Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MÉDIAKUTATÁSa betelepült cégek körében    2011. május       Készítette:  ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.     ...
TartalomBEVEZETŐ ............................................................................................................
BevezetőAz Ipari Parkok világaAz ipari termelés a vidéki nagyvárosok fejlődésének ma is a meghatározója. A nagyvárosok köz...
előnyeit, így többségük a kívánatosnál és a lehetségesnél jóval kevesebb regionális, országos ésnemzetközi kapcsolatot ala...
A Győri Nemzetközi Ipari ParkKözép-Európa első működő ipari parkja 1992 őszén nyílt meg Győrben, Nyugat-Magyarországközpon...
A média kutatás módszertana1. A rendezvény után követése, az elégedettségi mérés kérdésköre  Értesülés módja a rendezvén...
1. ábra Híváseredmények – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.A parkbeli cégek közül 80-an kapták meg a rendezvény...
2. ábra A rendezvényen való részvétel elutasításának okai – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.    3. ábra A r...
4. ábra A rendezvény értékelés - – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.A rendezvényen résztvevők magas válaszadási...
A média felületekkel kapcsolatos kérdéscsoportok eredményeiA www.ipgyor.hu honlapAz 6. ábra alapján elmondható, hogy a vál...
7. ábra Ingyenes híranyag, videó készítés iránti igény – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftA válaszadók értékelté...
A www.hircity.hu honlap 9. ábra A honlapok látogatásának gyakorisága – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftA 9. áb...
10. ábra Park Press magazin megjelenési forma igénye – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftMivel a cégek többsége s...
A lap megőrzése már nem annyira egyértelmű: a válaszadók 51% egy idő után kidobja (12. ábra).     12. ábra A Park Pre...
Fontos lenne, ha időben és alaposan megismernék az Ipari Park fejlesztési elképzeléseit, időben ésrészletesen kapnának inf...
A Győri Nemzetközi Ipari Park rendelkezik egy olyan meghatározó elemmel, amellyel a Magyarországonműködő parkok jelentős h...
A kutatás kivitelezője: Az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.Támogatás Call CenterrelA Virual Call Center Kft. telemarketing és...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Győri Nemzetközi Ipari Park- ALITERA médiakutatás tanulmány

511 views

Published on

Közép-Európa első működő ipari parkja 1992 őszén nyílt meg Győrben, Nyugat-Magyarország központjában, három ország (Magyarország, Ausztria, Szlovákia) találkozópontján. 14 ország 98 vállalata 5500 főt foglalkoztat a parkban. A Győri Nemzetközi Ipari Park magazinja a Park Press immár 12 éves múltra tekint vissza. 2008 óta videókat is készítenek ipari parkról, illetve egyes cégekről, az újonnan betelepülő vállalkozásokról.

Az Új Széchenyi Terv részeként meghirdetésre kerül a telephely-fejlesztési pályázat, és erre a rendezvényre a meghívottak között szerepelnek a park jelenlegi bérlői is, így kézenfekvő megoldásnak tűnik, hogy az elégedettségi mérést összekapcsolja a menedzsment egy szélesebb, a média használatával kapcsolatos vizsgálattal.A kutatás 2011. május utolsó hetében zajlott, ennek eredménye a tanulmány, amely megtalálható a Győri Nemzetközi Ipari Park honlapján is.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Győri Nemzetközi Ipari Park- ALITERA médiakutatás tanulmány

 1. 1. MÉDIAKUTATÁSa betelepült cégek körében 2011. május Készítette: ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. győri kirendeltség 9023 Győr, Csaba u. 16. Felelős vezető: Katona Erzsébet ügyvezető www,alitera.hu
 2. 2. TartalomBEVEZETŐ ........................................................................................................................................................ 3 AZ IPARI PARKOK VILÁGA ........................................................................................................................................ 3 MAGYARORSZÁG IPARI PARKJAIRÓL ......................................................................................................................... 3 A GYŐRI NEMZETKÖZI IPARI PARK ........................................................................................................................... 5 A MÉDIA KUTATÁS MÓDSZERTANA............................................................................................................................. 6A MÉDIA KUTATÁS EREDMÉNYE ..................................................................................................................... 6 A RENDEZVÉNNYEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSCSOPORT EREDMÉNYEI ................................................................................ 7 A MÉDIA FELÜLETEKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSCSOPORTOK EREDMÉNYEI ................................................................... 10 A www.ipgyor.hu honlap ............................................................................................................................. 