Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ALITERA - Vállalkozásvezető.hu piackutatása a magyar kkv körében

418 views

Published on

A Tomán József KKV vállalkozásfejlesztő tanácsadó megbízásából, az ALITERA Kft. 2011. január hónapban végzett piackutatást a KKV szektorban, a www.vallakozasvezeto.hu honlapra feliratkozó cégvezetők, vállalkozók, érdeklődök körében.
A piackutatás eredményeinek elemzése kibővítésre került Tomán József magyarázatával, további meglátásaival annak érdekében, hogy releváns, konkrét szakmai magyarázattal segítse a válaszadókat, illetve a tanulmány minden olvasóját.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ALITERA - Vállalkozásvezető.hu piackutatása a magyar kkv körében

 1. 1. A KKV szektorban végzett piackutatás eredményének összegzése készítette az 2011. januárwww.alitera.hu www.vallalkozasvezeto.hu
 2. 2. TartalomBEVEZETŐ ........................................................................................................................................................ 3 A VALLALKOZASVEZETO.HU ....................................................................................................................................... 3 A PIACKUTATÁS ALAPKÉRDÉSE................................................................................................................................... 3 A VALLALKOZASVEZETO.HU PIACKUTATÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI..................................................................................... 3A DIREKT MARKETING KAMPÁNY EREDMÉNYE .............................................................................................. 4 SÚLYOZOTT KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK ......................................................................................................................... 4 PÉNZÜGYI TERÜLETTEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ÉS EREDMÉNYEIK ............................................................................... 7 VÁLLALKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS PROBLÉMÁK ............................................................................................. 9ÖSSZEGZÉS ................................................................................................................................................... 11 „A laikus fejében sok lehetőség kínálkozik, a mesterében csak kevés.” Suzuki Daisetsu Teitaro
 3. 3. BevezetőA Tomán József KKV vállalkozásfejlesztő tanácsadó megbízásából, az Alitera kft. 2011. januárhónapban végzett piackutatást a KKV szektorban, a www.vallakozasvezeto.hu honlaprafeliratkozó cégvezetők, vállalkozók, érdeklődök körében.A piackutatás eredményeinek elemzése kibővítésre került Tomán József magyarázatával, továbbimeglátásaival annak érdekében, hogy releváns, konkrét szakmai magyarázattal segítse aválaszadókat, illetve a tanulmány minden olvasóját.A vallalkozasvezeto.huTomán József vállalkozásfejlesztő tanácsadó 2008-ra elkészített egy vállalkozás teljes egészétátfogó módszertant és eszközrendszert. Ezekkel a módszerekkel célja szerint bármilyen profilúcég elérheti, hogy folyamati rendezettek legyenek, erőfeszítések nélkül, hatékonyan,nyereségesen működtesse a cégvezető a cégét, miközben marad ideje a magánéletére is.Tevékenységének megismertetéséhez igen sokféle marketing eszközt használ. Mivel atanácsadás erősen bizalmi jellegű tevékenység, így saját brandjét megalkotva, az ajánlásmódszerével szerezte meg eddigi