Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4.Experteam Hazine Sunum Ver Oracle Day Poas Final

1,736 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Hi there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here - Check our website! http://bit.ly/resumpro
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

4.Experteam Hazine Sunum Ver Oracle Day Poas Final

 1. 1. POAŞ, Oracle Hazine ve Nakit Yönetimi Projesi
 2. 2. Gündem <ul><li>Proje öncesi POAŞ </li></ul><ul><ul><li>Neden Oracle Hazine Yönetimi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Hedefleri </li></ul></ul><ul><li>Proje </li></ul><ul><ul><li>Proje Yaklaşımı ve Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözüm </li></ul></ul><ul><li>Rakamlarla Proje </li></ul><ul><li>Kazanımlar </li></ul><ul><li>Experteam ve Hazine/Nakit Yönetimi Tecrübesi </li></ul>
 3. 3. Gündem <ul><li>Proje öncesi POAŞ </li></ul><ul><ul><li>Neden Oracle Hazine Yönetimi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Hedefleri </li></ul></ul><ul><li>Proje </li></ul><ul><ul><li>Proje Yaklaşımı ve Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözüm </li></ul></ul><ul><li>Rakamlarla Proje </li></ul><ul><li>Kazanımlar </li></ul><ul><li>Experteam ve Hazine/Nakit Yönetimi Tecrübesi </li></ul>
 4. 4. Neden Oracle Hazine Yönetimi? <ul><li>Finansal işlemleri tek bir veritabanında kayıt altına almak </li></ul><ul><li>Finansal işlemler dolayısıyla oluşan muhasebe kayıtlarını aynı veritabanı kullanılarak tek bir yerden oluşturmak ve raporlamak </li></ul><ul><li>Bu sayede raporlama ve analizleri hızlandırarak daha etkin bir finansal karar destek süreci oluşturmak </li></ul>
 5. 5. Proje Hedefleri <ul><li>Nakit pozisyonunun Oracle’daki bilgilerle entegre şekilde oluşturulması ve banka entegrasyonu </li></ul><ul><li>Finansal işlemlerin modülden izlenmesi </li></ul><ul><li>Raporlama ve muhasebe işlemlerinin modül aracılığıyla yapılması </li></ul><ul><li>Nakit akışının sistemle entegre bir şekilde daha sağlıklı ve daha kısa sürede oluşturulması </li></ul>
 6. 6. Gündem <ul><li>Proje öncesi POAŞ </li></ul><ul><ul><li>Neden Oracle Hazine Yönetimi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Hedefleri </li></ul></ul><ul><li>Proje </li></ul><ul><ul><li>Proje Yaklaşımı ve Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözüm </li></ul></ul><ul><li>Rakamlarla Proje </li></ul><ul><li>Kazanımlar </li></ul><ul><li>Experteam ve Hazine/Nakit Yönetimi Tecrübesi </li></ul>
 7. 7. AIM Yaklaşımına Uygun Proje Planlaması Tanımlama Analiz Çözüm Tasarımı Oluşturma ( TEST) Geçiş Canlı Kullanım <ul><li>Mevcut Durum Analizi </li></ul><ul><li>- Modül eğitimi </li></ul><ul><li>Gelecek Durum Modeli </li></ul><ul><li>Ek Geliştirmelerin Tasarımı </li></ul><ul><li>Rapor Tasarımları </li></ul><ul><li>Test Ortamı Kurulumu </li></ul><ul><li>Test Senaryolarının Hazırlanması </li></ul><ul><li>Testler </li></ul><ul><li>-Geliştirmeler </li></ul><ul><li>Live setup -Kullanıcı Eğitimleri -Veri aktarımı </li></ul>09.10.2008 06.11.2008 04.12.2008 14.01.2009 10.02.2009 08.09.2008
