Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

150326 workshop datateam

391 views

Published on

Werken met een datateam in het HBO

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

150326 workshop datateam

 1. 1. gebaseerd onderwijs verbeteren data
 2. 2. werken met een datateam data
 3. 3. erik bolhuis e.bolhuis@windesheim.nl, @Ebolhuis
 4. 4. datateam datateam methode datamuur meer data resultaten ~ theoretische modellen Onderzoek naar het gebruik van data in het HBO om het onderwijs te verbeteren data
 5. 5. een datateam een datateam is een team bestaande uit zes tot acht docenten bijgestaan door een schoolleider die samen met behulp van data een probleem oplossen Schildkamp, K., & Handelzalts, A. (2011). Collaborative data teams for school improvement. In ICSEI (pp. 1–16). Onderzoek naar het gebruik van data in het HBO om het onderwijs te verbeteren
 6. 6. Schildkamp, K., & Handelzalts, A. (2011). Collaborative data teams for school improvement. In ICSEI (pp. 1–16).
 7. 7. datagebruik leidt tot onderwijsverbetering (Carlson, Borman & Robinson, 2011; Lai & Hsiao, 2014) (Lai et al., 2014) laat zien dat door het gebruik van data bij het lezen leerlingen naar twee jaar significant hogere leerresultaten behalen Carlson, D., Borman, G. D., & Robinson, M. (2011). A multistate district-level cluster randomized trial of the impact of data-driven reform on reading and mathematics achievement. Educational Evaluation and Policy Analysis, 33(3), 378-398. Lai, M. K., & Hsiao, S. (2014). Developing data collection and management systems for decision-making: What professional development is required? Studies in Educational Evaluation, 6–13. Onderzoek naar het gebruik van data in het HBO om het onderwijs te verbeteren
 8. 8. verschillende manieren om data te gebruiken ter verantwoording (accreditatie, prestatie-afspraken) nemen van beslissingen t.a.v. verbeteringen professionaliseren van docenten leren van de effecten van veranderingen Schildkamp, K., & Lai, M. K. (2013). Conclusions and a data use framework. I In: Schildkamp, Lai & Earl (Eds.) Data-based Decision Making in Education: Challenges and opportunities (pp. 177-191). Deventer: Springer Netherlands.
 9. 9. teacher (voormalig) leraar op een school - opbrengst gericht werken teacher as a model for students model staan voor studenten - analyse toetsen teacher higher education docent zijn in het hoger onderwijs - accreditatie researcher op basis van onderzoek onderwijs aanpassen - data onderzoek Swennen, A., Jones, K., & Volman, M. (2010). Teacher Educators: their Identities, Sub-Identities and Implications for Professional Development. Professional development in education 36 (1-2): 131-148
 10. 10. gezond verstand grote idealen datagrote theorieën Earl, L., & Katz, S. (2006). Leading schools in a data-rich world: harnassing data for schoolimprovement. Thousands Oaks, CA: Corwin Press.
 11. 11. Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26(3), 482–496. data gebruiker organisatie
 12. 12. Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26(3), 482–496. data gebruiker organisatie
 13. 13. Schildkamp, K., & Kuiper, W. (2010). Data-informed curriculum reform: Which data, what purposes, and promoting and hindering factors. Teaching and Teacher Education, 26(3), 482–496. data gebruiker organisatie
 14. 14. geen diepgang : oppervlakkige gesprekken langs elkaar gevoerd geen kennisdeling en kennisconstructie enig diepgang : informatie uitwisselen wel kennisdeling geen kennisconstructie gedeeltelijke diepgang : met elkaar betrokken in het gesprek kennisdeling en kennisconstructie niet getoetst aan data veel diepgang : alle leden voeren het gesprek kennisdeling en kennisconstructie gebaseerd op data Bolhuis, Voogt en Schildkamp. K. (submitted) Improving higher education in the Netherlands; Data team as a dream team. European Journal for Teacher Educators.
 15. 15. onderzoeksvraag hoe wordt data in de opleiding gebruikt, in vergelijking met andere opleidingen ? onderzoeksmethode kwantitatief onderzoek (Cohen, Manion & Morrison, 2007) inhoud vragenlijst opbrengst gericht werken respondenten pabo’s nederland instrumenten vragenlijsten analysemethode multi-level analyse (Field, 2012) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in Education, 6th Ed. London: Routledge Field, A. (2013). Discovering statistics using IBM SPSS statistics. 3th Ed. London: Sage
