Reformförslag inför verksamhetsåret 2011-2012.

489 views

Published on

Published in: Education, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Reformförslag inför verksamhetsåret 2011-2012.

  1. 1. Reformförslag inför verksamhetsåret 2011-2012 Erik Scheller 2011-08-11Här kommer mina inspel till verksamhetsplanen. Vissa punkter berör områden som normalt beslutasav VU men de inkluderas då jag vill visa hur satsningar i verksamheten som FS beslutar om kanfinansieras. Väljer FS att bifalla sådana förslag bör man tydligt signalera till VU att det finnsacceptans för att besparingar genomförs inom nedanstående, eller andra utpekade, områden.Förändringar utan budgetpåverkan 1. Jag föreslår att vi för in ändamålsparagrafen i våra stadgar - Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning till Folkpartiet liberalerna för liberala idéer - i vår verksamhetsplan och att utvärderingsbara undermål för påverkan ska utformas. Vi behöver påverka ännu mer. 2. En riktig satsning på en plats i partiledningen. Vi bör i verksamhetsplanen skriva in att konkreta steg ska tas för att på sikt nå en plats i partiledningen. Vi ska finnas med där den verkliga makten finns. 3. Studentmedarbetare – på vårt sätt. Jag vill att LUF undersöker möjligheten att till varje riksdagsledamot knyta en deltidsarbetande LUF-medlem från hemlänet. En sådan skulle kunna arbeta på förslagsvis 25 procent och hjälpa den förtroendevalda med lokala kontakter och skrivande. För en mycket låg kostnad kan partiet bredda sin personalrekrytering samtidigt som våra medlemmar får en toppenintroduktion till den centrala politiska förvaltningen. 4. Inför medbestämmanderätt över deltagande på centrala arrangemang för distrikt som önskar. Det är inte rimligt att distrikt blir bundna att betala deltagaravgifter utan att få vara med och besluta om vem som reser. 5. Det är tid för en rejäl dos benchmarking. SSU har tältläger på somrarna och Ung Vänster en veckas studieläger i början av januari varje år. Kanske är Universitet Liberal på vårvintern och kongress på sensommaren det bästa men det bör prövas. Jag är initialt positiv till tanken att ha HP-kongress alla är utom valår. 6. Kan riksdagsledamöter välkomna spökskrivna motioner och artiklar från särintressen kan de välkomna motioner också från LUF – det måste vi börja använda oss av.Satsningar 7. Låt oss lösa samhällsutmaningar. Möjligen något pretentiöst men inte omöjligt om man tar dem på allvar. Jag tror det finns en stor efterfrågan för radikala och nydanande reformer som samtidigt går att genomföra. Fler av de förslag som nyligen antogs på vår kongress är av den karaktären – exempelvis reformen om sänkta arbetsgivaravgifter för vikarier till föräldralediga som ett försök att minska diskrimineringen av kvinnor i karriären. Jag föreslår att vi inrättar en särskild pott inom vår resebudget på 20 000 kronor som kan användas för att tre-fem medlemmar ska kunna ansöka om att spendera en helg tillsammans för att
  2. 2. utarbeta helt nya lösningsförslag på specifika samhällsutmaningar. Medlemmarna kan vara knyta till våra utskott, arbetsgrupper eller nämnder men också vara sammansatta i helt nya formationer. Vi skulle få mycket mer av idéutveckling och lite mer av sammanhållning över distriktsgränserna. Kostnad: 20 000 kronor. 8. En startresa till Stockholm för nyvalda distriktsordföranden. Att samla hela DO-kåren är kostsamt – att bekosta en resa för varje nyvald DO till Stockholm och förbundsexpeditionen är ett billigt sätt att bryta barriärer och förbättra kommunikationen mellan förbund och distrikt. Kostnad: 5 000 kronor. 9. LUF ska tillsätta en skuggkommision med både medlemmar, ledande folkpartister och oberoende liberaler i syfte att under 2012 ta fram ett heltäckande förslag till nytt partiprogram för Folkpartiet. Kostnad 15 000 kronor. 