................................................................................... 5 A REPREZENTATÍV KÖZÖNSÉGKUTATÁS FŐBB JELLEMZŐI ............................................................................................... 5 A KÉRDŐÍV ÉS A FELVÉTEL MÓDJA .............................................................................................................................. 5A KÖZÖNSÉGKUTATÁS EREDMÉNYE ............................................................................................................... 6 HÍRFORRÁSOK ......................................................................................................................................................... 7 REVITA MŰSOROK .................................................................................................................................................... 8 ÉRDEKLŐDÉSI TERÜLETEK ........................................................................................................................................... 9 NÉZŐI ÉLETKOR...................................................................................................................................................... 10ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................... 11 A kutatás kivitelezője ................................................................................................................................... 12„Nincs tudás kutatás nélkül.” Béres Ferenc
 3. 3. AJÁNLÁS„Őszintén csak a legjobbakat tudom mondani az Alitera Kft. munkájáról. Mind az előkészítés,mind a megvalósítás fázisában maximális odafigyeléssel, precizitással és szakszerűséggeljártak el. Nem csupán profizmusukkal, de emberségükkel is emlékezetessé tették közöskutatásunkat. Nem kímélnek időt, energiát, a rájuk bízott feladatot határidőre, korrekt áronelvégzik, az ügyfél teljes megelégedettségére. Maximálisan ajánlom őket!” Dani András vezérigazgató Revita TV GyőrBevezetőA televíziók nézettségének, az egyes műsorok kedveltségének folyamatos mérése egyre fontosabb területea marketingkutatásnak, hiszen a nemzetközi adatok szerint – országonként és régiónként differenciáltan –az éves reklámkiadások harmadát, felét a tévéreklámok teszik ki. Ez a hatalmas összeg is arra készteti atelevíziós társaságokat, hogy a tévéadások nézettségét minél egzaktabb módszerekkel próbálják megmérni.A nézettségmérés a televíziózással kapcsolatos fogalom. A kifejezetten erre a célra alakult társaságokkülönböző módszerekkel állandó jellegű felmérések keretében nyomon követik a különböző televízióscsatornák nézőszámának alakulását, valamint az eredményeken különböző számításokat végeznek. A nézőszámok alakulásának megfigyeléséhez a felmérésben résztvevő háztartásokba a televízióhoz csatlakoztatott mérőműszereket telepítenek. Ezeken a mérőberendezéseken a háztartás tagjainak külön-külön be kell jelentkezniük a televíziózás megkezdésekor, majd pedig amikor befejezik a televíziózást, ki kell jelentkezniük. A műszer rögzíti, hogy a háztartás mely tagjai figyelik a készüléket, valamint tárolja, hogy mindeközben melyik csatornát vagy csatornákat kísérték figyelemmel. A háztartás tagjainak külön- külön való bejelentkezése biztosítja, hogy a mérés pontosan kövesse a nézőszámok szám és korosztály szerinti alakulását.A nézettségmérés jelentősége napjainkban egyre nagyobb. A kereskedelmi televíziók megjelenésévelszükségessé vált egy mérce, amivel meg lehethatározni a különböző csatornák népszerűségét, aműsorok sikerességét.A nézettség nyomon követése anyagi szempontból isrendkívül fontos a televízió csatornák számára,ugyanis ezeknek a médiumoknak a legfőbb bevételiforrását, a reklámidők értékesítését nagymértékbenbefolyásolja. Minél nagyobb nézőszámot tudhatmagának egy csatorna egy megadott műsorsávban,annál értékesebb az abban az időszakban helyetfoglaló reklámidő.A televízió nézettségi adatait természetesen elsősorban maguk a televíziók használják fel műsorpolitikájukalakításához. A nézettség mellett az egyes reklámsávokkal elérhető célcsoportok is fontosak areklámügynökségek számára.Revita – ALITERA Kft. 3 Közönségkutatás 2010. október
