Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Master sen opening

710 views

Published on

Opening Master SEN ICT & Leren

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Master sen opening

 1. 1. Student Master SEN Digitaal? Hoezo digitaal
 2. 2. StudentStudentOpvoederOpvoeder DocentDocent
 3. 3. DocentDocent Hoe kan ICT je lessen versterken? Verhoogde motivatie? Betere leerprestaties? Efficiënter leerproces? Hoe kan ICT je lessen doelmatiger maken? Tijdsbesparing? Meer transparantie? Hogere professionaliteit? Betere sturing? http://goo.gl/nBTpVu
 4. 4. derderWijs met IWijs met I http://goo.gl/UFBW0 DocentDocent
 5. 5. OpvoederOpvoeder Digitale opmars heeft schaduwkanten: Diep (echt) leren en onthouden gaat slechter Wordt er wel geleerd? De afleiding is groot! Hoe weten we wat waardevol is en wat niet? We zitten steeds meer tijd te besteden aan: tv, computer, spelcomputer, smartphone http://goo.gl/0fylKrhttp://goo.gl/byH5Xe
 6. 6. StudentStudent
 7. 7. Wat is het?Wat is het? - Maken van aantekeningen;- Maken van aantekeningen; - Opslaan van documenten, foto’s,- Opslaan van documenten, foto’s, websites, etc. (in verschillend format);websites, etc. (in verschillend format); - Organisatie van projecten;- Organisatie van projecten; - Kennis delen met anderen;- Kennis delen met anderen; - Zoeken van opgeslagen informatie.- Zoeken van opgeslagen informatie.
 8. 8. Wat is het?Wat is het? - Door de streepjescode te scannen, krijg- Door de streepjescode te scannen, krijg je een boek in APA-notering in je emailje een boek in APA-notering in je email
 9. 9. Wat is/doet het?Wat is/doet het? - Reference-manager: Ingebrachte artikelen- Reference-manager: Ingebrachte artikelen kunnen in Word/Pages worden ingebrachtkunnen in Word/Pages worden ingebracht - Opslag van artikelen: full articles:- Opslag van artikelen: full articles: lezen, notities maken en high-lighten;lezen, notities maken en high-lighten; - Samenwerken: groepen aanmaken en samen- Samenwerken: groepen aanmaken en samen artikelen lezen en toevoegen.artikelen lezen en toevoegen. NB: tot één gigabyte gratis; alleenNB: tot één gigabyte gratis; alleen publieke groepenpublieke groepen
 10. 10. Wat is/doet het?Wat is/doet het? - Boeken opzoeken en bestellen- Boeken opzoeken en bestellen - Boekenlijst aanleggen van nog te lezen- Boekenlijst aanleggen van nog te lezen boekenboeken
 11. 11. Wat is/doet ScannerPro?Wat is/doet ScannerPro? - Van papieren documenten een (eenvoudige)- Van papieren documenten een (eenvoudige) pdf makenpdf maken - Pdf versturen naar anderen- Pdf versturen naar anderen
 12. 12. Wat is/doet DayOne?Wat is/doet DayOne? - Kun je een journal bijhouden van- Kun je een journal bijhouden van gebeurtenissen (dagboek/logboek)gebeurtenissen (dagboek/logboek)
 13. 13. Wat is/doet TED?Wat is/doet TED? - Inspirerende Talks over Technology,- Inspirerende Talks over Technology, entertainment & designentertainment & design
 14. 14. Wat is/doet Datumprikker?Wat is/doet Datumprikker? - Afspraken maken met een groep mensen- Afspraken maken met een groep mensen
 15. 15. Wat is/doet Dropbox?Wat is/doet Dropbox? - Opslag van documenten, foto’s, etc.- Opslag van documenten, foto’s, etc. - Uitwisselingsplatform voor andere- Uitwisselingsplatform voor andere webapplicatieswebapplicaties
 16. 16. Wat is/doet Gnotes?Wat is/doet Gnotes? - Maken van je aantekeningen- Maken van je aantekeningen - Synchronisatie met Gmail- Synchronisatie met Gmail
 17. 17. Wat is/doet 30/30?Wat is/doet 30/30? - Een miniteuze planning maken van een- Een miniteuze planning maken van een middag en deze helpt je je er aan temiddag en deze helpt je je er aan te houden!!houden!!
 18. 18. Wat is/doet SG Project?Wat is/doet SG Project? - Planing van projecten- Planing van projecten - Projecten delen- Projecten delen - Bijhouden hoeveel je wat gedaan hebt- Bijhouden hoeveel je wat gedaan hebt
 19. 19. Wat is/doet Scoop.it?Wat is/doet Scoop.it? - Bewaarplaats voor je favoriete websites;- Bewaarplaats voor je favoriete websites; - Bewaarplaats van je favoriete websites- Bewaarplaats van je favoriete websites die je kunt delen met anderendie je kunt delen met anderen (bijvoorbeeld je groep)(bijvoorbeeld je groep)
 20. 20. Wat is/doet Studious?Wat is/doet Studious? - Notities- Notities - Toetsdata- Toetsdata - Planner- Planner
 21. 21. Wat is/doet Project SG?Wat is/doet Project SG? - Projectplanning- Projectplanning - Sharen- Sharen
 22. 22. N@tschool: elo.windesheim.nl elo.windesheim.nl S-nummer@windesheim.nlS-nummer@windesheim.nl
 23. 23. Startpagina N@tschool
 24. 24. Kijk bij studie/Mijn StudieroutesKijk bij studie/Mijn Studieroutes
 25. 25. Sharenet
 26. 26. sharenet.windesheim.nl s-nummer@windesheim.nls-nummer@windesheim.nl
 27. 27. Ga naar communities
 28. 28. Zoek: master

×