Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie studiedag 8 oktober 2014

319 views

Published on

Presentatie gegeven op de Dag van de Leraar, een gezamenlijke presentatie van Ambelt en Windesheim (Wendy de Haan, Linda van Londen en Erik Bolhuis)

Published in: Education
 • Be the first to comment

Presentatie studiedag 8 oktober 2014

 1. 1. Workshop ‘Werken met data(teams) en sturen op opbrengsten’ door: Erik Bolhuis, Linda van Londen, Wendy de Haan datum: 8 oktober 2014
 2. 2. Kop Theoretisch Kader Subkop Platte tekst
 3. 3. Reflectie (op basis van wetenschap): Kop • Werken met data heeft een positief effect op leerresultaten (Carlson, Borman & Robinson, 2011) • Wat Subkop werkt: is het goede gesprek hebben over wat er Platte tekst voor zorgt dat het werkt: waarom sluit de ene methodiek aan bij die leerling en waarom niet bij een andere leerling? Dus: vormen waarbij je samen de resultaten analyseert, interpreteert en concludeert, acties uitzet en daarover terug rapporteert (Horn & Little, 2014, Slavit, Duel & Nelson, 2012)
 4. 4. Kop Subkop Platte tekst Schildkamp & Handelzalst (2011)
 5. 5. Soorten data in S.O. (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005) Kop Subkop Platte tekst • Resultaten van toetsen • Observaties van leerlingen • Trendanalyses • Voorspelde vorderingen/werkelijke vorderingen
 6. 6. Waarom? (Kirkup, Sizmur & Lewis, 2005) Kop • Leren te optimaliseren • Subkop Methode evaluatie Platte tekst • Docent professionalisering • Evaluatie zorgsysteem • Communicatie met ouders
 7. 7. Pas op (Schildkamp & Kuiper, 2010): • Kop Lesgeven is meer dan toetsen • Kwaliteit van de data Subkop Platte • Kwaliteit tekst van het data-systeem • Ondersteuning door de organisatie om data te gebruiken • Data-competenties • Data alleen is onvoldoende: de interpretatie is belangrijker
 8. 8. Nadruk (Horn & Little, 2014): Kop • Leg nadruk in de gesprekken op het onderwijsleerproces: Subkop Platte tekst o Welke instructiemethodiek heb je gevolgd? o Welke methode heb je gebruikt? o Welke opdrachten heeft de leerling uitgevoerd? o Welke pedagogische interventies heb je gedaan? o Hoe reageerde de leerling(en) daarop? o Wat was het resultaat van de toets?
 9. 9. Kop Wat werkte en wat niet? Subkop Platte tekst
 10. 10. Literatuur • Carlson, D., Borman, G. D., & Robinson, M. (2011). A multistate district-level cluster randomized trial of the impact of data-driven reform on reading and mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(3), 378-398. Kop • Horn, I. S., & Little, J. W. (2010). Attending to problems of practice: Routines and resources for professional learning in teachers’ workplace interactions. American Educational Research Journal, 47(1), 181-217. Subkop Platte tekst • Kirkup, C., Sizmur, J., Sturman, L., & Lewis, K. (2005). Schools' Use of Data in Teaching and Learning. Research Report RR671. National Foundation for Educational Research. The Mere, Upton Park, Slough, Berkshire, SL1 2DQ, UK. • Nelson, T. H., & Slavit, D. (2007). Collaborative inquiry among science and mathematics teachers in the USA: professional learning experiences through cross‐grade, cross‐discipline dialogue. Journal of in‐service education, 33(1), 23-39. • Schildkamp, K., & Handelzalts, A. (2011). Collaborative data teams for school improvement. In International Congress on School Effectiveness and Improvement, Limassol, Cyprus. • Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and teacher education, 26(3), 482-496.
 11. 11. Kop Subkop Platte tekst Praktijk
 12. 12. Opbrengstgericht werken; Locatie SO Deventer Kop - Subkop Proces: van - naar - Platte Afname tekst CITO - Vervolg? - Inzichtelijk krijgen van niveau leerling, ontwikkeling per vak en relatie met OPP. - Inzichtelijk maken van resultaten op leerling-, groeps-en schoolniveau.
 13. 13. Datamuur: Kop - Per groep voor lezen, rekenen en spelling een A2 papier - Raster met OPP en FN Subkop - Leerlinggegevens (IQ, dyslexie, FN, OPP) op post-it Platte - Opplakken tekst in raster - Trends ontdekken als team - Reflecteren/concluderen - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Zicht op kwaliteiten van elkaar - 3x per jaar
 14. 14. Kop Subkop Platte tekst ‘Als je de opbrengsten visueel maakt, gaat het meer leven.’ Els van Grunsven
 15. 15. Groepsbesprekingen Kop - RT/IB maken groepsoverzichten met didactische gegevens n.a.v. CITO Subkop Platte tekst - Bespreken resultaten niveaugroep met desbetreffende leerkracht - Vooruitgang, doelen, acties/verbeterpunten in leerkrachthandelen formuleren - Leerkracht is verantwoordelijk - Bewust worden van leerkrachthandelen - 2x per jaar
 16. 16. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 17. 17. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 18. 18. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 19. 19. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 20. 20. Trendanalyse Kop Subkop Platte tekst
 21. 21. Kop Kop Subkop Platte tekst Subkop Platte tekst
 22. 22. Kop Subkop Platte tekst Datamuur bouwen + Trend/groepsanalyse

×