ügyfélkörét.A tanácsadók számára rendkívül fontos, hogy széles ismeretekkel, referencia körrelrendelkezzenek, ezért Tomán József számtalan helyen tart előadást, mint pl. az Üzleti Randi,Vállalkozz Hatékonyan Klub, a Sales Konferencián, Marketing Expon, de volt már több BNItalálkozókon is.Vállalkozókat, cégvezetőket, tulajdonosokat segíti előadásaival, tanácsadás során abban, hogytudatosan, szervezetten vezessék a cégüket, hogy erőforrásaikat a leghatékonyabban használjákki. Kezdő vállalkozóknak éppúgy segítség, mint az egyhelyben álló, a válságba került, avagy, a túlgyorsan növekedett, vagy éppen tulajdonosváltozás előtt álló cégeknek.Ehhez áll rendelkezésre saját terméke a „Vállalkozásfejlesztő lépésről lépésre” program,amelynek végig vitelét megelőzi egy komoly cégelemezés, feltárás 3 szinten. Majd kezdődik aprogram nulladik lépése, ami mindennek az alapja és ingyenes: a cégfejlesztési terv. Ezt követi a10 elem, amelyek egyben termékek is: nyomtatott vagy digitális könyvek, CD mellékletekkel,amikhez szolgáltatás is rendelhető (konzultáció, tréning, oktatás, coaching).A tanácsadó is csak akkor tud megfelelni hivatásának, ha ismeri az ügyfelek valós igényeit, ezértszámára is kiemelten fontos a felmérés. Ennek a célnak teljesítése érdekében rendelte megTomán József a kutatást.A piackutatás alapkérdéseA piackutatásnak legfontosabb része a kutatás alapgondolatának megfogalmazása. TománJózsef számára az volt a legfontosabb, hogy megtudja, milyen problémákkal küzdenek acégvezetők ma, valamint a pénzügy területén alapfogalmat hogyan értelmeznek, és ezeket apénzügyi tervezéshez mennyire tartják meghatározónak.A vallalkozasvezeto.hu piackutatásának főbb jellemzőiA primer kutatás során, operatív technikával, Call Centeres támogatással, Tomán Józsefvállalkozásfejlesztő tanácsadó igényeinek megfelelően összeállított kérdőív alapján gyűjtöttük azinformációkat. A kérdőívben 3 kvantitatív és 3 zárt (feleletválasztó) kérdést tettünk fel.A kérdőív a Call Center Script moduljában programozott formában, monitoron volt olvasható, ésszámítógépen azonnal rögzítésre kerültek a válaszok és a hozzá fűzött szóbeli kiegészítések. Akérdőív felvétele párbeszédes formában történt, a vallalkozasvezeto.hu szellemiségénekVállalkozásvezető – ALITERA Kft. 3 Piackutatás 2011. január
 4. 4. megfelelően, a cég filozófiáját közvetítve, Tomán József személyes imázsának továbbiépítéseként, pozitív megerősítéssel.A direkt marketing kampány eredménye295 VIP feliratkozó elérhetőségével rendelkeztünk, 213 személy vette fel a telefont, és 186cégvezető volt együttműködő.Az elért cégvezetők között az elutasítás aránya igen kicsi volt (13 %), amely jól tükrözi, hogy„belső” lista volt, azaz nem volt idegen a megkeresés, valamint az erre épített bevezető szövegjelentősen megemelte a válaszadási hajlandóságot.Az elért döntéshozók 84%-ával kitöltöttük a kérdőívet, ami jól mutatja a belső lista előnyét,valamint Tomán József ismertségét, a piackutatás iránti nyitottságot, de nem elhanyagolható amegfelelő kommunikációs stílus, és a szakmai precizitás hatása sem.A kampány erőssége 3,72 volt, amely azt jelenti, hogy egy telefonszámot átlagosan legalábbennyiszer megcsöngettünk. Elfoglalt cégvezetőket kerestünk, így a munka zavarása nélkül csakistöbbszörös visszahívással érhettük el, hogy érdemi beszélgetést folytassunk.A cégek és vállalkozások számára más cégek és vállalkozások körében végzett „Business toBusiness” kutatás (B2B), amely világszinten az összes piackutatásának 30%-a.A B2B kutatás