Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

5.G Teknoloji Oracle Day Sunumu

1,439 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

5.G Teknoloji Oracle Day Sunumu

 1. 1. Oracle Hyperion Planning & Oracle Business Intelligence ile ETİ Bütçeleme ve İş Zekası Çözümü Mine Peksü Genel Müdür G Teknoloji [email_address] Proje Adı : İSTİKLAL
 2. 2. Ajanda <ul><li>G Teknoloji </li></ul><ul><li>Bir üretim ve satış şirketinde ihtiyaçlar ve sıkıntılar </li></ul><ul><li>Bütçe sürecindeki sıkıntılar </li></ul><ul><li>Bütçe projesi ile veri ambarı projesi neden ilişkili? </li></ul><ul><li>Hyperion Planning ’e bakış </li></ul><ul><li>Oracle BI çözümüne bakış </li></ul><ul><li>ETİ Bütçeleme ve İş Zekası Çözümü </li></ul><Insert Picture Here>
 3. 3. Üretim ve satış şirketinde ihtiyaçlar ve sıkıntılar <ul><li>Piyasa şartlarını hızlı izleme gereksinimi </li></ul><ul><li>Çok kısa sürede plan degiştirebilme gereksinimi </li></ul><ul><li>Üretim Planlama ve Finansal Planlamanın entegre olma ihtiyacı </li></ul><ul><li>Ürünleri Farklı boyutlarda Bütçeleme ve Analiz etme ihtiyacı </li></ul><ul><li>V.b. </li></ul>
 4. 4. Bütçe sürecindeki sıkıntılar <ul><li>Piyasa şartlarına göre senaryolar oluşturulmalı </li></ul><ul><li>Ürünleri Farklı boyutlarda bütçeliyebilmeli </li></ul><ul><li>Off-line çalışabilmeli </li></ul><ul><li>Yeni ürünleri bütçelerken eski ürünü referans alabilmeli </li></ul><ul><li>Farklı Birimlerde Bütçeleme Yapılabilmeli (Koli-Adet) </li></ul><ul><li>Versiyonlar arası geçiş yapılabilmeli </li></ul><ul><li>Versiyonlar ve Senaryolar karşılaştırılabilmeli </li></ul><ul><li>V.b. </li></ul>
 5. 5. Komple Analitik Çözüm Gelecek Geçmiş Şimdi İleriye Dönük Sorgular Tarihsel Sorgular Anlık Sorgular Bütçeleme DW / BI Uygulamaları Ad-Hoc Sorgu & Anal iz Data Mart Standart Raporlama Veriambarı Bütçeleme ve Tahminleme
 6. 6. Düzensiz Bütçelemenin Etkileri <ul><li>Zaman – döngüler çok zaman alır , eski planlar yüzünden fırsatlar kaçar </li></ul><ul><li>Kalite – veri entegrasyonu , eksik standardizasyon ve iletişim </li></ul><ul><li>Esneklik – değişime tepkisi eksik </li></ul><ul><li>Maliyet – boşa harcanmış fazla kaynak, sorgulanan çıktılar </li></ul>F inansal P lanlayıcı &A nalizt Uzman Yöneticiler Yıllık Bütçeler & Tahminler Gelir & Maliyet Modeli M&A Bölüm Bütçeleri Genel Merkez Bütçesiı Mali Planlar Uzun vadeli Bütçeler
 7. 7. Düzenli Bütçeleme ve Tahminlemenin Getirileri <ul><li>Merkezi Dağınık Olmayan Yapı </li></ul><ul><li>Kısa Bütçe Döngüleri </li></ul><ul><li>Bölümler arası işbirliği yapabilen </li></ul><ul><li>Birbirine uygun Tahminleme ve Hesaplama </li></ul><ul><li>Tam veri ve Bütçe </li></ul><ul><li>Sorumluluk </li></ul><ul><li>T op-down ile bottom-up beraber Bütçeleme </li></ul><ul><li>Etki Tabanlı Bütçeleme </li></ul><ul><li>Devrik Tahminleme </li></ul>
 8. 8. <Insert Picture Here> Ürünleri Tanıma Hyperion Planning
 9. 9. Oracle EPM Yönetim Proseslerine paraleldir Ortak Entegrasyon & Analiz Veri kalitesi & Tutarlı Kırılımlar Ortak Raporlama & Etkileşim Stratejik Planlama Finansal Kapama Bütçeleme & Tahminleme Karlılık Yönetimi
 10. 10. Tekil Merkezi Bütçeleme Platformu Income Statement Balance Sheet Cashflow ÇEKİRDEK FİNANSAL PLANLAR Workforce Planning CapEx Planning ÖZEL MODÜLLER Sales Planning GELİŞTİRİLEBİLİR MODÜLLER Projects Planning Marketing Planning Production Planning Essbase Business Analytics Server Hyperion Planning Uygulaması Veri Ambarı Operasyonel Sistem Performans Yönetim Uygulamaları Ortak Raporlama & Entegrasyon
