Successfully reported this slideshow.

10 informatiegestuurd handhaven - theorie en ervaringen in amsterdam

525 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

10 informatiegestuurd handhaven - theorie en ervaringen in amsterdam

 1. 1. INFORMATIEGESTUURDE HANDHAVING Ervaringen bij de Regie-Unit Bestuurlijke Handhaving Amsterdam Erik Fransen Managing consultant Centennium BI expertisehuis, Den Haag 06 159 444 76 e.fransen@centennium.nl www.centennium.nl “Wij helpen u tijdens de route van Data naar Inzicht...”
 2. 2. Informatiegestuurde handhaving* IGH heeft als doel het slim aanpakken van problemen die ontstaan door niet naleven van wetten en regels, door via analyses van actuele en betrouwbare informatie: • doelen te stellen met betrekking tot toezicht en handhaving • handhavingsactiviteiten te prioriteren • mensen en middelen optimaal in te zetten • sturings- en feedbackmechanismen in te zetten op strategisch, tactisch en operationeel niveau * Beccaria Instituut
 3. 3. Startpunt: Functioneel Model IGH 3 Strategisch niveau · Beleid · Programma · Monitoren Tactisch niveau · Kiezen · Plannen · Monitoren Opertioneel niveau · Uitvoeren · Verzamelen (operinfo) · Vastleggen (operinfo) Informatie · Verzamelen · Verwerken · Verstrekken Beleid Plannen Informatieverzoek Informatieproduct Informatieverzoek Onformatieproduct Rapporteren Rapporteren Informatieverzoek Informatieproduct Bron: TNO
 4. 4. Veel gemeenschappelijkheid in informatiebehoefte Logisch model is “kapstok” 4 Tijdstip controle Overlastnorm Omwonende Overtredende klant Hotspots Ondernemer Structurele overtreder Horeca Gebruiksfunctie Gebruiksbesluit Gebruiks- vergunningen / Meldingsplicht Wettelijke kader, bouwbesluit, deel WABO (landelijk vastgesteld Onderneming, zorginstelling Toetsing vooraf Inspectie en advies achteraf Controle van lokaties en installaties Brand- veiligheid Inzamelpunten Hotspots/ Snoeproutes Burgers, scholieren, toeristen Schoonheids- graad “Buiten in beeld” Handhavings- piramide Contract ondernemer O&S Zwerf- vuilmeting Afval Tijd & Locatie
 5. 5. Veel gemeenschappelijkheid in informatiebehoefte Logisch model is “kapstok” 5 Verleende vergunningen Naleefgedrag Wettelijke kaders Normeringen Handhavings Object Rechts Persoon Natuurlijke Persoon Tijd & Locatie
 6. 6. Informatie is (ver)bindende factor • Niet-naleving gaat vaak om dezelfde personen, doelgroepen, objecten, gebieden • Er zijn nu teveel “witte vlekken” waar geen zicht op is • Data is sterk versnipperd, ongestructureerd, gedupliceerd, wisselend in kwaliteit en niet beschikbaar voor analyse of tijdens operationele inzet – Grootste belemmering voor IGH – Dit is vooral een informatiemanagement probleem 6 “Samen weten we heel veel van een persoon/ondernemer”
 7. 7. Informatie beter organiseren • Informatie verbinden en optimaal gebruiken • Delen van mensen, kennis, middelen (inclusief data en informatie) • Kaders, doelen en normeringen toetsen op werkelijke situaties (data), als startpunt voor tactisch en operationele uitvoering 7 “ Verbinden van strategisch, tactisch en operationeel niveau, over alle thema’s heen en met alle betrokken partijen is noodzakelijk voor integrale IGH ”
 8. 8. Informatie beter organiseren • Inzicht creëren door koppelen van informatie en analyseren van historie van data; • Data-analisten krijgen een gemeenschappelijke gegevensbasis om analyses op uit te voeren; • Minder tijd kwijt aan terugvinden van informatie, “stagnatie” kan sterk bekort worden. • Vinden in plaats van Zoeken. 8 “Flexibele inzet met de juiste handhaver, op de juiste plaats op het juiste moment met de juiste informatie”
 9. 9. IGH concreet 9 Strategisch niveau · Beleid · Programma · Monitoren Tactisch niveau · Kiezen · Plannen · Monitoren Opertioneel niveau · Uitvoeren · Verzamelen (operinfo) · Vastleggen (operinfo) Informatie · Verzamelen · Verwerken · Verstrekken Beleid Plannen Informatieverzoek Informatieproduct Informatieverzoek Onformatieproduct Rapporteren Rapporteren Informatieverzoek Informatieproduct Ruwe Data Indicatoren Handhaving Thema X Tactische Informatie Prinsengracht xy Asbest pand Informatie uit het veld
 10. 10. Aan de slag met IGH • In kaart brengen van informatiebehoeften en -modellen van handhavingsthema’s • Een “Show Case” maakt tastbaar wat informatiegestuurde handhaving betekent op strategisch, tactisch en operationeel niveau • Risico-analyses uitvoeren voor gerichte handhaving • Organiseren van vastleggen, koppelen, hergebruik van data (Informatiemanagement) • Analyseresultaten vertalen naar uitvoeringstaken, vanuit strategische behoefte! • Klein beginnen, maar groot denken • Centennium helpt u tijdens deze route van Data naar Inzicht... 10
 11. 11. Centennium BI expertisehuis Regulusweg 5 2516 AC 's-Gravenhage Telefoon 070 31 20 370 Fax070 31 20 371 URL www.centennium.nl www.bi-opleidingen.nl Twitter @CentenniumBI @CentenniumEdu Nader kennis maken met Centennium BI expertisehuis?

×