legmarkánsabb jellemzője, hogy a fogyasztóinál kisebb célcsoportja van, hiszenegy-egy iparágban dolgozó vállalkozások száma adott, azonban változó mennyiségű, méretű,árbevételű, stb. egy adott településen, egy régióban, országrészben. Lényeges kérdés, hogy adöntéshozók elérhetősége korlátozott. A kisvállalkozások vezetői egyszemélyű döntéshozók, az őelérhetőségük akár könnyű is lehet, viszont a velük folytatott kommunikáció már nehezített.Ezt a nehezített vezetői elérést jelen kutatásunk alátámasztja, viszont nagyon jól példázza, hogy,ha meglévő ügyfél, partneri kört egy jól előkészített módon, megfelelő kommunikációval szólítjukmeg a válaszadási hajlandóság rendkívül magas lehet, amely igen nagy érték! Az ügyfél lojalitástnagymértékben növelő bizalmi faktor, azzal, hogy kíváncsiak a véleményére, törődnekproblémáikkal, tovább növekszik a márka iránt fogyasztói elkötelezettség, a hűség, és jótékonyanhat a vásárlási szándékra is.Súlyozott kérdések és válaszokAz értékeléshez 1-10-ig terjedő skálát használunk, mert a magyar iskolai 5 jegyű osztályzathozhasonló értékelés nem elég nagy skála a különbségek kimutatásához. A három pontozássalértékelt kérdésre adott válaszokat egy ábrában mutatjuk be.Vállalkozásvezető – ALITERA Kft. 4 Piackutatás 2011. január
 5. 5. A válaszok átlagértéke 10 pontos skálán az érdeklődési szint tükrében Mennyire van tisztában vállalkozásának jelenlegi pénzügyi állásával, átláthatóságával? 7,1 Milyen mértékben fontos Önnek, hogy a költségterve és a tényei jól beazonosíthatóak és 8,8 összhangban legyenek? Önnek mennyire fontos, hogy a bérköltségeket pontosan kontrollálja? 9,11. ábra Pontozott válaszokFigyelemre méltó, hogy a válaszolóknak saját bevallása szerint is a helyeztük átláthatóságaokozza a legnagyobb problémát (1. ábra), ezzel a helyzettel vannak a legkevésbé megelégedve.Megjegyezzük, hogy a pénzügyi átláthatóságot pontosabban kellet megfogalmaznunk, példákkalkellett illusztrálnunk, mert ebben a megfogalmazásban csak kevesen értették a kérdést.A válaszadóknak nagyon fontos a bérköltségek kontrollja, igen elégedettek munkatársaikfizetésének kontrolljával. Sokkal fontosabb - még, ha kis mértékben is -, mint a cégben aköltségtervek és tények beazonosíthatósága és azok összhangja. A válaszadók ennél a kérdésnélis kértek értelmezési segítséget, és a válaszok alapján látható, hogy úgy döntöttek, számukra ezegy nagyon fontos terület. Tomán József kiegészítése azoknak a válaszadók számára, akik nem elégedettek a jelenlegi pénzügyi helyzetük átláthatóságával. Mit jelent az átláthatóság?Két fontos feltételnek kell eleget tenni az átláthatóság érdekében: a. legyenek meg a szükséges pénzügyi adatok, b. olyan rendszerben, csoportosításban jelenjenek meg, ahol összefüggéseket mutatnak, műveletek végezhetők el, jövőbeni előrejelzést lehet végezni belőlük.Ha bármelyik feltétel nincs meg, nem lehet átlátható a pénzügy.Amennyiben úgy érzik a válaszadók, hogy gondjuk van a vállalkozás pénzügyeinekátláthatóságával, ez nem ok arra, hogy emiatt valamiféle szégyenérzete legyen bárkinek is. Avállalkozásvezetésre idáig nem indult szervezett képzés, amelynek keretében ezt az elsőszámúfunkciót megtanították volna. No és nem elhanyagolható tény, hogy a válaszadók többségeszintén elégedetlen ezzel a helyzetével.Vállalkozásvezető – ALITERA Kft. 5 Piackutatás 2011. január
