Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

110830 datateam

691 views

Published on

Onderzoek op Hogeschool Windesheim

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

110830 datateam

  1. 1. OPBRENGST GERICHT WERKENWerken aan een beter rendement bij e-learning
  2. 2. Docenten• Hoe krijg je docenten mee, om naar zichzelf te gaan kijken en te beseffen dat ook zij een rol spelen in het verhogen van het rendement?• En verbeteren van rendement, zonder kwaliteitsverlies?
  3. 3. Docenten mede probleemeigenaar• Opbrengstgericht werken in een datateam• Docenten gaan het onderwijs verbeteren door eerst op zoek gaan naar feiten (data) op basis waarvan ze hypotheses stellen, en die uit proberen• Opbrengst gericht werken is een antwoord op onderwijsveranderingen in het verleden: • Veranderen op basis van professionele intuïtie; • Veranderen op basis van ideologie • Veranderen op basis van (grote) wetenschappelijke inzichten; • Veranderen op basis van onderzoek eigen praktijk
  4. 4. Werken in een datateam: 8 fasen:1. Probleem formulering;2. Oorzaken probleem: hypothese formuleren + data;3. Kwaliteit data;4. Data analyse en interpretatie;5. Aanvullende data?6. Conclusies formuleren;7. Verbeteren;8. Evalueren.
  5. 5. Wat zijn de opbrengsten?• Docenten werken aan verbeteren van het onderwijs;• Docenten doen dit d.m.v. de onderzoekscyclus;• Afdeling werkt daarmee ook aan het systematisch verbeteren van het onderwijs, waarbij van onderaf verbeteringen worden gerealiseerd (Rijnlands model);• De onderzoekende houding wordt gestimuleerd;• Docenten raken doordat zijzelf aan het roer staan, enthousiast;• Werkwijze die ook in het PO/VO/MBO wordt gehanteerd (zie o.m. Inspectierapport 2008/2009). In PO heet deze werkwijze opbrengstgericht werken.
  6. 6. Wat vraagt het van de afdeling?• Docenten faciliteren (32 uur per docent);• Vergadermomenten in roosteren;• HHD-er participeert in het datateam;• Toegang tot data.

×