 4. 4. A tévécsatornák időről időre megkérdőjelezik a mérések pontosságát, főleg, amióta a GfK Hungáriaalternatív vizsgálatot végzett telefonos megkereséssel, és az eredményei jelentősen eltértek az addig mértadatoktól. A magyarázat sokkal kézenfekvőbb, mint azt sok szakember gondolja. Az emberi tényezőt nemszabad lebecsülni, hiszen azt senki sem látja, hogy a gépi bejelentkezések mennyire fegyelmezettek, és aztsem, hogy telefonon beszéltek-e valakivel miközben a háttérben ment a műsor. Ekkor ugyanis a megosztottfigyelem miatt valamely kommunikációs csatorna sérült, és vélhetően nem az, amelyik magánjellegű volt.Továbbá nagy probléma, hogy a Magyarországi nézettségi kutatás csak az országos csatornákravonatkozik. Így a helyi érdekeltségű regionális televíziók, saját maguk oldják meg, vagy próbálkoznakmegoldani a közönségkutatást.A nézettség mérése Magyarországon országos szintű, reprezentatív minta alapján történik. A felmérésbenrésztvevő panel mérete jelenleg 840 háztartás.A Revita TelevízióA Revita Televízió 1993 óta működő kereskedelmi televízió. Alapvetően televíziós műsorok készítése, dereklám- és referenciafilmek, de úti filmek gyártásával is foglalkoznak. Az elmúlt 15 évben különbözőországos televízióknak – MTV, Duna TV, TV2, Nap TV, Hír TV, Sport 1 – közel 4000 alkalommal tudósítottaka térségből. Győrben és környékén sugározva közel 200 000 nézőhöz juttatják el saját készítésű műsoraikat. Győr illetve a környék jelentősebb kábeltelevízió szolgáltatóinak műsorstruktúrájában megtalálható a televízió – VidaNet, DIGI --, valamint az adások az Interneten is megtekinthetőek a Revita TV honlapján. Szerkesztőségük nagy hangsúlyt fektet a helyi hírek és a tematikus magazinműsorok készítésére. A televíziós műsorokat 22 szakember állítja elő, valamennyien képzett műsorvezetők, riporterek, operatőrök, vágók, rendezők.Heti hat alkalommal jelentkeznek hírműsorokkal, amelyekben a város és a régió legfontosabb politikai,kulturális, gazdasági és sporteseményeiről számolnak be. A Híradó – 09 és 19 óra - után Téma címmel - 19:25 - hírháttér műsort készítenek, mely a legfontosabb eseményeket kompetens stúdióvendégek segítségével dolgozza fel részletesebben.Sportműsoraik minden helyi élvonalbeli klub életét bemutatják,sportközvetítések révén pedig jelen vannak a legjelentősebb csapatokmérkőzésein (kézilabda, labdarúgás, kosárlabda).Tematikus magazinjaik a kultúrától az életmódon és a gasztronómián át,a gazdaságon, politikán, szolgáltatóiparon keresztül egészen a regionáliseseményekig, az élet szinte minden területét feldolgozzák.Revita – ALITERA Kft. 4 Közönségkutatás 2010. október
 5. 5. A közönségkutatás alapkérdéseA Revita Televízió számára fontos, hogy felmérje általában a régióban atelevízió nézettségét. Konkrétan a legnagyobb hírértékkel bíró, főműsoridőben megtekinthető adások nézettségét is meg akarta ismerni,valamint egy átfogó képet kívánt kapni, a nézők véleményéről, aktuálisigényéről, elvárásairól.A reprezentatív közönségkutatás főbb jellemzőiA kutatás primer, mert nincsenek a Revita TV nézői körében végzett korábbi közönségkutatási adatok. Egykorábbi regionális televíziókat átfogó kutatás volt, és amely több mint 4 éves. A Revita TV ezért sem kívántsemmilyen súlyozási szempontot figyelembe venni a mintavétel alapozására. Egyetlen homogén célcsoportvéleményére volt kíváncsi, azokéra, akik nézik a Revita TV műsorát Győr városában.A KSH 2010.01.01.