Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ACTUALITEITEN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT
MR. DR. E.W.J. EBBEN
15 december 2015
de tweede ronde …
11 JULI 2014 WETSONTWERP 33.987
(beperking gemeenschap van goederen)
VVD, PvdA en D’66
bezint eer ge beg...
Huidige systeem
Algehele gemeenschap
aanzuigende werking
alles valt erin: ervoor, tijdens
activa, passiva, goederen schuld...
Uitonderingen:
1: 94 lid 2 a de uitsluitingsclausule
1: 94 lid 3 verknochtheid
verdeling anders dan bij helften
o.g.v. red...
dus dat moet anders!
- voorhuwelijkse goederen en schulden
blijven privé
- zo ook erfrechtelijke verkrijgingen en giften
-...
- alleen gemeenschappelijk wat tijdens huwelijk
wordt verworven
- verhaal ven privé crediteuren op gem
- interne draagplic...
Huwelijksvermogensrecht
En zo gaat het er dan dus uitzien:
N.B. Bij alle afwikkelingen (echtscheiding,
erfrecht, vastgoed)...
is dit wel wenselijk?
vergoedingsrechten
natuurlijke verbintenis
bewijsproblemen
deugdelijke administratie vereist
erfrech...
Literatuur:
- J.H. Lieber: De gemeenschap van goederen alsnog
beperkt, WPNR 7041 (2014)
- W.G. Huijgen: Wetsvoorstel 33987...
Huwelijksvermogensrecht
Kosten van de huishouding en verrekening
Vergoedingsrechten
Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbedi...
Huwelijksvermogensrecht
1. VERREKENING KOSTEN
HUISHOUDING
Huwelijksvermogensrecht
Ridder te Voet
HR 22 mei 1987, NJ 1988, 231
Vermogende vrouw weigert categorisch bij
te dragen aan...
Huwelijksvermogensrecht
HR 29-03-94, NJ 1995, 561
Reumatoloog
V. doet administratie in praktijk-BV M.
heeft nagelaten sala...
Huwelijksvermogensrecht
HR 29 juni 2012, LJN BW9769:
Betaling van hypotheekschuld en premies geen kosten
van de huishoudin...
Huwelijksvermogensrecht
HR 21 mei 2010 BL 2134
M: betaalt geen belasting van ’96 – ’03
2004 scheiding
V: afstand gemeensch...
Huwelijksvermogensrecht
Hoge Raad
Betaling van de IB-schulden strekt tot
voldoening aan wettelijke verplichtingen
jegens d...
Huwelijksvermogensrecht
Rechtbank Almelo 31 oktober 2012 LJN BY4506
In HV: binnen een kwartaal na afloop
kalenderjaar verr...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Arnhem 20 december 2012, LJN BZ0618
RB: M moet aan V €145.000 betalen voor
vergoeding van de k...
Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013,
ECLI:NL:GHARL:2013:8779
Vervalbeding van 3 jaar in HV
V vordert € 12.500 bij echtsc...
Hof Den Bosch 25 juni 2013, NJF 2013/470,
ECLI:GHSHE:2013:2325
saldo en/of rekening gemeenschappelijk?
M en Z leven samen,...
1. Kosten gem. hh gedragen naar evenredigheid inkomens
2. Indien in onderling overleg niet samenwonen: gezamenlijke kosten...
Huwelijksvermogensrecht
Rb. Noord-Nederland 18 februari 2015,
RBNNE:2015:1160
Wat betreft de kosten van de huishouding nee...
Huwelijksvermogensrecht
Rb. Noord-Nederland 25 februari 2015, RBNNE:2015:815
Rb: indien een erfenis verkregen onder een ui...
Huwelijksvermogensrecht
Vergoedingsrechten
Huwelijksvermogensrecht
Verschillende problemen
betreffende vergoedingsrechten
1. Vorderingen van privé op Gem (reprise)
2...
Huwelijksvermogensrecht
1. Vorderingen van privé op gem (reprise)
Wanneer?
Bij vermogensverschuivingen
tussen pp waarvan é...
Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2013 LJN BZ1977
Volgens Hof hoeft echtgenoot niet te bewijzen hoe ontvangen giften zijn
b...
Rb. Rotterdam 26 juli 2013, RBROT:2013:9073
In een echtscheidingsprocedure twisten M en V onder meer over de vraag of M re...
Hof Amsterdam 4 september 2012, CA1772
Hoe groot is de vordering bij waardedaling?
Tijdens het huwelijk hebben M en V effe...
Huwelijksvermogensrecht
Rb Utrecht 23-12-09, BK 8081
Weg is weg?
V: geld op en/of rekening gestort: dus gemeen
Rb: hangt a...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2015, GHARL:2015:4240
Schenking door M’s ouders voor gezamenlijke won...
Huwelijksvermogensrecht
HR 1 mei 2015, HR:2015:1199
De Hoge Raad overweegt dat op 16 april 1993 de volgende rechtshandelin...
Huwelijksvermogensrecht
2. Vorderingen van gemeenschap op privé
(recompenses)
Huwelijksvermogensrecht
Vorderingen die ontstaan als gevolg van
investeringen van gemeenschapsvermogen
in een privé-object...
Huwelijksvermogensrecht
Rb. Overijssel 29 januari 2015, RBOVE:2015:922
M en V 1994 gehuwd algehele gemeenschap van goedere...
Huwelijksvermogensrecht
Vraag hier is steeds of de vordering namens de
gemeenschap moet worden ingesteld of dat (in het
ka...
Huwelijksvermogensrecht
3. Vorderingen van privé op privé
Dat kan bij GvG als er twee privé-vermogens
zijn en de één de ander ondersteunt
Dan vergoedingsrecht ex art. 1: 87 BW
in b...
Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
Rb. Oost-Brabant 5 februari 2014, RBOBR:2014:525
V+M van V hebben geldlening verstre...
Doorbreking HV!
Systeem Privaatrecht:
Hoofdregel: Nominale vergoeding
Vgl. 1: 95 en 96 reprises en récompenses
Uitzonderin...
Huwelijksvermogensrecht
Vergoedingsrechten bij Koude Uitsluiting
Overzicht:
• Huw.voorw. = overeenkomst
• Ex HV: uitsluiti...
Huwelijksvermogensrecht
1:81:Redelijkheid + billijkheid;6:2/248
4.12.’87/88, 678 Patatkraam
25.11.’88/’89, 529 Café
5.10.’...
Huwelijksvermogensrecht
HR 25-06-2010 BM 4649
M: aandeel in waardestijging huis
hyp. lening meegetekend ex 88: dus ook aan...
Huwelijksvermogensrecht
HR18 juni 2004, NJ 2004, 399
Binnenkamers kan ANDERS
HV staande huwelijk : nu uitsluiting
MOTIEF: ...
Huwelijksvermogensrecht
Haalt de HR hiermee de wetgever in?
ANDERE AFWIKKELING DAN HUW. VOORW.
HR 18 juni 2004, NJ 399
R &...
Rb. Ams 15 oktober 2014, RBAMS:2014:6905
Het is de Rechtbank genoegzaam gebleken dat
partijen gedurende hun 44 jaar durend...
Rechtbank doorkruist koude uitsluiting door
afwijkend gedrag van echtgenoten
Rechtbank Utrecht, 1 augustus 2012, LJN BX424...
Ongerechtvaardigde verrijking 6: 212
11 april 1986/622 Baartman-Huijbers
Huwelijksvermogensrecht
Hof Arnhem-Leeuwarden 31 december 2013, GHARL:2013:9941
M en V hebben ongehuwd samengewoond in de woning die uitsluitend e...
Hof Den Haag 28 mei 2014, GHDHA:2014:2263
M en V echtscheiding HV: koude uitsluiting, echtelijke woning op beider naam
V €...
Huwelijksvermogensrecht
Schending art. 4 EVRM
HR 6-12-2002, JOL 450
M wenst deel vermogenstoename vrouw
Huwelijk = vorm va...
Huwelijksvermogensrecht
Natuurlijke verbintenis 6: 3
4.12.’87/’88, 610 Appartementsrecht
30.1.’91/’92,191 Huishoudelijke A...
Huwelijksvermogensrecht
HR 1 oktober 2004/05, 1
M+V samen stuk grond 2 ton. M financiert.
Verkoop 1.2 mio
M: V ½ MIN inves...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Amsterdam 31-3-09 BI 9794
Staande huwelijk HV: uitsluiting
V: geen bedoeling te wijzigen:
afre...
Huwelijksvermogensrecht
Hof: V nominale vergoeding arbeid
jong gehuwd
traditioneel huwelijk
V: HV om V te beschermen (niet...
Geen voldoening aan natuurlijke verbintenis
Rechtbank ’s-Hertogenbosch 18 juli 2012
LJN BX2330
M en V gehuwd KU
Welstand, ...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Den Haag 16-06-10, BM 9932
M en V uitsluiting.
M financiert aanschaf o.g. op beider naam (vrij...
Investeringen in woning en polis waren
voldoening aan natuurlijke verbintenis
Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 juni 2012
LJN B...
Hof Amsterdam 16 april 2013, LJN CA3067:
Hof merkt aflossingen op hypotheeklening aan als
een natuurlijke verbintenis
Na 2...