 6. 6. Mit kellene átlátni?Egyik nézőpontból a múlt, a jelen, és a jövő pénzügyi adatait. Múltbéli adat a követelés és atartozás, hiszen megtörtént események számszerű eredményeiről beszélünk. Jelenbéli adat akészpénz, és a bankban lévő pénz mennyisége. Jövőbeli adat, amit a jövőben kell megkeresnünkahhoz, hogy a jövőbeli költségeinket ki tudjuk fizetni. Arról senkinek nincsenek kétségei, hogylesznek a vállalkozásának jövőbeli költségei. Tehát jövőbeli bevételének is lennie kell. Minek tervezzek, ha úgysem fog teljesülni?Ennek a kérdésnek is több vetülete van. Egyrészt, amit megtervezünk, annak esélye van amegvalósulásra. Amit nem terveztünk meg az legfeljebb megtörténik.Feltehetjük a kérdést, mi lenne a jobb megoldás. Történjen, aminek történnie kell? Avagytörténjen meg majdnem az, amit a cégvezető akar?Másrészt az is igaz, hogy nem fog pontosan megtörténni az, ami el lett tervezve. De, ha látjuk mivolt eltervezve, és látjuk az ahhoz való eltérés mértékét, akkor döntést tudunk hozni.Dönthetünk arról, hogy: • káros, ami történt, vagy hasznos • milyen mértékű az eltérés • milyen hatása lesz más cégen belüli folyamatokra • kell valamit csinálnunk vagy sem • mit csináljunk a kár elhárítására, stb.Fontos volt a válaszadóknak, hogy a költség terv és tényszámai jól beazonosíthatóak legyenek. Azonban a tény az, hogy nem azok, nem beazonosíthatóak!A tanácsadás során 200-nál több díjmentes cégelemzés alapján, a statisztikai adatokmegmutatták, hogy a vállalkozások 99,5%-nak a pénzügyi adatai hiányosak! Természetesenminden vállalkozás nyilvántart valamilyen pénzügyi adatokat, azonban nem az összest.A pénzügy meglétéről akkor beszélhetünk, ha minden pénzügyi adat rendelkezésre áll, ésösszefüggésben látható egymással. Ha bármelyik lényeges pénzügyi adat hiányzik, akkor NINCSaz adott vállalkozásnak pénzügye.Itt a minden vagy semmi elv érvényesül. Ugyanis a hiányzó adat az összefüggéseket hamissáteszi, azonban vannak adatok, tehát elegendő csak a hiányzó adatokat pótolni.Vállalkozásvezető – ALITERA Kft. 6 Piackutatás 2011. január
 7. 7. Pénzügyi területtel kapcsolatos kérdések és eredményeik Ön szerint kinek a feladata a számszerűsített információk biztosítása a működés teljes folyamatához? könyvelés 17% pénzügy nem tudom, nem 22% gondolgodtam még ezen 61%2. ábra A számszerűsített információk feladatkör besorolásaA 2. ábra jól szemlélteti a nagyfokú értelmezési bizonytalanságot, könyvelés vagy a pénzügy adjaaz információt? A válaszadók több mint fele nem érti, vagy nem tudja a különbséget a két területközött, illetve nem is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Így vélhetően a mindennapi gyakorlat soránsem választja szét könyvelési feladatokat és a pénzügyi területét. Ezért ezeknek a területeknek ajelentőségével sincsenek többségében tisztában, és így nyilvánvalóan a lehetőségek kiaknázásasem magas szintű. Tomán József kiegészítése arra a kérdésre, hogy kinek kellene számszerűsített információkat biztosítani a döntésekhez. A válaszadók 61% nem tudja és/vagy nem gondolkodott azon, hogy a pénzügy vagy könyvelés dolga a számszerűsített információk biztosítása.Fontos lenne válaszolni arra a kérdésre, hogy a vállalkozást a pénz miatt csinálja-e cégvezető,tulajdonos? Ha igen a válasz, akkor a pénzügyekhez is kellene értenie valakinek cégen belül,ennek ellenére ez nem megoldott. A kutatás is alátámasztja ezt a megállapítást, hiszen aválaszadók zöménél hasonló a helyzet. Ez nem hiba leginkább, hanem ellentmondás, méghozzákibékíthetetlen. Ezért inkább a megoldás: legyen pénzügy. (Nem kívánatos megoldás: ne legyenvállalkozás.)Vállalkozásvezető – ALITERA Kft. 7 Piackutatás 2011. január
