Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
NHÓM 4
QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC TƯ
TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Về vai trò đạo đức cách mạng
Về chuẩn mực đạo đức Cách
mạng
Về nguyên...
Vai trò đạo đức Cách Mạng
Gốc của người Cách mạng
• Nguồn nuôi dưỡng và
phát triển con người
• Đức là gô...
Đạo đức là gốc, là nền tảng vì liên quan tới Đảng
cầm quyền.
Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải "là đạo đức,
l...
Chuẩn mực đạo đức Cách mạng
Thương yêu con
người, sống có
tình nghĩa
Có tinh thần
quốc tế trong
sáng
Trung...
Trung với nước, hiếu với dân
 Nội dung chủ yếu của trung
với nước là:
+ Đặt lợi ích của Đảng, của
Tổ quốc, của các...
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một biểu hiện
sinh động của phẩm chấ...
Thương yêu con người, sống có tình
nghĩa
 Dành tình cảm cho
những người cùng khổ bị áp
bức bóc lột, không phân
bi...
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Sự thống nhất,
hòa quyện giữa
chủ nghĩa yêu
nước chân chính
với chủ nghĩa
quốc t...
Có tinh thần quốc tế trong sáng
Nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia 1979
Nguyên tắc cơ bản xây dựng đạo đức
Cách Mạng
Nói đi đôi với
làm
Xây đi đôi với
chống
Tu dưỡng đạo
đức suốt...
Nói đi đôi với làm
Là nguyên tắc quan trọng nhất, nét nổi bật nhất
và mang đặc trưng bản chất tư tưởng HC...
Xây đi đôi với chống
Xây dựng những phẩm chất tốt đẹp nhất phải chống
những biểu hiện sai trái, xấu xa
 Là “ một c...
Chống những
gì đã cũ kỹ,
hư hỏng và
tạo ra những
cái mới mẻ
tốt tươi trên
cơ sở tự giáo
dục động viên
toàn dâ...
Tu dưỡng đạo đức suốt đời
 Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.
Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ h...
• Đám tang Bác
NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO
JOSEPH STALIN
- CHỦ TRƯƠNG DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH
- LUÔN ÁP ĐẶT TƯ TƯỞNG CÁ NHÂN
THẢM SÁT KATYN – BA LAN
1940
- ĐẠI THANH TRỪNG
1936 - 1938
MAO TRẠCH ĐÔNG
- ĐỀ CAO CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA MÌNH
- ÍT CHỊU THỪA NHẬN KHUYẾT ĐIỂM
PHONG TRÀO DIỆT CHIM SẺ
ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN
HÓA VÔ SẢN
ĐẤU TỐ HÀNH QUYẾT TÙY TIỆN
BÁC HỒ CỦA CHÚNG TA
• Luôn mềm dẻo: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến”
• Luôn coi trọng con người, coi trọng nhân dâ...
HCM
Người từng nói: “ Muốn xây dựng CNXH phải trước
hết cần có những con người XHCN” vì vậy Người
đặc biệt coi trọng chiến...
Tiêu cực
Lệch lạc nhận thức chính trị
Lệch lạc trong lối sống của giới trẻ
Tích cực
Giải pháp
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn

