Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Alitera-Lambda Systeme piackutatás az építőiparban

622 views

Published on

Felhőben az építőipari szaktudás

A gyártók és szakkereskedések honlapján és a hírlevelekből tájékozódik az újdonságokról a hazai építőipari vállalkozások 62%-a.

A szakmai fejlődésük érdekében részt vesznek még építőiparral kapcsolatos gyártói-kereskedői szakmai napokon, konferenciákon, tanfolyamokon is. Elfogadják, és szakmailag hitelesnek tartják a beszállítóiktól, partnereiktől származó információkat is. Az építőipari vállalkozások 62%-ban az Interneten tájékozódik, jellemzően a gyártók és szakkereskedések honlapján, és a hírleveleket is gyakran áttekintik – derült ki az Alitera Ügyfélkapcsolati Kft. kutatásából, melyet a Lambda Systeme Kft. építőanyag szakkereskedés megbízásából végeztek el 2011-ben.

Több mint 2200 építőipari területen dolgozó vállalkozás kérdeztek meg országosan. Az építőipari anyagokkal foglalkozó szakkereskedés is pontosan érzékeli, hogy komoly kihívásokkal küszködnek a vállalkozások, ezért is szeretné szaktudásával támogatni, a piacon maradásért folyó küzdelemben ezeket az építőipari cégeket. Hatékony és gyors kapcsolati módszert bevetve a Lambda Systeme Kft., közvetlenül az ágazatban aktívan tevékenykedő cégeket kérdezett meg. A kutatás alapján kiderült, hogy a vállalkozások 59%-ban a Szakkereskedés, és 30%-ban a TÜZÉP jelenti az építőanyagok beszerzések legfőbb helyét. A szaktanácsadás igénybevétele a vállalkozók 87%-nak fontos. A válaszadó cégvezetők, anyagbeszerzők 12%-a minden alkalommal, valamint 23%-a gyakran veszi igénybe szaktanácsadást.

Felértékelődött az Internet szerepe: a válaszadók 62%-a rendszeresen látogatja a gyártók, szakkereskedések, valamint a partnerek honlapjait. Az építőipari katalógusok, gyártói kereskedői marketing kiadványok, újságok a vállalkozások közel ötöde körében népszerűek.

A „nem tájékozódók” 20%-os aránya eléggé jelentős, a rutint, a megszokást helyezik előtérbe, illetve szakmájukban nagyon kevés és nem jelentős változást tapasztalnak, ezért nem is foglalkoznak ismereteik bővítésével.

A szakkiállításokat, valamint gyártói szakmai napokat, egyéb szaktanfolyamokat is előnyben részesítik a munkájukra igényes építőipari vállalkozók. A közvetlen partnereiket, beszállítóikat, a szakkereskedéseket, ismerősöket ”mint megbízható hírforrást” is megemlítették, amely arra utal, hogy ebben a szakmában is sokat számít az ismerőstől származó személyes vélemény, ajánlás, kapcsolat.

A rendszeresen egy helyről vásárlók számára nagy előny, hogy a kialakult jó kapcsolat révén szinte „kérdezés nélkül” a rendelkezésükre áll a kívánt építőanyag. Amikor van valami újdonság, vagy változás, biztosak benne, hogy első kézből megtudják a számunkra fontos információt, ezért számukra a legfontosabb é

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Alitera-Lambda Systeme piackutatás az építőiparban

