Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120207 presentatie voorlichtingsrondes_14feb

1,227 views

Published on

Voorlichting Minors Hogeschool Windesheim

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120207 presentatie voorlichtingsrondes_14feb

 1. 1. Minorpalet School of EducationVoorlichtingsrondes 14-2-’12
 2. 2. Minor Doelgroep SemesterBewegingsonderwijs PO dagopleiding 1 en 2Communicatie PO/VO dagopleiding 1 en 2Cultuureducatie PO/VO dagopleiding 1 en 2Drama en Theater PO/VO dagopleiding 1 en 2Internationalisering PO/VO dagopleiding 1 en 2Leerlingenzorg VO dagopleiding 1MTO/TTO PO/VO dagopleiding 1 en 2Onderwijskundig Leiderschap PO/VO dagopleiding 1 en 2Zingeving voor professionals PO/VO dagopleiding 1 en 2Social green! Duurzaamheid in educatie en organisatie PO/VO dagopleiding, AL/DT 1 en 2
 3. 3. Bijvakminors•Bijvakminors worden volgend schooljaar 2012-2013 niet meer viavoltijd aangeboden.•Studenten die nog het recht hebben op het volgen van eenvervolgminor kunnen dit nog wel via voltijdonderwijs volgen.•Studenten die een bijvakminor willen volgen dienen hier via deexamencommissie goedkeuring voor te krijgen. Het volgen van eenbijvakminor zal dan via aanschuifonderwijs verlopen.
 4. 4. Schooloverstijgende minors•Aanbod + data minormakten schooloverstijgende minors op:Infosite>onderwijsaanbod>schooloverstijgende minors.•Aanmelden per semester, houd de infosite in de gaten voor deinschrijvingstermijn. Voor semester 1 2012-2013 dien je je aan temelden voor 1 april via de mail bij w.krijgsman@windesheim.nlJe dient je keuze ook aan te geven op het aanmeldformulier van deminororganisatie.
 5. 5. Kies op Maat•www.kiesopmaat.nl•Minors buiten Windesheim•Door vastgestelde procedures is de inschrijving en de verrekeningvan de ECs goed geregeld•Studenten regelen zelf hun inschrijving daarnaast geven ze op hetaanmeldformulier van de minororganisatie hun keuze aan.
 6. 6. Rol van de SLB’er bij minorkeuze• De SLB’er heeft een adviserende en begeleidende rol in hetkeuzeproces.• Daarnaast dient de SLB’er de uiteindelijke keuze van zijn/haarstudent goed te keuren. Dit doet de SLB’er in opdracht van deexamencommissie. Wanneer de student een minor buiten hetaanbod van Education kiest, dient deze goedgekeurd te wordendoor de examencommissie (met uitzondering vanschooloverstijgende minors).
 7. 7. Aanmelding•Aanmelden kan door middel van een digitaal aanmeldformulier.Een link naar het aanmeldformulier zal te zijner tijd te vinden zijn opde infosite van de minors. Via een mededeling op sharenet wordenstudenten hiervan op de hoogte gesteld. Bij aanmelding van jeminorkeuze wordt ook om een reservekeuze gevraagd, dit in verbandmet het wel of niet doorgaan van de gekozen minor.•Studenten Pth, Dbkv en Theologie kunnen hetzelfde formuliergebruiken om zich in te schrijven voor de schoolminors.•Na de sluiting van de inschrijving wordt de definitieve indeling vande minors bekend gemaakt op de infosite.
 8. 8. Doelgroep Wanneer is de minor te volgen Voorlichting Aanmelding Sem 1 2012-2013 Bewegingsonderwijs of Passend onderwijsPO 3 (huidige PO2) Sem 2 2012-2013 14 februari 2012 5 t/m 23 maart 2012VT/dagopleiding Overige minors, Bewegingsonderwijs of Passend onderwijsVO 3 (huidige VO2) Semester 2 2012-2013 september 2012 8 t/m 26 oktober 2012VT/dagopleidingVO 4 (huidige VO3) Semester 1 2012-2013 14 februari 2012 5 t/m 23 maart 2012VT/dagopleiding
 9. 9. Programma Minor Minorvertegenwoordiger Lokaal Rondes1 Cultuureducatie Yvonne Lievaart F 0.14 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.152 Communicatie Floor van Renssen D 1.13 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.153 Meertalig Onderwijs (MTO) / Tweetalig Onderwijs (TTO) Nella van Driezum A 0.43 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.154 Internationalisering Simone Groeneveld A 0.85 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.155 Zingeving voor professionals Huib Zegwaart E 1.26 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.156 Bewegingsonderwijs Jeroen Steeman E 0.30 ronde 1 14.30-15.15 en ronde 2 15.30-16.157 Drama en theater Gea van Soest G 2.01 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.158 Leerlingenzorg Herma Ronda F 0.20 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.159 Onderwijskundig Leiderschap Rene Almekinders D 1.30 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.1510 Social green! Duurzaamheid in Educatie en Organisatie Ennie Stuker E 2.20 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.1511 International Sustainable Development Frank Sturrus T 5.15 ronde 1 13.30-14.15 en ronde 2 14.30 - 15.1512 Minor music Henk de Velde A 1.20 ronde 1 13.30-14.15

×