 8. 8. Proje Aşamaları <ul><li>Tanımlama (Mevcut Durum Analizi) </li></ul><ul><ul><li>Mevcut süreçler belgelendi </li></ul></ul><ul><ul><li>Kritik değişiklik gereksinimleri belirlendi </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapor listesi oluşturuldu </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracle fark eğitimleri alındı </li></ul></ul><ul><ul><li>30 süreç ve 37 tane rapor analiz edilerek dokümana dönüştürüldü </li></ul></ul><ul><li>Operasyonel Analiz (Hedef Yapı Analizi) </li></ul><ul><ul><li>Hedef yapı belirlendi </li></ul></ul><ul><ul><li>Değişen süreçler tasarlandı </li></ul></ul><ul><ul><li>Ek geliştirme ve rapor envanteri oluşturuldu </li></ul></ul>
 9. 9. Proje Aşamaları - 2
 10. 10. Hazine ve Nakit İşlemleri Yönetimi Risk Yönetimi & Raporlama Nakit Yönetimi <ul><li>Banka Mutabakatı </li></ul><ul><li>Nakit Pozisyon ve Tahminleri </li></ul>Hazine Yönetimi <ul><li>Pozisyon Yönetimi </li></ul><ul><li>Hazine İşlemleri </li></ul><ul><li>Banka Mutabakatları </li></ul><ul><li>Raporlama ve Analizler </li></ul>Satınalma Tedarik Üretim Sevkiyat Plan lama Pazarlama S atış Ürün Yönetimi Mali İşler FINANSMAN İnsan Kaynakları
 11. 11. Hazine ve Nakit İşlemleri Yönetimi Risk Yönetimi & Raporlama Nakit Yönetimi <ul><li>Banka Mutabakatı </li></ul><ul><li>Nakit Pozisyon ve Tahminleri </li></ul>Hazine Yönetimi <ul><li>Pozisyon Yönetimi </li></ul><ul><li>Hazine İşlemleri </li></ul><ul><li>Banka Mutabakatları </li></ul><ul><li>Raporlama ve Analizler </li></ul>Satınalma Tedarik Üretim Sevkiyat Plan lama Pazarlama S atış Ürün Yönetimi Mali İşler FINANSMAN İnsan Kaynakları
 12. 12. Para Piyasası Döviz İşlemler (FX) Türev Ürünler Hisse Senetleri <ul><li>Krediler </li></ul><ul><li>Repolar </li></ul><ul><li>Vadeli Mevduat </li></ul><ul><li>Sabit getirili ürünler </li></ul><ul><li>Bonolar </li></ul><ul><li>Banka transferleri </li></ul><ul><li>Spots </li></ul><ul><li>Forwards </li></ul><ul><li>Swaps </li></ul><ul><li>Options </li></ul><ul><li>İleri vadeli kur anlaşmaları (FRAs) </li></ul><ul><li>Interest rate swaps </li></ul><ul><li>Hisseler </li></ul><ul><li>Mutual funds </li></ul><ul><li>Hedge Funds </li></ul><ul><li>Interest rate options </li></ul><ul><li>Bond options </li></ul><ul><li>Swaptions </li></ul><ul><li>Yat. Fon </li></ul><ul><li>Futures </li></ul><ul><li>VOB Islemleri </li></ul>Finansal İşlemler Oracle Hazine Yönetimi ile Kapsamlı Hazine İşlem Desteği
 13. 13. Hazine – Organizasyonel Yapı
 14. 14. Hazine Organizasyonel Yapı
 15. 15. <ul><li>İşlem erişimlerinde menü ve fonksiyon yetkilendirme </li></ul><ul><li>Kullanıcı-işlem yapan bazında yetkilendirme </li></ul>Hazine Kullanıcı İşlem Erişimleri