 1. 1. Kivonat az építőipari vállalkozások körében végzett piackutatás eredményeiből 2011. megbízó: Lambda Systeme Kft. Készítette: ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Felelős vezető: Katona Erzsébet ügyvezetőALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.Katona Erzsébet ügyvezető Alitera Call Center (telephely)1188 Budapest, Nemes u. 111.  9023 Győr, Csaba u. 16.@ iroda@alitera.hu @ irodagyor@alitera.hu +36 30 5858197  +36 96 998 101 +36 1 2944205 www.alitera.hu
 2. 2. TartalomBEVEZETŐ ........................................................................................................................................................ 3AZ ÉPÍTŐIPAR HELYZETE 2011-BEN ............................................................................................................... 3 HARC AZ ÉPÍTŐANYAG PIACON.................................................................................................................................. 4 A LAMBDA SYSTEME KFT. ....................................................................................................................................... 5A KUTATÁS ...................................................................................................................................................... 5 A kampány előkészítése .............................................................................................................................. 5 Postai DM levél ............................................................................................................................................. 6 A kérdőív szerkezete és felvételének módja .............................................................................................. 6 Kivonat a kampány eredményeiből............................................................................................................. 6ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................... 10 A kutatás kivitelezője: Az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. ............................................................................. 11 „A tény önmagában semmi. Csak a hozzá fűződő gondolat miatt értékes, vagy az általa szolgáltatott bizonyíték miatt.” Claude BernardLambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 2 Kérdőíves kutatás 2011.
 3. 3. BevezetőAz építőipar helyzete 2011-benAz építőipar helyzete Magyarországon az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének(ÉVOSZ) értékelése szerint az építőipari ágazat 2006 óta csökkenő volumennel dolgozik.2011. decemberben a Népszabadság idézet a Dun & Bradstreet (D&B) nemzetközi cégminősítőfriss felméréséből, mely szerint az építőipar, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás, valamint atextilipar számít a legrizikósabb ágazatnak a cégek túlélési esélyeit illetően 2012-ben. Ezekben azágazatokban a legmagasabb a bedőlési arány, azaz a fizetésképtelenségi eljárások (felszámolás,csőd) alá vont cégek aránya a szektorban dolgozó összes vállalkozáshoz képest.Az építőipar stabilan vezeti a legnagyobb bedőlési aránnyal jellemezhető iparágak listáját, mivelszázból 6,36 cég válik egy éven belül fizetésképtelenné a szektorban. 2011-ben durván nőtt amegindított végelszámolások száma, amikor a cégek saját maguk kérik a tevékenységükmegszüntetését. A 2010-ben napi átlagban 33 vállalkozás fejezte be a működését, ez a mutató2011-ben 52-re nőtt. Sajnos a fizetési fegyelem is tovább lazult, amíg tavaly 19 napos volt azátlagos csúszás, 2011-ben már 23 napot mértek a D&B szakértői.Mindezek függvényében az ÉVOSZ módosította az év eleji prognózisát júliusban, és a 2011. éviországos építésszerelési tevékenység várható csökkenése az előző évhez képest nem 0-2százalék, hanem 7-10 százalék közötti lehet. 