Hur du blir Anders Borg på en timme

643 views

Published on

Version 20110129.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
643
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hur du blir Anders Borg på en timme

 1. 1. <ul><li>Hur du blir Anders Borg på en timme
 2. 2. Version 20110129
 3. 3. Erik Scheller
 4. 4. LUF, SSE, Utbildningsdepartementet </li></ul>
 5. 5. <ul><li>Köp en peruk
 6. 6. Skaffa ett guldörhänge </li></ul>
 7. 7. Vad gör Anders Borg? Vad gör en ekonom? Vad handlar ekonomi om?
 8. 8. Det ekonomiska problemet <ul>Obegränsade behov ↔ Begränsade resurser </ul>
 9. 9. Exempel på frågeställningar <ul><li>Vad ska vi tillverka?
 10. 10. Hur ska det produceras?
 11. 11. Hur ska det fördelas?
 12. 12. Hur får vi människor i arbete?
 13. 13. Hur vet vi vad människor vill ha? </li></ul>
 14. 14. Två samhällssystem <ul>Planekonomi och centralstyrning <li>Marknadsekonomi och kapitalism </li></ul>
 15. 15. Planekonomi <ul><li>Staten samlar in data från ekonomiska aktörer och samordnar all ekonomisk verksamhet </li><ul><li>teknologiska möjligheter
 16. 16. tillgången till kapital och arbetskraft
 17. 17. individernas behov </li></ul></ul>
 18. 18. Centralstyrning <ul>För att garantera matproduktionen ges direktiv om att producera ett visst antal traktorer. <li>För att traktorerna skall kunna produceras ger man direktiv om en viss tillverkning av stål.
 19. 19. För att stålet ska kunna produceras ger man direktiv om ett visst antal valsar
 20. 20. Osv osv.... </li></ul>
 21. 21. Problem 1 <ul><li>Tillverkningsmatrisen </li><ul><li>Mycket omfattande beräkningar
 22. 22. Alla artiklar måste redovisas en och en
 23. 23. Sovjet </li><ul><li>Gosplan styrde över 2000 artiklar
 24. 24. Andra myndigheter över 200 000 artiklar
 25. 25. Totalt tillverkades 24 miljoner artiklar </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Problem 2 <ul><li>Vilka blir drivkrafterna – uppfyll planen! </li><ul><li>Spikar </li><ul><li>Framställ 1000 ton spik </li><ul><li>Lösning: en jättespik </li></ul><li>Ny plan: Framställ 10 000 000 spik </li><ul><li>Lösning: 10000000 funktionsodugliga spik </li></ul><li>Ny plan: Framställ dugliga 10 000 000 spik </li><ul><li>Lösning: spik som rostar </li></ul></ul></ul></ul>
 27. 27. Problem 3 <ul><li>Hur vet vi vad människor vill ha? </li><ul><li>Allt går inte att fånga i siffror </li><ul><li>” Tillverka 1 000 Filippa K-kavajer”
 28. 28. ” Tillverka 5 000 Adidas Superstar” </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Rinconomics
 30. 30. Fria marknader <ul><li>I en marknadsekonomi samordna ekonomiska aktiviteter genom prissystemet . </li><ul><li>Vad som produceras bestäms av lönsamhet (priser)
 31. 31. Hur det produceras bestäms också av lönsamhet (priser)
 32. 32. Vem som får bestäms av inkomsten (priser) </li></ul></ul>
 33. 33. Fria marknader http://www.youtube.com/watch?v=R5Gppi-O3a8
 34. 34. Ett stort exempel <ul><ul><ul><ul><li>Hong Kong vs Kina </li></ul></ul></ul></ul>
 35. 35. Ett litet exempel