Hof Amsterdam 1 april 2014,
ECLI:NL:GHAMS:2014:973
Samenwonende partners in gem. woning
verbreking samenleving, M betaalt ...
HR 10 oktober 2014, (HR:2014:2931
Samenwonende partners in gem. woning
M lost extra af. verbreking samenleving,
M vordert ...
onvoorziene omstandigheden
Kriek-Smit 12-6-1987, 88, 150
In beginsel slechts vergoeding verstrekte bedrag,zonder
verrekeni...
Huwelijksvermogensrecht
Onvoorziene omstandigheden 6:258
HR 29.9.’95/’96, 88 Melkquotum
1977 huwelijk: V 17 ha, M 40 ha
19...
Huwelijksvermogensrecht
HR 15 februari 2008, NJ 2008, 110
M en V gehuwd, V erft grond en bouwval. Verkopen samen
woning, b...
Hof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2013,
ECLI:NL:GHARL:2013:6562
M en V gehuwd koude uitsluiting
V erfenis, stopt geld in w...
Huwelijksvermogensrecht
Het niet uitgevoerde
Periodieke Verrekenbeding
Huwelijksvermogensrecht
MAAK JE BORST MAAR NAT !
Tenzij uit aanbrenge/erfrecht/gift:
verrekenen de waarde van tijdens huwe...
Huwelijksvermogensrecht
niet geëffectueerd periodiek
verrekenbeding HR15/2/’85, NJ 1985, 885
‘Laten partijen tijdens het b...
Huwelijksvermogensrecht
Rensing-Polak 19.1.96, NJ 1996, 617
Vervalbeding
Nalaten verrekening is normaal
Pp niet bewust gev...
Huwelijksvermogensrecht
HR 10 JULI 2009 BI4387 RFR 106
M: brengt onbelaste woning aan
Hyp lening t.b.v. verbouwing
Hyp len...
Huwelijksvermogensrecht
HR :
idem echter alleen mbt waardestijging door verbouwing:
HR 25-4-2008, 394 (zie hierna)
Waarde ...
Huwelijksvermogensrecht
HR 8-1-’10 BK 1618
niet-uitgekeerde maatschapswinst
’92: netto-inkomen conform IB (aldus hv)
M: ma...
Huwelijksvermogensrecht
WINST UIT ONDERNEMING HR 3-9-’10 BM 6085
V: alles wat aan M zou hebben kunnen worden
uitgekeerd zo...
Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over een
verrekenbeding dat niet is uitgevoerd
Hoge Raad, 23 december 2011, LJN BU3098
M...
Huwelijksvermogensrecht
Overwaarde voorhuwelijkse woning
Hof Leeuwarden 22 mei 2012, LJN BZ7308
door voorhuwelijkse financ...
Huwelijksvermogensrecht
HR 8 juni 2012,LJN BV9605:
Verrekening van BV omdat aandelen waren
betaald met overgespaard inkome...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Amsterdam 14 augustus 2012, LJN BY1478:
Winsten van BV moesten worden verrekend
krachtens rede...
Huwelijksvermogensrecht
HR 27 september 2013,LJN CA3739:
Cassatie van Hof A’dam 14 augustus 2012
Volgens de Hoge Raad klaa...
Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
Hof Den Bosch 19-11-2013, GHSHE:2013:5467
M en V echtscheiding NUPV
Vraag: moeten aa...
Hof Amsterdam 16 juli 2013, GHAMS:2013:4416
M en V zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden waarin onder
mee...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Den Bosch 11 juli 2013, GHSHE:2013:3410
Volgens Hof had vrouw recht op helft van overwaarde va...
Hof Den Haag 11 juni 2014, GHDHA:2014:3624
M en V getrouwd, echtscheiding NUPV
vallen ondernemingswinsten onder het PV?
Ho...
Huwelijksvermogensrecht
Verdeling bij helften of anders?
en
Verknochtheid
Huwelijksvermogensrecht
UITGANGSPUNT VERKNOCHTHEID:
het antwoord op de vraag of een goed op bijzondere
wijze aan één der e...
Huwelijksvermogensrecht
HR 3-11-2006/8-258 Whiplash
“Deze objectieve maatstaf dient de rechtszekerheid
welke ten aanzien v...
Huwelijksvermogensrecht
HR 26 -09-’08 BF2295
GEEN ZAAKSVERVANGING!
HV: uitsluiting+finaalbeding agvg
V: F.300.000 immateri...
Huwelijksvermogensrecht
dat het van de aard van het goed dat door
zaaksvervanging in de plaats is getreden
van het verknoc...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Den Haag 26 oktober 2011, LJN BV7598
Geld is nooit verknocht
HR 7 december 2012, LJN BY0957
Ge...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Arnhem 25-10-05 RFR06/7
Relatie 1994; 2002 huwelijk
V moordaanslag op M
V vervalst handtekenin...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Arnhem 22-07-’08 BD 8655
Man: IN GEHEIM krediet Postbank
IDEM Primeline krediet
Vrouw: wist NI...
Geen verknochte schuld
Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 februari 2012
LJN BV9407
Ook hier verzwegen voorhuwelijkse schuld.
Rb ...
Hof Amsterdam 4 september 2012, CA1772:
Aandelen in stamrecht-BV niet verknocht
Het moet gaan om aanspraken die zien op de...
Ontslagvergoeding die was gestort in
stamrechtverzekering was niet verknocht
Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2013,
LJN BZ...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Amsterdam 22 juli 2014, GHAMS:2014:6041
Om in het kader van een verdeling tot verknochtheid te...
Huwelijksvermogensrecht
Rb Den Haag 29 september 2015, ECLI:RBDHA:2015:11584
M en V gemeenschap van goederen en gaan schei...
Huwelijksvermogensrecht
Afwijken van art. 1: 100 verdeling bij helften?
HR 7.12.1990/NJ 1991, 593: Moordhuwelijk
UITERST U...
VERDELING ANDERS DAN BIJ HELFTEN IS MOGELIJK IN EXTREME
OMSTANDIGHEDEN
ZOALS HR 7 DECEMBER 1990, NJ 1991, 593 (MOORDHUWELI...
Komen verzwegen voorhuwelijkse schulden alleen
voor rekening van de man?
Hoge Raad 30 maart 2012, LJN BV1749
M en V huweli...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Den Bosch 27 januari 2015, GHSHE:2015:225
M en V (vanaf 1971) gehuwd in gemeenschap van goeder...
Huwelijksvermogensrecht
Rb. Amsterdam 18 februari 2015, RBAMS:2015:78
M en V gemeenschap van goederen. Vanwege een misdrij...
Huwelijksvermogensrecht
Hof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2015, GHARL:2015:2233
Internationale echtscheiding. Nederlands rech...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Actualiteiten hvr 2015 ii

278 views

Published on

Actualiteiten huwelijksvermogensrecht.
Wetsvoorstel wijziging gemeenschap van goederen (niet doen!) en jurisprudentie Kosten van de huishouding, vergoedingsrechten en verknochtheid. Jummie!

Published in: Law
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Actualiteiten hvr 2015 ii

 1. 1. ACTUALITEITEN HUWELIJKSVERMOGENSRECHT MR. DR. E.W.J. EBBEN 15 december 2015
 2. 2. de tweede ronde … 11 JULI 2014 WETSONTWERP 33.987 (beperking gemeenschap van goederen) VVD, PvdA en D’66 bezint eer ge begingt Huwelijksvermogensrecht
 3. 3. Huidige systeem Algehele gemeenschap aanzuigende werking alles valt erin: ervoor, tijdens activa, passiva, goederen schulden maar… Huwelijksvermogensrecht
 4. 4. Uitonderingen: 1: 94 lid 2 a de uitsluitingsclausule 1: 94 lid 3 verknochtheid verdeling anders dan bij helften o.g.v. redelijkheid en billijkheid vergoedingsrechten hoezo: simpel systeem? Huwelijksvermogensrecht
 5. 5. dus dat moet anders! - voorhuwelijkse goederen en schulden blijven privé - zo ook erfrechtelijke verkrijgingen en giften - wat verkregen wordt ogv AWR, legitieme, quasi-legaten (pensioen en AWR vruchtgebruiken zijn al privé) Huwelijksvermogensrecht
 6. 6. - alleen gemeenschappelijk wat tijdens huwelijk wordt verworven - verhaal ven privé crediteuren op gem - interne draagplicht bij ontbinding - terugnemingsrecht bij faillissement - vergoeding van winst en verlies bij onderneming buiten gem - insluitingsclausule Huwelijksvermogensrecht
 7. 7. Huwelijksvermogensrecht En zo gaat het er dan dus uitzien: N.B. Bij alle afwikkelingen (echtscheiding, erfrecht, vastgoed) van toepassing! Follow the money!