10. En korttidspraktik för medlemmar. Jag vill att LUF tillsammans med Folkpartiet anordnar en två veckor lång praktikperiod på partikansliet, riksdagskansliet och ett kommunkansli i Stockholmsregionen för medlemmar som vill gå vidare i sitt politiska engagemang. Så kan vi bygga kompetens och kunnande i organisationen. Kostnad 10 000. 11. Idéer sprids inte av sig själv och förtroende byggs genom närvaro - därför måste LUF synas mer. Förbundsstyrelsen bör gemensamt tala på minst 26 årsmötet med länsförbund, kommunförening eller motsvarande arrangemang. Kostnad: 10 000 kronor 12. En permanent bemanning med minst två praktikanter på förbundsexpeditionen. Sveriges utrikestjänst litar på att kvalificerade arbetsuppgifter kan utföras av oavlönade studenter på praktik - det måste även vi kunna göra. Vi har alla möjligheter att vara en attraktiv arbetsplats för några av landets främsta studenter i marknadsföring, statsvetenskap, nationalekonomi eller juridik. Kostnad: 40 000 kronor.Omprioriteringar och besparingar 13. Jag föreslår en minskning av den centralt anställda personalen med 25 procent från och med nästa budgetår. Den permanenta personalen skulle i så fall bemannas av en förbundsordförande, en förbundssekreterare, en verksamhetsutvecklare, samt en förbundsombudsman och en och generalsekreterare där de två senare är anställda på deltid. Besparing: 65 000 kronor. 14. Centralisera reseinköpen till centrala arrangemang. Många medlemmar från distrikt med höga resekostnader kan tvingas lägga ut 1 500 kronor eller mer i resor innan ersättning inkommer från förbundet. Genom att centralisera reseinköpen från dessa eller alla distrikt förbättras förbundets kontroll över resekostnader samtidigt som den enskilda medlemmen slipper ligga ute med pengar. I samband med detta bör också resepolicyn i stort ses över och förtydligas för att bättre och mer transparent kunna fungera som ett stöd till både distrikt och VU. Besparing: 5 000 kronor 15. Vartannat FS-möte ska ske i samarbete med intresseorganisationer eller liknande för att få ner rese- och boendekostnad samt öka den politiska diskussionen och kunskapen i förbundsstyrelsen. Övriga FS-mötet bör inledas med en presentation från extern gäst från partiet eller utomstående organisation i samma senare syfte. Besparing: 5 000 kronor. 16. En ny reklamlösning. LUF:s intäkter har minskat och då bör vi - när kontraktet löper ut –
  3. 3. även minska kostnaderna på konsultsidan. Att växla SNASK mot ett långsiktigt samarbete med exempelvis en Berghs-student bör vara prioriterad. Besparing: 120 000 kronor. 17. En oj-var-jag-anmäld-till-det-där-avgift. Det ska vara lätt att anmäla sig till ett evenemang och det ska vara lätt att i rimlig tid avboka sitt deltagande. Men vi kan inte fortsätta att ha överseende med att 10-20 procent av de anmälda aldrig dyker upp på våra arrangemang. Det kostar oss pengar som jag hellre vill lägga på medlemmarna som faktiskt kommer. En personlig avgift på förslagsvis halva det till distriktet debiterade beloppet för arrangemanget skulle sända en viktig signal att om någon är anmäld förväntar vi oss att denne dyker upp. Intäktshöjning: 20 000 kronor.För att sammanfatta: dessa förslag skulle stärka vår roll som politisk kraft i Sverige och gentemotFolkpartiet. Vi skulle kunna påverka mer och förändra för fler. Det skulle stärka kompetensen imedlemskåren och ge fler möjlighet att ta sitt engagemang vidare till nästa nivå och därmed ocksåstanna längre i förbundet vilket ökar vårt medlemsantal. Det skulle innebär att vi får ett större kansliför mindre pengar. Att växla personal mot praktikanter kräver mer av introduktion och arbetsledningmen det bör vi klara av - vi måste kunna tro att vi också framöver kan vara en bra och fungeradearbetsplats. Slutligen föreslås ovan reformer som sammanfattningsvis skulle stärka LUF:s ekonomimed 125 000 kronor. Kan vi se att det utrymmet växer fram är det min utgångspunkt att det i förstahand bör återbördas till distrikten genom att den avgiftshöjning som nu låg på kongressen tastillbaka.

×