2011. évi országos építőipari termelés értéke1.700-1.760 milliárd között lesz, ez az ÉVOSZ prognózisa alapján a 2006 évhez - az ágazat utolsó„jó” évéhez - viszonyítva összehasonlító áron 40 százalékos csökkenést jelent.2011 szeptemberében az építőipari termelés volumene 12 százalékkal kisebb volt, mint egyévvel ezelőtt. A nagyberuházások hiánya és a lakásépítések visszaesése következtébenfelgyorsult az épületek építésének csökkenése. 2011. szeptember végén a jövőbeni építésimunkákra vonatkozó, megkötött szerződések volumene mintegy 40 százalékkal alacsonyabb voltaz egy évvel korábbinál. Az építőipar termelői árai 2011 harmadik negyedévében az előző évazonos időszakához viszonyítva 1,8 százalékkal emelkedtek.2011 szeptemberében az építőipari termelés volumene munkanaptényezővel kiigazítva is 12százalékkal csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Szezonálisan kiigazítva a termelés az előzőhavinál 2 százalékkal kisebb volt. (1. ábra)Nagyarányú, 23 százalékos visszaesés volt az épületek építésében, ezzel szemben az egyébépítmények építése 1,4 százalékkal magasabb volt az egy évvel korábbi, rendkívül alacsonybázisnál. A kismértékű emelkedéshez útépítési és vasút-korszerűsítési munkák is hozzájárultak.Az év első kilenc hónapjában az építőipari vállalkozások 22,4 százalékkal alacsonyabb volumenűúj szerződést kötöttek, mint az előző év azonos időszakában. A 2011 szeptemberében kötött újszerződések volumene az egy évvel ezelőttihez képest 12 százalékkal, ezen belül az épületeképítésére kötötteké 14,4 százalékkal esett vissza. Az egyéb építmények építésére kötött újszerződések volumene 9,8 százalékkal mérséklődött a 2010. szeptemberihez viszonyítva.11 Forrás: 2011. Dun & Bradstreet kutatásLambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 3 Kérdőíves kutatás 2011.
 4. 4. 1. ábra Az építőipari termelés volumenindexe (Forrás: Menedzsment Fórum)Harc az építőanyag piaconA piaci beszűküléssel párhuzamosan kapacitás többlet jelentkezett egyes gyártóknál, mert akorábbi évek folyamatosan növekedő eladásaira alapozva kapacitásnövelő beruházásokatvégezett több gyártó is, azonban a beruházások éppen recessziós időszakra valósultak meg, ezzeltovább növekedett a kapacitásfeleslegük. Ezért 2009-ben a szigetelőanyagok áraiban jelentősárcsökkenés következett be, a gyártók többségénél elérte a 30%-40%-ot is.22009 végére egyes nyugat-európai országok építőiparának stabilizálódása, az energetikai éspetrokémiai iparágak elhalaszthatatlan beruházásai nyomán és néhány orosz és kazahsztániprojekt következtében a kapacitások lefedettsége újra a jövedelmezőségi szint fölé került.A műanyaghabok piacán is jelentős kapacitásbővítés történt, több új gyár épült, illetve új gyártósort állítottak fel, ill. modernizáltak a gyártók, éppen ezért ezen a piacon is kemény harcok folynaka gyártók között. A gépészeti és technológiai szálas szigetelőanyag piacon az átrendeződéstovább folytatódhat, és más gyártók is igyekeznek egy-egy „megüresedett” piaci szegmensetmegtámadni.Mindezek függvényében jól látható, hogy az építőipari anyagokkal foglalkozó szakkereskedésbizony komoly kihívásokkal találja szembe magát immár éveken keresztül, és a jövőre nézve is.Ezért is döntött úgy a Lambda Systeme Kft., hogy marketing tevékenységét kiterjeszti, éspiackutatással kívánja megalapozni ügyfeleivel, potenciális partnereivel folytatottkommunikációját.2 Forrás: AZ FLEX Kft. Hírlevele 2010/02.Lambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 4 Kérdőíves kutatás 2011.