 8. 8. is dit wel wenselijk? vergoedingsrechten natuurlijke verbintenis bewijsproblemen deugdelijke administratie vereist erfrechtelijke aspecten draagvlak toenemende lotsverbondenheid maar beperkter gemeenschap? Huwelijksvermogensrecht
 9. 9. Literatuur: - J.H. Lieber: De gemeenschap van goederen alsnog beperkt, WPNR 7041 (2014) - W.G. Huijgen: Wetsvoorstel 33987: naar een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel van huwelijksvermogensrecht? JBN 2014 (11) 55 - Mr. T.M. Subelack: Nieuw huwelijksvermogensrecht vanuit het perspectief van een echtscheiding(sadvocaat) (WPNR 2014/7043) Huwelijksvermogensrecht
 10. 10. Huwelijksvermogensrecht Kosten van de huishouding en verrekening Vergoedingsrechten Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding Verknochtheid Verdeling anders dan bij helften
 11. 11. Huwelijksvermogensrecht 1. VERREKENING KOSTEN HUISHOUDING
 12. 12. Huwelijksvermogensrecht Ridder te Voet HR 22 mei 1987, NJ 1988, 231 Vermogende vrouw weigert categorisch bij te dragen aan kosten HH, bij echtscheiding vordert man alsnog een deel terug HR: NEE, rechtsverwerking
 13. 13. Huwelijksvermogensrecht HR 29-03-94, NJ 1995, 561 Reumatoloog V. doet administratie in praktijk-BV M. heeft nagelaten salaris te incasseren heeft nagelaten nihil-beding toe te passen V. heeft dus vertrouwen gewekt geen aanspraak plus verrekenen i.s.m. R & B Hoge Raad : verrekenen - per incident: onpraktisch - einde rit: idem: geen gegevens - in beginsel dus: JAARLIJKS
 14. 14. Huwelijksvermogensrecht HR 29 juni 2012, LJN BW9769: Betaling van hypotheekschuld en premies geen kosten van de huishouding Tot de kosten van de huishouding als bedoeld in artikel 1:84 BW moeten in het algemeen worden gerekend hetgeen in het huishouden verteerd of verbruikt wordt en hetgeen ten behoeve van het draaiende houden van de huishouding wordt uitgegeven. Daarentegen kunnen in beginsel noch het aflossingsdeel van hypothecaire betalingsverplichtingen, noch de verschuldigde premie voor een levensverzekeringspolis die ertoe strekt om te zijner tijd met het opgebouwde kapitaal de hypothecaire lening af te lossen, tot de in deze bepaling bedoelde huishoudelijke kosten worden gerekend, nu daarmee primair vermogensopbouw plaatsvindt.
 15. 15. Huwelijksvermogensrecht HR 21 mei 2010 BL 2134 M: betaalt geen belasting van ’96 – ’03 2004 scheiding V: afstand gemeenschap Ontvanger: spreekt V aan: afstand helpt niet want: IB kosten HH HOF: nee Staatssecretaris: bel.schulden gewone gang HH (1: 85 lid 1) EN ZEKER: IB-schulden
 16. 16. Huwelijksvermogensrecht Hoge Raad Betaling van de IB-schulden strekt tot voldoening aan wettelijke verplichtingen jegens de overheid, waarna een in beginsel vrij besteedbaar inkomen resteert dat kan worden aangewend voor uiteenlopende doeleinden, al dan niet ten behoeve van de gewone gang van de huishouding. Hiervan uitgaande kan NIET worden gezegd dat deze belastingschulden strekken ten behoeve van de gewone gang van de huishouding in de zin van artikel 1:85 BW.
 17. 17. Huwelijksvermogensrecht Rechtbank Almelo 31 oktober 2012 LJN BY4506 In HV: binnen een kwartaal na afloop kalenderjaar verrekenen RB: toch vordering! Geen impliciet vervalbeding Voor verwerking is meer nodig HR 15 september 2009, ECLI:NL:HR:2006:AW3044
 18. 18. Huwelijksvermogensrecht Hof Arnhem 20 december 2012, LJN BZ0618 RB: M moet aan V €145.000 betalen voor vergoeding van de kosten hh Hof: pp besproken dat er teveel werd uitgegeven, V jegens M geen gevolgen aan verbonden. Ook geen gegevens meer: Ondanks vervaltermijn in HV rechtsverwerking!
 19. 19. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 november 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:8779 Vervalbeding van 3 jaar in HV V vordert € 12.500 bij echtscheiding; M voerde admin, zij wist niets, termijn gaat lopen na ontdekking M: nee hoor, na jaar van kosten. Hof: na jaar waarin kosten zijn gemaakt V had pogingen kunnen doen inzage geen inbreuk ogv R&B Huwelijksvermogensrecht
 20. 20. Hof Den Bosch 25 juni 2013, NJF 2013/470, ECLI:GHSHE:2013:2325 saldo en/of rekening gemeenschappelijk? M en Z leven samen, rekening moeder is en/of rekening, voor kosten huishouding M overlijdt, Z enig erfgenaam Ander K doet beroep op LP voor LM ½ saldo van rekening nemen? RB en Hof: Nee, heel saldo Huwelijksvermogensrecht
 21. 21. 1. Kosten gem. hh gedragen naar evenredigheid inkomens 2. Indien in onderling overleg niet samenwonen: gezamenlijke kosten afzonderlijke hh … gedragen cfrm lid 1. ” Pp gaan scheiden M woont bij ander:beroept zich op lid 3. M + V verklaren: hierover niet nagedacht Rb. bedoeld: huwelijk maar niet zelfde adres of proefscheiding i.c.pp gaan scheiden; géén gem hh meer: bepaling n.v.t. draagplicht gezamenlijke restschuld € 19.000 Rb. : algemeen vermogensrecht vt. Hoofdregel ½ - ½ Maar 6:10 naar rato wie ervan geprofiteerd M met 10.000 eigen schuld afgelost draagplicht 10.000 Restant 9.000: M ½ V ½ RB Amsterdam 28 mei 2014, RBAMS:2014:5013 Draagplicht kosten huishouding
 22. 22. Huwelijksvermogensrecht Rb. Noord-Nederland 18 februari 2015, RBNNE:2015:1160 Wat betreft de kosten van de huishouding neemt de Rechtbank als uitgangspunt dat in de huwelijkse voorwaarden hierover een regeling is opgenomen. Omdat echter niet is bepaald tot wanneer deze verplichting loopt, gaat de Rechtbank ervan uit dat deze verplichting pas vervalt op de dag dat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Tot die dag gelden ook artikel 1:81 BW en artikel 1:84 BW op grond waarvan partijen elkaar het nodige dienen te verschaffen. De Rechtbank overweegt voorts dat tot de kosten van de gemeenschappelijke huishouding ook de kosten behoren die echtgenoten na het verbreken van de samenleving voor hun levensonderhoud en nieuwe woonruimte maken.
 23. 23. Huwelijksvermogensrecht Rb. Noord-Nederland 25 februari 2015, RBNNE:2015:815 Rb: indien een erfenis verkregen onder een uitsluitingsclausule op een gezamenlijke rekening wordt gestort en niet wordt aangetoond dat het geld aan het privévermogen van de erfgenaam ten goede is gekomen en de gelden van de gezamenlijke rekening worden besteed aan uitgaven ten behoeve van de gemeenschap, geldt de hoofdregel dat deze erfgenaam een vergoedingsrecht op de gemeenschap heeft. Hierbij geldt dat in de wet niet de voorwaarde wordt gesteld dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht (reprise) ontstaat ten tijde van de besteding van het geld. Er is in beginsel sprake van een vergoedingsrecht ongeacht de aard van de bestedingen, ongeacht of partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht ontstaat en ongeacht wat er over is van de ontvangen gelden (Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2013, Notafax 2013, nr 50; Hof Den Haag 7 april 2010, Notafax 2010, nr 126; Hof Arnhem 15 januari 2008, Notafax 2008, nr 55 en Rb. Rotterdam 26 juli 2013,Notafax 2013, nr 332). Volgens de Rechtbank is niet gebleken dat de onder uitsluitingsclausule verkregen gelden in het privévermogen van M zijn gevloeid. De gelden zijn onderdeel van de gemeenschap gaan uitmaken. M heeft daarmee volgens de hoofdregel een vergoedingsrecht jegens de gemeenschap verkregen. V heeft geen bijzondere feiten en omstandigheden gesteld waaruit zou moeten volgen dat de door M gedane uitgaven, afgezet tegen de gebruikelijke kosten van de huishouding, een dermate uitzonderlijk karakter hadden dat de hoofdregel voor het overige niet zou gelden.
