Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digipöörde elluviimine

476 views

Published on

Koolitus Jaan Poska Gümnaasiumi õpetajatele digiajastu vajadustest ja digipöörde elluviimisest. Tartus, 05.01.2016

Published in: Education
 • Be the first to comment

Digipöörde elluviimine

 1. 1. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (1/63)Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Digipöörde elluviimine Erkki Leego juhtivpartner Hansson, Leego & Partner
 2. 2. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (2/63)Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Kogemus • Magistrikraad informaatikas (Tartu Ülikool) • Osalenud üle 100 ettevõtte IT arengus – Vabariigi Presidendi Kantselei, infonõunik – Riigikogu Kantselei, IT osakonna juhataja – TÜ Kliinikum, informaatikateenistuse direktor – Hansson, Leego & Partner, juhtivpartner – Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu peatoimetaja • Haridusvaldkond – Tartu Kutsehariduskeskus ja IT kolledž, nõunike kogu liige – Jaan Poska Gümnaasium, hoolekogu liige – Tartu Ülikool, arvutiteaduse instituudi õppekava programminõukogu liige – Tartu Ülikool, lektor (kursus: Kasutajaliideste kavandamine, 2007.- ...) – „IT juhtimise head tavad koolis“ kogumiku koostaja
 3. 3. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (3/63) Paar alusmõtet • Tehnoloogia aitab suurendada õpetamise ja õpetamist toetavate protsesside efektiivsust ning võimaldab muuta õppetöö mitmekülgsemaks ja huvitavamaks • Kooli õppetööd toetavate digivahendite üks olulisemaid soetamise kriteeriume on kooli võime neid edukalt rakendada Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 4. 4. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (4/63) Digiajastu trendid Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 5. 5. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (5/63) Digiajastu eripära • Füüsiline jõud ja osavus • Tehnoloogia rakendamine • Info kasutamine Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 6. 6. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (6/63) 60 sekundit Internetis Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Vt. http://www.businessinsider.com.au/infographic-what-happens-online-in-60-seconds-2015-5
 7. 7. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (7/63) Üldised tehnoloogia trendid • Andmeid on väga palju • Seadmete sünkronisatsioon • Alatine ühendus • Pilvetehnoloogiate esiletung • Sotsiaalsed võrgustikud • Liidesed kasutajasõbralikumad • Anonüümsuse ja privaatsuse vähenemine • Teadmised ja nõu on käeulatuses Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 8. 8. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (8/63) Digiajastu olulised oskused • Info leidmise oskus • Olulise eristamine ebaolulisest • Terviku nägemise oskus • Seoste loomise oskus • Arutlemise ja järelduste tegemise oskus • Suhtlemise ja eneseväljendamise oskus, sh. visualiseerimise oskus • Meeskonnatöö oskus • Õppimise ja ümberõppimise oskus • Enesekaitse oskus digikeskkonnas Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 9. 9. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (9/63) Vajadused Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 10. 10. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (10/63) Vajadused versus võimalused • Koolide vajadused on üldjoontes sarnased, kuid erinevad oluliselt mahult ja detailsuses • Vajadused, võimalused, nõuded – Seadusest tulenevad nõuded – Õppimise ja õpetamise toetamine – Tehnoloogia tuge vajavad tööprotsessid – Tehnoloogia arengust tulenevad vajadused ja võimalused – IT-turvalisuse tagamine • Ressursside piirangud – Raha, aeg, inimesed, teadmised Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 11. 11. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (11/63) Õpilaste vajadused • Kasutada õppetöös arvutit • Saada infot ja suhelda õpetajate, klassikaaslaste ja kooliga • Olla kursis õppeülesannetega ja oma tulemustega • Hallata õpinguid • Omada võimalust kasutada tunnis nähtut ja kasutada elektroonilisi materjale • Osaleda huviringides • Saada tuge tehniliste vahendite või programmide rikete kõrvaldamiseks • Omandada infoühiskonna jaoks vajalikke oskusi ja teadmisi Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 12. 12. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (12/63) Õpetajate vajadused • Valmistada ette tunnid • Tagada õpilastele tunnis vajalikud materjalid • Viia läbi tunnid • Dokumenteerida tunde • Olla informeeritud • Suhelda õpilaste ja vanematega • Teha koostööd kolleegidega • Hallata dokumente • Jagada elektroonilisi õppevahendeid ja lisamaterjale • Saada tuge tehniliste vahendite ja programmide rikete korral • Olla koolitatud lahendusi kasutama Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 13. 13. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (13/63) Lastevanemate vajadused • Olla kursis laste õppeülesannete ja tulemustega • Olla informeeritud koolis toimuvast • Suhelda õpetajate ja kooliga • Omandada uusi teadmisi, et toetada oma lapsi Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 14. 14. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (14/63) Üldised kooli vajadused • Tunniplaanid, asendused • Asjaajamine, dokumendihaldus, arhiivindus • Õpilaste, õpetajate ja kooli andmete haldus ning aruandlus • Koolipidaja informeerimine • Hoolekogu kaasamine • Vältida dubleerivat andmesisestust • Personalitöö • Avalikud suhted ja avalikkuse informeerimine • Huvialatöö planeerimine • Koolisisene suhtlus • Klassiväliste sündmuste läbiviimine ja dokumenteerimine • Tugiteenuste pakkumine õpilastele ja selle üle arvestuse pidamine • Ressursside haldus • Infoturve • Tugisüsteemide juhtimine Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 15. 15. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (15/63) Vajaduste prioriseerimine • Tööleht nr. 2 • Koosta pingerida 10-st tähtsamast vajadusest Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Õpetajate vajadused · Valmistada ette tunnid · Tagada õpilastele vajalikud materjalid tunnis · Viia läbi tunnid · Dokumenteerida tunde · Suhelda õpilaste ja lastevanematega · Teha koostööd kolleegidega · Hallata dokumente · Jagada elektroonilisi õppevahendeid ja lisamaterjale · Saada tuge tehniliste vahendite või programmide rikete kõrvaldamiseks · Olla koolitatud lahenduste kasutamisel · Kasutada õppetöös arvutit · Saada infot ja suhelda õpetajate, klassikaaslaste ja kooliga · Olla kursis õppeülesannetega ja oma tulemustega · Hallata õpinguid · Omada võimalust kasutada tunnis nähtud ja kasutatud elektroonilisi materjale · Osaleda huviringides · Saada tuge tehniliste vahendite või programmide rikete kõrvaldamiseks · Omandada infoühiskonna jaoks vajalikke oskusi ja teadmisi Õpilaste vajadused Üldised vajadused · Tunniplaanid, asendused · Asjaajamine, dokumendihaldus, arhiivindus · Õpilaste, õpetajate ja kooli andmete haldus ning aruandlus · Koolipidaja informeerimine · Hoolekogu kaasamine · Vältida dubleerivat andmesisestust · Personalitöö · Avalikud suhted ja avalikkuse informeerimine · Huvialatöö planeerimine · Koolisisene suhtlus · Klassiväliste sündmuste läbiviimine ja dokumenteerimine · Tugiteenuste pakkumine õpilastele ja selle üle arvestuse pidamine · Ressursside haldus · Infoturve · Tugisüsteemide juhtimine Lastevanemate vajadused · Olla kursis laste õppeülesannete ja tulemustega · Olla informeeritud koolis toimuvast · Suhelda õpetajate ja kooliga · Suhelda teiste lastevanematega · Omandada uusi teadmisi, et toetada oma lapsi
