Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hétköznapi empátia az óvodában

A Növekvő Hold Alapítvány felkérésére megtartott "Empátiával a fogyatékos gyermekek szülei és az óvoda (intézmény) közötti kapcsolattartás érdekében" előadás anyaga.

2013. április 30. Mocorgó Óvoda, Budapest, X. kerület.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hétköznapi empátia az óvodában

 1. 1. Sikeres együttműködésEmpátiával a fogyatékos gyermekekszülei és az óvoda közöttikapcsolattartás érdekébenMocorgó ÓvodaBudapest, X. kerület2013. Április 30.
 2. 2. Névjegy Óvodapedagógus Gyógypedagógus(oligofrén-szurdo szak) Önismereti tréning vezető Felnőttképzésben oktató(humán OKJ szakmák) ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.tulajdonosa és vezetője27 év pedagógiai tapasztalatóvódás kortól a felnőtt korigKatona Erzsébetwww.alitera.hu2Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 3. 3. Vázlatosan A hétköznapi empátia, mert az empátiára mindenki képes Az együttműködő kommunikáció 5 lépésben(Együttműködés minden kapcsolati szinten: szülők-pedagógusok, gyerek-gyerek, pedagógusok-pedagógusok) Mit nevezhetünk sikernek az együttnevelésben?(Hétköznapi empátia az intézményekben, nagy tettek kislépésekben.) Együttnevelés, de hogyan?(Empátia a segítő a fejlesztésben, differenciálásmegkülönböztetés nélkül, a mozaik módszer lényege.) Az óvodapedagógus is ember…(A kiégés megelőzése, örömtréning a hétköznapokra)3Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 4. 4. Hétköznapi empátia„A gyermekekneknagyobb szükségükvan példaképre, mintbírálatra.”Joseph Joubert… és megértésre!Hétköznapi empátia az óvodában42013. 04.30.
 5. 5. Az Óvónő életszínterei 1.5Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 6. 6. Az Óvónő életszínterei 2.Hétköznapi empátia az óvodában62013. 04.30.
 7. 7. Ismered önmagad?„Aki sorsát maga kívánjairányítani, annak ismernie kellönmagát: lelkialkatát,ítélőképességét, tehetségét,hajlamait.Nem lehet sorsa urának az, kiönmagát nem ismeri.„Tatiosz7Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 8. 8. „Gnóthi szeauton!” - ”Ismerd meg önmagad!”Az emberi élet élhetőségének fontos eszköze azönismeret - a világ megismeréséhez önmagunkmegismerésén át vezet az út!Ki vagyok én?Milyen vagyok én?Az önismeret azt jelenti, hogy: Az embernek áttekintése van saját személyiségeösszetevőiről, határairól, lehetőségeiről. Betekintése van a viselkedésének motivációjába,hátterébe, motívumrendszerébe. Ezáltal helyesen ítéli meg az emberi kapcsolatokbanjátszott szerepét, hatását.Hétköznapi empátia az óvodában82013. 04.30.
 9. 9. Az ember érzelmi lényAz érzelem az emberi élet kísérő jelensége:az észlelést, emlékezést, gondolkodást, cselekvést,az emberi létezést kíséri, tehát mindigkapcsolódik valamelyik másik lelki jelenséghez.Az érzelem SZUBJEKTÍV viszony a tárgyakhoz,jelenségekhez, embertársainkhoz, önmagunkhoz.(Minden embernél más, egyedi!)Az érzelem- érzet képessége öröklött, DE az érzelmektanulás hatására - pl. pozitív-negatív ösztönzés –differenciálódnak és tudatosulnak!Az érzelem egy velünk született és egy tapasztalati(tanult) tényező elválaszthatatlan egysége.Hétköznapi empátia az óvodában92013. 04.30.
 10. 10. Önkép-ÉnképÉnkép: az ember saját elképzelése önmagárólÉn(kép)védő mechanizmus: fenntartani – megvédeni –kialakult képetÉn-ideál: „eszményi énkép” – énfejlődés motívumaAz önértékelés: negatív és pozitívbefolyásoló tényezők: családi és szociális háttér személyiségA befolyás befolyásolása: önellenőrzés, önértékelés,önnevelésönismeret = önmegértés10Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 11. 11. A szükségletek piramisaHétköznapi empátia az óvodában 112013. 04.30.