 24. 24. Huwelijksvermogensrecht Vergoedingsrechten
 25. 25. Huwelijksvermogensrecht Verschillende problemen betreffende vergoedingsrechten 1. Vorderingen van privé op Gem (reprise) 2. Vorderingen van Gem op privé (récompense) 3. Vorderingen van privé op privé (KU)
 26. 26. Huwelijksvermogensrecht 1. Vorderingen van privé op gem (reprise) Wanneer? Bij vermogensverschuivingen tussen pp waarvan één UC heeft
 27. 27. Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2013 LJN BZ1977 Volgens Hof hoeft echtgenoot niet te bewijzen hoe ontvangen giften zijn besteed Tot aan hun echtscheiding in 2010 waren M en V gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk heeft M geldbedragen (in totaal € 181.512) van zijn moeder geschonken gekregen. Deze geldbedragen zijn overgemaakt naar een bankrekening die behoorde tot de huwelijksgoederengemeenschap. M stelt dat hij een vordering heeft op de gemeenschap omdat op de schenkingen een uitsluitingsclausule van toepassing was. Volgens het Hof valt niet in te zien welke bijdrage de door de Rechtbank opgedragen uitlating door M over de besteding van deze gelden kan leveren aan de vraag of al dan niet een reprise is ontstaan. Huwelijksvermogensrecht
 28. 28. Rb. Rotterdam 26 juli 2013, RBROT:2013:9073 In een echtscheidingsprocedure twisten M en V onder meer over de vraag of M recht heeft op een reprise omdat M van zijn ouders geldbedragen onder een uitsluitingsclausule geschonken heeft gekregen welke bedragen zijn gestort op een gemeenschappelijke bankrekening. De Rechtbank overweegt dat als een erfenis verkregen onder een uitsluitingsclausule op een gezamenlijke rekening wordt gestort en niet wordt aangetoond dat het geld aan het privévermogen van de erfgenaam ten goede is gekomen, deze erfgenaam een vergoedings-recht heeft op de gemeenschap. Hierbij geldt dat in de wet niet de voorwaarde wordt gesteld dat partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat er een reprise ontstaat ten tijde van de besteding van het geld. Er is sprake van een vergoedingsrecht ongeacht de aard van de bestedingen, ongeacht of partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat een vergoedingsrecht ontstaat en ongeacht wat er nog over is van de ontvangen gelden (Hof Arnhem-Leeuwarden 17 januari 2013, GHARL:2013:BZ1977; Hof Den Haag 7 april 2010, GHSGR:2010:BM4387; Hof Arnhem 15 januari 2008, GHARN:2008:BC5700, en Hof Den Haag 5 maart 2008, GHSGR:2008:BC7189). Ten gevolge van artikel 1:94 lid 2 onder a BW is zulks dienovereenkomstig van toepassing op schenkingen verkregen onder een uitsluitingsclausule. Nu niet is gebleken dat de onder de uitsluitingsclausule verkregen schenkingen in het privévermogen van M zijn gevloeid dan wel op naam van M zijn afgezonderd maar dat het geld op de gezamenlijke rekening is gestort en het geld mogelijk deels nog aanwezig is, is de Rechtbank van oordeel dat M een nominaal vergoedingsrecht op de gemeenschap heeft ter zake van de schenkingen op basis van artikel 1:94 BW en/of 1:95 lid 2 BW. Hierbij wordt expliciet opgemerkt dat M een nominaal vergoedingsrecht heeft omdat de schenkingen vóór 2012 hebben plaatsgehad. Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
 29. 29. Hof Amsterdam 4 september 2012, CA1772 Hoe groot is de vordering bij waardedaling? Tijdens het huwelijk hebben M en V effecten verworven. De koopprijs van € 172.500 is voor € 115.000 voldaan met privévermogen van M dat afkomstig is uit de nalatenschap van zijn moeder. In het vermogensoverzicht dat een scheidingsplanner heeft opgesteld, hebben M en V de effecten als gemeenschappelijk aangemerkt. Omdat de waarde van de effecten is gedaald naar € 81.531, is het de vraag of M nog steeds een reprise heeft van € 115.000. Nee. Immers, hierdoor zou hij verliezen op de gemeenschap kunnen afwentelen, terwijl hij wel zou delen in de met die portefeuille te behalen winsten. De Rechtbank heeft derhalve terecht aan M een evenredig vergoedingsrecht toegekend van € 54.354 (€ 81.531 x 115.000 / 172.500). Huwelijksvermogensrecht
 30. 30. Huwelijksvermogensrecht Rb Utrecht 23-12-09, BK 8081 Weg is weg? V: geld op en/of rekening gestort: dus gemeen Rb: hangt af wie saldo heeft gevoed in beginsel: en/of legitimatie t.o.v. de bank. M: heb geld niet meer, dus heb reprise Rb: Ook het argument van de man gaat echter niet op. Aangenomen kan worden dat het geld is besteed om te voldoen aan de verplichting om bij te dragen in de kosten van de huishouding of dat aan de besteding de stilzwijgende overeenkomst ten grondslag lag de andere echtgenoot te trakteren.
 31. 31. Huwelijksvermogensrecht Hof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2015, GHARL:2015:4240 Schenking door M’s ouders voor gezamenlijke woning leidde tot vergoedingsrecht voor M M en V koude uitsluiting In verband met de aankoop van een gezamenlijke woning hebben M’s ouders in 1998 € 45.378 overgeboekt naar de transporterend notaris. Dit bedrag is door zijn ouders alleen aan hem geschonken. Het Hof kent hier doorslaggevende betekenis toe aan de omstandigheid dat de ouders het geld hebben overgemaakt onder vermelding van (alleen) de naam van M. Dit betekent dat M privégeld in een gemeenschapsgoed heeft geïnvesteerd en hij recht heeft op een vergoeding. Géén vergoeding voor kwijtscheldingen op lening die M’s ouders aan M en V hadden verstrekt M’s ouders hebben € 45.000 aan M en V uitgeleend. Op deze schuld is jaarlijks een bedrag kwijtgescholden. M stelt dat bij hem voor de kwijtgescholden bedragen een vergoedingsrecht is ontstaan, maar volgens het Hof heeft M onvoldoende onderbouwd dat de kwijtscheldingen alleen aan hem zijn gedaan. Nu het een gezamenlijke schuld betrof, gaat het Hof ervan uit dat de kwijtscheldingen ook V toekwamen. De kwijtscheldingen zijn voortgezet nadat meer dan de helft van de oorspronkelijke schuld was kwijtgescholden. Door de omstandigheden heeft V ook erop mogen vertrouwen dat de kwijtscheldingen tevens op haar aandeel in de schuld zagen. Ook bij vaststellingsovereenkomst beroep op Laesio Enormis mogelijk Wanneer van verkeerde informatie is uitgegaan!
 32. 32. Huwelijksvermogensrecht HR 1 mei 2015, HR:2015:1199 De Hoge Raad overweegt dat op 16 april 1993 de volgende rechtshandelingen plaatsvonden: 1. M heeft van zijn ouders geleend en ontvangen een bedrag van ƒ 52.000 ter financiering van de aankoop van de onroerende zaak; 2. De ouders hebben ten titel van koop de onroerende zaak aan M geleverd waarbij in de leveringsakte is vermeld dat de koopsom is ontvangen door storting onder de notaris, en 3. De ouders hebben M een bedrag van ƒ 34.996 kwijtgescholden onder de uitdrukkelijke bepaling dat het geschonken bedrag niet zal vallen in enige gemeenschap van goederen Volgens de Hoge Raad komt het oordeel van het Hof erop neer dat dit samenstel van gelijktijdig verrichte rechtshandelingen (naar de bedoeling van de ouders van M) ertoe strekte de tegenprestatie voor de overdracht van de onroerende zaak aan M ten laste van diens privévermogen te laten komen. Niet in geschil is dat de hiervoor weergegeven constructie is gekozen uit erfrechtelijke motieven zoals het vermijden van het destijds aan schenking van een goed verbonden risico van aantastbaarheid daarvan wegens een legitieme portie. Door onder deze omstandigheden doorslaggevende betekenis toe te kennen aan de strekking van het samenstel van rechtshandelingen en te oordelen dat de tegenprestatie voor de overdracht van het object ten belope van het onder voorwaarde van uitsluiting kwijtgescholden bedrag ten laste van het privévermogen van M is gekomen, heeft het Hof geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof heeft zijn oordeel ook voldoende gemotiveerd.
 33. 33. Huwelijksvermogensrecht 2. Vorderingen van gemeenschap op privé (recompenses)
 34. 34. Huwelijksvermogensrecht Vorderingen die ontstaan als gevolg van investeringen van gemeenschapsvermogen in een privé-object Moet gaan om een investering in een bestaand Goed op naam of om een investering < 50%
 35. 35. Huwelijksvermogensrecht Rb. Overijssel 29 januari 2015, RBOVE:2015:922 M en V 1994 gehuwd algehele gemeenschap van goederen. De echtelijke woning was op dat moment reeds volledig eigendom van M. Een kwart van deze woning heeft M zonder uitsluitingsclausule verkregen toen zijn vader overleed zonder testament. Vervolgens heeft M in 1992 het overige deel (driekwart) van de woning van zijn moeder verkregen toen de woning aan M werd toegedeeld. Uit hoofde van deze verdeling was M een bedrag aan zijn moeder verschuldigd van ƒ 61.479, zijnde de waarde van driekwart van de woning op dat moment. Kwijtschedling onder UC in verdelingsakte. De Rechtbank kan M niet volgen in zijn stelling dat drievierde gedeelte van de woning buiten de tussen partijen te verdelen gemeenschap zou dienen te blijven. In de verdelingsakte is immers slechts een uitsluitingsclausule opgenomen ten aanzien van het door de moeder kwijtgescholden bedrag doch is niet opgenomen dat de eigendomsverkrijging onder uitsluiting zou plaatsvinden.