10 A www.hircity.hu honlap ............................................................................................................................. 12 A Park Press Magazin ................................................................................................................................ 12ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................... 15 A kutatás kivitelezője: Az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. ............................................................................. 17 „A tény önmagában semmi. Csak a hozzá fűződő gondolat miatt értékes, vagy az általa szolgáltatott bizonyíték miatt.” Claude BernardIpari Park – ALITERA Kft. 2 Médiakutatás 2011.május
 3. 3. BevezetőAz Ipari Parkok világaAz ipari termelés a vidéki nagyvárosok fejlődésének ma is a meghatározója. A nagyvárosok közül azoktudtak a legdinamikusabban fejlődni, ahol az elmúlt évtizedben jelentős, új ipari beruházások zajlottak. Agazdasági növekedés fő mozgatórugója az elmúlt években is az exportra történő ipari termelés volt. Az ipariberuházások vonzására, fogadására a nagyvárosok is kialakították az infrastrukturális hátteret, jellemzőena város peremén, zöldmezős területen.Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely főként kis- ésközépvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, amodern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket.A park egyfelől a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül szükséges fizikai infrastruktúra (energia, víz,telefon, szennyvíztisztító stb.) igénybevételét teszi lehetővé. Másfelől pedig olyan szolgáltatásokkal(szellemi infrastruktúra) segíti a vállalkozókat, amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeresüzletvitelnek (pl. ügyvitelszervezés, pénzügyi-számviteli ügyintézés, PR, marketing, külkereskedelembonyolítása, hitel ügyintézés, beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás, stb.). A park körülhatároltműködéséről gazdasági társaság gondoskodik.Az ipari parkok által nyújtott szolgáltatásokA szakszerűen menedzselt park olyan szolgáltatásokat nyújt, szervez, amelyek a hatókörében (nevezetesena parkban és a kistérségben) lévő vállalkozások számára - többek között a szolgáltatásokon keresztül -lehetővé teszi a versenyképesség folyamatos fenntartását, fejlesztését. Ezek a közvetlen, illetve közvetettversenyképességet fenntartó/fejlesztő tanácsadási és szolgáltatási tevékenységek.Egyrészt a szakmai, humán tanácsadói infrastruktúra létrehozásában és működtetésében jelennek meg, pl.tárgyalóhelyiségek biztosítása, irodai, nyomdai tevékenység, informatikai és internet szolgáltatások, azőrzés, a zöldterületek és utak fenntartása, stb. Igen fontos a viszonylagosan olcsó közüzemi ésenergiaellátás, amely jelentős működési költség megtakarítását tehet lehetővé.A versenyképesség fenntartásában, javításában jelenetős szerepet kap az innovációs tevékenységszervezése a park tevékenységi körében lévő vállalkozások számára, és az innovációs lánc egyeselemeinek fokozatos kiépítése és működtetése.Magyarország ipari parkjairólMagyarországon az ipari parkok fejlesztésének kezdeti időszakában nagyon sokan úgy gondolták, hogy azipari park valamiféle "csodaszer". Azt hitték, hogy miután a minisztérium - a sikeres pályázatukat követően- az ipari területeiket ipari parkká nyilvánítja, akkor a befektetők (főleg a külföldiek) tolongani fognak.Az úttörő győri ipari park sikerein felbuzdulva az ország szinte minden nagyobb településén kialakítottakegy vagy több ipari parkot. Néhány ipari park számára azonban hamar kiderült: az ipari park fejlesztésehosszú, kitartó és céltudatos munkát igényel, a nagyon sok szellemi és fizikai erőfeszítés és tanulás mellettjelentős anyagi invesztíciót és tudatos marketingtevékenységet is igényel, s csak ezt követően jelentkeznekaz első eredmények.Az ipari parkok hazánkban elsősorban akkor tudnak sikeresen fejlődni, ha megfelelő menedzsmenttelrendelkeznek, és a település önkormányzata több síkon is segíti az ipari park működését. Egy 2007-ben aGazdasági és Közlekedési Minisztérium kommunikációs főosztálya által készített jelentés szerintMagyarországon működő ipari parkok döntő hányadában még nem alakult ki olyan szolgáltatási struktúra,amely a létesítményt üzemeltető és a betelepült vállalkozások számára egyaránt előnyös lenne.A volt Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, ma Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium „IpariPark” cím adományozására kiírt pályázatokkal kapcsán kialakított véleménye szerint az ipari parkoktöbbsége – hasonlóan más vállalkozásokhoz – nem ismerte fel az együttműködés szükségességét, annakIpari Park – ALITERA Kft. 3 Médiakutatás 2011.május