 5. 5. A Lambda Systeme Kft.1992 óta foglalkoznak építőanyagok forgalmazásával. A kezdetekkor viszonylag szűktermékpaletta mára az építés–szigetelési folyamat majdnem teljes spektrumára kiterjed.Természetesen minden esetben szem előtt tartva a legmagasabb minőségi követelményeket, ígymindezek következtében mára már meghatározó szerepe tölt be a hazai építőanyagkereskedelem piacán.Termékválaszték az építőanyagok felhasználási területei szerint:  Magasépítési szigetelőanyagok és homlokzati rendszerek  Épületgépészeti szigetelések  Szárazépítési (gipszkarton és álmennyezet) rendszerek forgalmazásávalKibővített termékválaszték:  falazóelemek, tetőfedő- és kéményrendszerek, tetőtéri ablakok és térkövek széles választékával.Támogatják a korszerű építési technológiákat, az energia – és környezettudatos gondolkodásminél szélesebb körű megalapozását. Szakkereskedelmi tevékenységet folytatnak, országoshálózatuk - amely jelenleg 12 telephelyből áll – minden munkatársának legfőbb célkitűzése azelégedett vásárlók táborának növelése.A professzionális, szakszerű szolgáltatást nyújtanak mérnök – értékesítő munkatársaik,széleskörű szaktanácsadással segítik a hozzájuk forduló építőipari szakembereket a tervezési,beruházási, kivitelezési feladataik legjobb megoldásának kialakítása érdekében. Alebonyolításban tevékenykedő munkatársaik korrekt értékesítési adminisztrációval fontos bizalmipont, ügyfeleik megelégedésére. Jól szervezett logisztikával gyorsan és pontosan képesek amegfelelő építőanyag biztosítására országos szinten, és a háttérbázisok kimagaslóan jó raktárifelkészültséggel minden kivitelező, viszonteladó és magánvásárló partnerük elvárásainak magasszinten megfelelnek.A Lambda Systeme Kft. a Magyar Építőanyag-kereskedők Országos Egyesülete 2009-ben „Az évépítőanyag kereskedője” választotta. 2011-ben pedig elnyerte a Business Superbrandselismerést.A kutatásA kampány előkészítéseA Lambda Systeme Kft. marketing kampányát 2011-ben két időszakban – tavaszi és őszi -támogatta meg piackutatással. Komplex marketing kampányok, amelyben több elemet egymásraépítettünk, a kampány időzítését az akciós katalógus megjelenéséhez igazítottuk. A tavaszi ésőszi időszakban végzett országos kampány során több mint 2000 építőiparral foglalkozóvállalkozást szólítottunk meg, országos szinten.Lambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 5 Kérdőíves kutatás 2011.
 6. 6. A tavaszi akció keretében Budapest, Tatabánya, Pécs és Szekszárd, míg az őszi időszakbanMiskolc, Debrecen, Kecskemét, Szeged, Kaposvár, Zalaegerszeg, Győr vonzáskörzetébentalálható építőipari vállalkozásokat kerestünk meg telefonos kérdőív felvétele céljából.Postai DM levélMindkét kampányban – a tavaszi és az őszi akcióban – postai úton kapták meg az építésivállalkozások az országos akciós katalógust. Csatoltunk minden levélhez, a vállalkozás körzetébetartozó kirendeltség Hírlevelét is, amely további kedvezményről tájékoztatta a levél olvasóját, deezzel a lehetőséggel csakis ők, a megkülönböztetett vállalkozások élhettek!A telefonálást a postai feladástól számított 2-3 napon kezdtük tavasszal, azonban más projektektapasztalatai alapján ősszel 4 nap elteltével kezdtük meg a telefonos kérdőív felvételét. Akik nemkapták meg addig a katalógust számukra e-mailben küldtük el, valamint a Hírlevelet is.Az őszi pótlólagos email kiküldési arány közel 50%-os emelkedést mutatott a tavaszihoz képest,amelyben közrejátszott többek között a vállalkozások telephely, székhely változásai is.A kérdőív szerkezete és felvételének módjaA piackutatási kérdéseket a nagykereskedés marketing