Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 72 Ad

Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn

Download to read offline

Presentatie van Jan Rotmans op mini-symposium 'Opvoedondersteuning in transitie' op 28 oktober 2014 - Jan Rotmans: “www.opvoedspreekuren.nl is een verbindende schakel tussen ouders en opvoedingsdeskundigen, dat is een goede ontwikkeling.”

Presentatie van Jan Rotmans op mini-symposium 'Opvoedondersteuning in transitie' op 28 oktober 2014 - Jan Rotmans: “www.opvoedspreekuren.nl is een verbindende schakel tussen ouders en opvoedingsdeskundigen, dat is een goede ontwikkeling.”

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Verandering van een tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn

 1. 1. twitter.com/janrotmans Verandering van tijdperk: Transitie van Zorg & Welzijn Amsterdam, 28 Oktober 2014
 2. 2. We leven niet in tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken
 3. 3. Kantelperiode 1.weefsel van de samenleving verandert 2.structuur van de economie verandert 3.ontstaat een nieuwe macht van onderop
 4. 4. Overgang naar Samenleving 3.0 Doorontwikkelingsfase Voorontwikkelingsfase Horizontaal Decentraal Bottom-up Verticaal Centraal Top-down Tijd Opbouw van duurzame samenleving We zitten hier Kantelperiode
 5. 5. Kantel Fase chaos conflicten slagveld
 6. 6. Kantelperiode •energiebedrijven vallen om •massale ontslagen in thuiszorg •welzijnsorganisaties verdwijnen •bouwbedrijven saneren op grote schaal
 7. 7. Oude orde Nieuwe orde banken financiële coöperaties energiebedrijven google, tesla, van de bron taxibedrijven Uber hotelketens Airbnb thuiszorg organisaties buurtzorg /zorgcoöperaties Oude Orde vs Nieuwe Orde
 8. 8. oude paradigma nieuwe paradigma exploitatie co-operatie structuren mensen waarde ontlenen waarde creëren lineair cyclisch Paradigma Wisseling
 9. 9. oude sturing nieuwe sturing centrale sturing netwerksturing controle ruimte zekerheid onzekerheid regisseren faciliteren Sturing wisseling
 10. 10. Do it ourselves society Participatiesamenleving Sociaal doe het zelven Samenleving van onderop burgerkracht Samenleving 3.0
 11. 11. Energie van centraal, fossiel naar decentraal duurzaam Welzijn van zorgen voor naar zorgen dat Bouw van aanbod & product naar vraag & dienst Zorg van doelmatig & efficiënt naar mensgericht Onderwijs van organisatie centraal naar leerling centraal Waar zien we die wisseling?
 12. 12. Burger Initiatieven
 13. 13. Broodfondsen
 14. 14. Lokale energiemaatschappijen
 15. 15. Lokale zorg coöperaties
 16. 16. biobased bottom-up kleinschalig circulair maatwerk CO2-arm Nieuwe maakindustrie Economie 3.0
 17. 17. centrale systemen zijn niet meer nodig voor geld, data, kennis, zorg, muziek, energie films, verzekering, boeken, reizen, educatie
 18. 18. Nieuwe Macht opkomende middenklasse tornt aan traditionele instituties kennis, netwerken, sociale media micromacht
 19. 19. Philips transformeert tot zorgbedrijf DSM transformeert tot fijn/biochemie schoonmaakbedrijf stapt in de zorg energiebedrijven gaan in verzekeringen Bedrijven in Transitie
 20. 20. 3 van 5 bedrijven sneuvelen in kantelfase van transitie
 21. 21. Survival of the Fittest niet de grootste bedrijven overleven, ook niet de slimste bedrijven, maar de meest adaptieve bedrijven
 22. 22. Transitie in het sociaal domein
 23. 23. Decentralisatie Jeugdzorg, Ouderenzorg decentralisatie van rijk naar gemeenten bezuinigingen en efficiency operaties echte transitie = cultuuromslag
 24. 24. huidige decentralisatie leidt tot: dezelfde fouten, met minder mensen, met minder geld, op kleinere schaal
 25. 25. Wat is het Probleem? jeugdzorg is geïnstitutionaliseerd jeugdzorg systeem zit muurvast systeem is er niet voor de jeugd, maar de jeugd is er voor het systeem
 26. 26. Jeugdzorg in Amsterdam in Amsterdam werken 4500 mensen in jeugdopvang 120 instanties zijn betrokken bij jeugdopvang nieuw plan, gericht op monitoring & beheersing
 27. 27. Probleem in Zorg & Welzijn mens in dienst van structuur ‘silosering’ van zorg & welzijn van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
 28. 28. Jeugdzorg Systeem is gebaseerd op: angst wantrouwen controle beheersing
 29. 29. Probleem in Zorg & Welzijn Systeemwaarden Menswaarden doelmatigheid aandacht / tijd efficiency vertrouwen controle, beheersing ruimte regelzucht keuzevrijheid kosten / baten kwaliteit
 30. 30. Verbroken Verbindingen relatie tussen zorgverlener en zorgvrager vertrouwen, aandacht, passie, bezieling is verworden tot relatie tussen leverancier en cliënt kosten, doelmatigheid, efficiency, afrekening
 31. 31. “ 10 jaar jeugdzorg heeft mij niets gebracht. Ik zie steeds nieuwe mensen voor me en moet steeds weer mijn verhaal aan iemand anders vertellen. Ik zoek een vertrouwenspersoon, iemand die zich niet aan de regels en protocollen houdt maar dwars door het systeem loopt en die één van ons wordt ” jeugdzorg ‘cliënt’