 4. 4. előnyeit, így többségük a kívánatosnál és a lehetségesnél jóval kevesebb regionális, országos ésnemzetközi kapcsolatot alakított ki.Az ipari parkok közül sok helyen eddig nem sikerült elérni, hogy megváltozzon a vállalkozások többségétjellemző, az együttműködést elutasító attitűd. Az innovációs lánc bizonyos (alap)elemei sem jelentek megaz ipari parkokban, ezekben ma sem vagy csak alig hasznosítják az információs technológiákban rejlőlehetőségeket.1Nem elhanyagolható a humán háttér - a vállalkozói szemlélet - kedvezőtlen volta sem. A vállalkozóktöbbsége a megszerzett piac megőrzésének eszközét nem a folyamatos fejlesztésben látja, hanem az üzleti"titkai" megőrzésében. Többek között ez vezet ahhoz, hogy egyedül akar mindenki boldogulni a piacon,együttműködési hajlandóság szinte alig érzékelhető.Az ipari parkokba betelepült vállalkozások egymás közötti kapcsolatai alig jobbak, mint a különbözőtelephelyeken működő cégeké. A hazai (termelő) kkv-k kis hányadának van saját ("eredeti") terméke, éscsak kevés vállalkozás törekszik (vagy tud törekedni) arra, hogy kínálati piacot teremtve stabil helyzetelegyen, folyamatosan fejlesztett árukínálattal. A legtöbb vállalkozás "bedolgozóként", alvállalkozóként, jobbesetben beszállítóként - de nem a saját maga által kifejlesztett termékkel - kapcsolódik a nagyvállalathoz, akésztermék-kibocsátóhoz. A 90-es évek második felétől ugyan folyamatosan fejlődő, de továbbra semkialakult hazai termelői kör nagyobb hányada nem tudja áttörni ezt a bezártságot.2Az ipari parkok életét ismerők elgondolkoztatónak tartják, hogy a növekedési üteme a kezdeti időszakhozképest lelassult, a legtöbb „Ipari Park” címet 1998-ban osztották ki, akkor csaknem félszáz telephelyrészesült az elismerésben, míg 2009-ben 4 nyertes pályázó kapta meg az „Ipari Park” címet. Az ipariparkok számának lassuló növekedése nem a pályázati feltételek vagy az értékelési rendszerszigorodásának köszönhető, hanem a létesítmények területi sűrűségére vezethető vissza. A kisebbtelepülések alapvetően egy ipari park fejlesztésére, betelepítésére koncentrálnak, és inkább a területbővítését preferálják.Kétségtelen, hogy a gazdasági növekedésben továbbra is meghatározó szerepe lesz az iparnak. Az újiparfejlesztések terei elsősorban a kiépült ipari parkok lehetnek, mert fizikai és szakmai lehetőségétbiztosítják a hazai termelő (és a szorosan hozzájuk kapcsolódó szolgáltató) szektor termék- és kapcsolatistruktúrájának javulásához. A vállalkozói kapcsolatok erősítése – az ipari parkon belül és kívül – ahumánerőforrás fejlesztésével, a működtetés pénzügyi feltételeinek biztosításával, valamint a működtetésfizikai feltételeinek megteremtésével javítható.Az ipari parkok fejlődési lehetőségeMa már működnek olyan ipari parkok, amelyek szervezeti és szakmai kialakítása, működése mintakéntszolgálhatna. Azonban a fejlődés nem állhat meg, így ezeknek a parkoknak a fejlődési útja lehet aminősített integrátor, illetve a kistérségi gazdaságfejlesztő ipari parkká válás. • „Integrátor Ipari Park”-ká leginkább az innovációs folyamatokra építő, az innovatív vállalkozásokat és a kutatóhelyeket integráló, fejlesztési és termelési láncokat (klasztereket) szervező és működtető parkok válhatnak. • A „Kistérségi Gazdaságfejlesztő Ipari Parkok” a kistérségi társulás(ok) gazdaságfejlesztő feladatát "vennék át", gazdaságszervezői munkájukba bevonva nemcsak a parkban lévő, hanem a környező településeken található cégeket és ipari parkokat is. Szolgáltatásaikkal segíteni tudják a hatókörükbe került vállalkozások fejlődését, helyben maradásuk mellett az országos és az uniós gazdasági hálózathoz való csatlakozást.1 Gazdasági Tükörkép Magazin (GtM) 2007/6. június2 Forrás: Cégvezetés, XV. évfolyam 5. számIpari Park – ALITERA Kft. 4 Médiakutatás 2011.május
 5. 5. A Győri Nemzetközi Ipari ParkKözép-Európa első működő ipari parkja 1992 őszén nyílt meg Győrben, Nyugat-Magyarországközpontjában, három ország (Magyarország, Ausztria, Szlovákia) találkozópontján. 14 ország 98 vállalata5500 főt foglalkoztat a parkban.Az ipari parkban megtelepedett főbb vállalkozások ágazati tevékenységei: • autóipari beszállító • gépipar • textilipar • elektronikai ipar • műanyagipar • szállítmányozás, • disztribúció, nagykereskedelemA Park Press MagazinA Győri Nemzetközi Ipari Park magazinja a Park Press immár 11 éves múltra tekint vissza. Megjelenése ótakisebb nagyobb változtatásokkal mondhatni állandó a struktúrája, és a megjelenési rendszeressége isnegyedévi a kezdetek óta. 2008 óta videókat is készítenek ipari parkról, illetve egyes cégekről, az újonnanbetelepülő vállalkozásokról. A Park Press magazint az ipari park minden bérlője nyomtatott formába kapjameg.A Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. céljaAz Új Széchenyi Terv részeként meghirdetésre kerül a telephely-fejlesztési pályázat, amely keretébenkifejezetten ingatlanfejlesztésre lehet, akár 50% mértékű támogatást elnyerni. A pályázat azoknak lehetérdekes, akik a közeljövőben terveznek új csarnokot, irodát vagy egyéb épületet építeni, megújítani. Ezértaz ipari park számára kulcsfontosságú, hogy megtalálja azokat a cégeket, akik a parkban lévőadottságokkal élve részt vehetnek a pályázaton.Ennek érdekében egy rendezvényt szerveztek a pályázat kiírójával együtt, melyre a parkban jelenlévőminden céget meghívták, valamint a potenciálisan betelepülni