 12. 12. Hogyan tovább?„Empátiára mindenki képes, de amai ember racionális és verbálisbeállítódása miatt ezt aképességet gyakorlással, esetlegszakember segítségével kellelőhívni, fejleszteni.”Dr. Buda BélaHétköznapi empátia az óvodában122013. 04.30.
 13. 13. A társismeret alapja az empátiaAz empátia képesség: a másik emberrelvaló közvetlen, személyes kapcsolatbanéljük bele magunkat a másiklelkiállapotába.Ennek nyomán érezzük és értjük meg amásik személy érzelmeit, indítékait,törekvéseit.● Mindezek nem csak szavakban, direktmódon fejezőnek ki, pl. nonverbális jelek,metakommunikáció.13Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 14. 14. „Empátiával a harmonikus világért”II. Országos Szakmai KonferenciaBudapest, 2011. okt. 13.Szervezők:●ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.●Csillaggyertyafény Alapítvány●Rákosszentmihályi Evangélikus EgyházközségFővédnök: Dr. Buda Béla pszichiáter14Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 15. 15. Empátia – család – emberi fejlődésDr. Buda BélaAz empátia A másik ember érzelmi és motivációsállapotának megértése a kommunikációsfolyamatban, sajátos figyelem és érzelmirezonancia tudatosítása révén Empátiára mindenki képes, de a mai emberracionális és verbális beállítódása miatt ezta képességet gyakorlással, esetlegszakember segítségével kell előhívni,fejleszteni Empátiához lelki beállítódás kell: feltételnélküli pozitív elfogadás és tisztelet a másikember iránt, és kell az interakció bizonyosideje, folyamata15Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 16. 16. Az empátia feltételei, összetevőiFeltételei: Ráhangolódás, „decentrálás”, megfelelőfigyelem, kontaktus „Diszpozíció”, a centrálás időszakosfelfüggesztésének képessége Az együttműködés bizonyos mértéke a másikrészérőlÖsszetevői: Befelé irányuló figyelem, önvizsgálat akommunikáció során A megérzések, felismerések tudatosítása ésellenőrzése Nehéz esetekben (különösen a segítés során)az utólagos felidézés a fantáziában16Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 17. 17. A család, mint a gyermekkori empátia forrása Odafigyelés, kommunikáció, rezonancia agyermekkel, - különböző életkorokban(különös tekintettel a tizenéves korszakra) Az apa, a testvérek és a nagy család azempátiás nevelésben Az empátia képessége a gyermekben – azérzelmi és a kapcsolati nevelés eszközeA család segítése az empátiás nevelésben Az első gyerek nehézségei – a segítésegyszerű útjai Felkészítés, konzultáció és segítés a családempátiás nevelési légkörének érdekében Fejlődési és viselkedési zavarokkal küzdőgyerekek empátiás neveléséneknehézségei elősegítési útjai17Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 18. 18. Empátia és tolerancia Az empátia jellegzetes proszociális érzelem,változtat művelőjén, de nem csodaszer, lelki munka Az empátia visszatükröződése a másik emberbenodafordult és kommunikációs készséget kelt A „találkozás” élménye – a segítés és fejlesztéseszközeAz empátia koncepciójának humanizáló hatása A másik ember megértésének, elfogadásánakkultúrája Új szempont és módszer a nevelésben A pszichokultúrális eljárások integratív alapja ésterjedésük elősegítése18Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 19. 19. Szavak és érzésekMit csinálsz, nem látsz a szemedtől?!Hogy Te milyen béna vagy?!Fogd be!Azt mondtam, hogy csend legyen!Kinek beszélek én itt?!Hogyhogy nincs ideje?!Megvárnád míg befejezem?!19Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 20. 20. FülhallásFriedmann Schulz von Thun pszichológus – a négy fül„megtalálója”A fogadó beállítódásán múlik, hogymilyen üzenet jut el hozzá egy közlésből.Személyiségtípusnak és az empátiás készség szintéjének(fejlettségének) megfelelően fogadja az üzenetet:● a tárgyszerűen orientált személyiség: amit a közlőtulajdonképpen mond, a tárgyra figyel.● a kapcsolatorientált személyiség: azt figyeli,hogy miként viszonyul hozzá az,aki beszél (milyennek tartja őt).● cselekvés orientált: azt figyeli, hogy mit kell tennie.● empátia fül: azt figyeli, hogy a közlő milyen állapotban van.2013. 04.30. Hétköznapi empátia az óvodában20