 32. 32. Systeemwereld versus Leefwereld dak- & thuisloze jongere bestaat pas wanneer hij in systeem past ze tellen alleen mee, wanneer ze “in een systeem gevangen zitten” zichzelf in stand houdende industrie rond opvang & hulpverlening
 33. 33. Solvabiliteit Zorgverzekeraars gestegen
 34. 34. Systeemvernieuwing nodig in zorg & welzijn
 35. 35. Transitie cultuuromslag ‘van zorgen voor naar zorgen dat’ structuurverandering platte, horizontale netwerkorganisaties werkwijze persoonsgericht ontwikkelingsplan
 36. 36. Zorg & Welzijn 3.0 mensgericht menslievend vanuit eigen kracht in eigen omgeving samenredzaam
 37. 37. Voorbeeld Jeugdzorg 3.0 pro-actieve aanpak multi-disciplinair team brede maatschappelijke ondersteuning combinatie van verleiding, dwang en drang
 38. 38. Van De Straat innovatieve opvang voor zwerfjongeren iedere zwerfjongere (18-23) een toekomstplan gericht op preventie, maar ook nazorg positieve attitude en benadering stichting Zwerfjongeren NL, Federatie Opvang, Kamers met Kansen looptijd: 2013 - 2016
 39. 39. Waar zitten de doorbraken? Sociale bagage Duurzame toekomst onderwijs schulden werkgevers wet- en regelgeving huisvesting OPVANG JONGERE CENTRAAL PREVENTIE NAZORG INTERACTIEVELDEN zorg
 40. 40. Wat betekent dit voor Gemeenten?
 41. 41. faciliterende rol gemeente werk, welzijn, jeugdzorg organisatorisch integreren klimaat creëren van samenwerken en kruisbestuiving welzijn / zorg meer naar de voorkant halen Transitie binnen Gemeente
 42. 42. Faciliterende Rol voor Gemeenten richting geven & innovatieruimte bieden
 43. 43. Richting Geven richting geven duidelijke, ambitieuze kaders stellen werken volgens heldere spelregels / principes afstemmen van ontwikkelingen in samenhang
 44. 44. Ruimte Bieden innovatieruimte bieden mentale ruimte, juridische ruimte, organisatorische ruimte belemmeringen wegnemen ongedachte coalities stimuleren niet alles zelf willen organiseren, maar het mogelijk maken dat anderen het zelf kunnen organiseren
 45. 45. agenderen stimuleren verbinden schakelen Faciliterende Gemeente
 46. 46. Gemeenten zijn nog niet klaar Experimenten zorg 3.0 jeugdzorg, ouderenzorg, wijk/buurtzorg perspectief voor komende 10 jaar hoe ziet zorg 3.0 er uit in uw gemeente of organisatie? faciliterende rol van de overheid leggen van verbindingen tussen ‘het veld’ en de zorgvrager
 47. 47. nieuwe kwaliteiten voor professional niet voor maar met mensen werken nieuwe kwaliteiten voor gemeente ambtenaren verbinden, schakelen, faciliteren Competentieontwikkeling
 48. 48. Ambtenaar 3.0 zit niet meer achter zijn bureau maar trekt de wijk/buurt in heeft een loket in de wijk/buurt
 49. 49. Geen enkele gemeente is klaar op 1 januari 2015!
 50. 50. Mogelijke Aanpak Zorg
 51. 51. Nieuw Zorg Paradigma van zorgen voor naar zorgen dat mensen faciliteren in hun leven zodat zo weinig mogelijk zorg nodig is diensten aanbieden rondom: werk zoeken, opleidingen, netwerken
 52. 52. Aanpak 3.0 van onderop zelfsturende, multidisciplinaire teams één zelfsturend team van professionals per wijk / gebied teams zijn volledig mensgericht en werken integraal teams gefaciliteerd door ambtelijk team geef team innovatieruimte en budget voor 5 jaar
 53. 53. Buurtzorg zelfsturende buurtzorgteams zorg op maat in de buurt integratie in netwerk van zorgvrager platte organisatie zonder managers & directeuren
 54. 54. Aanpak 3.0 ga alleen in zee met zorgorganisaties 3.0 selecteer scherp met wie je werkt stop met clubs die traditioneel werken
 55. 55. Aanpak 3.0 Valkuilen keukentafelgesprek arrangement spoorboekje & marsroute resultaatgericht project
 56. 56. Aanpak 3.0 dit is geen project dat op 1 januari 2015 is afgerond dit is een proces van zoeken-leren-experimenteren ‘al-doende-leren en al-lerende-doen’
 57. 57. Nieuwe Solidariteit Nodig kwetsbare groep mensen hebben vangnet nodig vanuit eigen kracht is dus begrensd door kwetsbaren is dus grens aan zelfredzaamheid & samenredzaamheid
 58. 58. Zorg Preventie
 59. 59. opvoeders helpen opvoeden relatief nieuw, bestaat zo’n 15 jaar signaleren, informeren, adviseren cursussen, trainingen, spreekuren Opvoedondersteuning
 60. 60. woud aan ondersteunings aanbieders kloof tussen wat mensen willen en krijgen gat tussen vraag en aanbod ouders willen praktische steun en krijgen informatie informele steun wordt gebruikt, formele steun niet Opvoedondersteuning
 61. 61. Opvoedondersteuning functioneert onvoldoende
 62. 62. laagdrempelig dichtbij in eigen taal school als verwijsplek Opvoedondersteuning
 63. 63. uniforme website laagdrempelig overzichtelijk Opvoedspreekuren.nl
 64. 64. Opvoedondersteuning kan bijdragen aan transitie jeugdzorg
 65. 65. maak website menselijker warmer speelser meertalig Aanbeveling

×