szándékozókat, és természetesen a témairánt érdeklődő, Győr és környékén tevékenykedő vállalkozásokat is. • A park üzemeletetéséért felelős menedzsment számára kiemelten fontos megtudni, hogy milyen sikerrel éri el egy rendezvény meghívása kapcsán az általa meghívni kíván célközönséget, milyen részvételi arányt ér el, valamint az is lényeges információ a számára, hogy a rendezvényen résztvevők mivel és menyire voltak megelégedve.Mivel a rendezvényre meghívottak között szerepelnek a park jelenlegi bérlői is, így kézenfekvőmegoldásnak tűnik, hogy az elégedettségi mérést összekapcsolja a menedzsment egy szélesebb, a médiahasználatával kapcsolatos vizsgálattal. • Miután az ipari park lapja a Park Press immár 11 éves, fontos lenne az olvasottság és az olvasók igényeinek felmérése. Továbbá az elektronikus információk, honlap látogatási szokások kutatása is rendkívül fontos.A kutatási célok megvalósítására megfelelő alkalmat adott a rendezvény után követésével egy lépésbenvégzett felmérés. Mivel a park bérlőiről van szó, így a kapcsolattartás rendszeres és szinte személyesjellegű, ezért a kutatáshoz a megszólítást is ehhez a magas minőségű, bensőséges kommunikációhoz voltcélszerű igazítani.Ipari Park – ALITERA Kft. 5 Médiakutatás 2011.május
 6. 6. A média kutatás módszertana1. A rendezvény után követése, az elégedettségi mérés kérdésköre Értesülés módja a rendezvényről, az elégedettség mértéke, meghívott célcsoportok elvárása és a rendezvényen tapasztaltak, valamint milyen jövőbeli kérések, elvárások a hasonló rendezvényekkel kapcsolatban.2. Az olvasottsági mérés kérdésköre A Park Press magazin olvasói körének pontosítása, számszerűsítése, a tartalmi elégedettség mértéke, igények, elvárásuk, javaslatok, kérések, lenne a gyakorisággal, formával, reklámmal kapcsolatban.3. Elektronikus média, honlap felületekkel kapcsolatos vizsgálat kérdésköre: A www.ipgyor.hu és a www.hircity.hu ipari parkkal kapcsolatos oldalak látogató körének pontosítása, a látogatás gyakoriság, a tartalmi, formai elégedettség mértéke, igények, elvárások felmérése.A kutatás előkészítéseAz Új Széchenyi Terv aktuális regionális gazdaságfejlesztés, pályázati felhívással kapcsolatos rendezvénymeghívójához kapcsolódó kísérő levélben, a kutatással kapcsolatban néhány soros együttműködési kéréstfogalmazott meg a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. Az előzetes tájékoztatással a válaszadási hajlandóságnövelése, az általános bizalmatlanság csökkentése volt a célja a park menedzsmentjének, annakérdekében, hogy lehető legtöbb betelepült cég véleményét megismerje.A Park Press Magazin aktuális második negyedévi számának időzített megjelenése a rendezvény napjára.Így a telefonos kérdezés idejére minden vállalkozás rendelkezett az aktuális magazinnal.A kérdőív szerkezete és a felvétel módjaKvantitatív kutatást végeztünk, rögzített kérdésekkel, melyek statisztikailag elemezhetőek, és így azelemzés végeztével mennyiségi tendenciák mutathatók ki. A szubjektív, eseti primer kutatást, operatívtechnikával, Call Centeres támogatással végeztük el. A telefonos kérdezés és a kutatás adatbázisátparkbeli cégek, valamint regisztrált, a rendezvényen résztvevő személyek képezték.A kutatásba bevont csoportok többféle szegmensből tevődtek össze: ipari parkban lévő cégek, az ipari parkáltal meghívott a rendezvényre célzottan meghívott külsős cégek vezetői. A kérdőív struktúra acélcsoportoknak megfelelően elágazásokkal került elválasztásra. A mindhárom célcsoport számára közösalap volt a rendezvény, melynek utánkövetése során került felvételre az elégedettséget mérő kérdőív. Azolvasottsági kérdések azonban már csak az ipari parkban lévő cégekre vonatkoztak.A kérdőív a Call Center Script moduljában programozott formában, monitoron volt olvasható, ésszámítógépen azonnal rögzítésre kerültek a válaszok és a hozzá fűzött szóbeli kiegészítések. Összesen 34kérdést tettünk fel, melyből a rendezvénnyel kapcsolatban 9, az elektronikus média felületekről 10, és aPark Press magazinnal kapcsolatos 15 kérdés szerepelt elágazásokkal, az adott kérdésre adott válaszokfüggvényében. Összesen 10 kvantitatív kérdés tettünk fel, négyszintű értékelési skálán. Az értékeléseketutólag számszerűsítettük 1-5-ig .A média kutatás eredményeA kutatás 2011. május utolsó hetében zajlott. 103 telefonszámmal rendelkeztünk, amire 312 hívástindítottunk, és ebből 64 kérdőívet vettünk fel (1. ábra). Egy kérdőív felvétele átlagosan 8 perc volt. Döntőtöbbségében az ügyvezető, döntéshozó válaszolt a kérdésekre. A kérdések megválaszolásához cégvezetőiszemléletre, tudásra volt szükség, ezért lényeges volt, hogy személyesen a döntéshozót kérdezzük meg.A rendezvényen 23-an vettek részt – parkbeli és külsős vállalkozások egyaránt - ebből 20-an töltötték ki akérdőívet. A rendkívül magas válaszadási hajlandóság (87%) azt mutatja, hogy a rendezvényen résztvevőkmagasan elkötelezettek a rendezvényszervezője iránt, és fontosnak tartották, hogy véleményükkel segítséga Győri Nemzetközi Ipari Park Kft-t.Ipari Park – ALITERA Kft. 6 Médiakutatás 2011.május