-i adatai alapján Győr lakossága 130.478 fő, a háztartások száma 55.787 darab, akábeltévé ellátottság 95%-os-ra tehető. A Revita Tv műsora Győrben a DIGI és a VIDANET kábeltelevíziósműsorszolgáltató hálózatán érhető el. Így a mintavétel a két szolgáltatói előfizetői köréből történt meg, ésez képezte a jelen kutatás alapsokaságát.A reprezentatív kutatás adata a megállapított és ellenőrzött hibahatárokon belül a teljes sokaság Győrlakossága. Összetételében, fő jellemzőiben kicsinyített mása a mintasokaságnak az a közel 1000válaszadó, akinek megismerésével az alapsokaságra általánosítottunk. A minta összeállításánálérvényesült a reprezentativitás alapkövetelménye, jelesen az, hogy az alapsokaság minden egyede egyenlővalószínűséggel bekerülhetett a mintába. Mivel kábeltelevízió nézők között végeztük a kutatást, így mindenegyes előfizető egyenlő eséllyel került bele a mintasokaságba. A véletlen mintavételben avéletlenszerűséget cím randommal biztosítottuk, a Call Centerben az adatok véletlenszerűen kerültek azoperátorok híváslistájába.A mintasokaság tükrözi az alapsokaság jellemzőit, a 413 darabos mintavétel, 18.372 háztartást, 42.968győri lakost reprezentál. A becslés véletlen hibája alapvetően a minta nagyságától függ. a „véletlen hiba"nagysága 95%-os megbízhatósággal ±3,5-4,5%.A kérdőív és a felvétel módjaKvantitatív kutatás, rögzített kérdésekkel, melyek statisztikailagelemezhetőek, és így az elemzés végeztével mennyiségitendenciák mutathatók ki. A primer kutatást, operatívtechnikával, Call Centeres támogatással végeztük el.A kérdőív a Call Center Script moduljában programozottformában, monitoron volt olvasható, és számítógépen azonnalrögzítésre kerültek a válaszok és a hozzá fűzött szóbelikiegészítések.16 kérdést tettünk fel. Az első kérdés az alapsokaságmintavételi szűrő kérdése volt, ami arra vonatkozott, hogynézi-e a Revita Tv-t.Revita – ALITERA Kft. 5 Közönségkutatás 2010. október
 6. 6. A második, felvezető kérdést a válaszadási hajlandóság növelése érdekében tettük fel, a harmadiktólkövetkeztek a kutatási kérdések.  A helyi hírek információ szerzési helyére, módjára, és annak besorolása  A helyi televízió nézettségére, besorolása  Kedvelt műsorokról információ  Revita tematikus műsorok nézettsége, besorolása  TV Híradó nézettsége, elégedettség,  Preferált adásidő, gyakorisága  Revita más, új tematikus műsorok iránti igényA válaszadóktól minden egyéni lényeges megjegyzést, nézői vélemény feljegyzésre került.Az értékelés: 1-től 10-ig terjedő skálán történt, ahol az 1-es a legrosszabb, 10 a legjobbat jelentette.A közönségkutatás eredményeA kutatás 2010 októberében zajlott, vezetékes telefonszámok hívásával, 1066 érdemi beszélgetéstfolytattunk, 413 releváns válaszadás történt (1. ábra). Egy kérdőív felvétele átlagosan 11,5 perc volt. Akutatásban a válaszadók életkori megoszlása igen kiegyenlített volt.A mintában a 60 év feletti korosztály kissé felülreprezentált – korábban jeleztük, hogy nem volt súlyozás. Vezetékes telefonnal Magyarországon az idősebb korosztály tagjainak fele rendelkezik, arányukmeghaladja a teljes lakosságban mért adatot. Mobiltelefonnal a 15 éven felüli lakosság háromnegyederendelkezik, az 50–59 évesek körében hasonló a penetráció. Az ő körükben többeknek van mobilja, mintvezetékes telefonja, viszont 65 év felett megfordul az arány. A mobiltelefonnal való ellátottságtekintetében már számottevő különbséget figyelhetünk meg az idősek további korcsoportjai között. Az 50–59 évesek körében a személyes használatban lévő mobiltelefon aránya átlagos, vagy azt kissé meghaladóarányban jellemző (73% körüli), de a 60 éven felülieknek csupán egyharmada rendelkezik mobiltelefonnal(Forrás: 2009. Magyar fogyasztó.) 1. ábra A Revita TV ismertségeRevita – ALITERA Kft. 6 Közönségkutatás 2010. október
