Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Teadmushalduse põhialused

731 views

Published on

2016-04-05 Tehnopolis toimunud andmekvaliteedi seminari “Parem andmekvaliteet – paremad otsused” ettekanne Teadmushalduse põhialused.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Teadmushalduse põhialused

 1. 1. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (1/20)Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol Teadmushalduse põhialused Erkki Leego juhtivpartner Leego Hansson
 2. 2. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (2/20) Teadmiste jätkusuutlikkus Ma ei mäleta, mida ma ei mäleta Ma ei tea, mida ma ei tea Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 3. 3. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (3/20)Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol Kogemus • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool) • Osalenud üle 100 ettevõtte IT arengus – Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik – Riigikogu Kantselei, IT osakonna juhataja – TÜ Kliinikum, informaatikateenistuse direktor – Leego Hansson, juhtivpartner • Leego Hansson – IT juhtimise- ja konsultatsiooniettevõte – Nõustab ettevõtteid infotehnoloogia efektiivsel rakendamisel – Rollid: IT juht, IT arendusjuht, infoturbejuht
 4. 4. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (4/20) Teadmus on ettevõtte vara Kolm põhiülesannet: 1. Koguda jooksvalt kokku teadmiste “kuhi” 2. Leida “kuhjale” mõistlik jätkusuutlik vorm ja struktuur 3. Kasutada teadmust efektiivselt Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 5. 5. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (5/20) Erinevad infoallikad • Dokumendid – Elektroonilised – Paberdokumendid • E-kirjad • Koosolekute märkmed - salvestused • Telefonivestlused • Chat vestlused • Tööde register • Fotod • Faktid ja nipid Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 6. 6. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (6/20) Informatsiooni kättesaadavus Õige informatsioon õigel ajal õiges kohas MIS? Milline info? Volitused? KES? Isiklik, perekond ja sõbrad, meeskond, avalik KUNA? Kohe, tööajal, 24/7, aastaid hiljem KUS? Minu seadmes, arvutivõrk, reisil online ja offline SEADE? Lauaarvuti, sülearvuti, nutiseade, veebilehitseja Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 7. 7. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (7/20)Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol Teadmus versus kirjeldus 70% IT projektidest ei ole edukad • tulemus vale • eelarve lõhki • tähtajad üle
 8. 8. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (8/20) Andmete hulk kasvab tohutult Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol Vt. http://www.businessinsider.com.au/infographic-what-happens-online-in-60-seconds-2015-5
 9. 9. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (9/20) Informatsiooni sünkroniseerimine • Erinevad asukohad, rakendused, teenused, seadmed – Sama rakendus/teenus ja erinevad seadmed – Sama info ja erinevad rakendused/teenused – Võrgus / võrguta / mõlemad Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 10. 10. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (10/20) Säilimise tagamine • Milline info on tähtis? • Kus on originaalid? • Kuidas on korraldatud varundamine? – Mis info? – Kui sageli? – Kes ja kuidas? Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol INTERNET WAN ISP- Elion (4 Mb/s Sync) Tallinn Uniper VPN Domeeni- kontroller Tallinn LAN Kokku 67 tööjaama 77 aktiivset kasutajakontot 8 võrguprinterit VmWare Failiserver DOKU Infrastruk- tuuri serverid E-post MS Exchange LADU TELLIMINE TOODE 2 Finants MS Dynamics AX EMC andmemassiiv Tartu Uniper VPN Paide Uniper VPN Viljandi Uniper VPN WAN ISP- Elion (2 Mb/s) WAN ISP- Elion (2 Mb/s) WAN ISP- Elion (8Mb/s sync) Tartu LAN Domeeni- kontroller TOODE Terminali- server Kokku 35 tööjaama 43 aktiivset kasutajakontot 6 võrguprinterit