 36. 36. Huwelijksvermogensrecht Vraag hier is steeds of de vordering namens de gemeenschap moet worden ingesteld of dat (in het kader van de echtscheidingsprocedure), ook de helft van het bedrag in privé van de andere echtgenoot in privé gevorderd kan worden. Men neemt aan van wel
 37. 37. Huwelijksvermogensrecht 3. Vorderingen van privé op privé
 38. 38. Dat kan bij GvG als er twee privé-vermogens zijn en de één de ander ondersteunt Dan vergoedingsrecht ex art. 1: 87 BW in beginsel nominaal (vóór 1-1-2012) daarna beleggingsleer GT/ST (let op extreme voorbeelden!) Huwelijksvermogensrecht
 39. 39. Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht Rb. Oost-Brabant 5 februari 2014, RBOBR:2014:525 V+M van V hebben geldlening verstrekt aan V, gehuwd met M in GvG. V heeft de lening gebruikt voor de bouw van een woning en een loods die tot het privévermogen van V behoren omdat in 2010 de betreffende grond aan haar is geschonken met gebruik van een uitsluitingsclausule. In 2013 heeft M een echtscheidingsverzoek ingediend. Thans is voor de Rechtbank in geschil of M op grond van artikel 1:102 BW door X c.s. kan worden aangesproken voor de lening. RB: geldlening met V gesloten, M geen partij. Daarom V alleen aansprakelijk. Lening door V aangegaan tijdens het huwelijk en GvG is ontbonden, dus nu ook M aansprakelijk. Dit volgt uit artikel 1:102 BW. M: lening is een privéschuld van V, waarvoor zij ook na ontbinding van de gemeenschap aansprakelijk is. Partijen twisten dus over de vraag of de leenschuld een gemeenschapsschuld is waarvoor na ontbinding van de gemeenschap beide ex-echtgenoten aansprakelijk zijn. Ogv art. 1:94 lid 5 letter a BW valt “een schuld betreffende van de gemeenschap uitgezonderde goederen” buiten de gemeenschap. RB: vast staat dat X c.s. aan V een stuk grond hebben geschonken om daar een huis op te bouwen en dat die schenking plaatsvond onder een uitsluitingsclausule zodat die grond niet tot de huwelijksgemeenschap is gaan behoren maar privé-eigendom was en is van V. Tussen partijen staat eveneens vast dat het huis en de loods die vervolgens op die grond zijn gebouwd, haar privé-eigendom zijn. Volgens de eigen stellingen van X c.s. is het door V geleende geld conform haar bedoeling en conform de bedoeling van X c.s. gebruikt voor de aanschaf van de loods en voor de afbouw van de woning. Nu het geleende geld is gebruikt voor de aanschaf en (af)bouw van privégoederen van V, moet volgens de Rechtbank de verplichting tot terugbetaling eveneens als een privéverplichting van haar worden aangemerkt als bedoeld in artikel 1:94 lid 5 letter a BW. M kan daarvoor niet worden aangesproken.
 40. 40. Doorbreking HV! Systeem Privaatrecht: Hoofdregel: Nominale vergoeding Vgl. 1: 95 en 96 reprises en récompenses Uitzondering: beleggingsleer 1: 87 nieuw Vanaf 1 januari 2012 Hof Den Bosch 18 december 2012, LJN BY6855 Artikel 1:87 BW geldt niet voor vergoedingsrechten die vóór 2012 zijn ontstaan Huwelijksvermogensrecht
 41. 41. Huwelijksvermogensrecht Vergoedingsrechten bij Koude Uitsluiting Overzicht: • Huw.voorw. = overeenkomst • Ex HV: uitsluiting van gemeenschap • goederenrechtelijk aparte vermogens • toename afzonderlijke vermogens • afwijking van die regel is uitzondering • gevonden grond moet HV opzij zetten
 42. 42. Huwelijksvermogensrecht 1:81:Redelijkheid + billijkheid;6:2/248 4.12.’87/88, 678 Patatkraam 25.11.’88/’89, 529 Café 5.10.’90/’91, 576 Veel Voorkomend Type
 43. 43. Huwelijksvermogensrecht HR 25-06-2010 BM 4649 M: aandeel in waardestijging huis hyp. lening meegetekend ex 88: dus ook aansprakelijk rente meebetaald V: geen deling waardestijging uitsluiting van gemeenschap O.G. door V gekocht/verkregen financiën altijd gescheiden gehouden hypotheekrente + kosten HH HOF: NEE HR: 81 RO
 44. 44. Huwelijksvermogensrecht HR18 juni 2004, NJ 2004, 399 Binnenkamers kan ANDERS HV staande huwelijk : nu uitsluiting MOTIEF: bescherming tegen crediteuren verder geleefd alsof agvg (niet verdeeld) HOF Kennelijk ONDERLING ongewijzigd MAAR: wijziging moet bij akte van hv NB: bij convenant wel mogelijk HR : R&B kunnen afwijkende afwikkeling gebieden
 45. 45. Huwelijksvermogensrecht Haalt de HR hiermee de wetgever in? ANDERE AFWIKKELING DAN HUW. VOORW. HR 18 juni 2004, NJ 399 R & B kunnen dit eisen; van belang: het onderling overeenstemmend gedrag tijdens het huwelijk, ook indien dit gedrag afweek van de huwelijkse voorwaarden staande huwelijk opheffing agvg; geleefd alsof agvg; afrekenen ALSOF
 46. 46. Rb. Ams 15 oktober 2014, RBAMS:2014:6905 Het is de Rechtbank genoegzaam gebleken dat partijen gedurende hun 44 jaar durende huwelijk op bestendige wijze hebben geleefd als waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd. Dus afrekenen alsof verwijzing naar HR 18 juni 2004 de beer is nu los!
 47. 47. Rechtbank doorkruist koude uitsluiting door afwijkend gedrag van echtgenoten Rechtbank Utrecht, 1 augustus 2012, LJN BX4241 M en V gehuwd: pure KU 1991 uit elkaar, 2011 echtscheiding Afspraken uit HV alleen v.t. voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Verwijzing naar HR 18 juni 2004, LJN AO7004 beangstigend!! Huwelijksvermogensrecht
 48. 48. Ongerechtvaardigde verrijking 6: 212 11 april 1986/622 Baartman-Huijbers Huwelijksvermogensrecht
 49. 49. Hof Arnhem-Leeuwarden 31 december 2013, GHARL:2013:9941 M en V hebben ongehuwd samengewoond in de woning die uitsluitend eigendom is van V. Thans is de relatie verbroken en is voor het Hof onder meer in geschil of M recht heeft op een vergoeding uit hoofde van ongerechtvaardigde verrijking omdat hij de woning heeft verbouwd. M wil naast een vergoeding voor uitgegeven materiaalkosten een vergoeding voor zijn arbeid. Het Hof oordeelt ten aanzien van de materiaalkosten voor de verbouwing dat M niet aan zijn stelplicht heeft voldaan dat hij deze heeft betaald zodat zijn vordering op dit punt strandt. Voor wat betreft de werkuren (2.470 uren) die M heeft besteed aan de verbouwing overweegt het Hof onder meer dat V weliswaar door deze werkzaamheden is verrijkt en dat deze verrijking ongerechtvaardigd is, maar dat voor een vordering op grond van artikel 6:212 BW tevens is vereist dat sprake is van verarming aan de zijde van M bijvoorbeeld door geleden verlies of gederfde winst. Naar het oordeel van het Hof heeft M ook ten aanzien van de door hem gestelde en op een bedrag van € 90.000 gewaardeerde werkzaamheden niet aan zijn stelplicht voldaan. Het ligt op de weg van M te stellen waaruit zijn schade bestaat (welke concrete andere werkzaamheden heeft M laten schieten?) en hoe hoog zijn schade is (welke inkomsten vloeiden uit die andere gemiste werkzaamheden voort?). De kosten die M stelt in rekening te kunnen brengen voor de door hem verrichte werkzaamheden (in totaal 2.470 uur afgezet tegen het uurtarief dat M stelt), kunnen naar het oordeel van het Hof niet zonder meer als schade worden bestempeld. Uit de stukken van M volgt niet dat hij betaalde werkzaamheden heeft laten schieten ten behoeve van de verbouwing van het huis. Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
 50. 50. Hof Den Haag 28 mei 2014, GHDHA:2014:2263 M en V echtscheiding HV: koude uitsluiting, echtelijke woning op beider naam V € 325.000 geïnvesteerd: vergoedingsrecht Rechtbank trekt € 30.000 af omdat dit bedrag reguliere onderhoudskosten betreft Verder € 40.000 aftrek als bijdrage in natura van M aan de verbouwing. Hoger beroep Hof: € 30.000 is redelijk bijdragen die M in natura aan de verbouwing heeft geleverd vallen volgens Hof binnen het bestek van artikel 1:81 BW nu V buitenshuis werkte en M zich thuis bemoeide met de verbouwing M genoot geen uitkering en hij heeft deze ook niet aangevraagd. Volgens het Hof vallen de werkzaamheden van M binnen het bestek dat de echtgenoten in het kader van hun huishouding van elkaar mogen verwachten. M en V hebben nooit een vergoeding afgesproken voor de werkzaamheden van M. Hij kan daar dan ook niet achteraf zonder rechtsgrond aanspraak op maken. Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
 51. 51. Huwelijksvermogensrecht Schending art. 4 EVRM HR 6-12-2002, JOL 450 M wenst deel vermogenstoename vrouw Huwelijk = vorm van samenwerking met winstdeling Koude uitsluiting = stelselmatig dienstbaar zijn Stelselmatig dienstbaar zijn : “Slavery” of “Servitude” Hof, AG en HR 1. Wet: geen steun huwelijksopvatting M 2. EVRM hier n.v.t.
