Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hyvä tutkimuksen jakehittämisen käytäntöKäytäntöä tutkimassa -seminaari      19.4.2012     Erja Moore
Kontekstina korkeakoulutuksen piirissätoteutettava tutkimus, t&k, TKI (myös TI)        • Tutkimuksen ja kehittämise...
B.Virtanen - ©Ilkka Heliä ja Bulls (lupa 2.4.2012)                  Erja Moore 19.4.2012
T&K, mistä silloin puhutaan?Taloussanomat 2010 ”T&k-miljardit hukkaan: Kaikki ehkäjo keksitty”:• innovaatiotahti on hidast...
T&K yliopistossa, mistä silloin       puhutaan?• Yliopisto ja t&k mainitaan harvoin yhdessä• Mainitaan perustutkimu...
T&K ammattikorkeakoulussa, mistä    silloin puhutaan?- Ammattikorkeakoululaissa käytetään käsitettä tutkimus- ja kehity...
Vuonna 2012 OKM kuvaa amk:n t&k–työtä näin:Ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyö• Ammattikorkeakoulujen tehtävänä o...
T&K tai TKI tai TI tai KTI• Vakiintunut lyhenne on T&K, mikä vastaa englannin kielen vastaavaa lyhennettä R&D (research a...
T&K:n viralliset määritelmät: OECD“Research and development (R&D) comprise creative workundertaken on a systematic basis i...
T&K:n viralliset määritelmät:    TilastokeskusNoudattaa em. OECDn määritystä:”Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k)...
Korkeakoulujen t&k-työn tilastointi• KOTA-online:”Vuoden 2010 tilastotietoja ei päivitetä KOTA onlineen. Vuoden 2010 tiedo...
Tilastoja 2010Vipunen:                  Vipunen:• AMK-henkilökunta             • Yliopistoj...
T&K, näitä OKM mittaa – mitataanko laatua/hyvää          käytäntöä?AMK (OPM 2009, OKM 2011a)          ...
Tutki-työryhmä : Ehdotus uusiksi indikaattoreiksiYliopistot                Ammattikorkeakoulut • Akateemine...
AMK-tutka: Ehdotus uusiksi t&k-toiminnan       indikaattoreiksi1. Hakemuspohjainen TKI–toiminnan rahoitus /ammattiko...
T&K-toiminnan laadun/hyvän käytännön       mittaamisen haasteetYliopistot               Ammattikorkea...
IndikaattoriongelmaMaassen et al. 2011:- Arviointiryhmä kiinnitti huomiotaammattikorkeakoulujen nykyisten t&k-indikaattore...
KESUsta poimittua (OKM 2011)”Tutkimuksen tasoa nostetaan ja tutkimusedellytykset turvataan niin, kyetäänjatkuvasti tuottam...
KESUsta poimittua (OKM 2011)”Ammattikorkeakoulut kehittävät tki-toimintaansa niin, ettäammattikorkeakoulut pystyvät entist...
T&K -rahoitus ongelmallinen amkien kannaltaTutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2012:• Ei mainintaa amma...
Mistä sitä T&K –rahoitusta tulee       ammattikorkeakouluille?”Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus (valtionosuusrah...
Ammattikorkeakoulujen t&k-työn    laadun jäljilläAmk-tutka I: T&K-työn laadun varmistaminen jaeettinen perusta- Onko t...
Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan       arvioinnit• Maassen et al. 2011. Evaluation of research, development and ...
Maassen et al. 2011: TKI-toiminta Suomen ammattikorkeakouluissa on epäselvää• “an important part of the teaching UAS sta...
Mitä voisi olla?Entä jos suomalaiset korkeakoulut kukin laatisivat omandokumentin, jossa kerrotaan opiskelijoille, henkilö...
Hyvä tutkimuskäytäntö (I)~ ”Good research practice”~ ”Code of good research practice”- kuvaa osaamista, erityisesti menete...
Hyvä tutkimuskäytäntö (II)Useissa brittiohjeissa mainitaan mm.:- Integriteetti, rehellisyys- Avoimuus, julkisuus- Ohjaajie...
Hyvä julkaisukäytäntö- Pitää olla selkeää, kuka julkaistun tekstin on kirjoittanut (esim. Nature –lehden ohjeistus)- Korke...
Esimerkki IrlannistaUniversity College Cork 2010: Code of Research Conduct• Competence (participation only in work which t...
Hyvän tutkimuskäytännön ohjeistus Suomessa (I)TENK 2002: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely Korkeako...
Hyvän tutkimuskäytännön ohjeistus Suomessa (II)”otetaan muiden tutkijoiden työ ja saavutukset asianmukaisella tavallahuomi...