 11. 11. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (11/20) Andmeturbe tasakaal • Kolm andmeturbe komponenti – Konfidentsiaalsus – Terviklus – Käideldavus • Privaatsus/konfidentsiaalsus vs. käideldavus • Terviklus vs. meeskonnatöö • Vajadus suurema kättesaadavuse ja paindliku jagamise järele – Juurdepääsu andmine ja eemaldamine Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 12. 12. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (12/20) Geeniandmete turvamine Courier Filled questionnaires Personal data, health data, genealogy data. Consent. Transportation code. Information encrypted. Consent(paperform). Biologicalsamples. Coding center Memory stick with encrypted messages Consent forms. Questionnaires. Receptionist New barcode High security area Online access to database Scientists Health data. No identification data. Health data and identification data Operative database Phenotype database Data collector IS Communication server Laboratory IS Cryo Preservation – MAPI Coding center IS EGCUT IS 2002-2010 EXTERNAL DATABASES data collecting BIOSAMPLES DATA management PERSONAL-, GENEALOGY-, HEALTH DATA Formatting for integration, deindentification DKOOD I U T L I HEALTH DATA data collecting I T PHENOTYPES integration, quality control, analysis U L CODING CENTRE H GENOTYPES raw data, , quality control, analysis U L PROJECT-BASED RESEARCH L CODE RELATIONS U D L V genotypes, fenotypes, biosamples, analysis D V BIOSAMPLES DATA analysis L IKOOD UKOOD TKOOD LKOOD VKOOD FOLLOW UP coordination D FEEDBACK PERSONALIZED MEDICINE genotypes, fenotypes, biosamples, analysis DATA REALEASE BIOSAMPLES DATA logistics LT H HKOOD D V D V Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 13. 13. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (13/20) Teadmushalduse põhimõtted • Teadmushaldus peab olema terviklik ja tegelema kõigi infovaradega – Dokumendid, e-kirjad, vestlused, märkmed, … • Jätkusuutlik teadmus koguneb tavapärase töö osana • Teadmus on hallatud nii, et teema, asjaajamine või projekt on päevapealt ülevõetav teise töötaja poolt • Teadmushaldus on pidevas arengus ja vajab koordinaatorit Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 14. 14. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (14/20) Teadmushalduse nippe • Kõik infovarad asuvad organisatsiooni kontrolli all olevas keskkonnas • Esimesest mustandist alates asuvad dokumendid ja muud infovarad õiges kohas • Aruteludes eelistatakse kirjalikke vorme • Paberdokumendid teha elektrooniliseks • Koosolekutel võetakse aluseks õiges kohas asuv dokument ja täiendused salvestatakse kohe õigesse kohta • Märkmed ja otsused koosoleku käigus seinal Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 15. 15. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (15/20) Teadmushalduse nippe • Info haldamise ja vormindamisega seotud reeglid peavad olema praktilised. Kus võimalik, kasutada eeltäidetud alusvorme • Reeglite täitmisel tagada distsipliin, eriti alguses • Teadmushaldusele määrata koordinaator ja tekitada „naabrivalve“ Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 16. 16. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (16/20) Failisüsteem/dokumendihoidla • Kõik dokumendid esimesest mustandist alates ettevõtte serveris • Iga faili jaoks üks õige koht – Peab kehtima eeldus – kui faili selles asukohas ei ole, siis teda ei ole olemas • Struktuur hoolega läbi mõeldud – Võimalikult lame - mitte rohkem kui 3 taset – Arvestatud juurdepääsuõigusi ja töökorralduse mugavust Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 17. 17. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (17/20) Failinimi teadmuse kandjana • Failinimi mõistetav erinevate inimeste poolt erinevatel aegadel – Unikaalne, sisu peegeldav, praktiline – Hea praktika – failinimes on dokumendi pealkiri • Muster kolmest elemendist – “Pealkiri” “Versioon” “Muutja” • Näited: – “Teadmushalduse põhialused 2016-04-05 0.01 Leego.pptx” – “Leego Hansson IT taristu kirjeldus 1.0 Leego.docx” • Versioneerimine toetab meeskonnatööd ja vähendab segadusi Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 18. 18. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (18/20) Dokumendi välimus • Metaandmed päises ja jaluses – Väljatrükk peab olema ka jätkusuutlik – Pealkiri, autor, versioon, aeg, asukoht, muutuste logi Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 19. 19. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (19/20) Teadmushaldus • Teadmushaldus aitab tagada efektiivsust ja jätkusuutlikkust – Ma ei mäleta, mida ma ei mäleta – Õige informatsioon õigel ajal õiges kohas Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol
 20. 20. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (20/20)Teadmushalduse põhialused / Andmekvaliteedi seminar / 2016-04-05 / Tehnopol Tänan! Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego Erkki.Leego@LeegoHansson.com www.LeegoHansson.com

×