 7. 7. Hírforrások2. ábra Helyi hírek iránti tájékozódáshoz használt elsődleges hírforrásA 2. ábrán jól látható, hogy a helyi hírek megszerzéséhez igen nagymértékben a helyi újság foglalja el az elsőhelyet, de rögtön utána következik a helyi TV, és az Internet.3. ábra Helyi TV nézettségA 3. ábrán jól látható, hogy a Revita TV nézői nézik az Oxigén TV-t is, de a Hírcity TV-t is. A Hírcity TV azért kerültebben a formában a felmérésbe, mert helyi TV-nek számít Győrben annak ellenére, hogy „csak” Internetennézhető hírcsatorna.Revita – ALITERA Kft. 7 Közönségkutatás 2010. október
 8. 8. Revita műsorokA Revita TV legfontosabb műsora Győrben a Híradó, amely alapvető helyi hírforrásnak számít. Így különösen fontosvolt megtudni a Revita TV nézők körében mennyire népszerű.Mint látható, a kutatás eredménye igazolta: a legnézettebb műsor a Híradó.4. ábra Milyen műsorokat néz?5. ábra TV Híradó nézettsége és értékeléseAz 5. ábrán jól látható, hogy a TV híradót naponta nézők a legelégedettebbek, hiszen ők napra készinformációval rendelkeznek, információs igényük szinte mindig kielégítésre kerül. Akik ritkábban nézik aHíradót, vélhetően más forrásból jutnak információhoz, így számukra nem annyira nagy információ értékkelbír a Híradó.Revita – ALITERA Kft. 8 Közönségkutatás 2010. október
 9. 9. 6. ábra Nézettségi időszak és az elégedettség mértékeA 6. ábra szinte megegyezik az országos méréssel, amely szerint az esti órákban, a Híradó időszakábannézik a legtöbben a Revita TV adását is.Érdeklődési területek7. ábra Elsőnek jelölt érdeklődési körA 7. ábra nagyon jól bemutatja, hogy a győri lakosság egy negyede érdeklődési körének első helyén a sportáll, majd a politika, ha nem a helyi TV adásáról van szó.Azonban, ha helyi TV műsorait jelölte meg, az első két pozíció ugyancsak megmaradt, azonban 3. helyen akultúra áll, alig lemaradva a politikától. Jól mutatja Győr széles kulturális életét, és az igényt is iránta.Revita – ALITERA Kft. 9 Közönségkutatás 2010. október
 10. 10. Az egyéb kategóriába sokan elmondtákszubjektív véleményüket, így számos ötletetkapott a Revita TV menedzsmentje arra nézve,hogy milyen műsorkészítéssel tudják továbbnövelni a nézői elégedettséget és a nézettségetis egyben természetesen.Nézői életkor 8. ábra A nézők életkori megoszlása„PORSCHE, SZERELEM, SZÁGULDÁS” – AZ ÉLET 50 FELETT címmel jelent meg a GFK kutatása 2009tavaszán. A KSH adatai szerint 2008-ban az 50 év feletti korosztály hazánkban a népesség közel 37%-ttette ki. (Az 50-64 évesek aránya 20,4%, a 65-79 éves 12,5%, míg a 80 éveseknél idősebbeké 3,7 %.)Az említett vizsgálat kiterjedt a rádióhallgatási, TV nézési és lapolvasási szokásokra is, melynek során arrakeresték a kutatók a választ, hogy az idősebbek, az 50 év felettiek médiafogyasztási szokásaihasonlítanak-e a 18-49 éves korosztályéhoz? Azért fontos kérdés ez, mert a média leginkább ezt sugallja. Aműsorait és reklámjait a többség még mindig a 18−49 év közöttiekre pozícionálja, és továbbra sem számola társadalom jelentős hányadát kitevő, érettebb korosztályt képviselő ötvenesekkel.A GFK kutatása megállapította, hogy minden korosztály jellemzően a kereskedelmi csatornákat nézi, tehátmegállapítható, hogy az 50 éven felüliek televíziózási szokásai nem különböznek jelentősen a 15 -49 évközötti lakosságétól. Ma már a marketing kommunikációban egyre inkább előtérbe kerül, hogy az 50 évfeletti generációval számoljanak, hiszen, csak azért mert valaki betöltötte a 49. életévét még nem szűnikmeg fogyasztónak lenni (sem). A 8. ábra jól mutatja, hogy a Revita Tv-vel szemben támasztott elvárásokalapján a nézők elégedettsége igen kismértékben eltérők, az életkortól függően. Az idősebbek kicsitkritikusabbak, jobban foglalkoztatják őket a helyi események, éppen ezért ezekről az eseményekrőlalaposabban szeretnek informálódni.Revita – ALITERA Kft. 10 Közönségkutatás 2010. október