 52. 52. Huwelijksvermogensrecht Natuurlijke verbintenis 6: 3 4.12.’87/’88, 610 Appartementsrecht 30.1.’91/’92,191 Huishoudelijke Arbeid 15.9.95/6-616 Le Miralda 1: 87 (nieuw) 2e zin!
 53. 53. Huwelijksvermogensrecht HR 1 oktober 2004/05, 1 M+V samen stuk grond 2 ton. M financiert. Verkoop 1.2 mio M: V ½ MIN investering+arbeidsvergoeding M V:investering+arbeid = nakoming nat.verb. vermogensopbouw V. HOF Objectieve maatstaf: blijkt uit handelen man; V geen werk ’80; zorg kinderen; gratis arbeid bedrijf M; geen vermogen dus behoeftig HR Hof alle feiten goed overwogen: FEITELIJK OORDEEL Geen gescheiden boekhouding!
 54. 54. Huwelijksvermogensrecht Hof Amsterdam 31-3-09 BI 9794 Staande huwelijk HV: uitsluiting V: geen bedoeling te wijzigen: afrekenen als agvg Rb+Hof: bedoeling telt niet (vgl Hof A’dam28.8.08) V: nat.verbintenis tot verdeling bij helfte: deze is bij stilzwijgende ov. omgezet Rb+Hof: had bij h.v. gemoeten M: wil bij V geparkeerde panden terug V: nakoming nat. verbintenis
 55. 55. Huwelijksvermogensrecht Hof: V nominale vergoeding arbeid jong gehuwd traditioneel huwelijk V: HV om V te beschermen (niet door M betwist!!) agvg ongunstig voor V verdeeld M groot vermogen hoge gezinswelstand Dringende morele verpl. om V eigen vermogen te verschaffen
 56. 56. Geen voldoening aan natuurlijke verbintenis Rechtbank ’s-Hertogenbosch 18 juli 2012 LJN BX2330 M en V gehuwd KU Welstand, behoefte, rollenpatroon en wijze totstandkomen HV geen aanleiding tot aannemen natuurlijke verbintenis. Strikte vermogensscheiding in HV. Huwelijksvermogensrecht
 57. 57. Huwelijksvermogensrecht Hof Den Haag 16-06-10, BM 9932 M en V uitsluiting. M financiert aanschaf o.g. op beider naam (vrije mede-eigendom) V (mede-)tenaamstelling nakoming Nat Verb. V carriere opgegeven; om niet in bedrijf M gewerkt; aanschaf o.g. oudedagsvoorziening HOF: Het creëren van de mede-eigendom naar objectieve normen bezien het voldoen was aan een natuurlijke verbintenis van M tot verzorging van V.
 58. 58. Investeringen in woning en polis waren voldoening aan natuurlijke verbintenis Gerechtshof ’s-Gravenhage 27 juni 2012 LJN BX0698 M en V gehuwd KU Investering van M in woning V is NV gezien: Rolpatroon, geen gescheiden boekhouding en welstand en vermogen van pp (!!) Huwelijksvermogensrecht
 59. 59. Hof Amsterdam 16 april 2013, LJN CA3067: Hof merkt aflossingen op hypotheeklening aan als een natuurlijke verbintenis Na 20 jaar is de affectieve relatie tussen M en V verbroken. Zij hebben samengewoond in een woning die gezamenlijk eigendom is. De Rechtbank heeft bepaald dat de woning moet worden verkocht en dat de overwaarde bij helfte moet worden verdeeld tussen M en V, met dien verstande dat aan M uit de verkoopopbrengst eerst een bedrag van ruim € 55.000 toekomt omdat hij bedragen aan de bank heeft betaald ter aflossing van de hypotheeklening. Volgens het Hof heeft M gesteld dat hij de aflossingen heeft gedaan in verband met de verzorging van V. Huwelijksvermogensrecht
 60. 60. Hof Amsterdam 1 april 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:973 Samenwonende partners in gem. woning verbreking samenleving, M betaalt kosten door vordert dan later ½ van V terug V: voldoening aan nat. verb. Hof: sjabloon past hier dus voldoening aan nat. verb. Huwelijksvermogensrecht
 61. 61. HR 10 oktober 2014, (HR:2014:2931 Samenwonende partners in gem. woning M lost extra af. verbreking samenleving, M vordert extra bedrag terug. V: voldoening aan nat. verb. RB nee, Hof: ja HR: Nee, in sok gesproken over nat verb dus bedragen geven wel vordering Huwelijksvermogensrecht
 62. 62. onvoorziene omstandigheden Kriek-Smit 12-6-1987, 88, 150 In beginsel slechts vergoeding verstrekte bedrag,zonder verrekening waardetoename Ex goede trouw NIET GEHEEL UITGESLOTEN dat zich ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN hebben voorgedaan, van dien aard dat de bevoordeelde naar maatstaven van R & B niet mag verwachten dat hij met de enkele teruggave van het destijds verschafte bedrag zonder enige verrekening van de waardetoename kan volstaan. Huwelijksvermogensrecht
 63. 63. Huwelijksvermogensrecht Onvoorziene omstandigheden 6:258 HR 29.9.’95/’96, 88 Melkquotum 1977 huwelijk: V 17 ha, M 40 ha 1985 M melkquotum 1990 vordering tot scheiding wat met deel melkquotum? V arbeid verricht; toename koeien; M heeft 15 jr grond V gebruikt; ttv huwelijk geen melkquoteringssysteem
 64. 64. Huwelijksvermogensrecht HR 15 februari 2008, NJ 2008, 110 M en V gehuwd, V erft grond en bouwval. Verkopen samen woning, bouwen nieuw huis 5: 20 natrekking Hof Arnhem: Nominaal=hoofdregel tenzij bijzondere omstandigheden financiering IN BELANGRIJKE MATE met opbrengst 1e huis gevolg mening V: M deelt niet in stijging 1e huis privé 2e huis geen wens pp, maar ex testament ; Pp zich niet gerealiseerd HR : nominaal = hoofdregel tenzij bijzondere omstandigheden (Kriek-Smit) Hof heeft oordeel op bijzondere omstandigheden gebaseerd, HR 15-2-2008, LJN BC156 -> OK
 65. 65. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 september 2013, ECLI:NL:GHARL:2013:6562 M en V gehuwd koude uitsluiting V erfenis, stopt geld in woning en bedrijf M bij echtscheiding: vordering niet nominaal (Kriek) Hof: nominale vordering De vermogenspositie van de man is dusdanig slecht, dat de door de vrouw aangevoerde bijzondere feiten en omstandigheden bezien tegen de achtergrond van de door de man aangevoerde feiten en omstandigheden, geen afwijkingen van de nominaliteitsleer rechtvaardigen. Huwelijksvermogensrecht
 66. 66. Huwelijksvermogensrecht Het niet uitgevoerde Periodieke Verrekenbeding
 67. 67. Huwelijksvermogensrecht MAAK JE BORST MAAR NAT ! Tenzij uit aanbrenge/erfrecht/gift: verrekenen de waarde van tijdens huwelijk 1. gevoede bankrekeningen 2. gekochte goederen 3. aangebracht huis met hypotheek 4. aandelen eigen BV (stille reserves!!) 5. maatschapsaandeel 6. Levensverzekeringsuitkering
 68. 68. Huwelijksvermogensrecht niet geëffectueerd periodiek verrekenbeding HR15/2/’85, NJ 1985, 885 ‘Laten partijen tijdens het bestaan van het huwelijk deling van het overgespaarde achterwege en blijft het recht om deling te vorderen bestaan, dan brengt een uitleg naar R&B in verband met de aard van het beding mee dat bij het einde van het huwelijk ook de vermogensvermeerdering, ontstaan door belegging van hetgeen uit de inkomsten van een echtgenoot is bespaard, maar ongedeeld gebleven, in de verrekening wordt betrokken.’