Mitä on suomalaisen korkeakoulun hyvä T&K –toiminnan käytäntö?• korkeakoulut voisivat laatia oman ”code of good r&d pract...
Hyvän t&k -käytännön vastakohtia       (bad research, bad ethics)Näistä ei puhuta julkisesti (takanapäin saa purppa...
Isot kysymykset• Miksi vain amkit tilastoivat opiskelijoiden TKI- opintopisteet?• Missä innovaatiot? (kuitenkin kirjataan...
Isot kysymykset• Opettajat vs. kehittäjät –diskurssi (”opettajat jotka eivät halua opettaa”)• Tutkijakoulutettujen t&k –o...
B.Virtanen - ©Ilkka Heliä ja Bulls (lupa 2.4.2012)                  Erja Moore 19.4.2012
Lähteitä:* AMK-TUTKA 2012. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnantuloksellisuusmittarit - raportti tuloksellisuusmittareiden ...
Lähteitä:* OPM 2009. Ammattikorkeakoulujen sopimuskauden 2010-2012tuloksellisuusrahoituksen palkitsemiskriteerit jatulokse...
Kiitos ja kumarrus!Yhteydenotot: Erja.Moore@gmail.com      Erja Moore 19.4.2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hyvä tutkimuksen ja kehittämisen käytäntö 19.4.2012

1,383 views

Published on

Esitys käsittelee yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tehtävää t&k-työtä, sen määrittelyä, rahoitusta ja laatua. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeistus on etenkin opiskelijoille etäinen ja vaikea ymmärtää. Tässä esityksessä ehdotetaan, että kukin korkeakoulu laatii itselleen ohjeistuksen "Hyvä tutkimuksen ja kehittämisen käytäntö".

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hyvä tutkimuksen ja kehittämisen käytäntö 19.4.2012

 1. 1. Hyvä tutkimuksen jakehittämisen käytäntöKäytäntöä tutkimassa -seminaari 19.4.2012 Erja Moore
 2. 2. Kontekstina korkeakoulutuksen piirissätoteutettava tutkimus, t&k, TKI (myös TI) • Tutkimuksen ja kehittämisen taustaa • Yliopistot ja amk:t tutkimuksen ja kehittämisen toteuttajina • Hyvä tutkimuskäytäntö • Hyvä t&k käytäntö • Isot kysymykset Erja Moore 19.4.2012
 3. 3. B.Virtanen - ©Ilkka Heliä ja Bulls (lupa 2.4.2012) Erja Moore 19.4.2012
 4. 4. T&K, mistä silloin puhutaan?Taloussanomat 2010 ”T&k-miljardit hukkaan: Kaikki ehkäjo keksitty”:• innovaatiotahti on hidastunut kaikkialla• ”Brittiläisen Columbian yliopiston taloustieteen professori James Brander arvioi, että ratkaisevien innovaatioiden määrä on vähentynyt dramaattisesti niin maataloudessa, energiateollisuudessa, kuljetusalalla kuin terveydenhuollossakin.”• Juttu herätti vilkasta keskustelua 286 puheenvuoron verran• Otsikko liittää t&k :n keksintöihin Erja Moore 19.4.2012
 5. 5. T&K yliopistossa, mistä silloin puhutaan?• Yliopisto ja t&k mainitaan harvoin yhdessä• Mainitaan perustutkimus, tieteellinen tutkimus, tai pelkkä tutkimus”… voimavaroja tulee kohdentaa opintojentehostamiseen, korkeakoulujen painoalojen ja profiilienvahvistamiseen sekä tieteellisen tutkimuksen,tutkijanuran edellytysten ja tutkimusympäristöjenvahvistamiseen.” (Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2010.Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011–2015) Erja Moore 19.4.2012
 6. 6. T&K ammattikorkeakoulussa, mistä silloin puhutaan?- Ammattikorkeakoululaissa käytetään käsitettä tutkimus- ja kehitystyö.- (Useissa yhteyksissä tutkimus- ja kehittämistyö- tai toiminta.)- Ammattikorkeakoulun rehtorineuvosto ARENE (2009) lisäsikannanotossaan ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyöhöninnovaatiotoiminnan ja käytti lyhennettä TKI.- Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2010: ”Ammattikorkeakoulutkehittävät tekniikkaa, johtamista, markkinointia, palveluita […]. Myösammattikorkeakoulujen opetusta, TI-toimintaa ja aluevaikuttavuudenedellytyksiä on vahvistettava. (Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus2011–2015)- Maassen et al 2011: “The UAS sector was initially a ‘pure’ educationsector, but since 2003 it is formally also expected to develop Research &Development activities, to which in 2010 an innovation function hasbeen added by the Ministry of Education and Culture.”> Raportissa käytetään lyhennettä RDI. Erja Moore 19.4.2012