vezetőjével dolgoztuk ki. Két főkérdéskörre építettük fel a kérdőívet. Az egyik kérdéskör a marketing kommunikáció és közvetveaz értékesítési stratégia hatékonyságának javítás érdekében készült. A másik kérdéscsoport akonkrét anyagbeszerzéssel, kapcsolt szolgáltatások igénybevételi szokásainak feltárását céloztameg.Kvantitatív kutatást végeztünk, rögzített kérdésekkel, melyek statisztikailag elemezhetőek,zömében szubjektív véleménykérés volt, előre megadott válaszokkal, azonban minden kérdésnélvolt lehetőség az önálló véleményalkotásra is, kiegészítésre is, továbbá néhány kvantitatívkérdést is tettünk fel, négyszintű értékelési skálán. A szubjektív, eseti primer kutatáselemzésének végeztével mennyiségi tendenciák mutathatók ki.A telefonos kérdezés alapját a KSH szűrt, a kirendeltségek körében tevékenykedő építőiparivállalkozások és a kirendeltségek által gyűjtött adatbázisa képezte. A kérdőív a Call Center Scriptmoduljában programozott formában, monitoron volt olvasható, és számítógépen azonnalrögzítésre kerültek a válaszok és a hozzá fűzött szóbeli kiegészítések.Kivonat a kampány eredményeibőlA 2011-ben végzet kampányok során 2129 építőipari területen dolgozó vállalkozást szólítottunkmeg Magyarországon. A 2. ábra igen érdekes képet mutat az adatbázis állapotáról. Jól látható,hogy a válaszadást megtagadóknak száma átlagos, azonban a hibás számok - nem volt előfizetőa számhoz rendelve - 20%-os aránya igen magasnak minősül. Ha hozzátesszük, hogy – azátlagosan 5-6-szor különböző napokon és időszakban megcsörgetett (és kicsörgő) –telefonszámok 29%-ában nem tudtunk senkivel beszélni, összességében igen elgondolkodtató.Figyelembe véve a bevezetőben említett cégbedőlési mutatókat, mely szerint 2011-ben naponta52 építőipari vállalkozás szűnik meg, a kutatásunkban tapasztaltak is alátámasztják ezt az igennagy bedőlési arányt.Lambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 6 Kérdőíves kutatás 2011.
 7. 7. A bedőlési tendenciát megerősíti az úgynevezett „nem célcsoport”-ba sorolt cégek mennyisége,mert ennek a kategóriának a zömét azok a cégek teszik ki, akik 1-2 hónap múlva, vagy 2011végéig felszámolják tevékenységüket. A „határeset” besorolás pedig azt jelenti, hogy valamilyenszinten, de inkább csak érintőleges a cég kapcsolata jelenleg az építőiparral, illetve a vállalkozás– ha végez is építőipari tevékenységet – a kérdezés időszakában nem végzett aktív építőiparitevékenységet. 2. ábraA 3. ábrán a válaszadó építőipari cégek tevékenységi megoszlása látható. A 49%-os magasépítőiarány az adatbázis gyűjtésének célzottságát igazolja. Az „egyéb” csoportba egy-egy speciáliságazat, pl. villanyszerelők, kertépítők, festők, acélszerkezet gyártók, stb. kerültek. 3. ábraLambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 7 Kérdőíves kutatás 2011.
 8. 8. 4. ábraA kutatás egyik izgalmas és különleges kérdése, amellyel azt tudakoltuk, hogy egy prosperálóépítőipari vállalkozás honnan és milyen formában tájékozódik az építőiparban megjelenőtechnológiai vagy termék újdonságokról. (4. ábra)A válaszadók 62%-a az Interneten tájékozódik, amely partnerek, gyártók, kereskedések honlapjaitjelent elsősorban. Az „újság” alatt szakmai lapokat jelöltek meg, pl. Építő Élet, valamintkatalógusokat, gyártói kereskedői marketing kiadványokat. Sokan rendszeresen olvassák agyártók, szakkereskedések, partnerek hírleveleit és többen megemlítették a Construmaszakkiállítást, valamint gyártói szakmai napokat, egyéb szaktanfolyamokat. Többen említettékmég meg a közvetlen partnereiket, beszállítóikat, a szakkereskedéseket, ismerősöket is, amelyarra utal, hogy ebben a szakmában is sokat számít