Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?

254 views

Published on

Voor studievereniging Check hebben we als Afier Auditors BV een verhaal gehouden bij hun controle-diner in het Martini Hotel te Groningen!

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Is het nog leuk om controlerend accountant te zijn?

 1. 1. Welkom Controle-diner 27 november 2018
 2. 2. Is het nog leuk omcontrolerend accountant te zijn? Voor CHECK door EJK 27 november 2018
 3. 3. Sinds 2004
 4. 4. Afier Accountants voor Mens + Maatschappij is onderdeel van de Afier Groep en richt zich op maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen waar de mens centraal staat en men werkt aan maatschappelijke impact. Haar motto is ‘mensen voor cijfers’ Het team van Afier Auditors BV bestaat uit 12 vrouw/man, Zij zijn 3D. DICHTBIJ, DIENSTBAAR EN DESKUNDIG. Op de foto ontbreken Thea Velvis RA en Stefanie Drewes Msc.
 5. 5. Afier Accountants voor Mens + Maatschappij is onderdeel van de Afier Groep en richt zich op maatschappelijke instellingen, verenigingen en stichtingen waar de mens centraal staat en men werkt aan maatschappelijke impact. Haar motto is ‘mensen voor cijfers’ Vrijdag 28 september 2018 ‘mensen-voor-cijfers’
 6. 6. AfierGroep ‘sterkinhet Noorden’
 7. 7. Boodschapvoor Studievereniging CHECK
 8. 8. Boodschapvoor Studievereniging CHECK
 9. 9. Evenwicht vinden Plezier Energie Degelijk Betrouwbaar
 10. 10. Vraagaanjullie? Inleiding/tenslotte
 11. 11. Werkdruk isdatrelatief? https://www.accountant.nl/globalassets/accountant.nl/beloningsonderzoeken/42058_special_accountant_beloningsonderzoek-2018_totaal_lr_schoon.pdf
 12. 12. Interne oorzakenvan werkdruk
 13. 13. Externe oorzakenvan werkdruk
 14. 14. Oorzaken YoungProfs
 15. 15. Worldwide action: 27 september!
 16. 16. NBAhardaan hetwerk april2018
 17. 17. 10driversvoor goedwerk (GreenpaperNBA,december2017)
 18. 18. Checklistvande VASisleuker…
 19. 19. Checklistvande VASisleuker… http://www.kreuzeman.nl/11-maatregelen-van-vas/ 1. Partners en managers moeten zichtbaar aanwezig zijn tijdens de controle 2. Meer gehoor geven aan jonge accountants binnen het managementoverleg 3. Meer aandacht voor werk-privé balans 4. Verplicht roulerend klantenpakket voor jonge accountants 5. Klanten zijn ook mensen: laat ons investeren in klantrelaties 6. Af van de checklisten-cultuur 7. Beoordeel op verricht werk en niet op het aantal gemaakte uren 8. Stimuleer nevenactiviteiten 9. Motiveer jonge accountants om hun mening te vormen 10.Meer tijd nemen en krijgen voor betere begeleiding 11.Minder focus op toezichthouder, meer focus op de maatschappij
 20. 20. Het werk is saai? Kijk eerst zelf eens rond en baseer je op je eigen waarneming
 21. 21. Noodzakelijkkwaad Onrustinuworganisatie Stressbijuwcontroller Kostenpost ‘FIOD’opbezoek Omslachtigeprocedure Bergformaliteiten
 22. 22. Spiegelvooruwprocessen GerichtopgripopIT Professioneleblikoprisico’s Aandachtvoorsoftcontrols Bezoekvaneenkritischevriend Impulsvoorbetrouwbaretransparantie
 23. 23. Uitwerking: Spiegel: wij komen zoveel mogelijk met praktische verbeterpunten in vooral controles en controls ICT:Wij hebben veel kennis van AFAS en zullen nulmeting uitvoeren en kwaliteit van AFAS vergroten Risico:Wij ondersteunen bij risicomanagement en analyse in lijn met weerstandskapitaal en absorptievermogen. Soft-controls:Wij hebben aandacht voor soft- controls. Op de zichtbare kant van sturing en bewaking. Toezichthouders weten dat dit doorslaggevend kan zijn. Vriend:Wij werken van uit de houding van een kritische vriend. Dus onafhankelijk en objectief en toch vanuit een collegiale houding. Verplaatsend in de belangen van toezicht, directie en uitvoering. Transparantie:Wij zien accountants controle als het toevoegen van betrouwbaarheid van transparantie van beleid en resultaten.
 24. 24. Het motto van Afier is al van de start in 2004 ‘mensen voor cijfers’ we willen daarmee aangeven dat het eerst om de mens en dan pas om de cijfers gaat. We zijn geïnteresseerd in het menselijke in de samenwerking. Daarbij zijn we gericht op (maatschappelijke) bedrijven die een brede definitie van rendement hebben. Breed rendement wil zeggen: niet alleen financieel of op aandeelhouderswaarde gericht. Continuïteit, sociale of maatschappelijke impact zijn onderdeel van ‘breed rendement’ Maar hoe maken wij ‘mensen-voor-cijfers’ concreet? • Ons kantoor kent een maximale omvang om voldoende aandacht te kunnen geven, momenteel zijn wij met 38 mannen/vrouwen in 4 teams (10-15 p.); • Onze accountants kunnen met maximaal 40 klanten goed contact onderhouden; • Wij proberen van onze klanten te weten wat hen drijft; • Bij de start van de werkzaamheden willen we met ons