Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ict 140113

278 views

Published on

Flip the classroom

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ict 140113

 1. 1. E-learning, waarom eigenlijk? Gebruik van ICT in het hoger onderwijs Datum 13 januari 2014
 2. 2. Waarom ICT in het HBO?
 3. 3. Omdat het moet? ✤ ICT kan les effectiever maken en het onderwijsleerproces efficiënter…
 4. 4. KAN
 5. 5. 21st century skills ✤ Studenten van vandaag, werken straks in functies die we nu nog niet kennen…
 6. 6. ICT dan maar? ✤ Nadruk van het gebruik van ICT ligt op de wijze waarop ICT is inzet: de docent!
 7. 7. Uit de bevindingen uit de literatuurstudie blijkt dat digitale leermaterialen een positief effect kunnen hebben op leerresultaten, motivatie van leerlingen en op het begrijpen van complexe concepten. Echter in veel van de onderzoeken die in het kader van deze literatuurstudie zijn geanalyseerd bleek dat het onderwijskundig effect van digitale leermaterialen in hoge mate afhankelijk is van: 1. De didactische benadering. In bijna alle studies werd het gebruik van de leermaterialen ondersteund door actief leren, onderzoekend leren of probleemoplossend leren. 2. Groeperingsvorm. In de meeste studies, waarin een positief effect van het leermateriaal op uitkomsten van onderwijs werd gevonden, werd het leermateriaal ingezet bij individuele leeracticviteiten of bij het werken in kleine groepen. 3. Voldoende tijd. In een aantal studies werd opgemerkt dat het gebruik van leermaterialen, zoals serious games, simulaties enMUVEs pas effect heeft als deze gedurende een langere tijd worden gebruikt. Leerlingen hebben extra tijd nodig om vertrouwd te raken met de omgeving voordat zij zich concentreren op de inhoud en de taak. 4. Kenmerken van leerlingen. Uit diverse studies bleek dat leerlingen, afhankelijk van hun individuele kenmerken, verschillend profiteren van leermaterialen. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat laagpresterende leerlingen afgeleid worden door een overvloed aan plaatjes en navigatiemogelijkheden, terwijl een dergelijke omgeving voor hoogpresterende leerlingen juist een uitdaging is (Voogt & Pareja Roblin, 2010).
 8. 8. 01
 9. 9. Consequentie ✤ Inzet van ICT is niet iets wat tussen neus en lippen door gedaan kan worden! ✤ Leerproces…

×