 7. 7. Vuonna 2012 OKM kuvaa amk:n t&k–työtä näin:Ammattikorkeakoulujen tutkimus ja kehitystyö• Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on harjoittaa […] soveltavaa tutkimus- ja kehittämistyötä (t&k-työtä).• Ammattikorkeakoulujen t&k-työtä kehitetään osana suomalaista innovaatiojärjestelmää.• Ammattikorkeakoulujen t&k-työ on työelämälähtöistä, joka tarkoittaa uusien tai parannettujen tuotteiden, tuotantovälineiden, menetelmien ja palveluiden löytämistä, kehittämistä ja tuottamista alueen tarpeisiin.Lähde:http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/ammattikorkeakoulutus/tutkimus-_ja_kehitystyoe/?lang=fi (14.4.2012)Maassen et al. 2011:“Tämän innovaatiotoiminnan virallinen status on kuitenkin monessasuhteessa epäselvä, kuten voidaan esimerkiksi nähdä ministeriön Internet-sivuilta, jossa viitataan vain t&k-toimintaan. Lisäksi myös tehdyissähaastatteluissa viitattiin tähän epäselvään statukseen.” Erja Moore 19.4.2012
 8. 8. T&K tai TKI tai TI tai KTI• Vakiintunut lyhenne on T&K, mikä vastaa englannin kielen vastaavaa lyhennettä R&D (research and development).• Ammattikorkeakoulukontekstissa TKI (ARENE 2009)• Tutkimus- ja innovaationeuvosto laatii kerran toimikaudellaan koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopoliittisen (KTI) linjaraportin. Raportissa puhutaan TI-toiminnasta• t&k > TKI (tai T&K&I)• R&D > RDI??RDI on kuitenkin vakiintunut lyhenne, tarkoittaa Wikipedianmukaan esim.: Real Disposable Income, Recommended Daily Intake,Rural Development Institute, Respiratory Disturbance Index … Erja Moore 19.4.2012
 9. 9. T&K:n viralliset määritelmät: OECD“Research and development (R&D) comprise creative workundertaken on a systematic basis in order to increase the stock ofknowledge (including knowledge of man, culture and society) and theuse of this knowledge to devise new applications.”R&D covers three activities: basic research applied research experimental developmentLähde: OECD Factbook 2010: Economic, Environmental and SocialStatisticsMääritelmää käytetään laajasti eri lähteissä (myös ilmanlähdemerkintää) Erja Moore 19.4.2012
 10. 10. T&K:n viralliset määritelmät: TilastokeskusNoudattaa em. OECDn määritystä:”Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla (t&k) tarkoitetaansystemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedonkäyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, ettätoiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- jakehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltavatutkimus sekä kehittämistyö.”- Määritelmät näyttäisivät olevan eri (länsi)maissa yhdenmukaiset- Hankalaa tietää maakohtaisia ja instituutiokohtaisia tulkintoja > mitä lopulta päätyy tilastoihin- Amk-laissa t&k ilmaistu hieman eri tavoin- Lisäksi ammattikorkeakoulut ovat itse määritelleet t&k- toimintaa esim. strategioissaan Erja Moore 19.4.2012
 11. 11. Korkeakoulujen t&k-työn tilastointi• KOTA-online:”Vuoden 2010 tilastotietoja ei päivitetä KOTA onlineen. Vuoden 2010 tiedotnäytetään huhti/toukokuussa avattavassa opetushallinnonraportointiportaalissa.”Lähde 14.4.2012:https://kotaplus.csc.fi/online/Etusivu.do;jsessionid=8SHZPJZdh94h7mhPnGlQwvf1LspTK6pH4XqVQnHxtH1p1hSlS6Xn!-450821829• AMKOTA (14.4.2012)”Ammattikorkeakoulujen toimintaa kuvaava päätös- ja tilastotietokantaAMKOTA on poistunut käytöstä. Päätöstoiminnallisuus on viety Kota Extranet -järjestelmään ja tilastotiedot siirretään opetushallinnon uuteenraportointiportaaliin Vipuseen.”• Vipunen (14.4.2012):Ammattikorkeakoulujen osalta kohdat “indikaattorit” ja “julkaisut" ovat tyhjiä. Erja Moore 19.4.2012