 16. 16. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (16/63) Teadmiste haldus Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 17. 17. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (17/63) Teadmiste haldus • Teadmiste haldus aitab tagada efektiivsust ja jätkusuutlikkust – Õige informatsioon õigel ajal õiges kohas Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 18. 18. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (18/63) Informatsiooni kättesaadavus Õige informatsioon õigel ajal õiges kohas MIS? Milline info? Volitused? KES? Isiklik, perekond ja sõbrad, meeskond, avalik KUNA? Kohe, tööajal, 24/7, aastaid hiljem KUS? Minu seadmes, arvutivõrk, reisil online ja offline SEADE? Lauaarvuti, sülearvuti, nutiseade, veebilehitseja Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 19. 19. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (19/63) Informatsiooni erinevad kujud • Dokumendid – Digitaalsed ja paberil • E-kirjad • Ülesanded • Ideed-mõtted • Kalender • Fotod • Vestlused • Huvitavad faktid • … Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 20. 20. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (20/63) Hoida info sünkroonis • Erinevad asukohad, rakendused, teenused, seadmed – Sama rakendus/teenus ja erinevad seadmed – Sama info ja erinevad rakendused/teenused – Offline / online / mõlemad Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 21. 21. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (21/63) Tagada säilimine • Milline info on tähtis? • Kus on orginaalid? • Kuidas varundatakse tagavarakoopia? – Milline info? – Kui sageli? – Kes? Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego INTERNET WAN ISP- Elion (4 Mb/s Sync) Tallinn Uniper VPN Domeeni- kontroller Tallinn LAN Kokku 67 tööjaama 77 aktiivset kasutajakontot 8 võrguprinterit VmWare Failiserver DOKU Infrastruk- tuuri serverid E-post MS Exchange LADU TELLIMINE TOODE 2 Finants MS Dynamics AX EMC andmemassiiv Tartu Uniper VPN Paide Uniper VPN Viljandi Uniper VPN WAN ISP- Elion (2 Mb/s) WAN ISP- Elion (2 Mb/s) WAN ISP- Elion (8Mb/s sync) Tartu LAN Domeeni- kontroller TOODE Terminali- server Kokku 35 tööjaama 43 aktiivset kasutajakontot 6 võrguprinterit
 22. 22. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (22/63) Teadmiste jätkusuutlikkus • Sa ei tea, mida Sa ei tea • Sa ei mäleta, mida Sa ei mäleta • Kuidas leida info 2 aastat hiljem? – Eralda teadmine informatsioonist – Loo kogutud teadmusele loogiline ülevaade ja struktuur – Jäta endale vihjeid … Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 23. 23. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (23/63) Lahenduste valimine Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 24. 24. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (24/63) Digivahendite valikukriteeriumid • Kasutajate esma- ja jätkukoolituste maht • Seadme töökindlus ja abi kättesaadavus • Õppetöösse integreerimise lihtsus ja kasutusmeeldivus • Efektiivsus ehk mõju teadmiste omandamisele • Maksumus (arvestada tuleb nii omahinda kui hoolduse kulu) Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 25. 25. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (25/63) Hea kasutatavuse omadused 1. Kerge õppida 2. Efektiivne kasutada 3. Kerge meelde tuletada 4. Vähe vigu 5. Meeldiv kasutada (fun) Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 26. 26. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (26/63) Õpiriistvarad • Dataprojektorid • Nutitahvlid • Dokumendikaamerad • Vastamispuldid (klikkerid) • Laborite mõõteseadmed • CNC-freespingid • Robootikaseadmed • Tikkimismasinad • Tahvelarvutid • 3D-printerid • Aktiivsusmonitorid • Nutitelefonid • Virtuaalne ja täiendatud reaalsus Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 27. 27. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (27/63) Kooli IKT-rakendused • E-päevik – E-kool, Stuudium, ühe kooli rakendused • Failihaldus – Kooli failiserver, pilveteenus • Elektronpost – Kooli server, pilveteenus • Kontori- ja üldhalduse tarkvarad – Kontoritarkvara, tunniplaan, EHIS, EKIS, RIKS • Kooli kodulehekülg ja sotsiaalvõrgustikud – Koduleht, facebook • E-õppe keskkonna ja materjaliaidad – Koolisisene keskkond, avalik keskkond • Õpitarkvara Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 28. 28. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (28/63) Isiklike seadmete kasutamine • Vaja on teha teadlik otsus kas isiklikke seadmeid lubatakse koolis kasutada – Kümnete või sadade seadmete lisandudes kasvab oluliselt arvutivõrgu koormus – Puudub kontroll ja teadmine seadmete seisukorra kohta. Viiruse või pahavaraga nakatunud seade võib viirust edasi levitada – Süle- ja tahvelarvuteid ning nutitelefone on võimalik kasutada õppetöös – Kasutamise lubamise korral peab olema kehtestatud kasutamise kord – Võimalusel on mõistlik luua asutuse sisevõrgust füüsiliselt või loogiliselt eraldatud arvutivõrk nö. külalisseadmete kasutamiseks Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 29. 29. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (29/63) Tarkvara kasutusõigused • Tarkvaralitsentsid sätestavad rakenduste ja süsteemsete lahenduste kasutusõigused ja –kohustused • Vastutus kasutatava tarkvara õiguspärasuse eest on asutuse juhtkonnal • Kasutusõiguse enamlevinud viisid: – Kasutusõigus päriseks – toote eest tasutakse ühekordselt, nö. väljaost – Kasutuseõiguse rentimine – kasutamise eest tasutakse perioodi kaupa, perioodi lõppedes lõpeb õigus tarkvara kasutada – Kasutusõigus koos kindla seadmega – OEM litsents, sageli op. süsteem Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 30. 30. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (30/63) Füüsiline keskkond • Elekter lihtsasti kättesaadav – Iga laua juures õpilaste arvule vastav hulk pistikuid – Laadimispunktid paljude pistikutega, sh. tugi USB-laadimisele – Klassivarustusse ka mobiilne harupesa suurema seadmete kontsentratsiooni toetamiseks • Valgus esitlusi toetav – Tahvli ees pimedama tsooni tekitamine – Akendele pimendamist võimaldavad katted • Istumiskohad sülearvuteid ja nutiseadmeid toetavad – Õpilase laual peab olema ruumi nii tehnoloogiale kui pabermaterjalidele – Puhkekohtades, aulas võimalus toetada sülearvutit või nutiseadet Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 31. 31. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (31/63) Infoturve Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 32. 32. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (32/63) Infoturbe väljakutsed • Vajalikke andmeid ei saa kasutada – Hävinevad, ei leia enam üles, ei pääse ligi • Töövahendid on kasutamatud – Arvuti on viiruse poolt aeglaseks muudetud – Arvutid, serverid, programmid ei toimi • Delikaatne informatsioon võõrastele kättesaadav – Piinlikud fotod, eravestlused, terviseinfo, mobiiltelefoni sisu - „kogu elu taskus“ • Infovargus – Klientide andmebaas jm. ärisaladused • Arvutikuriteod – Krediitkaardipettused, ahistamine e-keskkondades Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego INTERNET WAN ISP- Elion (4 Mb/s Sync) Tallinn Uniper VPN Domeeni- kontroller Tallinn LAN Kokku 67 tööjaama 77 aktiivset kasutajakontot 8 võrguprinterit VmWare Failiserver DOKU Infrastruk- tuuri serverid E-post MS Exchange LADU TELLIMINE TOODE 2 Finants MS Dynamics AX EMC andmemassiiv Tartu Uniper VPN Paide Uniper VPN Viljandi Uniper VPN WAN ISP- Elion (2 Mb/s) WAN ISP- Elion (2 Mb/s) WAN ISP- Elion (8Mb/s sync) Tartu LAN Domeeni- kontroller TOODE Terminali- server Kokku 35 tööjaama 43 aktiivset kasutajakontot 6 võrguprinterit
 33. 33. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (33/63) Infoturbes kolm komponenti 1. Konfidentsiaalsus – Konfidentsiaalset infot tuleb kaitsta volitamata avalikustamise eest 2. Käideldavus – Kasutaja peab saama talle vajalikul hetkel kasutada talle vajalikke teenuseid 3. Terviklikkus – Andmed peavad olema täielikud ja volitamata muudatuste eest kaitstud Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 34. 34. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (34/63) Ohud, nõrkused, riskid, meetmed • Oht – Süsteemi või organisatsiooni kahjustada võiva soovimatu intsidendi potentsiaalne põhjus • Nõrkused – Vara või vararühma nõrk koht, mida saab ära kasutada oht • Risk – Võimalus, et vaadeldav oht kasutab ära mingi vara või vararühma nõrkused, põhjustades varade kaotuse või kahjustuse • Turvameede – Riski kahandav teoviis, protseduur või mehhanism – Organisatoorsed, füüsilised ja infotehnoloogilised meetmed – Ennetavad, avastavad ja taastavad meetmed Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 35. 35. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (35/63) Riskide hindamise näide Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Nõrkus Oht Tõenäosus Mõju Riskitase Hoonete, uste akende füüsilise turbe puudumine Vargus 2 3 6 Varukoopiaid ei tehta Andmete hävimine 2 3 6 Välja logimata lahkumine tööjaama juurest IT süsteemide volitamatu kasutamine 3 2 6 Finantsvahendite vähesus Võtmetöötaja lahkumine 3 3 9 Võrguseadmed aegunud IT süsteemi avarii 2 3 6 Päästeteenistus kaugel Kahjutuli 1 3 3 Korrektselt maandamata elektrivõrk Äike 1 2 2 Serveriruum keldrikorrusel Vesi 1 3 3 Viirustõrje programmi puudumine Viirused 3 2 6 Ebastabiilne elektrivõrk Elektrivõrgu katkestus 2 2 4 Turvateadlikkuse puudumine Andmete konfidentsiaalsuse kadu kasutaja vea tõttu 1 1 1 … … … … …
 36. 36. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (36/63) Peamised turvariskid Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Risk Võimalikud turvameetmed Andmete hävimine või sattumine kõrvaliste isikute kätte. Teha regulaarselt varukoopiaid. Testida varukoopiate tegemise ja neist taastamise protsessi. Hoiustada varukoopiad erinevates asukohtades piisavalt kaugel originaalandmetest, et vältida nende üheaegset hävinemist. Rakendada juurdepääsuõiguste süsteemi. Logida kasutajate tegevusi. Koolitada töötajaid andmetega õigesti ümber käima. Harida kasutajaid viiruste, häkkerite ja sabotaaživõimaluste osas. Kindlustada süsteemid rünnete vastu. Kindlustada andmeid sisaldavad seadmed varguse ja rikete vastu (ruumide füüsiline turve). Süsteemid lakkavad töötamast Dubleerida süsteeme teenindavad seadmed, et need peaks vastu ka riketele ja elektrikatkestustele. Valida piisava jõudlusega seadmed. Hooldada seadmeid regulaarselt. Rakendada süsteemide monitooringut, et katkestusi võimalikult varakult avastada. Materiaalne kahju Kindlustada andmeid sisaldavad seadmed varguse ja rikete vastu (ruumide füüsiline turve). Hooldada seadmeid regulaarselt. Teha tarkvarast ja andmetest varukoopiaid. Tagada, et seadmeid ja tarkvara kasutatakse ainult eesmärgipõhiselt. Võtmetöötaja ootamatu lahkumine Kui tegemist on ainsa inimesega, kellel on ligipääs teatud süsteemidele, siis deponeerida paroolid seifi kinnisesse ümbrikusse või leida teine viis säilitada juurdepääs. Määrata ajutine asetäitja, kes on valmis kohe kohustusi üle võtma. Luua piisaval määral dokumentatsiooni, et asetäitja saaks selle abil viivitamatult tööle asuda.
 37. 37. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (37/63) Digivaldkonna meeskond Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 38. 38. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (38/63) Tasakaal kolme ülesande vahel 1. Tagada olemasoleva infosüsteemi toimimine ja kasutajatugi 2. Juhtida infosüsteemi arengut – Kooskõlas vajaduste ja tehnoloogiate muutumisega 3. Tulla toime avariide ja eriolukordadega Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 39. 39. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (39/63) Digivaldkonna rollid ja maht Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Digivaldkonna rollid ja maht IT juht Juhtkond Veebitoimetaja Juhtimine Kasutajatoe spetsialistid Süsteemiülema tööd Spetsialistid Süsteemi A haldur Süsteemi D haldur Süsteemi B haldur Süsteemi C haldur Süsteemi E haldur Projektijuht Turbejuht Legend Kooli IT ekspert Väline IT ekspert Kooli töötaja Arvutiõpetaja Haridustehnoloog Rakendus K peakasutaja Rakendus L peakasutaja Rakendus M peakasutaja Skeem iseloomustab pädevuste killustatust ja töömahu jagunemist rollide kaupa. Skeem iseloomustab pädevuste killustatust ja töömahu jagunemist rollide kaupa