 8. 8. A könyvelés feladataként a válaszadók 17% gondolja az információk adását.Részben igaz lehet, azonban érdemes végiggondolni egy pénzügyi folyamatot. Február 1-én történik néhány pénzügyi esemény, és 2-án is stb. A könyvelő jó esetben következő hónap 20-án, vagyis 50 nap múlva tudna mondani ezzel kapcsolatban valamit. Nem késő 50 nap múlva beszélni arról, ami megtörtént? Érdemes elgondolkozni azon, hogy a cégvezetők megbeszélik-e a könyvelőjükkel a forgalmi terv elképzeléseiket? Ha nem, akkor a könyvelő a jövőbeli forgalommal nem tud számolni, még ha a cégvezető pénzügyes funkciót el is vár tőle. Azonban fontos látni, a könyvelő nem pénzügyes! Könyvelőként nem végez pénzügyi feladatokat. Igaz, hogy tud adni a követelésekről és tartozásokról adatot, de 50 nap múlva ez nem késő?Tehát „a könyvelő intézi a pénzügyeimet” felfogás akadályozza a cégvezetőket abban, hogyátlátható pénzügyei legyenek, amit ahogyan alapvetően szeretnék a vezetők, hogy az legyen. A pénzügy szolgáltat adatot. A válaszadók 22% jelölte meg a helyes válasz! Ha ezek mellett minden adata megvan és összefüggéseket mutató rendszerben van, akkor ezzel semmi gond, sőt ez lenne a kívánatos. Mint látható a válaszadók aránya alig több mint egy ötöde gondolja így, és ez bizony nem sok.Azonban érdemes összefüggésében látni, a saját cégelemzési eredményeink nem hagynakkétséget a felől, hogy, ha vannak is adatok, azok szinte minidig hiányosan vannak meg! Ön szerint elegendő-e megvárni a könyvelő adatait, ha pl. előre szeretné tervezni a cégében a cash flow alakulását? nem tudom, nem gondolgodtam még ezen 4% igen 9% nem 87%3. ábra Cash flow és a könyvelésA válaszadók magas százaléka alapján jól látható (3.ábra), hogy döntő mértékben vannaktisztában a cégvezetők azzal, hogy a pénzmozgással kapcsolatos információk áramlása nemvárhat a könyvelőre, nem függhet tőle, a cash flow alakulása túl nagy jelentőséggel bír ehhez acég életében.Vállalkozásvezető – ALITERA Kft. 8 Piackutatás 2011. január
 9. 9.  Tomán József kiegészítése arra a kérdésre, hogy elegendő-e megvárni a könyvelő adatait ahhoz, hogy pénzforgalmi előrejelzést tudjon készíteni a döntéseihez.A válaszadók 87% mondta azt, hogy nem. Ez a sokak által ismert mumus, a cash-flow.Mindenképpen bizakodásra ad okot ez a nagyon határozottan, nagy arányban kijelentett nem.Úgy tűnik a cégvezetők nagy többsége érti annak jelentőségét, hogy a cash flow az egyiklegfontosabb pénzügyi adattömeg.Ezért kell, hogy minden szükséges adat meglegyen, mert, ha bármelyik is hiányzik nem lesz jó apénzforgalmi terv. Ebben az esetben majdnem jobb lenne, ha nem is lenne terv, mert akkor nemis támaszkodna rá a cégvezető. Azaz, vagy minden adat birtokában dolgozzuk ki a pénzforgalmitervet, vagy számolnunk kell a következményekkel.Vállalkozással kapcsolatos általános problémákNégy területből a válaszadók felelet-választással jelölték meg az őket leginkább foglalkoztatóproblémát.  Vállalkozói célok kialakítása  Vállalkozás hatékonyságának javítása  Pénzügyi rendszer javítása  Üzleti terv kialakítása  Egyéb A 4 problémakörből jelenleg mi foglalkoztatja leginkább a vállalkozásával kapcsolatban? Vállalkozói célok Ezek közül egyik sem kialakítása 16% 7% A vállalkozás Üzleti terv hatékonyságának kialakítása javítása 12% 54% Pénzügyi rendszer javítása 11%4. ábra Vállalatfejlesztési problémákA legnagyobb probléma a cégvezetők 54%-nak a vállalkozás hatékonyságának jelenlegi szintje. Acégvezetők úgy érzik, nem működik olyan jól a cége, mint ahogy azt szeretné, vagy képeseklennének rá, de van valami ok - külső-belső -, amely akadályozza őket a hatékonyabbVállalkozásvezető – ALITERA Kft. 9 Piackutatás 2011. január