11,294 views

Published on

Tư tưởng HCM

Published in: Education
 • Login to see the comments

Thuyết trình chương đạo đức - Hấp dẫn

 1. 1. NHÓM 4
 2. 2. QUAN ĐIỂM ĐẠO ĐỨC TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Về vai trò đạo đức cách mạng Về chuẩn mực đạo đức Cách mạng Về nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
 3. 3. Vai trò đạo đức Cách Mạng Gốc của người Cách mạng • Nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người • Đức là gốc của tài, hồng là gốc của chuyên, phẩm chất là gốc của của năng lực Tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội • Phẩm chất đạo đức Cách Mạng cao đẹp • Tấm gương sống làm cho lý tưởng thành hiện thực
 4. 4. Đạo đức là gốc, là nền tảng vì liên quan tới Đảng cầm quyền. Vì vậy, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng phải "là đạo đức, là văn minh".  Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức".
 5. 5. Chuẩn mực đạo đức Cách mạng Thương yêu con người, sống có tình nghĩa Có tinh thần quốc tế trong sáng Trung với nước, hiếu với dân Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
 6. 6. Trung với nước, hiếu với dân  Nội dung chủ yếu của trung với nước là: + Đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc, của cách mạng lên trên hết + Quyết tâm phấn đấu thực hiện mục tiêu cách mạng. + Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.  Nội dung chủ yếu của hiếu với dân là: + Khẳng định vai trò sức mạnh thực sự của nhân dân. + Tin dân, học dân, lắng nghe ý kiến của dân + Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
 7. 7. Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là một biểu hiện sinh động của phẩm chất "trung với nước hiếu với dân". Cần, kiệm, liêm, chính càng cần thiết đối với cán bộ, đảng viên vì liên quan ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung của cách mạng, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng.
 8. 8. Thương yêu con người, sống có tình nghĩa  Dành tình cảm cho những người cùng khổ bị áp bức bóc lột, không phân biệt màu da dân tộc  Luôn được nhận thức, xây dự ng và giải quyết trên lập trường của giai cấp vô sản  Người cách mạng là người giàu tình cảm, có tình cảm cách mạng mới đi làm cách mạng
 9. 9. Có tinh thần quốc tế trong sáng Sự thống nhất, hòa quyện giữa chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng.  Bắt nguồn từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân và của xã hội xã hội chủ nghĩa. Sự tôn trọng và thương yêu tất cả các dân tộc, nhân dân các nước, chống sự hằn thù, bất bình đẳng dân tộc và sự phân biệt chủng tộc
 10. 10. Có tinh thần quốc tế trong sáng Nghĩa vụ Quốc tế tại Campuchia 1979
 11. 11. Nguyên tắc cơ bản xây dựng đạo đức Cách Mạng Nói đi đôi với làm Xây đi đôi với chống Tu dưỡng đạo đức suốt đời
 12. 12. Nói đi đôi với làm Là nguyên tắc quan trọng nhất, nét nổi bật nhất và mang đặc trưng bản chất tư tưởng HCM nhất  Đem lại hiệu quả thiết thực cho chính mình và người khác,chống đạo đức giả
 13. 13. Xây đi đôi với chống Xây dựng những phẩm chất tốt đẹp nhất phải chống những biểu hiện sai trái, xấu xa  Là “ một cuộc chiến đấu khổng lồ” giữa tiến bộ và lạc hậu, giữa cách mạng và phản cách mạng
 14. 14. Chống những gì đã cũ kỹ, hư hỏng và tạo ra những cái mới mẻ tốt tươi trên cơ sở tự giáo dục động viên toàn dân Chống Xây là giáo dục những phẩm chất đạo đức mới, đạo đức cách mạng cho con người Việt Nam trong thời đại mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh Xây
 15. 15. Tu dưỡng đạo đức suốt đời  Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố.  Là công việc kiên trì, bền bỉ không thể chủ quan tự mãn, phải được thực hiện trong các mối quan hệ, trong mọi hoạt động  HCM luôn coi tự rèn luyện có vai trò quan trọng, phải “Đánh thức những gì tốt đẹp trong mỗi con người”
 16. 16. • Đám tang Bác
 17. 17. NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO JOSEPH STALIN - CHỦ TRƯƠNG DÙNG BIỆN PHÁP MẠNH - LUÔN ÁP ĐẶT TƯ TƯỞNG CÁ NHÂN
 18. 18. THẢM SÁT KATYN – BA LAN 1940
 19. 19. - ĐẠI THANH TRỪNG 1936 - 1938
 20. 20. MAO TRẠCH ĐÔNG - ĐỀ CAO CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN CỦA MÌNH - ÍT CHỊU THỪA NHẬN KHUYẾT ĐIỂM
 21. 21. PHONG TRÀO DIỆT CHIM SẺ
 22. 22. ĐẠI CÁCH MẠNG VĂN HÓA VÔ SẢN ĐẤU TỐ HÀNH QUYẾT TÙY TIỆN
 23. 23. BÁC HỒ CỦA CHÚNG TA • Luôn mềm dẻo: “Dĩ bất biến, ứng vạn biến” • Luôn coi trọng con người, coi trọng nhân dân • Luôn nhận thức học hỏi và hoàn thiện mình
 24. 24. HCM
 25. 25. Người từng nói: “ Muốn xây dựng CNXH phải trước hết cần có những con người XHCN” vì vậy Người đặc biệt coi trọng chiến lược trồng người. Thực trạng hiện nay...
 26. 26. Tiêu cực Lệch lạc nhận thức chính trị
 27. 27. Lệch lạc trong lối sống của giới trẻ
 28. 28. Tích cực
 29. 29. Giải pháp

×