Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catent digitaal leermateriaal en apps

536 views

Published on

Bijeenkomst 1 module digitaal lesmateriaal en apps

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catent digitaal leermateriaal en apps

 1. 1. Digitale lesmateriaal en app’s Dr. E. Bolhuis Docent master Leren & Innoveren Onderzoeker KEM/IR / Learning Analytics
 2. 2. Wat zijn jouw leerdoelen? Leerdoel: Leren gebruikmaken van digitaal lesmateriaal en app’s die helpen om het onderwijsleerproces goed vorm te geven.  Ga naar socrative.com. Log in als student en vul de code ERIKMLI in
 3. 3. Ga naar www.erikbolhuis.net
 4. 4. Het programma 14.00 – 14.15 uur: Start van de bijeenkomst: kennismaken met elkaar en met de module 14.15 – 14.45 uur: In groepjes bespreken wat jij aan digitaal lesmateriaal en app’s gebruikt. 14.45 -15.00 uur: Hoe vaardig ben jij in het werken met digitaal lesmateriaal (theorie)? 15.00 – 15.15 uur: Uitwisselen vaardigheden 15.15 – 15.45 uur: Theorie over goed onderwijsleerproces 15.45 – 16.00 uur: Voorbeelden van digitaal lesmateriaal 16.00 – 16.30 uur: Keuze maken uit les, lesdoel en bijbehorende digitaal lesmateriaal of een app 16.30 – 16.45 uur: Terugkoppeling keuze van les, lesdoel, bijbehorende digitaal lesmateriaal en/
 of een app 16.45 – 17.00 uur: Terugblik bijeenkomst 1 en vooruitblik bijeenkomst 2
 5. 5. Het leerdoel uitvergroot Leren: Les maken met digitaal lesmateriaal, uitproberen, evalueren —> consequenties voor jezelf, voor de school en voor leerlingen Digitaal lesmateriaal en app’s: Op zoek naar digitaal lesmateriaal Het onderwijsleerproces goed vormgeven: nadenken over wat is goed
 6. 6. Welk digitale lesmateriaal gebruik jij? Opdracht: 1. Ga naar: https://padlet.com/ed_bolhuis/tv69w0u28rbi 2. (Alleen) ga na van welk digitale lesmaterialen en apps jij gebruik maakt (noteer daarbij welke groep/vak/herkomst/ rating van + tot +++++) 3. Wissel uit in groepen (van ± 4) Tijd: tot 14.45 uur
 7. 7. Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., & van Braak, J. (2013). Technological pedagogical content knowledge–a review of the literature. Journal of computer assisted learning, 29(2), 109-121.
 8. 8. self-efficacy
 9. 9. Wat is goed onderwijs? • Afhankelijk van de visie en missie van jullie school… • Leren van leerlingen
 10. 10. Wat gebruiken leerkrachten in het po?
 11. 11. Argumenten die docenten aangeven als je vraagt naar waarom inzet digitaal lesmateriaal • Aantrekkelijker maken van het onderwijs • Effectiever maken van het onderwijs • Verbeteren van leeruitkomsten • Verbeteren van de interesse in de leerstof • Efficiëntie van het onderwijs (is vaker te gebruiken) Voogt, J., Sligte, H., Van den Beemt, A., & Aeseart, K. (2016). E-didactiek: welke applicaties gebruiken leraren en waarom? Amsterdam: Kohnstamm Instituut.
 12. 12. Bijvoorbeeld: oefensoftware
 13. 13. Hoe weten leerkrachten dit? • Uit eigen ervaring (92%) • Zien geen problemen (35%) • Als er problemen zijn, zijn het technische problemen (30%)
 14. 14. Oefensoftware en spelling Vanuit de huidige drie onderzoeken is er geen bewijs voor betere spellingresultaten door Snappet. Twee punten van zorg zijn gerezen: het leren spellen van leerlingen met een spellingachterstand (m.n. in groep 4) en de tijdsbesteding van de leerling. Het kan niet de bedoeling van Snappet zijn om dezelfde, of zelfs mindere, spellingresultaten te behalen dan reguliere methodes, maar dan met meer oefentijd. Dit laatste ligt wel op de loer aldus Witte-Both en van Schooten omdat in Snappet meer oefenstof beschikbaar is dan in reguliere werkboekjes. Dit kan gemakkelijk leiden tot het besteden van meer tijd aan het oefenen van de spelling. Dat is zorgelijk omdat het ten koste kan gaan van belangrijker leerdoelen zoals kennisontwikkeling (zaakvakken), stellen en leesbegrip. Een kader voor het beoordelen van spellingoefeningen. Een punt van zorg dat niet aan de orde komt in de drie onderzoeken is het feit dat veel oefensoftware op tablets/computers aansluit bij de wijze van oefenen in de werkboekjes van de methodes. Deze werkboekjes bevatten vaak oefeningen die niet bijdragen aan de spellingontwikkeling en soms zelfs spellingoefeningen die de spellingontwikkeling negatief kunnen beïnvloeden. Hieronder geven we onze opvattingen (gebaseerd op onderzoek en ervaring) weer over oefenaspecten die negatieve, neutrale en positieve invloeden kunnen hebben op het leren spellen. Zo kunnen leerkrachten zelf beoordelen of hun software en/of hun werkboekjes de spellingontwikkeling optimaal ondersteunen en er geen kostbare onderwijstijd verspild wordt. http://geletterdheidenschoolsucces.blogspot.nl
 15. 15. echter, leerkrachten denken dat een applicatie werkt, maar vaak valt de praktijk tegen.
 16. 16. Op de vraag, hoe weet je dat: ervaring en van elkaar
 17. 17. Wees kritisch op ICT gebruik…
 18. 18. Kritisch ICT-gebruik ≠ geen ICT gebruik
 19. 19. Kritisch ICT-gebruik = met mate en met een positieve bijdrage aan het leren van leerlingen
 20. 20. Kritisch ICT-gebruik • Je VOLGT of de digitale leermiddelen een positieve bijdrage levert • Je hebt oog voor de nadelen van ICT-gebruik

×