 21. 21. A négy fül2013. 04.30. Hétköznapi empátia az óvodában21
 22. 22. Interperszonális (személyközi) kommunikációAz információk - szempontok, gondolatok, értékek - cseréje,ami a szerepek cseréjén (azaz párbeszéden = adóbólvevő és fordítva) keresztül valósul meg.Kivitelezés: a verbális és nem verbális elemek együttesjelenléteA cél: a párbeszéd zökkenőmentessége,kölcsönös megelégedés eléréseFeltétel: együttműködés (közös stratégia kialakítása)asszertív kommunikációegyüttműködő kommunikáció22Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 23. 23. Együttműködő kommunikációA társak, családtagok, munkatársak egymás iránti elfogadó, befogadó,együttműködő, empatikus kapcsolatát érhetjük el úgy, hogytiszteletben tartjuk a másik egyén• személyiségét• nézőpontját• véleményétmiközben nem mondunk le saját magunk• egyéniségéről• nézőpontunkról• véleményünkrőlannak érdekében, hogy működőképes,sikeres emberi kapcsolataink legyenek!23Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 24. 24. Mutasd ki, mit érzel!Az óvodáskorban van a személyiség egésze fejlődésére legnagyobbhatással az érzelmi élet fejlődése – és mivel életkorhoz kötött, máskormásképpen nem megismételhető, pótolható, cserélhető.● 4-5 éves korban: csak az öröm, félelem, harag kifejezést ismerik fel● 7 éves kortól: gyors, differenciált fejlődés, megjelenik a mimika, gesztikuláció,hangszín, hangsúly – metakommunikáció.Az óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága a magatartás érzelmivezéreltsége - ezért fontos, hogy a gyermeket az óvodában érzelmibiztonság, otthonosság, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteli, elfogadó,előítélet mentes légkör vegye körül.● Óvodapedagógus-gyermek, , óvodapedagógus-szülő, gyermek-gyermekkapcsolatokat pozitív attitűd, érzelmi töltés jellemzi.Hétköznapi empátia az óvodában242013. 04.30.
 25. 25. Az együttműködésa gyakorlatban:egyén - bevonás: hatalomdelegálás vagy felhatalmazás Feladatmegosztás Részvétel: érdekeltté tétel, belső meggyőződés,csoport (team): szoros együttműködés autonómia és kompetencia felelős döntés és cselekvéseredménye: erősíti az önbizalmat - kompetencia alapszükséglet kreativitásra ösztönöz: - ötletek és megoldásokegyénileg nem, vagy csak sokkal kisebb valószínűséggeljöhetnének létre mindenki sikeres!25Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 26. 26. Hol terem az együttműködés?Az együttműködésre alkalmas (felnőtt)embereket csak olyan oktatási intézmény tudnevelni,ahol intézményi szinten természetesa kooperációa csoportmunka26Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 27. 27. Óvodai csoportban fejlesztésA gyermek személyiségének fejlesztési kereteaz óvodai csoport. Rendkívül fontos az én-tudat kibontakoztatása, erősítéseérdekében.A különböző, sokrétű tevékenységekbenszerzett pozitív és negatív tapasztalatok(!)hozzájárulnak ahhoz, hogyönmagáról differenciált kép alakuljon ki!A csoportban minden gyereknek van, illetvekell, hogy legyen „helye”, „szerepe” az „énés a másik” tudatának kialakulásához.Empatikus nevelés a társas kapcsolatokfejlesztése.Hétköznapi empátia az óvodában272013. 04.30.