 40. 40. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (40/63) Digivaldkonna meeskond • Digivaldkonna meeskonna moodustavad kõik infosüsteemi töö tagamises ja arendamist olulist rolli mängivad töötajad • Erinevates rollides on vaja spetsiifilisi pädevusi • Koolisisesed tehnoloogia ülesanded ja rollid peab tavaliselt ära jagama 1-2 inimese vahel • Kõiki IT-teenuseid on võimalik sisse osta • Rollid: – Kasutajatoe spetsialist – Süsteemiülem – IT-juht – Turbejuht – IT koostööpartner – Juhtkond – Veebitoimetaja – Projektijuht – Rakenduse peakasutaja – Haridustehnoloog – Arvutiõpetaja Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 41. 41. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (41/63) Kasutajatoe korraldus • Kasutajatoe korraldust mõjutab tugevasti õppetöö rütm – Abisoovide elektrooniline edastamine leevendab kättesaadavust 1. Operatiivtööd – Kohe lahendatavad – Lihtsamad juhendamised, väikesemahulised administreerimis- ja seadistustööd, avariide likvideerimine 2. Plaanitud tööd – Hiljem lahendatavad – Tööd, mille tegemist saab rahulikult plaanida kõige sobivamale ja efektiivsemale ajale ning prioriteetsuse järjekorras Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 42. 42. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (42/63) Mõistlik dokumentatsioon Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 43. 43. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (43/63) Dokumenteerimine • Kooli huvides tuleb saavutada olukord, kus töötajat või teenusepartnerit saab igal hetkel sujuvalt asendada • Suur probleem on tavaliselt IT-lahenduste, seadistuste ja juurdepääsuõiguste dokumenteerimine • Dokumenteerimine peab tagama omanikutunde – Optimaalse ja kasutatava dokumentatsiooni loomine on kunst – Sõnum spetsialistile: „Millist dokumentatsiooni vajad, kui pead taolise süsteemi üle võtma?“ • Mida pole kirjas, seda ei mäletata Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 44. 44. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (44/63) Selge ülevaade infosüsteemist Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego • Ülevaade vajalik juhtimisotsuste tegemiseks, taristu haldamiseks ja arendamiseks
 45. 45. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (45/63) Põhidokumentatsioon • Juhendid aitavad efektiivselt ja õigesti teostada ettenähtud tegevusi • Korrad kehtestavad vajalikud reeglid, jagavad ära vastutused ja kohustused • Ülevaated ja loendid tagavad ITK-lahenduste efektiivsuse kasutamise ja jätkusuutlikkuse • Reguleerimise ja dokumenteerimisega ei ole vaja üle pingutada! Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 46. 46. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (46/63) Dokumentatsiooni spekter Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Ülevaated ja plaanid · Infosüsteemi ülevaade · IT taristu visuaalne skeem · IT meeskonna kirjeldus · IT arengukava · IT tegevuskava · Ülevaade andmetest ja nende liikumisest · Ülevaade projektidest · Tööde register · Riskianalüüs · Turvameetmete ülevaade · Toimepidevusplaan · IT eelarve · Arvutivõrgu skeemid · Tööjaamade loend · Võrguseadmete loend · Serverite loend · Kasutajate loend · Hooldus- ja arengupartnerite loend · Tarkvara loend · Litsentside loend · Lisaseadmete loend LoendidTöökorrad · Infosüsteemi kasutamise kord · Arvutiklassi kasutamise kord · Muudatuste haldamise kord · Kasutajaõiguste haldamise kord · Andmete varundamise kord · Avariide likvideerimise kord · Riistvarastandard · Tarkvarastandard Juhendid · Rakenduste ja teenuste juhendid · E-õppe juhendid · Serverite installeerimise juhend · Võrguseadmete konfigureerimise juhend · Tööjaama installeerimise juhend · Koolitusmaterjalid