 12. 12. Tilastoja 2010Vipunen: Vipunen:• AMK-henkilökunta • Yliopistojen opetus- ja (tieteenaloittain!): tutkimushenkilökunta, yhteensäyhteensä 11167, joista T&K&I- 18400 (luokitteluhenkilöstöä 1117 tutkijanuranvaiheen I-IV mukaan)(opetushenkilöstöä 6036) + muu henkilöstö 13127(yhteensä 11167) (yhteensä 31527)(Opiskelijoita FTE n 114 000) (Opiskelijoita FTE n 114000)_______________________________ ______________________________OKM 2011b: OKM 2011b:Vuonna 2009TKI opintopisteitä opiskelijaa kohden Ei mainintaa opiskelijoiden t&k:sta.3,78 Ei mainintaa tutkimustyövuosista.Vuonna 2008 tutkimustyövuodet 1400 ”Suomalaisissa yliopistoissa julkaistiin vuonna 2009 yhteensä 25 667 julkaisua, joista kotimaassa 6 128 ja ulkomailla 19539” Erja Moore 19.4.2012
 13. 13. T&K, näitä OKM mittaa – mitataanko laatua/hyvää käytäntöä?AMK (OPM 2009, OKM 2011a) Yliopisto (TUTKI-työryhmä 2010)1. Tutkimustoiminnan kilpailtu rahoitus (SA,TEKES) • Tutkija- ja opettaja htv2. Tutkimustoiminnan kilpailtu rahoitus • Tohtoritavoitteet(Yritysrahoitus ja EU-rahoitus) • Tohtoritoteutuma3. Henkilöstön tuottamien julkaisujen määrä • Suomen Akatemiansuhteessa päätoimisten opettajien ja T&K - rahoitushenkilöstön määrään. • Tekesin rahoitus Kohotetaan suomalaisen tutkimuksen laatua ja tuottavuutta. • Kansainvälinen4. T&K -hankkeissa suoritettujen tutkimusrahoitusopintopisteiden määrä suhteessa läsnä • Referee-julkaisutolevien opiskelijoiden määrään. • Muut julkaisut- TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet /opinnäytetyö/ harjoittelu / muu opiskelu • Kansainväliset vierailut Opiskelijoiden t&k –TKI-toimintaa määritellään, mutta viitataan suorituksista ei mainintaamyös Tilastokeskuksen määritelmään Erja Moore 19.4.2012
 14. 14. Tutki-työryhmä : Ehdotus uusiksi indikaattoreiksiYliopistot Ammattikorkeakoulut • Akateeminen henkilökunta • Kilpailtu TKI-toiminnan (tutkimus- ja rahoitus/ammattikorkeakoulun opetushenkilötyövuodet) kokonaisrahoitus • Sitaatiot • TKI-toiminnan suora • Tieteelliset julkaisut asiakasrahoitus/ammattikorkeako • Tohtorin tutkinnot ulun kokonaisrahoitus • Rahoitus • Kansainvälisen TKI-toiminnan kokonaisrahoitus/ammattikorkeak • Kansainväliset tieteelliset oulun kokonaisrahoitus yhteisjulkaisut • Päätoimisen henkilöstön suorittamat TKI-toiminnan > Sitaatiot ja referee- henkilötyövuodet/ päätoimisen menettelyn läpikäyneet henkilöstön henkilötyövuodet julkaisut voisivat mitata • Julkaisujen määrä/henkilöstö tutkimuksen laatua > Mittaavat määrää Erja Moore 19.4.2012
 15. 15. AMK-tutka: Ehdotus uusiksi t&k-toiminnan indikaattoreiksi1. Hakemuspohjainen TKI–toiminnan rahoitus /ammattikorkeakoulun kokonaisrahoitus (kilpailtu TKI-rahoitusesim. Tekes, SA, ministeriöt, EU, säätiöt)2. TKI-toiminnan suora asiakasrahoitus/ ammattikorkeakoulunkokonaisrahoitus (esim. tilauspohjainen TKI-rahoitus ja yritys- jakuntaosuudet jne.)3. Kansainvälinen TKI–toiminnan rahoitus /ammattikorkeakoulun kokonaisrahoitus (rahoitus tulee suoraankansainvälisistä rahoituslähteistä)4. Julkaisujen määrä / henkilöstö(amkien asiantuntijalähtöinen julkaisutoiminta laajasti tulkittunamm. kulttuurituotteet esim. konsertit, näyttelyt tmv, meritoivanhenkilöstön kulttuuriteot)(TKI-toiminnassa suoritettujen opintopisteiden määrä / läsnäolevat opiskelijat siirretään koulutuksen mittareihin arvioimaanopintoprosessin tehokkuutta ja laatua.)> nämäkin mittaavat määrää/tuloksellisuutta – ei laatua Erja Moore 19.4.2012