 69. 69. Huwelijksvermogensrecht Rensing-Polak 19.1.96, NJ 1996, 617 Vervalbeding Nalaten verrekening is normaal Pp niet bewust gevolgen niet-nakoming Dit ontneemt werking HV Derhalve: beroep op beding in strijd met R&B, tenzij.... WET bevat géén bepaling Gedrag PP beïnvloedt werking HV
 70. 70. Huwelijksvermogensrecht HR 10 JULI 2009 BI4387 RFR 106 M: brengt onbelaste woning aan Hyp lening t.b.v. verbouwing Hyp lening niet afgelost: kapitaalverzekering HOF: M krijgt kapitaalverzekering V helft waarde kapitaalverzekering Cassatie V: 136 lid 1 geen onderscheid directe/ indirecte belegging: waardestijging huis idem Rb Haarlen 23-09-08 BF 7504
 71. 71. Huwelijksvermogensrecht HR : idem echter alleen mbt waardestijging door verbouwing: HR 25-4-2008, 394 (zie hierna) Waarde kap.verz. waarde huis voor verbouwing+hyp lening X woning ttv peildatum Hof : peildatum kap.verz: dag uiteengaan pp V: dag indiening verzoek echtscheiding HR : Waarde kapitaalverzekering tnv M: dus alleen waardeverrekening -> dag indiening verzoek
 72. 72. Huwelijksvermogensrecht HR 8-1-’10 BK 1618 niet-uitgekeerde maatschapswinst ’92: netto-inkomen conform IB (aldus hv) M: maandelijks voorschot op aandeel winst Restant toegevoegd aan kap. maatschap Opgepotte winst verrekenen? M: in maatschap blijven: continuïteit Hof: niet V tegenwerpen; M vrij bij uittreden Hof: i.c kan verr. met gesloten beurzen en neemt M gespaarde winst mee M: Hof nagelaten te beslissen over 141, 4/5: “zeggenschap en maatschappelijk redelijk” HR: Hof beslist dat netto-inkomen verrekend moet worden en komt aan 141 niet toe
 73. 73. Huwelijksvermogensrecht WINST UIT ONDERNEMING HR 3-9-’10 BM 6085 V: alles wat aan M zou hebben kunnen worden uitgekeerd zonder continuiteit in gevaar te brengen + verkoopopbrengst aandelen X bv.; Hof: alleen taalkundig M: in HV verwezen naar IB ’64 “voor rekening Hof: niet voor rekening M 3e huwelijk; bescherming M + kinderen verr.beding op instigatie notaris; V begreep alles HR Niet alleen taalkundig maar Haviltex 1981 BM 6085
 74. 74. Hoge Raad verwerpt cassatieberoep over een verrekenbeding dat niet is uitgevoerd Hoge Raad, 23 december 2011, LJN BU3098 M en V gehuwd, KU + PV (NU) Bij echtscheiding wat moet er gebeuren met de 3 polissen van levensverzekering waarvan de premies uit overgespaard inkomen zijn voldaan? Hof: alsnog achteraf verrekenen. A-G: idem HR: 81 RO Huwelijksvermogensrecht
 75. 75. Huwelijksvermogensrecht Overwaarde voorhuwelijkse woning Hof Leeuwarden 22 mei 2012, LJN BZ7308 door voorhuwelijkse financiering 1: 141 lid 3 ontkracht Maar wel afgelost met OI -> HR 10 juli 2009 verrekend naar evenredigheid van die investering ten opzichte van de totale investering teller: bedrag aflossing, noemer waarde woning aanvang verrekentijdvak x waarde woning nu
 76. 76. Huwelijksvermogensrecht HR 8 juni 2012,LJN BV9605: Verrekening van BV omdat aandelen waren betaald met overgespaard inkomen M en V zijn in 1981 gehuwd HV met PV. M in 1986 een BV. M heeft ƒ 35.000 betaald. Echtscheiding in 2010. Aandelen meer dan € 3 mln waard). Verrekenen of niet? Hof: ja. HR: Ja. Volgens de Hoge Raad heeft het Hof toepassing gegeven aan de beleggingsleer en heeft het terecht tot uitgangspunt genomen dat voor beantwoording van de vraag of de waarde van de aandelen in de holding op de voet van artikel 1:141 BW verrekend moet worden, bepalend is of de volstorting van die aandelen is gefinancierd door aanwending van inkomen of vermogen dat verrekend had moeten worden. 1: 141 lid 3 BW
 77. 77. Huwelijksvermogensrecht Hof Amsterdam 14 augustus 2012, LJN BY1478: Winsten van BV moesten worden verrekend krachtens redelijkheid en billijkheid Volgens de destijds geldende bepalingen vallen zowel de dividenduitkeringen door de BV als de aanmerkelijk belangwinst behaald bij vervreemding van de aandelen in de BV niet onder het periodiek verrekenbeding. Het Hof is van oordeel dat de bewoordingen van de huwelijkse voorwaarden niet wijzen in de richting dat de winsten van een BV tussen M en V moeten worden verrekend. Maar op grond van concrete omstandigheden wel: Vergunning, laag salaris, niets van surplus genoten.
 78. 78. Huwelijksvermogensrecht HR 27 september 2013,LJN CA3739: Cassatie van Hof A’dam 14 augustus 2012 Volgens de Hoge Raad klaagt M terecht dat de hiervoor in sub 1, 2 en 3 genoemde omstandigheden onvoldoende motivering vormen voor het oordeel van het hof dat toepassing van de tussen partijen overeengekomen verrekening op basis van de huwelijkse voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is: - Het feit dat het vermogen van een echtgenoot (mede) door de arbeidsinspanning van de andere echtgenoot is toegenomen, is onvoldoende om het overeengekomen huwelijksgoederenregime op grond van de redelijkheid en billijkheid te doorbreken (vgl. HR 11 april 1986, LJN AC1957, en HR 25 november 1988, LJN AD0529), temeer nu vaststaat dat V voor haar werkzaamheden in de onderneming van M salaris heeft ontvangen. - Zonder nadere toelichting valt niet in te zien dat het door M ontvangen salaris van € 89.000 onder de gegeven omstandigheden, mede gelet op de daarop door de belastingadviseur gegeven toelichting, als onredelijk laag moet worden beschouwd.
 79. 79. Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht Hof Den Bosch 19-11-2013, GHSHE:2013:5467 M en V echtscheiding NUPV Vraag: moeten aandelen van M in twee BV’s alsnog in de verrekening worden betrokken ogv art. 1:141 lid 1 ? Hof: aandelen destijds volgestort met geld dat M van zijn ouders heeft geleend. Nu sprake is van geleend geld hoeft er volgens M niet verrekend te worden blijkens HR 8 juni 2012 (BV9605). deze stelling is alleen juist indien op de lening niet is afgelost of is afgelost met privégelden die niet voor verrekening in aanmerking komen. Indien de lening is afgelost met te verrekenen vermogen moet de waarde van de onderneming wel worden verrekend. Voor verrekening komen ook in aanmerking de opgepotte winsten in een BV en het overgespaarde inkomen dat tijdens het verrekentijdvak is belegd in deze op zichzelf niet te verrekenen vermogensbestanddelen (HR 10 juli 2009, BI4387). Volgens het Hof is de onderhavige lening afgelost met gelden die behoren tot het verrekenbaar inkomen met als gevolg dat de waarde van de aandelen tussen M en V moet worden verrekend.
 80. 80. Hof Amsterdam 16 juli 2013, GHAMS:2013:4416 M en V zijn gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden waarin onder meer een periodiek verrekenbeding is opgenomen. Omdat M en V tijdens het huwelijk geen uitvoering hebben gegeven aan de verrekenverplichting, is na hun echtscheiding onder meer een geschil ontstaan over de vraag of de onderneming (eenmanszaak) van M tot het te verrekenen vermogen behoort. Volgens V heeft M de winst telkens in het bedrijf geïnvesteerd waardoor de waarde van de onderneming tijdens het huwelijk is toegenomen. Als verweer voert M aan dat per saldo geen overgespaard inkomen in de onderneming is geïnvesteerd omdat de winsten in sommige jaren zijn gebruikt om verliezen in andere jaren af te dekken. Tijdens het huwelijk is per saldo een verlies van € 25.000 geleden. In hoger beroep heeft het Hof het verweer van M verworpen. Volgens het Hof wordt op grond van het verrekenbeding overgespaard inkomen jaarlijks verrekend maar vindt er geen verliesverrekening plaats. Dat brengt mee dat in de goede jaren het batig saldo met V verrekend had moeten worden (en nu dit is nagelaten het resultaat van de belegging daarvan in de onderneming bij het einde van het huwelijk wordt afgerekend) en in slechte jaren het verlies voor eigen rekening van M komt c.q. op het ondernemingsvermogen drukt. Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
 81. 81. Huwelijksvermogensrecht Hof Den Bosch 11 juli 2013, GHSHE:2013:3410 Volgens Hof had vrouw recht op helft van overwaarde van woning van man Gehuwd, HV met PV. Niet uitgevoerd Woning gekocht op naam van M. De koopprijs -> hypotheeklening door beiden. Aflossingsvrij uiteraard. Nu de vraag wat met de overwaarde. Het Hof neemt hierbij in overweging dat de aankoop van de woning volledig is gefinancierd met een hypothecaire geldlening ten name van beide partijen, dat met overgespaard inkomen een polis levensverzekering is bekostigd die bedoeld was om te worden gebruikt voor aflossing van de hypotheeklening en dat de woning uitsluitend op naam van M is gesteld om eventueel verhaal van schuldeisers op de woning te beperken.
 82. 82. Hof Den Haag 11 juni 2014, GHDHA:2014:3624 M en V getrouwd, echtscheiding NUPV vallen ondernemingswinsten onder het PV? Hof uitleg HV: slechts inkomen uit arbeid verrekenen relevant: het inkomen dat daadwerkelijk is genoten en aan de onderneming is onttrokken is gebeurd, dus geen verrekening ondernemingswinsten ex 1: 141 lid 4 Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht
 83. 83. Huwelijksvermogensrecht Verdeling bij helften of anders? en Verknochtheid
 84. 84. Huwelijksvermogensrecht UITGANGSPUNT VERKNOCHTHEID: het antwoord op de vraag of een goed op bijzondere wijze aan één der echtgenoten is verknocht en, zo ja, in hoeverre die verknochtheid zich ertegen verzet dat het goed in de gemeenschap valt hangt af van de aard van dat goed, zoals deze aard mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald (HR 23 december 1988, nr. 13374, NJ 1989, 700, HR 24 oktober 1997, nr. 16427, NJ 1998, 693). HR 3 NOVEMBER 2006, AX8834 (WHIPLASH)
 85. 85. Huwelijksvermogensrecht HR 3-11-2006/8-258 Whiplash “Deze objectieve maatstaf dient de rechtszekerheid welke ten aanzien van de omvang van de huwelijksgemeen- schap haar gewicht in de schaal werpt in verband met de mogelijke rechten van derden”.