 28. 28. Öt lépésben1. Megfigyelés: a probléma pontos meghatározása, tudatos felismerése(A megelőző helyzet eredménye.)2. A másik nézőpontjának megismerése: érzések megfogalmazása, ok-okozati összefüggések láttatása. (A konfliktus felismerése és átélése.)3. A másik gondolkodásának megértése: a legjobb megoldás megtalálásaa szükségletek megfogalmazásával a konszenzusra törekvés érdekében.(A konfliktus kezelési módjának kialakítása.)4. Visszajelzések, újrafogalmazások: a megoldás érdekében párbeszéd, asaját nézőpont elmondása konszenzuskereső magatartással, a kérés(ek)kölcsönös megfogalmazása. (A konfliktus alatti tényleges viselkedés.)5. A megoldás után követése: a sikeres megoldás jutalmazása, pozitívértékelése. (A konfliktus következménye.)Hétköznapi empátia az óvodában282013. 04.30.
 29. 29. Együttnevelés, de hogyan?29Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 30. 30. NormalitásBiológiai szempontból:Normális = egészségAbnormális = betegségA szervezet:● változatlanul helyreáll (meggyógyul)● struktúrája megváltozik (pl. szerv eltávolítása)● struktúrája nem változik, de működése nem tér vissza az eredetimódon (pl. legyengül, halláskárosodás)● struktúra úgy megváltozik, hogy a működése egészében ismegváltozik (hallóképesség hiánya)DE: az ember mint személyiség: bio-pszicho-szociális – komplexenértelmezhető egyedi lény30Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 31. 31. Irreverzibilitás, reverzibilitásIrreverzibilis - organikus károsodásA személyiség fejlődésére hatással lévőkárosodás Súlyosság és az időfaktor● Milyen károsodás, mikor következett be?legsúlyosabb a vele született, és 1 életévbenkárosodás. (Pszichoszociális károsodás is lehetirreverzibilis!)„… az akadály már eleve más célok felé is lezárja azutat, amerre a személy még el sem indult.”(Dr. Pálhegyi Ferenc)31Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 32. 32. A személyiségA humán pszichológia célja: megérteni az emberiviselkedést és előre jelezniNincs tudományos definíció - „hétköznapi nyelven” : azegyén testi-lelki tulajdonságainak összessége, egyediegysége.A „kialakult” személyiség – 18 év felett - 3 fő jellemzője:1. Az állandóság● Emberek közötti kapcsolatokban, érintkezésbennyilvánul meg, ill. vehető észre. (Egyéniség, Individuum)2. A belső mozgatóerők rendszere● Azonos szituációkban az egyik ember így, a másikmásképpen viselkedik, mert tetteiket a személyen belüllévő saját belső erőik befolyásolják. (Jellem, karakter)3. Az egyediség● Nincs két egyforma személyiség, minden valaha éltember különbözik mindenki mástól.32Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 33. 33. A sérült és az ép személyiség„A fejlődés általában – és ezen belül apszichikus fejlődés – igen sokösszetevőből álló folyamat. Ha azösszetevők bármelyike sérülbármelyik időpontban, a fejlődésfolyamatában zavar keletkezik.”(Lányiné E. Á.)A sérült személyiségfejlődés jellemzőjea fejlődési tempó és aszemélyiségszerkezet megváltozása.33Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 34. 34. A sérült személyiség34Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 35. 35. Fejlődési tempó Felgyorsult fejlődés (akceleráció) - XX. Századkorjelensége (pl. az női életciklus megváltozása) Lelassult fejlődés (retardáció):● Személyiségfejlődés egész lelassul –pszichoszomatikus retardáció „Csak” pszichikus/szomatikus: pl. megkésettbeszédfejlődés, mozgásfejlődés, megismerő (mentális)fejlődés - reverzibilis nem értelmi fogyatékosság!35Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 36. 36. Különleges gyermekek1. Sajátos nevelési igényű gyerekek:● testi, mozgásszervi fogyatékos● érzékszervi fogyatékos (vak, gyengénlátó, siket,nagyothalló)● értelmi fogyatékos (enyhe fokú, középsúlyos)● beszédfogyatékos;● autista/autisztikus● halmozottan fogyatékos● tanulásban tartósan, súlyosan akadályozott(dyslexia, dysgrafia,dyscalculia, hyperkinetikusvagy kóros aktivitászavar, figyelemzavar )2. Beilleszkedési, tanulási és magatartásinehézségekkel küzdők3. Egyéni továbbhaladók (1-4. évf.); felzárkóztatásbanrészesülők (9-10. évf.); tanulási kudarcnak kitetttanulók; nemzeti, etnikai kisebbségHétköznapi empátia az óvodában362013. 04.30.