controleteam goed kennis maken en zelfs een dag (op onze kosten) meelopen met een sleutelfunctionaris; • Wij gebruiken digitale communicatie ter ondersteuning van menselijk contact en wat ons betreft werken we niet 100% digitaal; • We proberen per kwartaal contact te houden omtrent de ontwikkelingen in uw onderneming of instelling. • Kort telefonisch contact wordt niet in rekening gebracht; • Als het mogelijk is rapporteren we op één A4; • We werken echt samen met directies en controllers met als doel hun organisatie beter in control te krijgen en daarmee hun werk te vergemakkelijken; • Bieden jaarlijks 3 tot 6 trainees, afstudeerders of stagiairs een begeleide ervaringsplaats; • We zijn betrokken bij maatschappelijke doelen (en hebben MVO-certificaat van de gemeente Assen); De menselijke maat geeft wat ons betreft antwoord op de vraag: ‘welk verschil maken wij in het werkzame leven van onze opdrachtgever in al haar verschijningsvormen’. Wat maakt ‘mensen-voor-cijfers’ bijzonder?
 25. 25. ‘de open en communicatieve aanpak van Afier is na jaren van moeite met accountantscontrole een verademing’ (Willem Dusseldorp, directeur bedrijfsvoering, CSG onderwijs Groningen bij evaluatie controlejaar 2017) Referentie:
 26. 26. Accountantscontrole = dé leerschool Eigenlijk één grote kweekvijver voor talenten
 27. 27. Waar leer je zo veel:
 28. 28. Succes voor 85% bepaald door: Harvard University, Carnagie Foundation, Stanford Research Centre (26-2-2017)
 29. 29. Een studiegerelateerde bijbaan waar je relevante werkervaring opdoet. Ontdekking:
 30. 30. Wat levert het mij op? + Je bepaalt zelf waar en wanneer je werkt + Je volgt een SRA-gecertificeerde cursus + Je kan bij verschillende accountantskantoren werken + Je verdient minimaal €11,50 per uur + Je bouwt een waardevol netwerk op + Je leert van de kennis die professionals met je delen
 31. 31. Hoe werkt TheStudentPool? Meer informatie? Bezoek de website www.thestudentpool.com Of mail ons op info@thestudentpool.com
 32. 32. Waarom kun je ook minder last van werkdruk hebben? Voor CHECK door EJK 27 november 2018
 33. 33. Isdithet?
 34. 34. Don’tplaysmall #bornwithpurpose.
 35. 35. Accountants kunnen iets betekenen in wereld! Elke dag een museumdag Ook 27 november 2018
 36. 36. WBCSD 3maart2013
 37. 37. Uitspraak: Peter Bakker Het is een kwestie van tijd dat bedrijven net zo hard zullen worden afgerekend op duurzaamheid als op andere prestaties, zegt de oud-topman van TNT, nu directeur van de World Business Council for Sustainable Development.
 38. 38. Inspirerendis J.P.Balkende nogsteeds
 39. 39. Verdienmodel en/of intrinsiek gemotiveerd?
 40. 40. MKB:Nieuwe initiatieven 7december18 -Creaton - Er zijn nog enkele student wildcards for free
 41. 41. Bedrijfswaarde- ringbij‘SvB’ 1. Mate van maatschappelijke impact, sociale relevantie en duurzaamheid vertelt hoe gezond en toekomstbestendig een bedrijf is; 2. Naast de balans een noodzakelijk toekomstcriterium; 3. Voor banken en investeerders; 4. Dé manier om echt te waarderen.
 42. 42. MVO-plan2019 vanAfier Dienstbaar-Dichtbij-Deskundig/ mensen-voor-cijfers
 43. 43. Watalsjij ministerwas?
 44. 44. Watalsik ministerwas…I ▪ Kantoren analyseren fouten op dezelfde manier als de vliegtuigindustrie, met als doel het werk te verbeteren; ▪ Kwaliteitsrating en klantwaardering dient zichtbaar gemaakt te worden (bij assurance verplicht, non- assurance vrijwillig); ▪ Idem cultuurscan en medewerkerstevredenheid; ▪ Overheden opdragen een maximaal maatschappelijk tarief per uur te betalen; ▪ Maximaal aantal klanten per tekenend partner vaststellen; ▪ Budgetten laten bepalen aan de hand van objectief meetbaar systeem, accountants de vrijheid geven daarvan af te wijken, dat in jaarverslag te vermelden; ▪ In systeem kwaliteit van interne beheersing meten (fixed fee opdracht, pre-audit) en continuous monitoring als waarde meenemen. Idem ITGC op orde. Idem …..
 45. 45. Watalsik ministerwas…II ▪ Kwaliteit, beschikbaarheid en betrokkenheid verplicht in gunningsbeleid; ▪ Innovatie in auditing waarderen in gunningsbeleid; ▪ Assuranceverklaring op knippen in drie delen (1) IT& proces (na interim), (2) financieel en (3) maatschappelijk (bij jaarverslag); ▪ Bedrijven stimuleren audit-findings te publiceren; ▪ Bedrijfsscholen laten instellen voor IT-audit, data- driven-auditing en softskills; ▪ PE-regiem koppelen aan functie, niveau en verplichting per domein instellen; ▪ Rechtspersoon vrijlaten (coöperatie stimuleren?), partnerbeloning in verantwoording; ▪ O ja, geen PE-punten meer voor accountantsdag (eens met Fou-Khan).
 46. 46. DENK AAN NELSON MANDELA ALS HIER TERECHT KOMT!
 47. 47. Vraagaanjullie? Inleiding/tenslotte O ja, Changed your mind?!

×