 11. 11. Temel Yetenekler Hızlı Bütçeleme & Tahminleme <ul><li>Merkezi Bütçeleme </li></ul><ul><li>Hedeften Detaya veya Detaydan Hedefe Bütçeleme </li></ul><ul><li>Tutarlı Tahminleme </li></ul><ul><li>Ortak Dağıtım & hesaplama </li></ul><ul><li>Operasyonel Planlara entegre (Temel gelirlere ve Karlılık Planına erişim) </li></ul><ul><li>Capital Assets ve Workforce planning modüllerine hızlı erişim </li></ul><ul><li>Bütçeleme ve Tahminleme için Güçlü iş akışı ve bütçeleme yönetimi </li></ul><ul><li>Raporlama ve Analiz için güçlü Essbase </li></ul>Copyright © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 12. 12. Tek Pencere <ul><li>Self-service Kişiselleştirme </li></ul><ul><li>İçeriksel naviga syon </li></ul><ul><li>OBIEE & BI Publisher entegrasyonu </li></ul><ul><li>WebCenter entegrasyonu </li></ul><ul><li>Tüm çözümler tek bir Oracle EPM System </li></ul><ul><li>içerisinde </li></ul>
 13. 13. Bütünleşik Microsoft Office Arayüzü <ul><li>Adhoc Raporlama </li></ul><ul><li>Şekillendirilebilir Çıktılar : </li></ul><ul><ul><li>Formats </li></ul></ul><ul><ul><li>Tables </li></ul></ul><ul><ul><li>Charts </li></ul></ul><ul><ul><li>Form ül </li></ul></ul><ul><li>Veri girişi ve uygulama çalıştırma </li></ul><ul><li>Word & P ower point entegrasyonu </li></ul><ul><li>OBIEE iş zekasından aynı anda veri alabilme </li></ul>
 14. 14. Entegre Reporting & Anal iz Bütçe Durumuna ve Varyansa hızlı bakış <ul><li>Sofistike ad-hoc analiz </li></ul><ul><li>Kaliteli Finansal Tablo raporlama </li></ul><ul><li>Kolay ve Hızlı Raporlama </li></ul><ul><li>Tüm organizasyonlar için güçlü raporlama şablonları </li></ul><ul><li>İstek anında, gerçek zamanlı veya batch raporlama </li></ul><ul><li>Bütçe model değişikliklerine otomatik uygun </li></ul>
 15. 15. Entegre Reporting & Anal iz Bütçe Durumuna ve Varyansa hızlı bakış <ul><li>Sofistike ad-hoc analiz </li></ul><ul><li>Kaliteli Finansal Tablo raporlama </li></ul><ul><li>Kolay ve Hızlı Raporlama </li></ul><ul><li>Tüm organizasyonlar için güçlü raporlama şablonları </li></ul><ul><li>İstek anında, gerçek zamanlı veya batch raporlama </li></ul><ul><li>Bütçe model değişikliklerine otomatik uygun </li></ul>
 16. 16. Hızlı Oluşturme ve Uygulama Tekil Yönetim Portalı <ul><li>Boyut Kütüphanesi </li></ul><ul><li>Lokal veya Paylaşımlı Boyutlar </li></ul><ul><li>Uygulama Geliştirme Sihirbazı </li></ul><ul><li>Tekrar Kullanılabilir Bloklar </li></ul><ul><li>Hesaplama Yöneticisi </li></ul><ul><li>İş Kuralları için Görsel tasarım </li></ul><ul><li>Tüm Uygulamalar için Kuralları Paylaşma </li></ul><ul><li>Tekrar kullanılabilir Hesaplamalar </li></ul><ul><li>Yaşam Süreci Yönetimi </li></ul><ul><li>Geliştirme, Test & Gerçek ortam arası hızlı geçiş </li></ul><ul><li>Uygulama Migrasyonu </li></ul><ul><li>Karşılaştırma ve audit repo rlama </li></ul>
 17. 17. Ortak İş Kuralları Tutarlı Hesaplama ve Dağıtım <ul><li>Hesaplama Yöneticisi </li></ul><ul><ul><li>Hyperion Planning & Financial Management için Tek Arayüz </li></ul></ul><ul><ul><li>Hesaplama Kurallarını daha iyi görmek için Grafiksel Arayüz </li></ul></ul><ul><ul><li>Tekrar Kullanılabilir kurallar </li></ul></ul><ul><ul><li>Tüm Kurallar için Merkezi Depolama </li></ul></ul><ul><ul><li>Kullanıcıların geliştirmesi ve yönetmesi için basitleştirilmiş arayüz </li></ul></ul>
 18. 18. Operasyonel Detaya Drill-through Bütçe ve Gerçekleşme Muhasebe Detayı İzini Sürme
 19. 19. Essbase Son yılların en önemli buluşları