 11. 11. ÖsszegzésA Revita Televízió 2010 októberében végzett közönségkutatása igen jól tükrözte azt a vélekedést, hogygyőri lakosság körében a Revita TV nézettsége magas. A kutatás alapján elmondható, hogy Győrlakosságának közel 40%-a rendszeresen nézi a Revita TV műsorait, ezen belül is a leginkább nézett műsoraa Híradó és az esti főműsor időben jelentkező Téma hírháttér műsor. Természetesen a nézők kritikát is megfogalmaztak, mely lehetőséget és egyben utat mutatnak a további fejlődés, fejlesztés irányába a menedzsment számára. A Revita TV partneri köre számára pedig kifejezetten előny, hogy bizonyítottan a győri lakosság igen széles rétegéhez tud szólni, a televízió különféle tematikus műsoraiban, vagy akár a reklámokban, hirdetésekben. A Revita TV számára a felmérés eredményeképpen jól értékesíthető időt jelent az, hogy pontosan kimutatható a legnézettebb műsoridő és műsorszám. Így a marketingeskollégák egészen másképpen, hiteles, mért adatokkal kereshetik fel partnereiket szponzorációs, avagy areklámidő értékesítése céljából. Értékesebbé vált a Revita TV-ben való szereplés lehetősége a hirdetőkszámára, a tények, adatok önmagukért beszélnek, sokkal jobban el tudják dönteni megéri-e nekik Győrlakosságának 40%-nak megszólítása.Az is fontos, hogy a kutatás általmegszerzett nézői kéréseket, az élőközvetítések iránti igényeketsemmiképpen nem célszerű figyelmenkívül hagyni. Jól lehet mind a sport, mind aszínházi közvetítések kivitelezéséheztöbbféle támogatás - pl. jogi –megszerzése is szükséges, azonbanennek a közönségigénynek azalátámasztásához is hitelesdokumentumként szolgálnak a kutatásadatai.Valamint a kutatás hosszabb távú hatásalehet, – főképpen, ha a meglévő Revitanézők érzékelnek pozitív változást afelmérést követően –hogy még többrendszeres Revita Tv néző lesz Győrben éskörnyékén! A kutatás teljes anyag megtekinthető a Revita TV honlapján: http://www.revitatv.hu/fooldal.html A kutatás egyéb részleteiről bővebb információ: Katona Erzsébet Ügyvezető Mobil: 06-30-5858197 Email: katona.erzsebet@alitera.huRevita – ALITERA Kft. 11 Közönségkutatás 2010. október
 12. 12. A kutatás kivitelezőjeA közönségkutatást az Alitera Ügyfélkapcsolati Kft. végezte, a referenciákról bővebb információ a honlapontalálható: www.alitera.hu Az eWorld Com Kft. iCall virtuális telemarketing és ügyfélszolgálati callcenter rendszerét használjuk. Teljeskörű, VoIP technológián alapuló callcenter, így a távközlési vonalakat is a rendszer biztosítja, ezáltal ahívások minősége kifogástalan.Az iCall rendszer rendkívül rugalmas.Webes felületen keresztül saját magunkmenedzseljük a teljes rendszert. Olyanadatmezőket programozunk és töltünk fel,amilyent az adott feladat megkövetel. Aközponti (hosztolt) platformnakköszönhetően igen üzembiztos, állandó afejlesztés, így az ügyfeleink egyedi igényeiis könnyen, rugalmasan kezelhetőek.Lehetőségünk van az értékesítéselőkészítésére, kutatások, felmérésekmarketingtevékenységek elvégzésére,ügyfél-vevőszolgálati funkciók ellátására,azaz mindarra, amelyre megbízóinknak azügyfélkapcsolatok ápolásához szükségevan.Az ügyfelekhez dedikált – a székhelynek, telephelynek megfelelő – körzetszámokon fogadjuk a