 36. 36. Moraliska argument <ul><li>Fria marknader funkar – men det lika viktigt är för oss moralen </li><ul><li>Självägande
 37. 37. Självförverkligande
 38. 38. Ekonomisk ofrihet leder till politisk ofrihe t </li></ul></ul>
 39. 39. Konflikten går igen: Hur undviker vi krasher? <ul><li>Keynes </li><ul><li>General Theory
 40. 40. Marknader är stela
 41. 41. Spara inte, utan spendera
 42. 42. Kortsiktigt, imorgon är vi döda </li></ul></ul><ul><li>Hayek </li><ul><li>Vägen till träldom
 43. 43. Låga räntor förstör prissignaler
 44. 44. Investerar fel
 45. 45. Långsiktiga drivkrafter
 46. 46. Låt marknaden vara! </li></ul></ul>
 47. 47. Ben Bernanke Tim Geithner
 48. 48. http://www.youtube.com/watch?v=d0nERTFo-Sk
 49. 49. Problem med fria marknader? <ul><li>Miljö?
 50. 50. Ojämlikhet?
 51. 51. Välfärden?'
 52. 52. Vem garanterar rättigheter?
 53. 53. Marknadsmisslyckanden? </li></ul>
 54. 54. Politikermisslyckanden? http://www.youtube.com/watch?v=5RDMdc5r5z8
 55. 55. Och så kan vi beskriva Sverige <ul><li>Fattigdom och armod </li></ul><ul><ul><li>1840 hade Sverige 40% av Englands BNP per capita
 56. 56. Sverige mottog bistånd från Uruguay
 57. 57. Matflyktingar </li></ul></ul>
 58. 58. Frihetliga reformer – fungerande marknader <ul>Icke-korrupt statsmakt <li>stabila äganderätter
 59. 59. Frihandelsreformer
 60. 60. Sparbanker
 61. 61. Skråväsendets avskaffande, näringsfrihet, aktiebolagslag
 62. 62. Förbättrad utbildning </li></ul>
 63. 63. Och vad blir resultatet? <ul><li>Svensk ekonomi fördubblades vart annat decennium mellan 1860-1960. </li></ul><ul><ul><li>Sverige blir världens 4:e rikaste land
 64. 64. Världsbäst i tillväxt under perioden </li></ul></ul>
 65. 65. ...och sen går vi åt andra hållet . <ul><li>70-talet – ett förlorat decennium </li><ul><li>Subventioner
 66. 66. Svaga arbetsincitament
 67. 67. Skattepolitik
 68. 68. Svaga arbetsincitament
 69. 69. Skatteplanering
 70. 70. Arbetsmarknadspolitiken </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Insiders & outsiders
 71. 71. Devalvering
 72. 72. Lönebildning </li></ul></ul></ul></ul>
 73. 73. Ett exempel – svensk äggpolitik <ul><li>Produktionsavgift
 74. 74. Ruggningsavgift
 75. 75. Frivillig kläckkvotering
 76. 76. Burplatsavgift
 77. 77. Tillfällig avvecklingsersättning
 78. 78. Tomhållning mellan hönsomgångarna </li></ul>
 79. 79. … och så vänder det igen. <ul>Kjell Olof Feldt och 80-talet <ul><li>Vissa skattereformer
 80. 80. Sänkta marginalskatter
 81. 81. Skattetrycket planar ut
 82. 82. Avskaffade regleringar </li><ul><li>Livsmedelsmarknaden
 83. 83. Finansmarknaden </li></ul></ul></ul>
 84. 84. ...och så fortsätter det ett tag till. Ann Wibble, Göran Persson och 90-talet <ul><ul><li>1990: Start för avreglering av el, post, tele, järnväg, inrikesflyg
 85. 85. 1990-91: Sänkt marginalskatt från 73 till 51 procent
 86. 86. 1990-97: Oberoende riksbank
 87. 87. 1991-2000: Utförsäljningar av statliga bolag
 88. 88. 1992: Skolpeng
 89. 89. 1993: Privata arbetsförmedlingar tillåts
 90. 90. 1994-98: Nytt pensionssystem
 91. 91. 1995: EU-medlemskap