 20. 20. İşin Bütçeleme Modeline Yansıtılması <ul><li>Öntanımlı Boyutlar </li></ul><ul><ul><li>Hesap </li></ul></ul><ul><ul><li>İşletme </li></ul></ul><ul><ul><li>Senaryo </li></ul></ul><ul><ul><li>Versiyon </li></ul></ul><ul><ul><li>Periyot </li></ul></ul><ul><ul><li>Yıl </li></ul></ul><ul><ul><li>ParaBirimi </li></ul></ul><ul><li>Eklenebilir Boyutlar </li></ul><ul><ul><li>Ürün </li></ul></ul><ul><ul><li>Müşteri </li></ul></ul><ul><ul><li>Kanal </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>Copyrigt © 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 21. 21. Finansal Akıllılık Sayesinde Yüksek Entegrasyon ve Hızlı Geliştirme Copyright © 009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
 22. 22. Financial Intelligence: a simple example Varyans nedir ? -20 (16.67) 20 16.67 Actual Budget Variance Variance % Gross Sales 100 120 Advertising 100 120 Harcama Gelir
 23. 23. Zamana Duyarlı : Örnek Şuanki Periyot Önceki Periyot Sonraki Periyot YTD QTD MTD ….xTD Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
 24. 24. Merkezi Yönetimli Veri Giriş Formları & Aynı anda Web ve Excel’den giriş yapabilme <ul><li>Form ekranları </li></ul><ul><li>Görüntüleme Opsiyonları </li></ul><ul><li>Form içerikleri </li></ul><ul><li>Yetkilendirme </li></ul><ul><li>İş Kuralları </li></ul>
 25. 25. Daha az Yönetim Eforu ile Entegre Sistem Veri Giriş Formları Raporlar Hesaplamalar
 26. 26. Daha az Yönetim Eforu ile Entegre Sistem Veri Giriş Formları Raporlar Hesaplamalar
 27. 27. Veri Giriş Formları Raporlar Hesaplamalar Daha az Yönetim Eforu ile Entegre Sistem
 28. 28. Ofis için Hyperion Smart View™ <ul><li>Analiz Etmek, raporlamak için MS Office arayüzü </li></ul><ul><li>Off-line kullanım için MS Excel eklentisi </li></ul><ul><li>Veri Giriş Formlarının Excel’de açılabilmesi </li></ul><ul><li>Hazır oldugunda Server’a gönderme </li></ul>
 29. 29. Hızlı ve Verimli Bütçeleme için Kolay Arayüzler
 30. 30. Kullanıcılara Yol Gösteren Ekranlar Hızlı Adaptasyon & Yüksek Doğruluk <ul><li>Planlıyıcılar için Bütçe Sihirbazı </li></ul><ul><li>Adım Adım Açıklamalı </li></ul><ul><li>Belirlenmiş Teslim Günleri olan </li></ul><ul><li>Alarm ve İş Görüntüleme </li></ul><ul><li>Hatırlatma Mailleri Gönderimi </li></ul><ul><li>Bütçe Durumunu Raporlama </li></ul>
 31. 31. <Insert Picture Here> Ürünleri Tanıma Oracle Business Intelligence
 32. 37. İş Zekası Uygulamalarının Getirileri
 33. 38. İş Zekası Uygulamalarının Riskleri
 34. 39. Performansı Ölçmek için Faklı Sorgular Kullanılır Gelecek Geçmiş İleriye Dönük Sorgular Tarihsel Sorgular Anlık Sorgular Şimdi Ad-Hoc Sorgu & Anal iz Standart Raporlama Bütçeleme ve Tahminleme
 35. 40. Komple Analitik Çözüm Gelecek Geçmiş Şimdi İleriye Dönük Sorgular Tarihsel Sorgular Anlık Sorgular Bütçeleme DW / BI Uygulamaları Ad-Hoc Sorgu & Anal iz Standart Raporlama Bütçeleme ve Tahminleme
 36. 41. BI projeleri sonrası ögrenilenler <ul><li>Business Intelligence </li></ul><ul><li>İş Zekası Tulları bir uygulamadır, geliştirme aracı degil . </li></ul><ul><li>D ashboard / scorecard tasarımı kritiktir </li></ul><ul><li>Geliştirme IT dışınaki key kullanıcılara aktarılmalıdır </li></ul><ul><li>Eski raporlarını değiştirme, sadece yeni aracın gücünü kullan </li></ul><ul><li>İstisnai Durumlar raporlarını yarat (Alarmlar, Tarfik lambalarını kullan </li></ul><ul><li>Donanım gereksinimlerini ve lisanslamayı doğru ayarla (Kullanıcıları yavaşlatma) </li></ul><ul><li>CEO veya Üst Yönetimin desteğini al </li></ul><ul><li>Raporları düşünme, işin yürümesi için iş ihtiyaçlarına fokuslan (Rol tabanlı Gösterge Panalleri ve Kurumsal Karneler hazırla) </li></ul><ul><li>Projeyi tek bir fazda bitirmeyi düşünme, küçük başla, hızlı hayata geçir, ivmeni arttır </li></ul>

×