 16. 16. T&K-toiminnan laadun/hyvän käytännön mittaamisen haasteetYliopistot Ammattikorkeakoulut• Useimmat em. mittarit • Kaikki nykyiset ja ehdotetut mittaavat määrää• Sitaatiot voisivat mitata indikaattorit kuvaavat julkaisun laatua (+ huomio toiminnan määrää, vastaavat siihen, missä siteerataan) kysymykseen Miten paljon?• Referee-arvioidut julkaisut • Ei ole ehdotettu ovat käyneet ainakin indikaattoreita, jotka jonkinlaisen ”laatuarvioinnin”• Itsearviointien ongelmallisuus vastaisivat kysymyksiin – yleisö voi pitää niitä Millaista? Miten laadukasta? ”sanahelinänä” • Itsearviointien ongelmallisuus - yleisö voi pitää niitä• Tutkimuksen tason/laadun ”sanahelinänä” mittaus hankalaa – onko kv. arviointiryhmä ainoa keino? Erja Moore 19.4.2012
 17. 17. IndikaattoriongelmaMaassen et al. 2011:- Arviointiryhmä kiinnitti huomiotaammattikorkeakoulujen nykyisten t&k-indikaattoreidentoimimattomuuteen laadun ja tuotosten mittaamisessa• “It can be expected that some innovative indicators will be created, for example, regarding ‘knowledge co-creation’, ‘artifacts’, open innovation, or connection between European Grand Challenges and local solutions”• “indicators with a special focus on a UAS’s regional function and entrepreneurial activities”Arviointiryhmän ehdotus: jatkossa voisi olla1) kansalliset indikaattorit ja2) jokaisella amkilla lisäksi omansa Erja Moore 19.4.2012
 18. 18. KESUsta poimittua (OKM 2011)”Tutkimuksen tasoa nostetaan ja tutkimusedellytykset turvataan niin, kyetäänjatkuvasti tuottamaan sekä perustutkimuksesta että kehittämistoiminnastasyntyviä korkeatasoisia uusia innovaatioita ja tieteellisiä läpimurtoja.”- Innovaatioita sekä yliopistoista että ammattikorkeakouluista”Perustutkimuksen edellytyksiä vahvistetaan yliopistoissa ja innovaatiotoiminnanja tuotekehitystyön edellytyksiä vahvistetaan erityisesti ammattikorkeakouluissa.”- Miten vahvistetaan? Vrt. rahoitus”Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaahyödynnetään elinkeinorakenteen monipuolistamisessa, luovan talouden ja uusienkasvualojen, kuten ympäristö- ja energiateknologian, uusien materiaalien jaluonnonvara-alojen kehittämisessä, yhteiskunnan palvelurakenteidenuudistamisessa ja kestävän kasvun edistämisessä.”- Siis sittenkin TKI- Mutta sopiiko innovaatiotoiminta kaikille (tieteen)aloille? Erja Moore 19.4.2012
 19. 19. KESUsta poimittua (OKM 2011)”Ammattikorkeakoulut kehittävät tki-toimintaansa niin, ettäammattikorkeakoulut pystyvät entistä suunnitelmallisemminpalvelemaan alueen pk-yritysten ja palvelusektorin tarpeita,mikä edellyttää tki-työn huomioimista opetushenkilöstöntoimenkuvissa.”- Jatkossa TKI kaikkien opettajien työtä,opetuksesta ja koulutusalasta riippumatta?”Ammattikorkeakoulut tiivistävät koulutuksen, tki-toiminnan jatyöelämän yhteyksiään ja monipuolistavat rahoituspohjaansahyödyntämällä Tekes-rahoitusta nykyistä paremmin.”- vrt. esim Tekesin ohjelma Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa 2012–2015, josta korkeakoulut eivät voi hakea rahoitusta!http://www.tekes.fi/ohjelmat/sosiaalijaterveyspalvelut Erja Moore 19.4.2012
 20. 20. T&K -rahoitus ongelmallinen amkien kannaltaTutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2012:• Ei mainintaa ammattikorkeakouluista• Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan t&k-rahoituksen määrä säilyy ennallaan- yliopistotutkimuksen rahoitus kasvaa 28 miljoonaa euroa- Suomen Akatemian tiederahoituksen määrä laskee saman verran.- Tekesin jakaman rahoituksen määrä alenee- Sosiaali- ja terveysministeriön t&k-rahoitus laskee runsaat 11 miljoonaa euroa• Yliopistojen osuus kaikesta valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta on 29 prosenttia (583 miljoonaa euroa)• Yliopistotutkimuksen rahoitus on vuonna 2012 suurempi kuin Tekesin jakama rahoitusLähde: Tilastokeskus 2012http://tilastokeskus.fi/til/tkker/2012/tkker_2012_2012-02-24_kat_001_fi.html Erja Moore 19.4.2012