 92. 92. 1997: Ny budgetprocess med utgiftstak </li></ul></ul>
 93. 93. Sverige 2010 – vad funkar En världsledande offentlig sektor Stabila offentliga finanser En fri ekonomi <ul><ul><li>22 plats </li></ul></ul>Få regleringar
 94. 94. Sverige 2010 – vad funkar inte? <ul><li>Problem på bostadsmarknaden
 95. 95. Fortsatt högt skattetryck
 96. 96. Arbetsmarknaden </li></ul>
 97. 97. Hur stort är problemet? <ul><li>” Det finns vissa grupper som har en relativt svag förankring på arbetsmarknaden och för vilka arbetsmarknaden fortfarande inte fungerar tillfredsställande. Unga, utrikes födda, personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, personer med högst förgymnasial utbildning och äldre är grupper som har en betydligt sämre arbetsmarknadssituation än befolkningen i arbetsför ålder som helhet.”
 98. 98. Ur prop 2010/11:1, sid 42 . </li></ul>
 99. 99. <ul><li>Höga inkomstskatter </li><ul><li>Förstör arbetstagarens incitament </li></ul><li>Höga arbetsgivaravgifter </li><ul><li>Förstör arbetsgivarens incitament </li></ul><li>Generösa bidragssystem </li><ul><li>Förstör den arbetslösas incitament </li></ul><li>Höga ingångslöner </li><ul><li>Förbjuder företag att anställa </li></ul></ul>Varför funkar inte arbetsmarknaden?
 100. 100. Tung beskattning på arbete
 101. 101. Generösa bidragssystem
 102. 102. Höga ingångslöner
 103. 103. Hur funkar marknaden nu? Utgångspunkten var full sysselsättning <ul><li>Arbetslösheten är effekten av försämrade incitament och regleringar </li></ul>
 104. 104. Slutsatser och sammanfattning <ul><li>Vi reagerar på incitament – skapa rätt incitament
 105. 105. Det är svårt att veta hur saker hänger ihop – att inte gripa in är också att agera
 106. 106. Samordning i ekonomin kräver många små aktörer – inte en stor </li></ul>
 107. 107. Vad har Folkpartiet genomfört? <ul><li>Marginalskatterna för låg- och medelinkomsttagare har minskat. 
 108. 108. Bolagsskatten har sänkts från 28% till 26,3% 
 109. 109. Sänkt inkomstskatt för framför allt låg- och medelinkomsttagare genom jobbskatteavdragen. En medelinkomsttagare får cirka 1700 kr mer i månaden.
 110. 110. Nystartsjobb, som är befriade från arbetsgivaravgifter, för långtidsarbetslösa. 
 111. 111. Halverat arbetsgivaravgiften för unga
 112. 112. Skapat fler jobb genom att göra det lättare att anställa på tidsbegränsade kontra </li></ul>
 113. 113. Vad vill LUF göra åt detta <ul><li>Sänk skatten på arbete </li></ul><ul><ul><li>Drivkrafter att arbeta </li></ul></ul><ul><li>Platt skatt </li></ul><ul><ul><li>Drivkrafter till utbildning </li></ul></ul><ul><li>Sänk arbetsgivaravgifterna </li></ul><ul><ul><li>Drivkrafter att anställa </li></ul></ul><ul><li>Återhållsamma ersättningsnivåer i a-kassan </li></ul><ul><ul><li>Drivkrafter att arbeta </li></ul></ul><ul><li>Slopade turordningsregler </li></ul><ul><ul><li>Rätt kompetens på rätt plats </li></ul></ul>
 114. 114. Vad vill de rödgröna göra åt detta? http://www.youtube.com/watch?v=VK8fzebIq7U
 115. 115. ....nu är ni nästan Anders Borg. Tack!

×