 16. 16. Hazine Kullanıcı İşlem Erişimleri
 17. 17. Hazine Genel Yapı Taşları İşlem Ana Bilgileri İşlem Tipine göre değişen bilgiler
 18. 18. İşlem Doğrulama ve Onay
 19. 19. <ul><li>Yeniden Değerleme </li></ul><ul><ul><li>Piyasa değeri hesabı (Mark-to-market) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kur farkı kar/ zarar hesabı (currency gain loss) </li></ul></ul><ul><li>Tahakkuklar </li></ul><ul><ul><li>Faiz Tahakkuku </li></ul></ul>Oracle Hazine Yönetimi Geçerli Sistem Kurları PİYASA VERİ ARAYÜZÜ (market_data_interface) Belirlenen Kaynaklardan Otomatik Aktarım Dönemsel İşlemler
 20. 20. Muhasebe Fişleri İşlem Bazında Tanımlanan Hesaplarla Otomatik Oluşur
 21. 21. Hazine ve Nakit İşlemleri Yönetimi Risk Yönetimi & Raporlama Nakit Yönetimi <ul><li>Banka Mutabakatı </li></ul><ul><li>Nakit Pozisyon ve Tahminleri </li></ul>Hazine Yönetimi <ul><li>Pozisyon Yönetimi </li></ul><ul><li>Hazine İşlemleri </li></ul><ul><li>Banka Mutabakatları </li></ul><ul><li>Raporlama ve Analizler </li></ul>Satınalma Tedarik Üretim Sevkiyat Plan lama Pazarlama S atış Ürün Yönetimi Mali İşler FINANSMAN İnsan Kaynakları
 22. 22. Banka İşlem Yönetimi Otomatik Mutabakat Nakit Yönetimi Dış Sistemler <ul><li>Formats </li></ul><ul><li>BAI2 </li></ul><ul><li>SWIFT940 </li></ul><ul><li>EDIFACT </li></ul><ul><li>XML </li></ul>Bank a Mutabakat Arayüzü Arayüz Tahsilat Ödeme Muhasebe Kayıtları Banka Ekstreleri Mahsup Hazine Diğer $ $ $
 23. 23. Banka Ekstreleri Otomatik Ekstre Girişi (SWIFT940)
 24. 24. Banka Ekstreleri Otomatik Ekstre Girişi (SWIFT940) Ekstre Mutabakatı
 25. 25. Güniçi Nakit Yönetimi <ul><li>Günlük Nakit Pozisyonlama </li></ul><ul><li>Banka verileri, banka ekstrelerinin entegrasyonuyla alınır </li></ul><ul><li>Güniçi Nakit Yönetimi Raporları alınır : </li></ul><ul><ul><li>Açılış Banka Bakiyeleri </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracle üzerinde olası Nakit Akışı </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hazine artı diğer E-Business Suite Kaynakları </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Oracle üzerinde olası Kapanış Bakiyesi </li></ul></ul><ul><li>Oracle olası Nakit Akışı ile Banka Gerçek Bakiyesi karşılaştırılır. </li></ul>
 26. 26. Güniçi Nakit Yönetimi
 27. 27. Güniçi Nakit Yönetimi
 28. 28. Güniçi Nakit Yönetimi
 29. 29. Gündem <ul><li>Proje öncesi POAŞ </li></ul><ul><ul><li>Neden Oracle Hazine Yönetimi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Hedefleri </li></ul></ul><ul><li>Proje </li></ul><ul><ul><li>Proje Yaklaşımı ve Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözüm </li></ul></ul><ul><li>Rakamlarla Proje </li></ul><ul><li>Kazanımlar </li></ul><ul><li>Experteam ve Hazine/Nakit Yönetimi Tecrübesi </li></ul>