 7. 7. 1. ábra Híváseredmények – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.A parkbeli cégek közül 80-an kapták meg a rendezvényre szóló meghívót, és egyben a válaszadáshoz azegyüttműködési felkérést. Ezzel együtt az elért parkbeli vállalkozások közül 44-en töltötték ki a kérdőívet.Az 55%-os válaszadási arány meglehetősen alacsony, hiszen betelepült cégekről van szó, egy közösplatformon található vállalkozásokról, azonban ennek ellenére meglehetősen alacsony a lojalitásuk. Ezösszhangban azzal a Gazdasági Tükörkép Magazinban megjelent cikkben írtakkal, miszerint az ipari parkoknagy részében, a betelepült cégeknél jelen van az együttműködést elutasító attitűd. Ez az alacsony lojalitásiszint mindenképpen jelzés értékű a menedzsment számára.A rendezvénnyel kapcsolatos kérdéscsoport eredményeiA 2. ábra alapján jól látható, hogy a rendezvényen való távol maradás okaként nagyobb mértékben jelöltékmeg az idő hiányát, azonban ez a szokásos kifogások között a leggyakoribbak közé tartozik. A meghívómegérkezésére szinte senki sem emlékezett. Akik azt a választ adták, hogy nem volt számukra érdekes atéma, más téma javaslatot sem jelöltek meg. Feltételezhetően egyéni érzelmi viszonyulás határozta megazt, hogy ki mit válaszolt. Természetes reakció az önmagára hátrányos jelzés elkerülése, és helyette egysemleges „kibúvó” választása.A rendezvényen részt vettek között 25%-ban olyan vendégek voltak, akik a Kisalföldben megjelent hirdetésalapján értesültek a rendezvényről, ez a hirdetés hatékonyságát mindenképpen alátámasztja. A résztvevők75%-a pedig az Ipari Park által e-mailben küldött meghívóból értesült a rendezvényről.A rendezvényen résztvevő cégvezetők 55%-a tervez telephelyfejlesztést, a megjelentek 45%-a nem sajátmaguk, hanem az ő ügyfeleik és partnereik terveznek ilyen beruházást, ezért elmondható, hogy résztvevők100%-a számára az érdeklődésével teljesen megegyezett a rendezvény meghirdetett témaköre.Ipari Park – ALITERA Kft. 7 Médiakutatás 2011.május
 8. 8. 2. ábra A rendezvényen való részvétel elutasításának okai – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. 3. ábra A rendezvénnyel való elégedettség mértéke – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.A 3. ábrán látható azonban, hogy az információk újszerűsége a többség számára nem volt elégséges. Amegkérdezettek elmondták, hogy túl általános volt, több konkrétumot szerettek volna megtudni, és arendezvényt is túl rövidnek találták. Azonban többek számára a személyes konzultáció az előadás végénnagyon pozitív lehetőség volt, melynek kimondottan örültek. A rendezvény külső körülményeivel szinteteljes egészében mindenki nagyon elégedett volt, amely mindenképpen fontos visszajelzés a minőségirendezvények iránti igényről és annak értékeléséről (4. ábra).Ipari Park – ALITERA Kft. 8 Médiakutatás 2011.május
 9. 9. 4. ábra A rendezvény értékelés - – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.A rendezvényen résztvevők magas válaszadási aránya - mint említettünk -, igen nagyfokú lojalitást mutatott,és ezt alátámasztja is, az a sok támogató ötlet javaslat, amellyel minden válaszadó kiegészítette akérdésekre adott válaszait. Javasolták, hogy már a meghívóban több konkrétum legyen az előadástémájával kapcsolatban, és legyen utó élete is az előadásnak, pl. egy esettanulmány formájában. Azt isjelezték, hogy mivel viszonylag kevés idejük van, ezért nagyon megválogatják, milyen eseményekenvesznek részt, így hatékonyabb lenne, ha egyszerre több téma kerülne napirendre. és ezért több időt ishajlandóak lennének rászánni. Ez a rendezvény is fél napos volt, munkaszervezés szempontjábólmindenképpen igényelt előkészületet, így a további 1-2 óra megéri a ráfordított időt, ha a tematika illetve atartalom megfelelően vonzó.A 5. ábrán látható a témaválasztás sikeressége, mert a továbbiakban is a pályázatokkal kapcsolatoselőadások (technológiafejlesztés, gépbeszerzés, eszközök, IT fejlesztés) érdekelné a többséget. Azonban afinanszírozási lehetőségekről, a pénzintézeti információkról is szívesen tájékozódnának néhányan. 5. ábra Téma javaslatok további rendezvényekre - – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.Ipari Park – ALITERA Kft. 9 Médiakutatás 2011.május
 10. 10. A média felületekkel kapcsolatos kérdéscsoportok eredményeiA www.ipgyor.hu honlapAz 6. ábra alapján elmondható, hogy a válaszadók 76%-a egyáltalán nem, vagy 30 napnál ritkábban nézkörül a honlapon. 