 21. 21. Mistä sitä T&K –rahoitusta tulee ammattikorkeakouluille?”Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus (valtionosuusrahoitus) ontarkoitettu lakisääteisiin tehtäviin eli myös TKI-toimintaan.” (OKM2010) <vs.> ”…perusrahoitusmekanismissa ei ole TKI-komponenttia”(Maassen et al. 2011)OKM 2010: Vuonna 2010 TKI-toimintaan myönnetty hankerahoitusnoin 12 miljoonaa euroa.Lisäksi mainitaan ”Täydentävä rahoitus” =- EU:n rakennerahastojen (ESR- ja EAKR-rahoitus) hankerahoitus(OPM 2010 ei kerro määrää; Maassen et. al (2011) kertovat: n. 37 M€.- Suomen Akatemia: osuus Akatemian tutkimusrahoituspäätöksistä oli0,2 % vuonna 2008 = 664 740€- Tekes 2009 = 6 489 965€- Maksullinen palvelutoiminta 120 M€ v. 2007 Erja Moore 19.4.2012
 22. 22. Ammattikorkeakoulujen t&k-työn laadun jäljilläAmk-tutka I: T&K-työn laadun varmistaminen jaeettinen perusta- Onko työ kesken?Amk-tutka II: ym. työryhmää ei enää ole Erja Moore 19.4.2012
 23. 23. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnan arvioinnit• Maassen et al. 2011. Evaluation of research, development and innovation activities of Finnish universities of applied sciences. A Preliminary Report.• - Arviointiryhmä toteaa, että suomalaisten ammattikorkeakoulujen TKI –toiminta on hyvin erilaista eri amkeissa:• “…ranging from multiple, well-connected RDI activities, including basic research, in some UASs, to a marginal set of especially education based development activities, that are weakly linked to research and innovation…”• Harmaakorpi et al. 2010. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan arviointiraportti. SEAMK.• - kuvataan toimintaa ja joitakin hyviä käytänteitä• KKA 2012. Auditoitujen korkeakoulujen hyvät käytänteet 2005- 2011• - hyvät käytänteet erilaisia toiminnan kehittämisratkaisuja, toiminnan eettisyyttä ei käsitellä Erja Moore 19.4.2012
 24. 24. Maassen et al. 2011: TKI-toiminta Suomen ammattikorkeakouluissa on epäselvää• “an important part of the teaching UAS staff is in general lacking the adequate level of competence for undertaking RDI these activities at the level required”.• TKIn integrointi koulutukseen on usein toimintaa käytäntölähtöisissä kehittämisprojekteissa ilman todellista TKI – ulottuvuutta.• Ei ole vieläkään selkeää ymmärrystä – korkeakoulutasolla tai kansallisella tasolla – siitä, miten ammattikorkeakoulujen TKI – tehtävä tulisi ymmärtää• Ei myöskään siitä millaista TKItä tulisi integroida opetukseen• Myöskään opiskelijoiden t&k-osaaminen ei ole riittävällä tasolla ja menetelmäopetusta on liian vähän Erja Moore 19.4.2012
 25. 25. Mitä voisi olla?Entä jos suomalaiset korkeakoulut kukin laatisivat omandokumentin, jossa kerrotaan opiskelijoille, henkilökunnalle jayleisölle, millainen on meidän korkeakoulummeHyvä tutkimuksen ja kehittämisen käytäntöPerustelut ehdotukselle:– esim. Britanniassa korkeakoulut ovat laatineet osanalaatujärjestelmäänsä omat eettiset koodistonsa – Goodresearch practice - johon henkilöstö ja opiskelijat sitoutetaan(esim. Cambridge, Surrey, Sterling, Edinburgh, Manchester…)- Suomessa TENKin laatima Hyvä tieteellinen käytäntö –ohjeistus voi olla erityisesti ammattikorkeakoulujennäkökulmasta etäinen ja vaikea Erja Moore 19.4.2012
 26. 26. Hyvä tutkimuskäytäntö (I)~ ”Good research practice”~ ”Code of good research practice”- kuvaa osaamista, erityisesti menetelmällistä ja eettistä osaamista- Kyseessä julkinen dokumentti, joka on osa kyseisen korkeakoulun laatujärjestelmää- Nettiversioiden lisäksi jaetaan kirjallisessa muodossa opaslehtinen, joka opastaa opiskelijoita ja aloittelevia tutkijoita hyvään tutkimuskäytäntöön Erja Moore 19.4.2012
 27. 27. Hyvä tutkimuskäytäntö (II)Useissa brittiohjeissa mainitaan mm.:- Integriteetti, rehellisyys- Avoimuus, julkisuus- Ohjaajien/opiskelijoiden/tutkijoiden vastuut- Ohjauksen menettelytavat- Johtaminen- Vastuullisuus (accountability)- Julkaisujen kirjoittajan määritys ja vastuut- Tutkimusvilppiepäilyjen jämäkkä käsittely Erja Moore 19.4.2012