 30. 30. POAŞ Önemli Göstergeler <ul><li>2008 yılı verilerine göre: </li></ul><ul><li>Yaklaşık 13 milyar dolar ciro </li></ul><ul><li>120 mn dolar civarında günlük ortalama operasyonel işlem hacmi </li></ul><ul><li>Yönetilen finansal portföy büyüklüğü 1,5 – 2,0 milyar dolar civarında </li></ul><ul><li>Yaklaşık 2 milyar dolar FX işlem hacmi </li></ul><ul><li>Yaklaşık 25 – 30 adet günlük ortalama işlem sayısı </li></ul><ul><li>Yaklaşık 5 milyar dolar değerinde Hedging-Futures işlem hacmi </li></ul>
 31. 31. Gündem <ul><li>Proje öncesi POAŞ </li></ul><ul><ul><li>Neden Hazine? </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Hedefleri </li></ul></ul><ul><li>Proje </li></ul><ul><ul><li>Proje Yaklaşımı ve Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözüm </li></ul></ul><ul><li>Rakamlarla Proje </li></ul><ul><li>Kazanımlar </li></ul><ul><li>Experteam ve Hazine/Nakit Yönetimi Tecrübesi </li></ul>
 32. 32. Kazanımlar - 1 <ul><li>Gün içi nakit yönetiminin, bankalardan alınan e-ekstrelerin aktarımı ile oluşturulan nakit pozisyonu kullanılarak yapılması </li></ul><ul><li>Hazine operasyonlarının etkin işleyişi ve muhasebe ile entegrasyonu </li></ul><ul><li>Dönem sonu muhasebe işlemlerinin modül üzerinde yapılması </li></ul><ul><li>Akaryakıt Stok Hedge işlemlerinin modüle girişinin yapılması ve muhasebeleştirilmesi </li></ul>
 33. 33. Kazanımlar - 2 <ul><li>Elektronik ortamda alınabilen banka ekstrelerinin modüle aktarımı ve banka mutabakatının yapılması </li></ul><ul><li>Finansal nakit projeksiyonlarının hazırlanmasında ve güncellenmesinde otomasyon </li></ul><ul><li>Hazine ve Nakit Yönetimi süreçlerine yönelik esnek sorgulama ve raporlama </li></ul><ul><li>Banka talimatlarının modül üzerinde oluşturulması </li></ul><ul><li>Finansal karar almada proaktiflik </li></ul>
 34. 34. Hızlı ve Esnek Raporlama <ul><li>Proje sonrasında gün sonu, haftalık ve aylık olmak üzere yaklaşık 20 adet operasyon raporu sistem üzerinden alınır hale gelmiştir. </li></ul><ul><li>Finansal pozisyon ve işlem bazında performansın izlendiği karar destek amaçlı yaklaşık 10 adet analiz raporu modülden alınabilmektedir. </li></ul><ul><li>Ayrıca, her türlü sorgu ve analiz raporunun oluşturulabilmesi için işlem bazında gerekli tanımlamalar yapılmış ve esnek raporlama için alt yapı oluşturulmuştur. </li></ul>
 35. 35. Hızlı ve Esnek Raporlama
 36. 36. Gündem <ul><li>Proje öncesi POAŞ </li></ul><ul><ul><li>Neden Oracle Hazine Yönetimi? </li></ul></ul><ul><ul><li>Proje Hedefleri </li></ul></ul><ul><li>Proje </li></ul><ul><ul><li>Proje Yaklaşımı ve Yönetimi </li></ul></ul><ul><ul><li>Çözüm </li></ul></ul><ul><li>Rakamlarla Proje </li></ul><ul><li>Kazanımlar </li></ul><ul><li>Experteam ve Hazine/Nakit Yönetimi Tecrübesi </li></ul>
 37. 37. Experteam Consulting <ul><li>Sadece Oracle teknolojilerine odaklanmış, uzman bir ekip </li></ul><ul><li>Uzman 90 danışmanı ile Oracle E-İş Uygulamalarında Türkiye’deki en büyük Çözüm Ortağı </li></ul><ul><li>100’ü aşkın başarılı proje ile en fazla Oracle E-İş Uygulamaları referansı </li></ul><ul><li>Türkiye’de ilk, en üst seviye çözüm ortaklığı kategorisi olan “Certified Advantage Partner” </li></ul>