6. ábra A www.ipgyor.hu honlap látogatási gyakorisága – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.A győri ipari parkba betelepült cégek honlap látogatási szokásai alátámasztják azt a vélekedést, hogy azipari parkokban még ma sem, vagy csak alig hasznosítják az információs technológiákban rejlőlehetőségeket.3 Annak ellenére is így van, hogy a honlapon a cégekről készült videók is és a korábbi PressMagazin számok is mind megtalálhatóak, amelyekben szintén cikkek tudósítottak a parkbeli eseményekről,parkbeli cégek eredményeiről, terveiről, esetleges gondjaikról.A megkérdezettek 59%-a élt az ingyenes - parkbeli vállalkozások számára szolgáltatásként igénybe vehető -céges videó készítés lehetőségével. Azonban a videó anyaggal rendelkezők csak 44%-ban használták felezt a videó anyagot saját céges marketing tevékenységében is. Az, hogy a válaszadók 36% nem is tervezicéges videó készítését, és a videóval rendelkezők 50%-a nem akarja annak marketing célú felhasználását,mindenképpen arra utal, hogy a cégek zárkózottságát nem sikerült még feloldani (7. ábra).A „Neten a Cégem” program keretében 2011. év elején tette közzé az Ipsos-Google felmérésénekeredményét arról, hogy miként viszonyulnak az online marketinghez a hazai kis- és középvállalkozások. Afelmérés kimutatta, hogy a hazai vállalkozások 55%-ának nincs honlapja, 3%-a vezet blogot, és 5%-a vanjelen céges profillal a közösségi médiában. A zárkózottságot és az egyfajta önmagában vetetett hitetmutatja, hogy a magyar vállalkozások 71%-a semmilyen hirdetési tevékenységet nem végez. Úgy tűnik aparkba betelepült cégek is erősen őrzik „titkaikat”, és ezzel (be)zártságukat.3 Gazdasági Tükörkép Magazin (GtM) 2007/6. júniusIpari Park – ALITERA Kft. 10 Médiakutatás 2011.május
 11. 11. 7. ábra Ingyenes híranyag, videó készítés iránti igény – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftA válaszadók értékelték azt is, hogy mennyire felel meg az elvárásaiknak a honlap tartalma. A honlappalvaló elégedettség 4,7, amely alapján, úgy tűnik a parkbeli cégeknek nincs jelentős elvárásuk az ipari parkhonlapjával kapcsolatban, ami nem meglepő a látogatottság gyakoriságának tükrében. (8. ábra). 8. ábra Honlap tartalmi értékelése és a megjelenési gyakoriság iránti igény – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftFigyelemre méltó, hogy akik már igénybe vették a videó lehetőséget, vagy valamilyen formában tudósításvolt a cégükről, ennek ellenére közepes mértékben fontos a gyakoribb megjelenés.Szubjektív kritikai észrevételek a honlappal kapcsolatban, azok között a válaszadók között merült felproblémaként, akik nem jöttek el a rendezvényre, hogy nem találták a honlapon az előadást, nem tudtakmeg többet, mint, ami a meghívóban volt, így bizonytalanok maradtak, hogy számukra érdekes lehet-e atéma vagy sem. Jellemző panasz az is, hogy a térképek nem működnek, illetve problémát jelent az is, hogya cégek elérhetősége hiányos, illetve úgy érzik nem eléggé folyamatos a cégadatok frissítése.Ipari Park – ALITERA Kft. 11 Médiakutatás 2011.május
 12. 12. A www.hircity.hu honlap 9. ábra A honlapok látogatásának gyakorisága – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftA 9. ábrán, együttesen láthatóak az elektronikus felületek látogatási gyakorisága. A válaszadók töredékelátogatja a www.hircity.hu portált eltérő gyakorisággal, és itt is többségben vannak az egyáltalán nem,illetve a 30-napnál ritkábban látogatók. A Hircity, Gazdasági negyed oldalán belül, található az Ipari Parkoldala, azon belül is a parkbeli cégekkel forgatott videók, híranyagok. A www.ipgyor.hu és a Gazdaságinegyed – Ipari Park oldal látogatottságát összehasonlítva megállapítható, hogy az ipari park honlapjáttöbben látogatják.A www.hircity.hu honlappal kapcsolatosan válaszolók közel 40%-a elégedett mind a honlap tartalmával,mind a grafikai megjelenésével, 67%-a rendszeresen kap hírlevelet és azt mindig el is olvassa.A Park Press MagazinA válaszadók 67%-a tisztában van azzal, hogy a Park Press magazin negyedévente jelenik meg. Az időzítettlapmegjelenés eredménye kapcsán megállapítható, hogy a válaszadók 75%-a megkapja a megfelelő időbena magazint, és 67%ban át is olvassa, amikor az megérkezik hozzájuk, és egy lapot átlagosan 9-10 személyolvass el egy adott cégnél. Érdekesség, hogy a lap színvilágát 54%-ban kék színűnek vélték, és 46%-banzöldnek a válaszadók. A magazin tartalmával a parkbeli cégek 84%-a és a grafikai megjelenésével 93%-aelégedett.Rendkívül figyelemre méltó, hogy a 78%-ban hagyományos, nyomdai kiadványként való megjelenés mellétették le a voksukat a válaszadók (10. ábra). Ez a kedveltség magyarázható azzal az adattal is, hogy aválaszadók 71%-a szerepelt már média hírrel a magazinban. A Magazin így egyfajta brand építő szerepet isbetölt a papírlapú megjelenése által.További igazolás a magazin céges marketing szempontú felhasználásnak, hogy a válaszadók kismértékbenfontosabbnak tartják a Park Press magazinban való megjelenésüket (3,53) a honlapon való megjelenésselszemben (3,21).Ipari Park – ALITERA Kft. 12 Médiakutatás 2011.május
 13. 13. 10. ábra Park Press magazin megjelenési forma igénye – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftMivel a cégek többsége saját brand építésükhöz közvetlenül felhasználják a magazint, érdekes a reklámokmegjelenésével kapcsolatos erősen megosztott vélekedés (11. ábra). A válaszadók 55%-ban elutasítja areklámok megjelenését, és 43%-ban elfogadnák. 11. ábra Reklám megítélése a Park Press magazinban– 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftIpari Park – ALITERA Kft. 13 Médiakutatás 2011.május