 28. 28. Hyvä julkaisukäytäntö- Pitää olla selkeää, kuka julkaistun tekstin on kirjoittanut (esim. Nature –lehden ohjeistus)- Korkeakoulukontekstissa esim. University of Aberdeen: Policy andGuidelines on Good Research Practice:“Mitään tekstiä (paper, abstract, report or other output) ei pidä tarjotajulkaistavaksi ilman jokaisen kirjoittajaksi nimetyn henkilön suostumusta,eikä ketään tule nimetä kirjoittajaksi ilman suostumusta”.“Jokaisen, joka on antanut suostumuksensa tulla mainituksi kirjoittajana,tulee ottaa vastuu siitä, että tuntee tekstin ja osaa nimetä omankontribuutionsa siihen”.“The practice of honorary authorship is unacceptable.”- Englanninkielisissä (tieteellisissä) julkaisuissa pyrkimys hävittää perinne,jossa kirjoittajaksi mainitaan henkilö, joka ei ole kirjoittaja- Osa tieteellisistä lehdistä pyytää kirjoittajia nimeämään osuutensa tekstintuottamisessa Vrt. Esim. suomalaiset artikkeliväitöskirjat Suomessa Honorary Authorship edelleen käytössä Erja Moore 19.4.2012
 29. 29. Esimerkki IrlannistaUniversity College Cork 2010: Code of Research Conduct• Competence (participation only in work which the researcher is competent to perform)• Responsibility (creation of a positive research climate; compliance with standards and procedures; managing research projects; supervision and mentoring);• Integrity (honesty; openness; proactive problem solving; accuracy; objectivity; acknowledgement of contribution; declaring conflicts of interest; whistle-blowing);• Respect for the Rights and Dignity of Research Participants (general respect; privacy and confidentiality/anonymity; informed consent; avoidance of harm);• Data Management (ownership of data; record keeping; data storage);• Dissemination (academic freedom and protection of intellectual property; publication practice). Erja Moore 19.4.2012
 30. 30. Hyvän tutkimuskäytännön ohjeistus Suomessa (I)TENK 2002: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsittely Korkeakoulut sitoutuneet noudattamaan ohjeistusta Yhteiset ohjeet, mutta loukkausten käsittely hajautettu. Suomesta puuttuu ”Reseach Integrity Office”. Ohjeet yleisellä tasolla, esim.”Noudatetaan tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja ” Kokeeko esim. amk-opiskelija itsensä osaksi tiedeyhteisöä (tai amk- opettaja…)”rehellisyys ja huolellisuus” Mitä rehellisyys on tänään Suomessa?  ”Yleisin tulipalon syttymissyy on huolimattomuus””sovelletaan tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisestikestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä” Miten sopii amk-opiskelijoiden kehittämistehtäviin, jos OPSissa ei ole menetelmäopetusta? Erja Moore 19.4.2012
 31. 31. Hyvän tutkimuskäytännön ohjeistus Suomessa (II)”otetaan muiden tutkijoiden työ ja saavutukset asianmukaisella tavallahuomioon” Pitäisi osata ja viitsiä laatia asianmukainen kirjallisuuskatsaus”tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti jatieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla” menetelmäymmärrys, tekstin ymmärrettävyys, hyvä kieliasu (sekä äidinkieli että vieras kieli joka yleensä englanti)”tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuutja velvollisuudet […] on määritelty ja kirjattu kaikkien osapuoltenhyväksymällä tavalla […]” Miten laajasti käytössä? Ohjaajan ”oikeus” opiskelijan tekstiin?”sidonnaisuudet ilmoitetaan…” Näitä on alkanut näkyä”noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa” Erja Moore 19.4.2012
 32. 32. Mitä on suomalaisen korkeakoulun hyvä T&K –toiminnan käytäntö?• korkeakoulut voisivat laatia oman ”code of good r&d practice”• lähtökohtana tutkimuseettisten periaatteiden noudattaminen > tuodaan hyvän käytännön kuvaus myös kehittämistoiminnan tasolle Henkilöstön ja opiskelijoiden sitouttaminen talon periaatteisiin (esim. briteissä käytössä opiskelijoille tentti, jossa jokaiseen kysymyksen pitää osata vastata oikein) (myös henkilökunnan osaamista voisi arvioida ja tarvittaessa päivittää) toimijat tietävät mitä t&k on• Aito yhteistyö alueen työelämän kanssa > toteutetaan ajankohtaista ja tarpeelliseksi todettua t&k-toimintaa• Henkilöstön T&K-osaamisen hyödyntäminen• Missä vaiheessa opiskelijalla on riittävästi t&k-osaamista?• Opetuksen ja t&k –toiminnan yhteys – mitä tilastoidaan kohtaan TKI? Erja Moore 19.4.2012