az ismerőstől származó személyes vélemény,ajánlás, kapcsolat.A nem tájékozódók 20%-os aránya eléggé jelentős, a rutint, a megszokást helyezik előtérbe,illetve szakmájukban nagyon kevés és nem jelentős változást tapasztalnak, ezért nem isfoglalkoznak ismereteik bővítésével.Az 5. ábrán látható, hogy a vállalkozások számára 86%-ban a TŰZÉP és a Szakkereskedés jelentiaz építőanyagok beszerzések legfőbb beszerzési helyét. Az „egyéb hely” jelent kizárólagos külföldiés gyártói beszerzést egyaránt. Az, hogy éppen hol vásárolnak, jellemzően két dolog határozzameg, az egyik az elhelyezkedés a másik pedig az ár, az elv: minél közelebb és olcsóbban afelhasználási területhez.Lambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 8 Kérdőíves kutatás 2011.
 9. 9. 5. ábraA szaktanácsadás igénybevétele a 6. ábrán látható, amely a vállalkozók 87%-nak fontos, mégakkor is, ha csak ritkán veszi igénybe. Akiknek nem fontos, a nagy szakmai tapasztalat, valaminta viszonylag kiszámítható munka miatt nem érzik szükségesnek a tanácsadás igénybevételét.Többeknek, akik rendszeresen ugyanonnan vásárolnak (10 éves, vagy annál hosszabbkapcsolatokat is megemlítettek), a kialakult jó kapcsolat révén szinte „kérdezés nélkül” arendelkezésükre áll a kívánt építőanyag. Amikor van valami újdonság, vagy változás, biztosakbenne, hogy első kézből megtudják a számunkra fontos információt, ezért számukra alegfontosabb érték a kialakult jó kapcsolat. A szakszerű kiszolgálást nem igazán érzik„tanácsadásnak”, inkább azt, amikor új helyzetben, speciális megoldások esetében,pályázatokkal kapcsolatosan kérnek szakmai segítséget, és ennek az előfordulása határozza mega gyakoriságot is. 6. ábraLambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 9 Kérdőíves kutatás 2011.
 10. 10. ÖsszegzésA 2011-ben több mint 2000 építőipari vállalkozás körében végzett direkt marketing kampánysorán, a célzott piackutatási mintában az építőipari ágazatok közül a legnagyobb arányban 49%-ban a magasépítők, és a legkisebb arányban 5%-ban az út és mélyépítők fordultak elő.Az építőipari vállalkozások 86%-ban a működési területéhez közel eső Tüzép ésSzakkereskedésekben vásárol, és jellemzően előnybe részesítik az olcsóbb árakat.Szaktanácsadást a vállalkozások 87%-a vesz igénybe változó gyakorisággal.A szakmai fejlődése érdekében az építőipari vállalkozások 62%-ban az Interneten tájékozódik,jellemzően a gyártók és szakkereskedések honlapján, és a hírleveleket is gyakran áttekintik.Elmondható, hogy az építőipari szakmai információszerzés „hagyományos” módjához képest azInternet egyértelműen fölénybe került.A szakmai fejlődésük érdekében részt vesznek még építőiparral kapcsolatos gyártói-kereskedőiszakmai napokon, konferenciákon, tanfolyamokon is. Elfogadják, és szakmailag hitelesnek tartjáka beszállítóiktól, partnereiktől származó információkat is.Az építőipari vállalkozások a nehéz körülmények között is törekszenek a szakmaiságmegtartására. Versenyképességük megtartása érdekében olyan szakkereskedésekből szerzik beaz alapanyagokat, ahol jó árakon vásárolhatnak és korrekt szakmai tanácsadást is igénybevehetnek. „Nem elég, hogy az ügyfél elégedett; az az igazi, ha örül is – mert meglepetéssel tapasztalta, hogy igényeit nem csak kielégítették, de túl is teljesítették.” A. Blanton GodfreyTovábbi felvilágosítás a kutatás eredményeiről és az egyéb lehetőségekről:Alitera Ügyfélkapcsolati Kft.Katona ErzsébetTelefon: 30-5858197Email: iroda@alitera.huHonlap: www.alitera.huBog: http://blog.alitera.huFB: www.facebook.com/aliteraLambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 10 Kérdőíves kutatás 2011.
