Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

ERLA MISTO odświeżacz powietrza z neutralizatorem zapachów

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Informacje dla partnerów
Informacje dla partnerów
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 20 Ad

ERLA MISTO odświeżacz powietrza z neutralizatorem zapachów

Download to read offline

:K:R402250,R401250:K:

Zapytaliśmy 100 osób o ich najprzyjemniejsze chwile z wakacyjnych podróży, a wspomnienia miejsc i chwil przekuliśmy w nuty zapachowe odświeżaczy powietrza.

Tak powstały zapachy do których chce się powracać, profesjonalne perfumy do pomieszczeń - Misto.

Erla Misto to wyjątkowa seria odświeżaczy powietrza w poręcznych atomizerach typu mist będących połączeniem neutralizatora zapachów i odświeżacza. Z jednej strony usuwają one z otoczenie niepożądana woń, z drugiej wypełniają wnętrze nietuzinkowym, odświeżającym aromatem.

Inspirowana historią Oli, kompozycja zapachowa Flower Party to wspomnienie porannych spacerów po ogrodzie pełnym kwitnących kwiatów, skąpanych w świetle wschodzącego słońca i orzeźwiającej rosie. Nuty zapachowe zastosowane w odświeżaczu koją zmysły aromatem białych kwiatów.

Silnie skoncentrowane nuty zapachowe sprawiają, że odświeżacz powietrza pochłaniający zapachy ERLA Misto znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą powierzchnią użytkową. Doskonale sprawdza się jako zapach do hoteli, kawiarni, biur, restauracji, przestrzeni publicznych, pokojów gościnnych, toalet czy neutralizator zapachów do pomieszczeń dla palących.

ERLA Misto nie negocjuje – skutecznie usuwa niepożądanych zapach i wypełnia przestrzeń przyjemną, trwałą wonią.
Sięgnij po ERLA Misto i stwórz w swoim wnętrzu klimat, do którego każdy będzie chciał powrócić.

:K:R402250,R401250:K:

Zapytaliśmy 100 osób o ich najprzyjemniejsze chwile z wakacyjnych podróży, a wspomnienia miejsc i chwil przekuliśmy w nuty zapachowe odświeżaczy powietrza.

Tak powstały zapachy do których chce się powracać, profesjonalne perfumy do pomieszczeń - Misto.

Erla Misto to wyjątkowa seria odświeżaczy powietrza w poręcznych atomizerach typu mist będących połączeniem neutralizatora zapachów i odświeżacza. Z jednej strony usuwają one z otoczenie niepożądana woń, z drugiej wypełniają wnętrze nietuzinkowym, odświeżającym aromatem.

Inspirowana historią Oli, kompozycja zapachowa Flower Party to wspomnienie porannych spacerów po ogrodzie pełnym kwitnących kwiatów, skąpanych w świetle wschodzącego słońca i orzeźwiającej rosie. Nuty zapachowe zastosowane w odświeżaczu koją zmysły aromatem białych kwiatów.

Silnie skoncentrowane nuty zapachowe sprawiają, że odświeżacz powietrza pochłaniający zapachy ERLA Misto znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z dużą powierzchnią użytkową. Doskonale sprawdza się jako zapach do hoteli, kawiarni, biur, restauracji, przestrzeni publicznych, pokojów gościnnych, toalet czy neutralizator zapachów do pomieszczeń dla palących.