 16. 16. onderzoeksvraag hoe functioneert een datateam in het hbo ? onderzoeksmethode casus (Yin 2014), micro-process (Little, 2012) kwalitatief onderzoek (Cohen, Manion & Morrison, 2007) inhoud 11 bijeenkomsten over terugdringen uitval jaar 1 respondenten datateamleden / mt instrumenten observaties datateam, interviews, vragenlijsten analysemethode pattern-matching-strategy (Yin, 2014) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in Education, 6th Ed. London: Routledge Little, J. W. (2012). Understanding Data Use Practice among Teachers: The Contribution of Micro-Process Studies. American Journal of Education, 118(2), 143–166. Yin, R.K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). London: Sage.
 17. 17. enlightenment function of data (Weiss, 1998) lack of ownership, datateam participants did not really reflect on their own teaching practice (Schildkamp & Kuiper, 2010) it takes some times for a datateam to be effective (Tuckman, 1965) the datacoach (Lachat and Smith, 2005) guided the team through the procedure and maintained a focus on data and depth of inquiry the role of the datacoach should not be limited limited to support the datateam, in and outside the meetings, but also to support teacher educators to implement new teaching strategies (Neuman & Cunningham, 2008) Lachat, M.A., & Smith S.. (2005). Practices that Support Data Use in Urban High Schools. Journal of Education for Students Placed at Risk 10 (3): 333-349 Neuman, S. B. & Cunningham, L.. (2009). The Impact of Professional Development and Coaching on Early Language and Literacy Instructional Practices. American Educational Research Journal 46 (2): 532-566. Schildkamp, K., & Kuiper, W.M, (2010). Data-Informed Curriculum Reform: Which Data, What Purposes, and Promoting and Hindering Factors. Teaching and teacher Education 26 (3): 482-496. Tuckman, B. W. (1965). Developmental Sequence in Small Groups. Psychological Bulletin 63(6), 384–399. Weiss, C. H. (1998). Have we learned anything new about the use of evaluation? American Journal of Evaluation 19: 21-33.
 18. 18. onderzoeksvraag wat belemmert en bevordert de diepgang in gesprekken in het datateam ? onderzoeksmethode casus (Yin 2014), micro-process (Little, 2012) kwalitatief onderzoek (Cohen, Manion & Morrison, 2007) inhoud 18 bijeenkomsten over terugdringen uitval jaar 1 respondenten datateamleden instrumenten observaties datateam analysemethode pattern-matching-strategy, logic-model strategy en time-series strategy (Yin, 2014) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in Education, 6th Ed. London: Routledge Little, J. W. (2012). Understanding Data Use Practice among Teachers: The Contribution of Micro-Process Studies. American Journal of Education, 118(2), 143–166. Yin, R.K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). London: Sage.
 19. 19. factoren van de data en data-informatiesysteem relevante, tijdige data met kwaliteit die tegemoet komen aan de behoefte van de gebruiker data die een voorstelling oproepen factoren van de gebruiker buy-in/belief in data en het datateam-proces kennisconstructie in het datateam content knowledge expliciteren vooronderstellingen expliciteren omgaan met cognitieve dissonantie nieuwe kennis expliciteren omgaan met affectieve dissonantie factoren van in de organisatie ondersteuning met betrekking tot inbreng van data die aansluiten bij beginniveau van de datateamleden het voeren van het gesprek management ondersteunen in het nemen van besluiten bevorderen van kritisch denken
 20. 20. enig diepgang gedeeltelijke diepgang 1.1 2.1 2.7
 21. 21. onderzoeksvraag wat zijn de effecten van een datateam in het hbo ? onderzoeksmethode casus (Yin 2014), micro-process (Little, 2012) kwalitatief onderzoek (Cohen, Manion & Morrison, 2007) inhoud 18 bijeenkomsten over terugdringen uitval jaar 1 respondenten datateamleden / mt / datacoach instrumenten observaties datateam, interviews, vragenlijsten, uitval studenten analysemethode pattern-matching-strategy, logic-model strategy, explanation building strategy (Yin, 2014) Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in Education, 6th Ed. London: Routledge Little, J. W. (2012). Understanding Data Use Practice among Teachers: The Contribution of Micro-Process Studies. American Journal of Education, 118(2), 143–166. Yin, R.K. (2014). Case study research: Design and methods (5th ed.). London: Sage.
 22. 22. fin data

×