 37. 37. Egyéni helyzetekDyslexia, dysgrafia,dyscalculia (gyanúja),hyperkinetikus vagy kórosaktivitászavar, figyelemzavarBeilleszkedési, tanulási és magatartásinehézségekkel küzdőkAdaptív fejlesztésegységesség + differenciálásegyéni sajátosságokhoz igazodás● célok● tartalom● tapasztalatok(foglalkozás menete, formája)● óvodán belül és kívülHétköznapi empátia az óvodában372013. 04.30.
 38. 38. A fejlődés a létezés elemeTársadalmi szükségletek a hasznosságszemélyiség tudatos fejlesztéseKompetencia alapú fejlesztés = „ismeretekbe ágyazottképességfejlesztés”A mindennapi életben hasznosítható tudás(ismeretek elsajátítása - „tanulni tanulás”)Mindazon képességek összessége, amelyre mindenembernek szüksége van a személyes fejlődés , a sikeresmagánélet és munkában való helytállás érdekében.Hétköznapi empátia az óvodában382013. 04.30.
 39. 39. Mindenki óvodájaA speciális nevelési szükséglet tág értelmezéseMinden egyes gyermek nevelési szükségleteinekkielégítéseEsélyteremtésMinőségi javulásHétköznapi empátia az óvodában392013. 04.30.
 40. 40. Alapelvek Integráció: illeszkedjen be az iskolameglévő struktúrájába, hasonlóteljesítményt nyújtson. Inklúzió: hogyan lehetséges mindengyermek részvételét egyéniképességeihez, fejlődési üteméhezigazodva biztosítani?Hétköznapi empátia az óvodában40ELFOGADÓ• Egyenrangú, azonosértékű, jogú egyénBEFOGADÓ• Feltételek megteremtése• Szociális befogadás2013. 04.30.
 41. 41. Pedagógusok régi-új szerepeProfesszionális személyiség fejlesztő● Befogadó szemlélet (nyitottság,rugalmasság)● Elfogadó attitűd (empátia)● Gyakorlatias (nem akadémikus)szemlélet (kreativitás, változatosoktatási módszerek)Együttműködés● Kollégák, gyógypedagógus● Gyerekek● SzülőkHétköznapi empátia az óvodában412013. 04.30.
 42. 42. Mit fejlesztünk és hogyan? Kognitívképességek Kommunikációsképességek Szociálisképességek Motorosképességek Kreatív képességek OrientációsképességekHétköznapi empátia az óvodában42Gyermek aktuálisképességi szintjénekmegismerésGyermek erősségéreépítés, kompenzációsfejlesztés (differenciálás)Megfelelő interakció,aktív párbeszédKözös munka, elismerés„Személyes szinten”kölcsönös tisztelet ésbizalom2013. 04.30.
 43. 43. Mindenki fogyatékos valamiben … Minden esetben megsegítés azelsődleges (legközelebbi fejlődésiszint elérése) Egyéni igények, élethelyzetekmaximális figyelembe vétele (családihelyzet, apa-testvér-nagyszülők) Nehezebben fogalmazhatóak meg aszükségletek (megfigyelés,proaktivitás) Intézményi szinten segítség nyújtásösszefogással (egységes értékrend)Hétköznapi empátia az óvodában432013. 04.30.
 44. 44. Mentori rendszerKommunikációs eszköztár• épek és fogyatékosok együttműködése• „mentori rendszer”Elliot Aronson: Columbine után1999. Április 20. 2 diák fegyveres támadása23 sérült, 12 diák és 1 tanár meghaltMozaikmódszer empátia érzelmi intelligencia fejlesztése társas tanulás és példamutatás442013. 04.30. Hétköznapi empátia az óvodában
 45. 45. Nagy tettek, kis lépések2013. 04.30. Hétköznapi empátia az óvodában45
 46. 46. Együttnevelés differenciálvaHétköznapi empátia az óvodában462013. 04.30.