ERLA Misto nie negocjuje – skutecznie usuwa niepożądanych zapach i wypełnia przestrzeń przyjemną, trwałą wonią.
Sięgnij po ERLA Misto i stwórz w swoim wnętrzu klimat, do którego każdy będzie chciał powrócić.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Erla - Profesjonalne środki utrzymania czystości (9)

Advertisement

ERLA MISTO odświeżacz powietrza z neutralizatorem zapachów

 1. 1. MISTO z a p a c h , d o k t ó r e g o p o w r a c a s z
 2. 2. zapytaliśmy 100 osób o ich najprzyjemniejsze wspomnienia z podróży zapytanych chciałoby wrócić do odwiedzonych miejsc i przeżytych chwil 87%
 3. 3. ich historie zmieniliśmy w kompozycje zapachowe
 4. 4. MISTO tak narodziły się odświeżacze
 5. 5. poznaj je
 6. 6. MISTO historia Oli f l o w e r p a r t y
 7. 7. p o r a n n y o g r ó d , s k ą p a n y w b l a s k u w s c h o d z ą c e g o s ł o ń c a , p e ł e n b i a ł y c h k w i a t ó w i c h ł o d n e j r o s y , u w o d z ą c y a r o m a t e m k w i t n ą c y c h h i a c y n t ó w , b z u i k o n w a l i i I n d e k s : R 4 0 2 2 5 0 k o m p o z y c j a : F L O W E R P A R T Y E A N : 5 9 0 6 5 3 4 0 1 9 4 0 0
 8. 8. MISTO historia Ewy r o m a n t i c s u n s e t
 9. 9. w i e c z o r n y s p a c e r p l a ż ą w t o w a r z y s t w i e z a c h o d z ą c e g o s ł o ń c a z u l u b i o n y m o w o c o w y m k o k t a j l e m w d ł o n i , k u s z ą c y m d e l i k a t n i e m a r a k u j ą , m a n g o i a n a n a s e m I n d e k s : R 4 0 1 2 5 0 k o m p o z y c j a : R O M A N T I C S U N S E T E A N : 5 9 0 6 5 3 4 0 1 9 3 9 4
 10. 10. MISTO 2 w 1 - odświeżacz powietrza i neutralizator nieprzyjemnych zapachów Silnie skoncentrowane nuty zapachowe sprawiają, że znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większą powierzchnią użytkową (w biurach, przestrzeniach publicznych, pokojach gościnnych, toaletach czy pomieszczeniach dla palących).
 11. 11. neutralizator + odświeżacz
 12. 12. p o j e m n o ś ć 2 5 0 m l - n i e d u ż a b u t e l k a , k t ó r ą z a w s z e m o ż n a m i e ć p o d r ę k ą o d ś w i e ż a c z i n e u t r a l i z a t o r w j e d n y m - z n a c z ą c a o s z c z ę d n o ś ć m i e j s c a a t o m i z e r r o z p y l a j ą c y p r o d u k t w f o r m i e m g i e ł k i - w i ę k s z a w y d a j n o ś ć p r o d u k t g o t o w y d o u ż y c i a
 13. 13. dla kogo? hotel toaleta restauracja biuro
 14. 14. MISTO historia Jana p u r e m o o n l i g h t D O S T Ę P N Y W K R Ó T C E
 15. 15. n o c n y p o w i e w w i a t r u , p r z e m y k a j ą c y w c i s z y , p o m i ę d z y o b l a n y m i ś w i a t ł e m k s i ę ż y c a w z g ó r z a m i D O S T Ę P N Y W K R Ó T C E
 16. 16. MISTO historia Niny m a g i c a l i s l a n d D O S T Ę P N Y W K R Ó T C E
 17. 17. o r z e ź w i a j ą c a k ą p i e l w t r y s k a j ą c e j ż y c i e m , r a j s k i e j l a g u n i e D O S T Ę P N Y W K R Ó T C E
 18. 18. Firma Melle Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pomyłek i błędów w treści prezentacji i nie ponosi odpowiedzialności za możliwe konsekwencje działań podjętych w oparciu o dostarczone w niej informacje. Właściwości, parametry techniczne, opakowanie, etykieta i/lub pojemność prezentowanego produktu mogły ulec zmianom. Aktualne dane odnośnie produktów dostępne są na życzenie bezpośrednio u producent. Kupiłeś już produkt Erla? Nie zapomnij go zarejestrować na stronie paragony.melle.com! Nagrody czekają.

×