 38. 38. Experteam Hizmet Alanları <ul><li>Hizmetler </li></ul><ul><li>ERP Danışmanlık Hizmetleri ( Oracle E-Business Suite ) </li></ul><ul><li>Kurumsal Performans Yönetimi Uygulamaları (Hyperion) </li></ul><ul><li>İş Zekası Uygulamaları ( Oracle BI ) </li></ul><ul><li>İK Uygulamaları (Oracle HR, Aquire) </li></ul><ul><li>Yazılım Geliştirme Hizmetleri ( Oracle Teknolojileri ) </li></ul><ul><li>Dış k aynak Hizmetleri (Veritabanı ve Sistem Yönetimi, Yardım Masası) </li></ul><ul><li>Eğitim (E-İş Uygulamaları, Teknoloji) </li></ul>
 39. 39. Sayılarla Experteam <ul><li>Uzman 90 danışmanı ile Oracle E-İş Uygulamaları ve Teknolojileri’nde lider firmadır. </li></ul><ul><li>Kurulduğu 2000 yılından bu yana 60’ın üzerinde müşteride 100’ün üzerinde başarılı proje gerçekleştirmiştir. </li></ul><ul><li>Türkiye, Avrupa ve Rusya’da 150’nin üzerinde Oracle University eğitimi Experteam danışmanları tarafından verilmiştir. </li></ul><ul><li>25’in üzerinde firmada, 100’ün üzerinde sistem Experteam tarafından yönetilmektedir. </li></ul>
 40. 40. Farkımız <ul><li>Tecrübemiz </li></ul><ul><li>Proje yaklaşımımız </li></ul><ul><li>Sorumluluk duygusu ile hareket etmemiz </li></ul><ul><li>Uzun süreli kalıcı ilişkileri esas almamız </li></ul><ul><li>Oracle ürünlerindeki derinlemesine uzmanlığımız </li></ul><ul><li>En geniş ürün portfoyüne sahip olmamız </li></ul><ul><li>Güçlü ve yaygın referanslarımız </li></ul><ul><li>Sadece Oracle teknolojileri vizyonunun getirdiği odaklılığımız </li></ul>
 41. 41. Müşterilerden Örnekler <ul><li>Sağlık </li></ul><ul><li>Acıbadem </li></ul><ul><li>Amerikan Hastanesi </li></ul><ul><li>Anadolu Sağlık Merkezi – Johns Hopkins </li></ul><ul><li>GE Medical </li></ul><ul><li>Telco </li></ul><ul><li>Turkcell </li></ul><ul><li>Verifone </li></ul><ul><li>Superonline </li></ul><ul><li>İnşaat </li></ul><ul><li>Tekfen İnşaat </li></ul><ul><li>Lafarge Aslan Çimento </li></ul><ul><li>Oyak Çimento </li></ul><ul><li>Ege Seramik </li></ul><ul><li>İlaç&Kimya </li></ul><ul><li>Pfizer </li></ul><ul><li>Glaxo </li></ul><ul><li>Novartis </li></ul><ul><li>Actelion </li></ul><ul><li>Ege Kimya </li></ul><ul><li>GE Polymerland </li></ul><ul><li>AKSA Akrilik </li></ul><ul><li>Eğitim </li></ul><ul><li>Sabancı Üniversitesi </li></ul><ul><li>MEF Okulları </li></ul><ul><li>Savunma Sanayi </li></ul><ul><li>Roketsan </li></ul><ul><li>Deniz Kuvvetleri Komutanlığı </li></ul><ul><li>Kara Kuvvetleri Komutanlığı </li></ul><ul><li>Tekstil </li></ul><ul><li>Aksu İplik </li></ul><ul><li>Eren Holding – Lacoste </li></ul><ul><li>Tetaş </li></ul><ul><li>Yeşim Tekstil </li></ul><ul><li>Holding </li></ul><ul><li>Tekfen Holding </li></ul><ul><li>Eren Holding </li></ul><ul><li>Diğer </li></ul><ul><li>Airfel </li></ul><ul><li>Karbosan </li></ul><ul><li>Intercity Rent a Car </li></ul><ul><li>Krea Gayrimenkul </li></ul><ul><li>Kamil Koç </li></ul><ul><li>Omsan Lojistik </li></ul><ul><li>Yurtiçi Lojistik </li></ul><ul><li>Yurtiçi Kargo </li></ul><ul><li>Brisa </li></ul><ul><li>Gıda ve Perakendecilik </li></ul><ul><li>Frito-Lay </li></ul><ul><li>TeknoSA </li></ul><ul><li>Tesco Kipa </li></ul><ul><li>Otomotiv </li></ul><ul><li>Askam Kamyon </li></ul><ul><li>Renault MAIS </li></ul><ul><li>Karsan </li></ul><ul><li>Karland </li></ul><ul><li>Kırpart </li></ul><ul><li>Sanko Makina </li></ul><ul><li>Borusan Otomotiv </li></ul><ul><li>Finans </li></ul><ul><li>Akbank </li></ul><ul><li>Citibank </li></ul><ul><li>Finansbank </li></ul><ul><li>Fortis </li></ul><ul><li>Garanti Bankas ı </li></ul><ul><li>İş Bankası </li></ul><ul><li>Kuveyt Türk Bankası </li></ul><ul><li>Garanti Leasing </li></ul><ul><li>Anadolu Sigorta </li></ul><ul><li>Başak Groupama </li></ul><ul><li>Koç Allianz </li></ul><ul><li>HDI Sigorta </li></ul><ul><li>Petrol&Akaryakıt </li></ul><ul><li>Petrol Ofisi </li></ul><ul><li>Petline </li></ul><ul><li>Gulf Oil / Delta Petrol </li></ul><ul><li>Total Oil </li></ul>
 42. 42. Hazine, Nakit Yönetimi ve e-Bankacılık Yönetimi Referanslarımız <ul><li>Petrol Ofisi </li></ul><ul><li>Acıbadem Sağlık Grubu </li></ul><ul><li>Omsan </li></ul><ul><li>Tetaş </li></ul><ul><li>Airfel </li></ul><ul><li>Kıraça Holding </li></ul><ul><li>Karsan </li></ul><ul><li>Karland </li></ul><ul><li>Kırpart </li></ul><ul><li>Lafarge* </li></ul><ul><li>Renault Mais* </li></ul><ul><ul><li>* Yalnızca elektronik bankacılık referanslarıdır. </li></ul></ul>
 43. 43. Hazine, Nakit Yönetimi ve e-Bankacılık Proje Kapsamı <ul><li>Hazine Yönetimi: </li></ul><ul><li>Döviz Piyasası İşlemleri: Spot, Forward, Opsiyon </li></ul><ul><li>Para Piyasası İşlemleri: Mevduat, Kredi, Yatırım Fonu, Bloke Çek... </li></ul><ul><li>Sermaye Piyasası İşlemleri: Hisse Senedi, Bono-Tahvil </li></ul><ul><li>Türev İşlemler: FRA, IRS, IRSWN, IRO, DCD... </li></ul><ul><li>Vadeli Piyasa İşlemleri (Futures) </li></ul><ul><li>Teminat, Akreditif vb. Gayri Nakdi Portföy Yönetimi </li></ul><ul><li>Factoring ve Leasing İşlemleri </li></ul><ul><li>Operasyonel Performans ve Yönetim Kriterleri: İşlem yetki yönetimi, Risk Limit Yönetimi, Onay Süreci Yönetimi, Muhasebe Entegrasyonu, Operasyonel ve Yönetsel Raporlamalar... </li></ul><ul><li>Nakit Yönetimi: </li></ul><ul><li>Günlük Nakit Pozisyonu </li></ul><ul><li>Nakit Akış Porjeksiyonu </li></ul><ul><li>Döviz Pozisyonu ve Risk Yönetimi </li></ul><ul><li>Banka Mutabakatı </li></ul><ul><li>e-Bankacılık: </li></ul><ul><li>e-Ekstre ve Otomatik Kayıt </li></ul><ul><li>DBS- Doğrudan Borçlandırma Sistemleri </li></ul>
 44. 44. TEŞEKKÜRLER
 45. 45. TÜRKİYE’ DE 4. ŞİFRE

×