 47. 47. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (47/63) Juhendite paradoks Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 48. 48. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (48/63) Juhendite koostamine • Kasutajate oskusest ja teadmistest sõltub, kui efektiivselt nad oma töös tehnoloogilisi abivahendeid kasutavad • Aktiivse kasutaja paradoks – Innukas kasutaja ei taha kulutada aega “ainult” õppimisele ja teadmised jäävad puudulikuks – Peab olema võimalus kiiresti peale hakata ja kiiresti lisainfot- abi leida • Vali tegevuspõhine lähenemine – Lähtu kasutaja tegevusvajadustest – Nt. inglise keele oskuse arendamine sõnade kordamise kaudu, mitte rakenduse Quizzle kasutamine Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 49. 49. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (49/63) Muutuste juhtimisest Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 50. 50. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (50/63)Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Üksteisemõistmise juhtimine
 51. 51. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (51/63) Asjatundlik elluviimine • 70% IT arendusprojektidest ei ole edukad – Tulemus vale, eelarve või ajakava lõhki • Ei tohi alahinnata muudatuste mõju tööprotsessis – Uue süsteemi õppimine põhjustab inimestel ärevust ja häiritust – Jaga õigeaegselt infot muutuste kohta – Kaasa võtmeisikud ja entusiastid protsessi – Mõnikord on mõistlikum programmilise lahenduse asemel kasutada tööetapi jaoks inimest Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 52. 52. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (52/63) Kooli digivaldkonna arengukava Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 53. 53. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (53/63) Arengukava põhimõtted • Kooli digivaldkonna korraldus on vaja hoolikalt läbi mõelda ja areng süsteemselt planeerida • Piiratud eelarve tingimustes tuleb olla eriti hoolikas, et väheseid ressursse rakendataks kõige õigemal viisil • Tugevat vundamenti rajavad muudatused digivaldkonnas võtavad aega – Digivaldkonna arengukava on mõistlik koostada kolmeks kuni viieks aastaks – Eelarvestatud tegevusplaan on mõistlik koostada kaheks aastaks • Digivaldkonna arengute kirjeldused peavad olema loomulik osa kooli üldisest arengu- ja tegevuskavast Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 54. 54. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (54/63) Arengukava koostamine • Arengukava koostamisel tuleb arvestada kolme etapiga: 1. Kooli vajaduste ja soovide kirjeldamine 2. IT hetkeolukorra hindamine ja kirjeldamine 3. Tegevuste kirjeldamine (hetkeolukord -> vajadused) • Selleks, et jõuda tänasest töökorraldusest vajadustele vastava uue töökorralduseni on vaja hästi tunda stardipunkti • Stardipunkti kirjeldavad infosüsteemi ülevaade ja eraldi koostatav hetkeolukorra kirjeldus • Sama tähtis kui lõpptulemus on selle komplekti koostamise protsess – Kaardistamise käigus saab ühiselt läbi mõelda kooli digivaldkonna rollijaotuse, olulised põhimõtted ja arenguvajadused Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 55. 55. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (55/63) Arengukava ülesehitus Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Arengukava teema Sisu elemendid Õppetöö visioon Visioon õppetöö muutustest digivahendeid kasutades Arendusprioriteedid ja eeldused Kolme aasta olulisemad arenguteemad ja projektid tähtsuse järjekorras Selles peatükis kirjeldatakse arengu tagamise olulisemad eeldused Infosüsteem aastal xxxx Lühike visuaalne ülevaade infosüsteemist arengukava viimase aasta lõpuks. IT organisatsioon ja juhtimine Selles peatükis kirjeldatakse digivaldkonna rollide ja vastutuse jaotus, juhtimise ja koordineerimise korraldus, teenuste sisseostmise ulatus Taristu visioon Eeldused ja olulised põhimõtted taristu tagamisel. Serverite kasutamise põhimõtted ja nõuded. Toimepidevuse tagamise põhimõtted ja meetmed. Taristu mõõdikud. Kasutajatoe visioon Kasutajatoe efektiivse osutamise olulised eeldused. Kasutajatoe teenuse kirjeldus ja põhinõuded. Hoolduse ja kaughalduse põhimõtted. Kasutajatoe spetsialistide nõuded. Kasutajatoe mõõdikud. Infoturbe visioon Riskihalduse nõuded. Turvateadlikkuse arendamise nõuded. Seire korraldamise nõuded. Toimepidevuse tagamise põhimõtted ja nõuded. Muudatuste halduse nõuded. Infoturbe mõõdikud.