 47. 47. Empátia játékosan“A szeretet nem érzés, hanem egy bizonyosviselkedésmód.”“Azok a cselekedetek fejezik ki legjobban aszeretetünket, melyek nem magától értetődőekszámunkra.”“Csak akkor tudunk kitartóan szeretni, ha úgydöntünk, hogy jobban szeretjük az embereket,mint megérdemlik.”Dr. Gary Chapman47Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 48. 48. Szívtől-szívig dobókockaA szeretet – dobókockát Chiara Lubich a Fokolare mozgalom elindítójaalkotta meg. (Fokolare jelentése: családi tűzhely.)Ennek példája ihlette Börönte Márta evangélikus lelkészta Szívtől szívig – dobókocka elkészítésére. A grafikát tervezte LórántMónika.Dr. Gary Chapman - az öt szeretet nyelv:1. elismerő szavak2. minőségi idő3. ajándékozás4. szívességek5. testi érintés6. a csend - Keresztes János gondolata: a csend az elsőszeretet nyelvünk.Hétköznapi empátia az óvodában482013. 04.30.
 49. 49. Párbeszéd szívtől szívig- az együttműködő kommunikációönismereti tréning 2 tréner 4 modul 30 kredit pont Ön- és társismeret Gyakorlatok: szituációs-szimulációs kommunikációs Konfliktuskezelés, megelőzés Specialitás: fogyatékosság, hátrányos helyzetűekkezeléseEngedélyek:• alapítási és indítási engedély száma: OKM – 4/276/2009.• felnőttképzési nyilvántartási szám: 00878-2009• felnőttképzés FAT lajstromszám: PLB-1297492013. 04.30. Hétköznapi empátia az óvodában
 50. 50. Önfejlődés mindenkinekAz önmagukkal harmóniábanlévő, kiegyensúlyozottszemélyiségű tanárok tudjákbiztosítani a tanulóknak apartneri viszonyon alapulóegyüttműködőkommunikációt.Különösen most van ennekjelentősége az integráció-inkluzív nevelés.Együttnevelés a cél.Hétköznapi empátia az óvodában502013. 04.30.
 51. 51. Bajban vagyunk?Óvodapedagógus önvallomása „A változást a munkámban az utóbbi 5-6 év jelentette. Nem tudtamelfogadni, hogy sok gyereknek egyetlen játéka a kardozás, azagresszív játékok. A családokban az értékrendek erősen negatívirányba változtak. A szülők már nem kérik a óvodapedagógustanácsait, inkább ők akarnak diktálni.” ”Kértem vezetőmet, ne bízzon rám több szakmai munkát. Agyerekekkel még elvagyok. Mindeközben szégyelltem magam sajátmagam előtt, kolléganőim előtt. Kívülről néztem a többieklelkesedését, de már nem érdekelt. Ez sem érdekelt. Szükségem lettvolna egy kis biztatásra, elismerésre. Tudom, mert ez régebben ismindig szárnyakat adott. De akkor rám tört a feleslegesség érzése. A„már nem vagyok jó semmire” biztos tudata.Budapest, 2005. szeptember 6. Friedmann ÁgnesForrás: http://www.lelkititkaink.hu/kieges.htmlHétköznapi empátia az óvodában512013. 04.30.
 52. 52. Kiégve, de nem elégveA kiégés tünet együttes1974. Herbert J. Freudenberger pszichoanalitikusA jelenség: (burnout) kiégés - „elfogy az erő”, fizikai, érzelmi,mentális kimerülésOka: „lelkes munka”, elismerés hiánya, megváltozott körülmények,„személyes tér beszűkülése”, „telítődés”.Következménye: a megsegítés nélküli folyamatban kialakul:● a reménytelenség érzése , a céltalanság, a „minden mindegy”állapot.● csökken az önértékelés, a munka eredményessége● növekszik a mások iránti negatív beállítódás, előítéletesség,intolerancia● megjelennek a pszichoszomatikus betegségek, esetleg aszenvedélybetegségekHétköznapi empátia az óvodában522013. 04.30.
 53. 53. Én is benne lehetek?FONTOS: a kiégés bárkit, de főlegazt érintheti, aki munkája révénközvetlenül kapcsolódik másemberekhez - mert őamelynekegyéni és közösségi érdekés feladat is!Hétköznapi empátia az óvodában532013. 04.30.