 10. 10. működésben. Nem kívánjuk a megváltozott makrogazdasági körülmények hatását most iselőtérbe helyezni, azonban tény, hogy sok cég életében komoly változások következtek be.A telefonálás során is találkoztunk olyan cégekkel, akik immár befejezték működésüket. De többolyan válaszadóval beszéltünk, akik még nem alapították meg a cégüket. Éppen azelőkészületeknél tartanak, tanulnak, informálódnak. Azért iratkoztak fel a vallalkozasvezeto.huhonlapra, mert jól akarják beindítani a cégüket, nem akarják azokat a hibákat elkövetni,amelyeket környezetükben láttak.Az 4. ábrán jól látszik, 16%-ban második legtöbb jelölést kapott a vegyes problémákat tartalmazócsoport, az „ezek közül egyik sem”, az egyéb kategória. Ezen belül pedig döntő többségében az újügyfelek szerzése jelent problémát a cégvezetőknek. Többen úgy nyilatkoztak, hogy egyúttalebben látják hatékonyságuk növelésének is legnagyobb akadályát. Másképpen fogalmazva, aválaszolók közül igen sokan azon a véleményen vannak, hogy, ha lennének új ügyfelek, akkor,nem lenne akadálya a fejlődésnek, és hatékonyan tudna működni a cég, mert folyamatosanlenne bevételük. Megjegyezzük, hogy más kutatások is alátámasztják a cégvezetőkügyfélszerzéssel kapcsolatos problémáját.Azonban fontos látni, hogy a meglévő ügyfelek ügyfélkapcsolati gondozása sokkal kifizetődőbb,mint az új ügyfelek felkutatása. Nem beszélve arról, hogy új ügyfél önmagában kevés van, a zömea konkurenciától elpártoló, vagy elhódított ügyfél. Azonban ahhoz, hogy az ügyfélkapcsolatokbanrejlő lehetőségeket kiaknázzuk, ehhez is, mint a pénzügyhöz adatok, részletes és pontos, teljeskörű ügyféladatok kellenek. Sok hasonlóságot mutat a cégeknél az ügyféladatbázisok állapota apénzügyi terület adataihoz, azaz inkább múltbéli, és sok a hiányossága.A megrendelések számának növelése, a kintlévőségek kezelése, dolgozók motiválása,automatizálás is szerepelt az egyéb kategóriába, mint probléma. Többen nyomatékot adtakannak, a bejelölésen kívül is, hogy az üzleti terv elkészítése számunkra nagyon komoly feladat,amelyhez egyre nyilvánvalóbb, hogy segítségre lesz szükségük. Többen említették, hogy apályázati lehetőségekre várnak, és akkor bizonyára lesz több olyan terület is, amelyhez segítségetkérnek pl. üzleti terv. Néhányan a tőke hiányt említették és van, aki a tevékenységét fogjarövidesen megszüntetni, így neki a cégeladás, felszámolás a legnagyobb problémája.Igen érdekes, hogy a pénzügyi rendszer javításának igénye csak 11% számára fontos. Haösszevetjük az előzőekben a pénzügyi területtel kapcsolatosan adott válaszokkal, az látható, hogya pénzügyi terület jelentősége, súlya még mindig nem eléggé markáns a cégvezetők körében. A 2.ábrán látható igen nagy tömegű válasz arra, hogy nem igazán tudja kinek a feladata aszámszerűsített információk biztosítása, azt jelenti, hogy a cégvezetők jellemzően nem terveznekpénzügyi téren sem.Más kutatás is alátámasztja primer kutatásunk eredményét: hogy a vállalkozások számralegfontosabb a hatékonyság javítása, és az új ügyfelek szerzése.A Menedzsment és HR Kutató Központ – Larskol Tanácsadók, Pécs – Budapest 2010tanulmányában is a cégek első helyen, holt versenyben (egyforma értékű fontosságként) jelöltékmeg a mindennapi működés költséghatékonyságának javítását és az új piacok feltárását.Továbbá, rendkívül fontos, hogy abban a kutatásban a válaszadók közel 80%-a jelölte meg aközeljövő kihívásaként