 14. 14. A lap megőrzése már nem annyira egyértelmű: a válaszadók 51% egy idő után kidobja (12. ábra). 12. ábra A Park Press magazin megőrzési szokásai – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park KftKonkrét téma igényeket is megfogalmaztak a válaszadók, ahogy az a 13. ábrán látható. 13. ábra A Park Press magazin témai igényei – 2011. május Győri Nemzetközi Ipari Park Kft.További szóbeli kiegészítést tettek a cégvezetők azzal kapcsolatban, hogy milyen információkat olvasnánaka magazinban, vagy akár a park „mindennapi” életéről más formában is (pl. havi hírlevél). Ezmindenképpen nagyon pozitív elvárás, hiszen ez a hiányolt lojalitás megfogalmazása: ha több információtkapnak a parkbeli élettel kapcsolatban, aktívabb belső életet élhetnek, akkor elköteleződésünk is nagyobbmértékű lesz.Ipari Park – ALITERA Kft. 14 Médiakutatás 2011.május
 15. 15. Fontos lenne, ha időben és alaposan megismernék az Ipari Park fejlesztési elképzeléseit, időben ésrészletesen kapnának információt és meghívót az aktuális eseményekről, rendezvényekről. Ugyancsakgyakrabban és részletes információt szeretnének kapni az üzemeltetéssel és a kapcsolódószolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint az egyéb, a cégek számára fontos belső – parkbeli –információkról, mint pl. hol vannak kiadó raktárak, csarnokok.A válaszadó többsége kiemelte, hogy sokkal többet szeretne tudni a parkbeli cégekről, tevékenységeikről,szeretne kapcsolatokat építeni, megismerni a másik cég terveit, elképzeléseit, pl. az esetlegesegyüttműködési lehetőségeket is mérlegelhetnék ezáltal. Örülnének az aktívabb kapcsolatnak az Audikörnyezetében lévő cégekkel is. Az is fontos lenne több cégnek, ha országosan kapnának együttműködésilehetőségekről információt más parkbeli cégekkel, avagy azon kívül lévő cégekkel. Egyöntetűen kifejeztéka cégvezetők azt az igényüket, hogy a parkbeli cégek megismerését segítse elő az Ipari Parkmenedzsmentje havi fórumokkal, találkozókkal, ahol a cégvezetők találkoznának egymással és a parkmenedzsmentjével kapcsolatépítés és együttműködési lehetőségek feltárása érdekében.Többen megköszönték az „interjút”, és kifejezték az örömüket, hogy megkérdeztük a véleményüket. Acégvezetők alapvetően barátságosak és segítőkészek voltak. Találkoztunk olyan elkötelezett,lelkiismeretes vezetővel, aki saját maga jelentkezett, amikor alkalmas volt számára az idő, és mégszabadságon lévő vezetők is fontosnak találták, hogy válaszoljanak az Ipari Park média-kutatásánakkérdéseire.ÖsszegzésAz Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. megbízásából végzett rendezvény után követési és média használatikutatás eredményes volt. A kutatás alapkérdéseire kapott válaszok alapján készült elemzés és az ennekalapján készült tanulmány alátámasztotta a Győri Nemzetközi Ipari Park Kft. vezetőinek azt az elképzelését,hogy a hasonló rendezvények szervezését igénylik a vállalatvezetői. A rendezvényen részt vevők magasválaszadási (87%) hajlandósága és elégedettségének mértéke (3-4. ábra) egyértelmű jelzés a rendezvénysikeréről, és a további felsorolt téma igények pedig az irányvonalat is megmutatja a menedzsmentszámára. Azonban a parkbeli cégek számára a meghívó e-mailben való kiküldése úgy tűnik nem eléggéfelhívó jellegű, ezért az eseményekről többféle és jól megkülönböztethető csatornán eljuttatott, ésrészletesebb információra van szükség a nagyobb részvételi aktivitás érdekében.A parkbeli cégek meglehetősen alacsony válaszadási hajlandósága a lojalitás alacsony szintjére utal, amelyönmagában is kijelöl egy tevékenységi útvonalat a park menedzsmentje számára. A válaszadók általmegerősítést kapott a menedzsment azzal kapcsolatban, hogy a parkbeli cégek kapcsolatépítésitörekvéseit nagyobb mértékben támogassa a kommunikáció hatékonyabbá tételével és lehetőségei és azigények függvényében egyéb eszközökkel.Az ipari park honlapjának látogatottsága arányban áll a honlap információs tartalmával,funkcionalistásával. Amennyiben a tartalmi rész megváltozik és bekerül az ipari park információs csatornáiközé, az aktivitás is megnövekszik.A Park Press Magazin a parkbeli cégek számára egy jól bevált, ismert brandépítő eszköz, ezért igennagymértékben (78%) ragaszkodnak a hagyományos nyomdai forma megőrzéséhez, és ezért a reklámokmegjelenését sem preferálja a többség (55%).Ugyanakkor a parkbeli cégek elvárnak Győri Nemzetközi Ipari Park Kft-től gyakorlatias szintű tájékoztatást.Akár havi (e-mailben történő) információt a szolgáltatásokról, a parkbeli cégeket érintő eseményekről,tervekről, fejlesztésekről, változásokról, az újonnan betelepült cégekről.Azonban még ennél is hangsúlyosabban kifejezték a parkbeli cégvezetők azt az igényüket, hogy a parkmenedzsmentje segítse elő a parkbeli cégek vezetőinek találkozását a kapcsolatépítés és azegyüttműködési lehetőségek feltárása érdekében.Az ipari parkok működésének szakmai tapasztalatai messzemenően alátámasztják, hogy az ipariparkokban a vállalkozások fizikai közelsége - már önmagában is - olyan szinergikus hatásokat hordoz,amelyek szakszerűen, céltudatosan irányítva, a hozzájuk rendelt pénzügyi támogatásokkal kiegészítvevalóban áttörést érhetnek el a vállalkozók együttműködés iránti negatív attitűdjeinek legyőzése érdekében.Ipari Park – ALITERA Kft. 15 Médiakutatás 2011.május
