Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

130914 mli opening

554 views

Published on

Powerpoint presentatie Student 2.0 Opening MLI Windesheim

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

130914 mli opening

 1. 1. Student Master MLI Digitaal? Hoezo digitaal
 2. 2. Leren & Innoveren?
 3. 3. Opdracht:Opdracht: Probeer de slides van mijnProbeer de slides van mijn presentatiepresentatie op zoveel mogelijk computersop zoveel mogelijk computers (die jullie bij jullie hebben)(die jullie bij jullie hebben) op het scherm te krijgen...op het scherm te krijgen...
 4. 4. Eduroam
 5. 5. Eduroam
 6. 6. Welkom bij: Studeren 2.0
 7. 7. stap1 stap 2 Roomnumber 419768
 8. 8. StudentStudentOpvoederOpvoeder DocentDocent
 9. 9. DocentDocent Hoe kan ICT je lessen versterken? Verhoogde motivatie? Betere leerprestaties? Efficiënter leerproces? Hoe kan ICT je lessen doelmatiger maken? Tijdsbesparing? Meer transparantie? Hogere professionaliteit? Betere sturing? http://goo.gl/nBTpVu
 10. 10. derderWijs met IWijs met I http://goo.gl/UFBW0 DocentDocent
 11. 11. OpvoederOpvoeder Digitale opmars heeft schaduwkanten: Diep (echt) leren en onthouden gaat slechter Wordt er wel geleerd? De afleiding is groot! Hoe weten we wat waardevol is en wat niet? We zitten steeds meer tijd te besteden aan: tv, computer, spelcomputer, smartphone http://goo.gl/0fylKrhttp://goo.gl/byH5Xe
 12. 12. StudentStudent
 13. 13. N@tschool: elo.windesheim.nl elo.windesheim.nl S-nummer@windesheim.nlS-nummer@windesheim.nl
 14. 14. Startpagina N@tschool
 15. 15. Kijk bij studie/Mijn StudieroutesKijk bij studie/Mijn Studieroutes
 16. 16. Sharenet
 17. 17. sharenet.windesheim.nl s-nummer@windesheim.nls-nummer@windesheim.nl
 18. 18. Ga naar communities
 19. 19. Zoek: master
 20. 20. http://goo.gl/KbAAsR
 21. 21. AantekeningenAantekeningen makenmaken AantekeningenAantekeningen makenmaken PlannenPlannenPlannenPlannen OnderzoekenOnderzoekenOnderzoekenOnderzoeken Reflecteren /Reflecteren / logboeklogboek Reflecteren /Reflecteren / logboeklogboek SamenwerkenSamenwerkenSamenwerkenSamenwerken InspiratieInspiratieInspiratieInspiratie
 22. 22. ICT & Studeren Waar doe je het voor? Vermijd afleiding Plan: Project SG Plan 2: houd je aan de tijd Mendeley Cloud
 23. 23. Wat is het?Wat is het? - Maken van aantekeningen;- Maken van aantekeningen; - Opslaan van documenten, foto’s,- Opslaan van documenten, foto’s, websites, etc. (in verschillend format);websites, etc. (in verschillend format); - Organisatie van projecten;- Organisatie van projecten; - Kennis delen met anderen;- Kennis delen met anderen; - Zoeken van opgeslagen informatie.- Zoeken van opgeslagen informatie.
 24. 24. Wat is het?Wat is het? - Door de streepjescode te scannen, krijg- Door de streepjescode te scannen, krijg je een boek in APA-notering in je emailje een boek in APA-notering in je email
 25. 25. Wat is/doet het?Wat is/doet het? - Reference-manager: Ingebrachte artikelen- Reference-manager: Ingebrachte artikelen kunnen in Word/Pages worden ingebrachtkunnen in Word/Pages worden ingebracht - Opslag van artikelen: full articles:- Opslag van artikelen: full articles: lezen, notities maken en high-lighten;lezen, notities maken en high-lighten; - Samenwerken: groepen aanmaken en samen- Samenwerken: groepen aanmaken en samen artikelen lezen en toevoegen.artikelen lezen en toevoegen. NB: tot één gigabyte gratis; alleenNB: tot één gigabyte gratis; alleen publieke groepenpublieke groepen
 26. 26. Wat is/doet het?Wat is/doet het? - Boeken opzoeken en bestellen- Boeken opzoeken en bestellen - Boekenlijst aanleggen van nog te lezen- Boekenlijst aanleggen van nog te lezen boekenboeken
 27. 27. Wat is/doet ScannerPro?Wat is/doet ScannerPro? - Van papieren documenten een (eenvoudige)- Van papieren documenten een (eenvoudige) pdf makenpdf maken - Pdf versturen naar anderen- Pdf versturen naar anderen
 28. 28. Wat is/doet DayOne?Wat is/doet DayOne? - Kun je een journal bijhouden van- Kun je een journal bijhouden van gebeurtenissen (dagboek/logboek)gebeurtenissen (dagboek/logboek)
 29. 29. Wat is/doet TED?Wat is/doet TED? - Inspirerende Talks over Technology,- Inspirerende Talks over Technology, entertainment & designentertainment & design
 30. 30. Wat is/doet Datumprikker?Wat is/doet Datumprikker? - Afspraken maken met een groep mensen- Afspraken maken met een groep mensen
 31. 31. Wat is/doet Dropbox?Wat is/doet Dropbox? - Opslag van documenten, foto’s, etc.- Opslag van documenten, foto’s, etc. - Uitwisselingsplatform voor andere- Uitwisselingsplatform voor andere webapplicatieswebapplicaties
 32. 32. Wat is/doet Gnotes?Wat is/doet Gnotes? - Maken van je aantekeningen- Maken van je aantekeningen - Synchronisatie met Gmail- Synchronisatie met Gmail
 33. 33. Wat is/doet 30/30?Wat is/doet 30/30? - Een miniteuze planning maken van een- Een miniteuze planning maken van een middag en deze helpt je je er aan temiddag en deze helpt je je er aan te houden!!houden!!
 34. 34. Wat is/doet SG Project?Wat is/doet SG Project? - Planing van projecten- Planing van projecten - Projecten delen- Projecten delen - Bijhouden hoeveel je wat gedaan hebt- Bijhouden hoeveel je wat gedaan hebt
 35. 35. Wat is/doet Scoop.it?Wat is/doet Scoop.it? - Bewaarplaats voor je favoriete websites;- Bewaarplaats voor je favoriete websites; - Bewaarplaats van je favoriete websites- Bewaarplaats van je favoriete websites die je kunt delen met anderendie je kunt delen met anderen (bijvoorbeeld je groep)(bijvoorbeeld je groep)
 36. 36. Wat is/doet Studious?Wat is/doet Studious? - Notities- Notities - Toetsdata- Toetsdata - Planner- Planner
 37. 37. Wat is/doet Project SG?Wat is/doet Project SG? - Projectplanning- Projectplanning - Sharen- Sharen
 38. 38. http://goo.gl/wJzoin

×