 33. 33. Hyvän t&k -käytännön vastakohtia (bad research, bad ethics)Näistä ei puhuta julkisesti (takanapäin saa purppasta)• Menetelmiä ei osata – asetelmat ontuvat• Mittareiden validiteetti heikko (esim. Likert- asteikon virheet)Ks. esim. Rautopuro 2010• Kokemusten yleistäminen (induktion väärinkäyttö)• Korkeakoulun omissa julkaisuissa refereekäytäntö usein puuttuu• Itsensä plagiointi• Huolimattomat lähdeviitteet• Vapaamatkustaminen(Plagioinnista ks. Silpiö 2012) Erja Moore 19.4.2012
 34. 34. Isot kysymykset• Miksi vain amkit tilastoivat opiskelijoiden TKI- opintopisteet?• Missä innovaatiot? (kuitenkin kirjataan TKI- pisteet ja TKI-työ)• Amk:t julkaisevat opinnäytetöitä (lähes) systemaattisesti, graduja julkaistaan melko vähän (poikkeuksena Tampereen yliopisto)• Amk-opiskelijoiden t&k -osaaminen vs. yliopisto-opiskelijoiden osaaminen?• Tutkintoon johtavaa aikuiskoulutusta vain amk:ssa – lukio-opintojen puuttuminen tekee t&k –työstä haastavaa aikuisopiskelijalle Erja Moore 19.4.2012
 35. 35. Isot kysymykset• Opettajat vs. kehittäjät –diskurssi (”opettajat jotka eivät halua opettaa”)• Tutkijakoulutettujen t&k –osaamisen hyödyntäminen? (yliopistoissa lähtökohta, amkeissa ongelmallista, ks. Maassen et al 2011)• Onko t&k laadukkaampaa, kun siitä kirjoitetaan in English?• Ja miksi ”suuri yleisö” ei luota tutkimukseen? Erja Moore 19.4.2012
 36. 36. B.Virtanen - ©Ilkka Heliä ja Bulls (lupa 2.4.2012) Erja Moore 19.4.2012
 37. 37. Lähteitä:* AMK-TUTKA 2012. Ammattikorkeakoulujen TKI-toiminnantuloksellisuusmittarit - raportti tuloksellisuusmittareiden pilotoinnista jaesitys uusiksi mittareiksi.* ARENE 2009. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- jainnovaatiotoiminta.* Harmaakorpi, V., Myllykangas, P. & Rauhala, P. 2010. Tutkimus-,kehittämis- ja innovaatiotoiminnan arviointiraportti. Seinäjoenammattikorkeakoulu.* KKA 2012. Auditoitujen korkeakoulujen hyvät käytänteet 2005-2011* Maassen, P., Spaapen, J., Kallioinen, O., Keränen, P., Penttinen, M.,Wiedenhofer, R. & Kajaste, M. 2011. Evaluation of research, developmentand innovation activities of Finnish universities of applied sciences. APreliminary Report. KKA 16:2011.* OKM 2010. Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- jainnovaatiotoiminta innovaatiojärjestelmässä* OKM 2011a. OKM:n ammattikorkeakoulujen tiedonkeruukäsikirja 2011.*OKM 2011b. Korkeakoulut 2011 - yliopistot ja ammattikorkeakoulut. Erja Moore 19.4.2012Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2011:10
 38. 38. Lähteitä:* OPM 2009. Ammattikorkeakoulujen sopimuskauden 2010-2012tuloksellisuusrahoituksen palkitsemiskriteerit jatuloksellisuusmittaristo.* Rautopuro, Juhani 2010: Sisyfoksen kivi. Tilastollistenmenetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä. Koulutuksentutkimuslaitos, Tutkimuksia 27https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37596/978-951-39-3979-3.pdf?sequence=1* Silpiö, Kari 2012: Opiskeluvilppi ja plagiointi korkeakoulujenopintosuorituksissa. Kirjallisuuskatsaus ja käsiteanalyysi.http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu05631.pdf* TUTKI-työryhmä 2010. TUTKI-TYÖRYHMÄN "Tunnusluvut jatiedontarpeet” –RAPORTTI. raketti.csc.fi/ajankohtaista/TUTKI-raportti* Tutkimus- ja innovaationeuvosto 2010. Tutkimus- jainnovaatiopoliittinen linjaus Moore 19.4.2012 Erja 2011–2015
 39. 39. Kiitos ja kumarrus!Yhteydenotot: Erja.Moore@gmail.com Erja Moore 19.4.2012

×