azt, hogy a megtartsa jelenlegi ügyfélkörét! Tomán József kiegészítése arra a kérdésre, hogy mely problémák foglalkoztatják jelenleg a cégvezetőket.Rendkívül figyelemre méltó, hogy a korábban a válaszok alapján jól látható pénzüggyelkapcsolatos bizonytalanság ellenére is, a válaszadók 11% mondta csak azt, hogy a pénzügyiterület javítása foglalkoztatja leginkább most!Különösen érdekes, ha megfigyeljük, hogy a legtöbb választ a vállalkozás hatékonyságánakjavítása kapta, a megdöbbentő 54%-ot. Ezek az anomáliák azt mutatják, hogy a cégvezetők mégmindig külön kezelik a cég pénzügyeket és a cég hatékonyságát. Igen szomorú képet mutatnak aválaszok.Vállalkozásvezető – ALITERA Kft. 10 Piackutatás 2011. január
 11. 11. Teljességgel érthető, hogy egy cégvezető azt szeretné, hogy hatékonyan működjön a cége,azonban fontos lenne megérteni, hogy ezt csak a pénzügyek rendbetétele után tudja elkezdeni!Amíg nincsenek adatai, addig a hatékonyság nem mérhető, nincs mit, mihez hasonlítani,viszonyítani!Azonban a probléma magában hordozza a megoldást is, ha egy cégvezető a hatékonyságon akarjavítani, akkor kezdje a munkát azzal, hogy létrehozza azt a pénzügyi rendszert, amely ahatékonyság kialakításához szükséges adatokat és összefüggéseket tartalmazza.Ha ez megvan, akkor a hatékonyság növelésével kapcsolatos induló teendők meghatározása márgyerekjáték lesz.ÖsszegzésA vállalatok gazdasági-pénzügyi tevékenysége csak akkor folytatható ésszerűen és minél nagyobbhatékonysággal, ha képesek a cégvezetők mérni a pénzügyi teljesítmények eredményességét. Ezmár csak azért is fontos, hogy a cégvezetők megalapozott terveket készíthessenek. Nagyonfontos, hogy a tervezéshez megfelelő szemlélettel, eszköztárral, gondolkodásmóddalrendelkezzenek.A vallalakozasvezeto.hu kutatása alapján elmondható, hogy a cégvezetők körében a vállalkozóipénzügyek még mindig inkább zavarba ejtő kifejezés. Pedig nem feltétlenül az, mert képes leheta cégvezető a pénzügyi rendszerbe betöltött adatok alapján mindenkor előre modellezni apénzügyi jövőt, továbbá bármikor visszakeresheti mikor, mire, mennyit, költött. Ehhez kidolgozotttematika áll a cégvezetők rendelkezésére a Pénzügyi Ismeretek csomagban.A magas válaszadói hajlandóság megmutatta, hogy a cégvezetőknek nagyon fontos, hogyvéleményükkel a vállalkozásvezető tanácsadó munkáját támogassák. Sokan csak most, akérdések kapcsán gondolkoztak el mélyebben a pénzügyi témával kapcsolatban, amely mellett amindennapokban elsiklanak, holott nagyon is fontos lenne alaposabban számolni, foglalkoznivele.Nagyon jónak, hatásosnak tartották a piackutatás módszerét, mert többen arra az elhatározásrajutottak, hogy közelebbről is megismerkednek a honalapon található Pénzügyi ismeretekkönyvvel, CD-vel. Akik pedig már rendelkeztek ezekkel az eszközökkel, illetve több személyescoachingot vettek igénybe Tomán Józseftől, igen magabiztosan válaszoltak a kérdésekre, deugyanakkor kifejezték örömüket, hogy elmondhatták véleményüket.„Egy folyamatot nem lehet úgy megérteni, hogy megállítjuk. A megértésnek együtt kell haladnia a folyamattal, részévé kell válnia.” Frank HerbertBővebb felvilágosítás a pénzügyi ismeretekkel kapcsolatban:Tomán József cégvezetési tanácsadó Telefon: 06-20-97-85-696 Email: kapcsolat@vallalkozasvezeto.hu Honlap: www.vallalkozasvezeto.huBővebb felvilágosítás a piackutatás módszerével kapcsolatban: Alitera Kft. Katona Erzsébet 06-30-58-58-197 email: iroda@alitera.hu honlap: www.alitera.huVállalkozásvezető – ALITERA Kft. 11 Piackutatás 2011. január

×