hívásokatügyfélszolgálati szolgáltatásunk során. Többlépcsős, azonosításra is alkalmas menürendszert (IVR)használhatunk, ha szükséges, hogy csak az arra jogosultaknak nyújtsunk szolgáltatást, illetve hajtsunkvégre tranzakciókat. Mindig a munkatársak képzettségének, leterheltségének megfelelően, optimálisanirányítjuk a bejövő hívásokat. Az üzemidőt (nyitva tartást) teljes mértékben az igényekhez tudjuk igazítani (akár 7/24). Ha üzemidőn kívül jön hívás, azt is fogadjuk, és a rögzített hangüzenetet igény szerint akár egy email mellékleteként el tudjuk küldeni az illetékesnek. Így eldönthető, hogy azonnal kell-e rá reagálni például hibabejelentés esetén. A kimenő kampányok teljes mértékben függetlenek egymástól, zárt rendszerűek, csak dedikált személyek kezelhetik. A kampányok adataihoz az operátorok csak a szükséges mértékben férnek hozzá. A kérdőív szerkesztőprogram segítségével válaszoktól függő elágazásokat, különféleösszetett kérdéseket tudunk felprogramozni, így rendkívül pontos, lényeges információt kaphatnakmegbízóink ügyfeleiktől a termékeikről, szolgáltatásaikról. Az adatok feldolgozása, elemzése atovábbiakban a hagyományos eszközökkel (pl. Excel) könnyen, gyorsan elvégezhető.A hívás lezárásakor meghatározhatjuk a hívott partnerrel kapcsolatos további teendőket, így a beszélgetéseredményétől függően többféleképpen lezárhatjuk, vagy visszahívhatjuk órák, esetleg napok, de akár fél évmúlva is úgy, hogy az akkor hívó munkatárs mindent lát az előzményekről.Revita – ALITERA Kft. 12 Közönségkutatás 2010. október
 13. 13. A kvótázás segítségével lehetőség van például adott területi, életkorbeli felhasználás módja szerintiszűrőket alkalmazni a megfelelő mintavétel kialakításához, vagy több üzletkötő számára, különfélemennyiségben, különféle helyekre időpontot egyeztetni egy ütemben, egy kampányon belül.A telefonos munka alapja a jó és hatékony szöveg – a script –, amely valódi forgatókönyv operátorainkszámára. Minden kampányhoz egyedi script készül. Megbízóink a termékeik, szolgáltatásaik lényegielemeiről nyilatkozatban vállalnak felelősséget. Minden beszélgetést rögzítünk kizárólag belsőfelhasználásra, a minőség biztosítása ésoperátoraink oktatása érdekében.Statisztikája teljes körű, mivel a különbözőfolyamatok teljes mértékbenparaméterezhetőek, ebből kifolyólagmérhetőek. Ezért pontosan tudjuk, hogykimenő hívásnál hányan vették fel a telefont,hányszor kellett újra hívni, míg elértük acélszemélyt, mennyi szám volt téves, vagymennyi volt az üzenetrögzítő, hívásfogadásnálpedig mennyit kellett várni, míg az operátorhozjutott a hívó, a hívások hány %-át vettük felszintidőn belül, hányan tették le a telefontmielőtt beszéltek volna velünk. Tudjuk az operátorainkról, hogy mikor, ki, mennyit telefonált, hány percesvolt a leghosszabb beszélgetés, mennyi időpontot egyezettünk, hány megrendelést rögzítettünk, mennyiideig tartott az utómunka. Azaz az elvégzett munkának minden eleme mérhető, hiteles, ellenőrizhető.Jól látható, hogy call centerünkkel, amely magában foglalja gyakorlott operátorainkat, szakmai tudásunkat,és a korszerű technológiát, aktív szerepet töltünk be a különféle típusú ügyfélkapcsolatok ápolásában.Hatékonyan, tervezhető és megfizethető, garantált költségekkel, megbízható, egyedi hangvétellel, magasszakmai minőségben, ellenőrizhető módon, elhivatottan dolgozunk a hosszú távú ügyfélkapcsolatokért. További szakmai cikkeink a blogon található: http://alitera.blogspot.com„Ha a sikernek van titka, akkor az abban a képességben rejlik, hogy megértjük a másik ember nézőpontját és az ő szemszögéből is látjuk a dolgokat, nemcsak a sajátunkéból.” Henry FordRevita – ALITERA Kft. 13 Közönségkutatás 2010. október

×