 16. 16. A Győri Nemzetközi Ipari Park rendelkezik egy olyan meghatározó elemmel, amellyel a Magyarországonműködő parkok jelentős hányada (~30%) nem rendelkezik, ez az önálló menedzsment, hiszen az önállómenedzsment nélkül az "iparipark-szerű" működés nem valósulhat meg. Győrben a parknak van önállómenedzsmentje, és ez a menedzsment tisztában van azzal a kiemelt feladatával, hogy a betelepült cégekversenyképességének fenntartása, javítása érdekében minden szakmai és anyagi erőforrást mozgósítaniaszükséges. Az ipari parkok fejlődése az elkövetkező években várhatóan a minőségi fejlődés irányába fogelindulni, ami elsősorban a szolgáltatások mennyiségi és minőségi paramétereiben fog megmutatkozni.A Győri Nemzetközi Ipari Park menedzsmentje, ha a saját fejlesztési irányait és az együttműködésre készszervezeteket jól választja meg, akkor jelentős sikereket érhet el üzleti és strukturális szempontbólegyaránt. Ehhez a tervezéséhez kiváló alapot nyújt az elvégzett elégedettségi mérés és média használatikutatás által összegyűjtött adatok, elvárások, igények és elégedettségi mutatók.A kutatásról rövid kivonat jelenik meg a Park Press Magazin 2011. harmadik negyedévi számában. összeállította: Katona Erzsébet 30-5858197 katona.erzsebet@alitera.huGyőr, 2011. augusztus 15.Ipari Park – ALITERA Kft. 16 Médiakutatás 2011.május
 17. 17. A kutatás kivitelezője: Az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.Támogatás Call CenterrelA Virual Call Center Kft. telemarketing és ügyfélszolgálati callcenter rendszerét használjuk. A teljes körű,VoIP technológián alapuló távközlési szolgáltatás is a rendszer része, ezáltal a hívások minőségekifogástalan.A VCC rendszer rendkívül rugalmas, webes felületen keresztül saját magunk menedzseljük a teljesrendszert. Olyan adatmezőket, kérdőívet (scriptet) programozunk és töltünk fel, amilyent az adott feladatmegkövetel. A központi (hosztolt) platformnak köszönhetően igen üzembiztos, állandó a fejlesztés, így azügyfeleink egyedi igényei is könnyen, rugalmasan kezelhetőek.Lehetőségünk van az értékesítés előkészítésére, kutatások, felmérések marketingtevékenységekelvégzésére, ügyfél-vevőszolgálati funkciók ellátására, azaz mindarra, amelyre megbízóinknak azügyfélkapcsolatok ápolásához szüksége van.A kimenő kampányok teljes mértékben függetlenek egymástól, zárt rendszerűek, csak dedikált személyekkezelhetik. A kampányok adataihoz az operátorok csak a szükséges mértékben férnek hozzá. Megoldhatóaz is, hogy Ügyfeleink - internet-hozzáférés esetén bárhonnan - "élesben" kövessék saját kampányukalakulását.A kérdőív szerkesztőprogram segítségével válaszoktól függő elágazásokat, különféle összetett kérdésekettudunk felprogramozni, így rendkívül pontos, lényeges információt kaphatnak megbízóink ügyfeleiktől atermékeikről, szolgáltatásaikról. Az adatok feldolgozása, elemzése a továbbiakban a hagyományoseszközökkel (pl. Excel) könnyen, gyorsan elvégezhető.A kvótázás segítségével lehetőség van például adott területi, életkorbeli, felhasználás módja szerintiszűrőket alkalmazni a megfelelő mintavétel kialakításához, vagy több üzletkötő számára, különfélemennyiségben, különféle helyekre időpontot egyeztetni egy ütemben, egy kampányon belül.Munkatársak kiválasztásávalA vállalat számára megfelelő munkatársi profil kialakítása, a munkatársak kiválasztásának teljes körűbonyolítása, elsősorban az ügyfél-vevőszolgálat, személyes és telefonos értékesítés területére. Hirdetésírása, önéletrajzok elemzése, strukturált interjúztatás, tesztek elemzése, konkrét javaslattétel.Tréninggel, képzésselAz ügyfelekkel foglalkozó új, illetve kevés gyakorlattal rendelkező munkatársak számára szakmai ismeretekoktatása. A meglévő ismeretek karbantartása, a munka folyamán felmerült ügyfél-vevőkezelési problémákfeltárása, a helyes módszertan kiválasztása és begyakorlása. Kompetencia alapú fejlesztés:eladástechnika és ügyfélkiszolgálás személyesen és telefonon.Munkahelyi közösségek számára csapatépítő tréningek, az interperszonális, együttműködési képességekfejlesztése a csoportdinamika alkalmazásával, az igényekhez alkalmazkodó időtartamban.Egy-egy tréning, vagy tréning sorozat lezárásakor részletes elemzés készítése, amely magában foglalja atesztek kiértékelését, és a további fejlesztési és képzési területek megjelölését is, feltárva az adottszervezet közösségének erősségeit ésJól látható, hogy callcenterünkkel, amely magában foglalja gyakorlott operátorainkat, szakmai tudásunkat,és a korszerű technológiát, aktív szerepet töltünk be a különféle típusú ügyfélkapcsolatok ápolásában.Hatékonyan, megbízható, egyedi hangvétellel, magas szakmai minőségben, ellenőrizhető módon,beruházást nem igénylő, megfizethető, garantált költségekkel, elhivatottan dolgozunk a hosszú távúügyfélkapcsolatokért.További szakmai cikkeink a www.alitera.hu oldalon, valamint a blogon található: http://alitera.blogspot.comIpari Park – ALITERA Kft. 17 Médiakutatás 2011.május

×