 11. 11. A kutatás kivitelezője: Az ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft.Támogatás Call CenterrelA Virual Call Center Kft. telemarketing és ügyfélszolgálati callcenter rendszerét használjuk. A teljes körű,VoIP technológián alapuló távközlési szolgáltatás is a rendszer része, ezáltal a hívások minőségekifogástalan.A VCC rendszer rendkívül rugalmas, webes felületen keresztül saját magunk menedzseljük a teljesrendszert. Olyan adatmezőket, kérdőívet (scriptet) programozunk és töltünk fel, amilyent az adott feladatmegkövetel. A központi (hosztolt) platformnak köszönhetően igen üzembiztos, állandó a fejlesztés, így azügyfeleink egyedi igényei is könnyen, rugalmasan kezelhetőek.Lehetőségünk van az értékesítés előkészítésére, kutatások, felmérések marketingtevékenységekelvégzésére, ügyfél-vevőszolgálati funkciók ellátására, azaz mindarra, amelyre megbízóinknak azügyfélkapcsolatok ápolásához szüksége van.A kimenő kampányok teljes mértékben függetlenek egymástól, zárt rendszerűek, csak dedikált személyekkezelhetik. A kampányok adataihoz az operátorok csak a szükséges mértékben férnek hozzá. Megoldhatóaz is, hogy Ügyfeleink "élesben" kövessék saját kampányuk alakulását.A kérdőív szerkesztőprogram segítségével válaszoktól függő elágazásokat, különféle összetett kérdésekettudunk felprogramozni, így rendkívül pontos, lényeges információt kaphatnak megbízóink ügyfeleiktől atermékeikről, szolgáltatásaikról. Az adatok feldolgozása, elemzése a továbbiakban a hagyományoseszközökkel (pl. Excel) könnyen, gyorsan elvégezhető.A kvótázás segítségével lehetőség van például adott területi, életkorbeli, felhasználás módja szerintiszűrőket alkalmazni a megfelelő mintavétel kialakításához, vagy több üzletkötő számára, különfélemennyiségben, különféle helyekre időpontot egyeztetni egy ütemben, egy kampányon belül. A beszélgetéseredményéről azonnal emlékeztető emailt küldhetünk az összes érintett félnek.Munkatársak kiválasztásávalA vállalat számára megfelelő munkatársi profil kialakítása, a munkatársak kiválasztásának teljes körűbonyolítása, elsősorban az ügyfél-vevőszolgálat, személyes és telefonos értékesítés területére. Hirdetésírása, önéletrajzok elemzése, strukturált interjúztatás, tesztek elemzése, konkrét javaslattétel.Tréninggel, képzésselAz ügyfelekkel foglalkozó új, illetve kevés gyakorlattal rendelkező munkatársak számára szakmai ismeretekoktatása. A meglévő ismeretek karbantartása, a munka folyamán felmerült ügyfél-vevőkezelési problémákfeltárása, a helyes módszertan kiválasztása és begyakorlása. Kompetencia alapú fejlesztés:eladástechnika és ügyfélkiszolgálás személyesen és telefonon.Munkahelyi közösségek számára csapatépítő tréningek, az interperszonális, együttműködési képességekfejlesztése a csoportdinamika alkalmazásával, az igényekhez alkalmazkodó időtartamban.Egy-egy tréning, vagy tréning sorozat lezárásakor részletes elemzés készítése, amely magában foglalja atesztek kiértékelését, és a további fejlesztési és képzési területek megjelölését is, feltárva az adottszervezet közösségének erősségeit ésJól látható, hogy callcenterünkkel, amely magában foglalja gyakorlott operátorainkat, szakmai tudásunkat,és a korszerű technológiát, aktív szerepet töltünk be a különféle típusú ügyfélkapcsolatok ápolásában.Hatékonyan, megbízható, egyedi hangvétellel, magas szakmai minőségben, ellenőrizhető módon,beruházást nem igénylő, megfizethető, garantált költségekkel, elhivatottan dolgozunk a hosszú távúügyfélkapcsolatokért.További szakmai cikkeink a www.alitera.hu oldalon, valamint a blogon található: http://blog.alitera.huLambda Systeme Kft. – ALITERA Kft. 11 Kérdőíves kutatás 2011.

×