 54. 54. Kezelés és megelőzésA kiégés nem statikus, egyszerijelenség, hanem olyan folyamat,amely ciklikusan ismétlődik, főleg,ha nem teszünk ellene semmit.Kezelhető és megelőzhető:DE csakis együttesenegyéni és közösségi szintenHétköznapi empátia az óvodában542013. 04.30.
 55. 55. Egészséget mindenkinek!1948-as megalakulásakor a World Health Organization(WHO) az egészséget a következőképpen definiálta:„Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólétállapota, és nem csupán a betegség vagyfogyatékosság hiánya”.Az egészség dimenziói: biológiai egészség: a szervezetünk megfelelőműködése lelki egészség: személyes világnézetünk,magatartásbeli alapelveink, illetve a tudatnyugalmának és az önmagunkkal szembenibékének a jele mentális egészség: a tiszta és következetesgondolkodásra való képesség emocionális egészség: az érzések felismerésének,illetve azok megfelelő kifejezésének a képessége szociális egészség: másokkal való kapcsolatokkialakításának egészsége55Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 56. 56. Örömtréning a hétköznapokra 1.Mindennapok apró örömeinek megélése és az örömforrások tudatoskeresése.Lehetséges örömforrások: Az illatok, események, hangulatok, és az emlékezés pozitívösszekapcsolása. Mécsesek, sütemények illata, pl. „karácsonyihangulat idézése” őszi estéken. Az étkezés hangulatának emelése (pl. egy-egy apró díszítéssel), azízek élvezete, érezzük az együtt étkezés intim bensőségeshangulatát. (Egy reggeli kávé esetében is!) Önmagunkra szánt minőségi idő. Naponta 5 perc, egy újság, egymagazin átolvasása, vagy csak egy kicsit lassabban érjünk haza. Saját családunk (párunk!) körében eltöltött idő pozitívumainakaktív megélése, belefeledkezés a saját közösségünk megtartóerejébe.Hétköznapi empátia az óvodában562013. 04.30.
 57. 57. Örömtréning a hétköznapokra 2. A zene minden esetben érzelmeket szabadít fel, hallgassunk amikorcsak jól esik, olyan zenét amit éppen hangulatunk kíván. (Akár óvodábanjáték időben, ebédelés közben is!) A mozgásban kifejeződik a létezés öröme, pl. sétáljunk akárcsak amunkahelyre, miközben nézelődünk, élvezzük, hogy láthatjuk a napot, azeget, a fákat, a virágokat, az embereket. A természet mindenkori megfigyelése örömmel tölthet el, akárcsak 5percre is, pl. télen madáretetés. Adjuk meg magunknak a társakkal való minőségi, önfeledt időeltöltését, játsszunk, hogy erősödjenek társas kapcsolataink, érzelmeink,énképünk minőségileg fejlődhessen. A munkahelyen találjuk meg számukra az örömforrást, és igyekezzünkarra koncentrálni. Kollégákkal is a jó társas kapcsolatra törekedjünk,alkalmazzuk az empátia adását, az együttműködő kommunikációt.Hétköznapi empátia az óvodában572013. 04.30.
 58. 58. Az asszertív jogok 10 pontja58Jogom van ahhoz, hogy:1. tisztelettel bánjanak velem2. kifejezzem saját érzéseimet ésvéleményemet3. meghallgassanak, és komolyan vegyenek4. megállapítsam, hogy mi fontos nekem ésmi nem5. nemet mondjak anélkül, hogy bűntudatotérezzek6. kérjem, amire szükségem van7. megkapjam, amiért fizettem8. információt kérjek szakemberektől9. hibát kövessek el, és vállaljam akövetkezményeket10. megváltoztassam a véleményemet.Hétköznapi empátia az óvodában2013. 04.30.
 59. 59. Sikeres kapcsolatokat!„Senki sem magától lett olyan, ami.Mind ezernyi más emberből vagyunk.Bárki, aki valaha is kedvességet tettnekünk vagy bátorítóan szólt hozzánkrésze lett a mi karakterünknek,gondolatainknak, és sikereinknek is."George Matthew AdamsHétköznapi empátia az óvodában59www.alitera.hu2013. 04.30.

×