 56. 56. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (56/63) Tegevuskava ülesehitus Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Arengukava teema Sisu elemendid Tegevuskava (vältimatud) Peatükis on kirjeldatud tööd, mis on digivaldkonna jätkusuutlikkuse ja turvalisuse mõttes vältimatud, st olukorra parandamiseks tuleb alustada töödega kohe Iga tegevuse juures tuleb kirjeldada tegevuse mõõdetavad tulemused. Otstarbekas on tegevuskavas kirjeldada iga tegevuse juures tema eduka sooritamise olulisemad asjaolud ja näpunäited Tegevuskava (2 aastat) Tegevused on kavas mõistlik järjestada tähtsuse järjekorras Iga tegevuse juures tuleb kirjeldada tegevuse mõõdetavad tulemused. Otstarbekas on tegevuskavas kirjeldada iga tegevuse juures tema eduka sooritamise olulisemad asjaolud ja näpunäited Investeeringute kava Iga olulisema investeeringu või soetuse juurde tuleb lisada selle lühikirjeldus ja maksumuse hinnang
 57. 57. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (57/63) IT kulud ja tulud Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 58. 58. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (58/63) IT-kulude planeerimine • Tervikkulude kolmik – Soetuskulu, administreerimine, hooldus-täiendamine • Tehnoloogia keskmine eluiga – Arvutitel ja riistvaral 3-7 aastat – Kaasaskantavatel arvutitel 3-4 aastat – Mobiiltelefonidel 2-3 aastat – Baastarkvaral 3-6 aastat – Tarkvara erilahendustel 7-10 aastat • Mida vähem tehnoloogiaid ja erisusi riist- ja tarkvara parameetrites, seda kulusäästlikum on neid hallata Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 59. 59. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (59/63) Peidetud kulud • Juhuslikud digiõpingud • Ajakadu rakenduste oskamatust kasutamisest • Kaastöötajate nõustamisele kuluv tööaeg • Tööväliste tegevustega tegelemine tööaja arvelt – Nt. sotsiaalvõrgustiku rakendused, mängud • Omaalgatuslikud ajutised digiarendused – Nende loomisele kulunud aeg ja hilisem andmete segaduste likvideerimine • Infosüsteemi rakenduste katkestustest tulenev tööseisak • Töötaja digiprobleemi lahendamise ootamise tööseisak Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 60. 60. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (60/63) Tehnoloogia kasu hindamine • Tehnoloogia tulu ja kasu hinnatakse üldjuhul põhitegevuse kasu põhjal – Rahulolevamad õpilased – Rahulolevamad õpetajad – Rahulolevamad administratsiooni töötajad – Rahulolevamad lapsevanemad – Efektiivsem õppetöö – Töö sooritamine asukohast sõltumatult – Info taaskasutamise ja info leidmise lihtsus – Õigete juhtimisotsuste tegemine ja eeskujulik juhtimine – Seaduste järgimine Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 61. 61. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (61/63) Eesti digisõbralik Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 62. 62. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (62/63) Eesti digilahenduste areng • 99% pangaülekandeid elektroonilised • 94% tulumaksu deklaratsioonidest esitatud e- Maksuameti kaudu • 24% valijatest 2011. a. valimistel kasutasid e-hääletust • 62% inimestest kasutas 2012. a. e-rahvaloendust • 2000: e-maksuamet • 2000: m-parkimine • 2002 : ID-kaardi kasutuselevõtt • 2005: e-hääletuse kasutuselevõtt • 2007: m-ID kasutuselevõtt • 2007: e-politsei kasutuselevõtt • 2008: e-Tervise süsteemide kasutuselevõtt • 2010: Digiretsepti kasutuselevõtt • 2012: e-rahvaloendus • 2014: e-residentsus • ID-kaarte 1 257 088 – Seisuga 06.10.2015 – Rahvaarv 1 286 540 (01.01.2013) Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego
 63. 63. Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego – juhtivpartner (63/63)Digipöörde elluviimine/2016-01-05/Jaan Poska Gümnaasium http://PollEv.com/erkkileego Tänan! Kui on tahe, on ka võimalus! Erkki Leego, erkki.leego@hlp.ee, www.hlp.ee

×