 86. 86. Huwelijksvermogensrecht HR 26 -09-’08 BF2295 GEEN ZAAKSVERVANGING! HV: uitsluiting+finaalbeding agvg V: F.300.000 immateriële schadevergoeding 1997 feitelijk uiteen; 1999: scheiding f.300.000 besteed aan auto+grond/huis V: f.300.000 verknocht -> ex R&B grond idem
 87. 87. Huwelijksvermogensrecht dat het van de aard van het goed dat door zaaksvervanging in de plaats is getreden van het verknochte goed, afhangt of ook dit goed verknocht is, en dat niet valt in te zien dat het perceel grond een zodanig nauwe binding met de vrouw vertoont dat "een of meer van de aan het vallen in de gemeenschap verbonden gevolgen" niet kunnen intreden op grond van het bepaalde in art. 1:94 lid 3 BW
 88. 88. Huwelijksvermogensrecht Hof Den Haag 26 oktober 2011, LJN BV7598 Geld is nooit verknocht HR 7 december 2012, LJN BY0957 Geld kan wel verknocht zijn de echtgenoot die zich erop beroept zal … ten minste moeten stellen op welke schade(n) de vergoeding betrekking heeft, opdat de rechter kan vaststellen of, en zo ja in hoeverre …
 89. 89. Huwelijksvermogensrecht Hof Arnhem 25-10-05 RFR06/7 Relatie 1994; 2002 huwelijk V moordaanslag op M V vervalst handtekening M voor lening V 2002 pbs opdat M lening niet ontdekte Agvg: gem.schuld of verknocht aan V? Hof: vervalsing niet zo zwaarwegend dat ex R&B afwijking 1: 100 Intour 18-10-91/2, 421Oplichtingsschuld
 90. 90. Huwelijksvermogensrecht Hof Arnhem 22-07-’08 BD 8655 Man: IN GEHEIM krediet Postbank IDEM Primeline krediet Vrouw: wist NIETS en NIET van genoten DUS: verknocht! HOF: NEE ! IDEM: HOF A’DAM 6-1-’09 BI 2083
 91. 91. Geen verknochte schuld Gerechtshof ’s-Gravenhage 15 februari 2012 LJN BV9407 Ook hier verzwegen voorhuwelijkse schuld. Rb en Hof: pech gehad, geen verknochtheid. Huwelijk is gevaarzetting! Huwelijksvermogensrecht
 92. 92. Hof Amsterdam 4 september 2012, CA1772: Aandelen in stamrecht-BV niet verknocht Het moet gaan om aanspraken die zien op de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap en niet in de gem. vallen omdat ze strekken tot vervanging van inkomen dat de man bij voortzetting van de dienstbetrekking na die ontbinding zou hebben genoten. In casu niet het geval. Huwelijksvermogensrecht
 93. 93. Ontslagvergoeding die was gestort in stamrechtverzekering was niet verknocht Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2013, LJN BZ4094 … het is aan V om te beslissen op welke wijze zij daarover wil beschikken. Aldus valt haar ontslagvergoeding niet aan te merken als vervanging van inkomen dat V na de ontbinding van de gemeenschap zou hebben genoten Huwelijksvermogensrecht
 94. 94. Huwelijksvermogensrecht Hof Amsterdam 22 juli 2014, GHAMS:2014:6041 Om in het kader van een verdeling tot verknochtheid te kunnen concluderen is vereist dat aangetoond wordt dat ten tijde van de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap de in geld ontvangen schadevergoeding nog te identificeren is in die zin dat aangetoond kan worden dat het geld nog aanwezig is. Volgens het Hof heeft M voldoende aangetoond dat hij de letselschadevergoeding heeft geïnvesteerd in de woning die V vóór het huwelijk had gekocht en dat na de verkoop van de woning een deel van de opbrengst is gebruikt voor de financiering van het bedrijfspand. M heeft verklaard dat hij het bedrijfspand heeft gekocht op advies van zijn psychiater om weer levensmoed te krijgen. V heeft niet betwist dat M in behandeling bij een psychiater was. Voorts staat vast dat M in het bedrijfspand activiteiten (reparatie van apparaten en machines) uitoefent. Gelet op de gevolgen die het ongeval voor M heeft gehad - niet alleen pijn maar kennelijk ook psychische problemen - en het doel waarvoor M het bedrijfspand heeft gekocht en waarvoor hij het daadwerkelijk in gebruik heeft, is het Hof van oordeel dat het bedrijfspand naar zijn aard zo aan M is verknocht dat het niet in de gemeenschap van goederen valt.
 95. 95. Huwelijksvermogensrecht Rb Den Haag 29 september 2015, ECLI:RBDHA:2015:11584 M en V gemeenschap van goederen en gaan scheiden. M verzamelt Lego en is van mening dat de opgebouwde collectie – vanwege de bijzondere aard en de grote emotionele waarde ervan – aan hem is verknocht, zodat deze buiten de verdeling dient te blijven. V erkent dat de Lego een bijzondere emotionele waarde heeft voor M, maar weerspreekt dat er sprake is van verknochtheid. De rechtbank overweegt dat van verknochtheid van goederen in de zin van artikel 1:94 lid 3 BW sprake is indien en voor zover een goed een zodanige band heeft met de persoon van een der echtgenoten, dat het ongewenst is dat een of meer van de gevolgen die verbonden zijn aan het vallen in de gemeenschap met betrekking tot dat goed intreden. Hoewel de rechtbank zich kan voorstellen dat M bijzonder gehecht is aan de Lego-collectie, is in casu geen sprake van onvervreemdbare en hoogst persoonlijke goederen of rechten die zijn verbonden met de persoon van M. Ondanks de bijzondere affectiewaarde zijn de gevolgen van het in de gemeenschap vallen van de verzameling Lego juridisch niet ongewenst. Immers, de verzameling kan aan M worden toegedeeld en de waarde worden verrekend. De rechtbank beslist dienovereenkomstig. Partijen twisten over de aan de Lego-collectie toe te kennen waarde. V stelt die op € 4.365 (de nieuwwaarde), M op € 1.510 (de huidige waarde in het economisch verkeer). De rechtbank stelt de waarde in redelijkheid vast op € 2.900, het afgeronde gemiddelde van de door partijen genoemde bedragen. Vast staat dat de stukken in goede staat zijn en dat in veel gevallen de originele verpakking nog aanwezig is, zodat de rechtbank ervan uitgaat dat er sprake is van een aanzienlijke (verzamel)waarde. Dit leidt ertoe dat M een bedrag van € 1.450 aan V dient te betalen.
 96. 96. Huwelijksvermogensrecht Afwijken van art. 1: 100 verdeling bij helften? HR 7.12.1990/NJ 1991, 593: Moordhuwelijk UITERST UITZONDERLIJK
 97. 97. VERDELING ANDERS DAN BIJ HELFTEN IS MOGELIJK IN EXTREME OMSTANDIGHEDEN ZOALS HR 7 DECEMBER 1990, NJ 1991, 593 (MOORDHUWELIJK) DAN GRIJPT DE AANVULLENDE WERKING VAN DE REDELIJKHEID EN DE BILLIJKHEID IN EN GEBIEDT EEN ANDERE VERDELING DAN BIJ HELFTEN RB MAASTRICHT 26 SEPTEMBER 2012, BX9399 V doodt kind. M wil scheiden. V wil bij verdeling gem. spullen van kind. Rb: onaanvaardbaar.
 98. 98. Komen verzwegen voorhuwelijkse schulden alleen voor rekening van de man? Hoge Raad 30 maart 2012, LJN BV1749 M en V huwelijk 2008, echtscheiding 2009 M voor huw € 20.000,- schuld V: die zijn van hem. Rb en Hof: mooi niet. HR: afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waaronder met name de aard van die schuld, zoals deze mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. Onbegrijpelijk oordeel! Hof Amsterdam 14 mei 2013, LJN CA1866: De redelijkheid en billijkheid brengen met zich dat V in het kader van de verdeling niet draagplichtig is voor de beide schulden. Huwelijksvermogensrecht
 99. 99. Huwelijksvermogensrecht Hof Den Bosch 27 januari 2015, GHSHE:2015:225 M en V (vanaf 1971) gehuwd in gemeenschap van goederen. In echtscheidingsprocedure ernstig incident voorgedaan waarbij V met een mes is verwond door M. Poging tot doodslag, maar geestelijke stoornis (vasculaire dementie) en M is ontslagen van alle rechtsvervolging. Kantonrechter (Moordhuwelijkarrest): van V kan niet kan worden gevergd verdere verdeling van de gemeenschap met M ter hand te nemen Hof: in het onderhavige geval niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat M zich jegens V beroept op een verdeling bij helfte. Moordhuwelijk casus heel anders!
 100. 100. Huwelijksvermogensrecht Rb. Amsterdam 18 februari 2015, RBAMS:2015:78 M en V gemeenschap van goederen. Vanwege een misdrijf is M ontslagen. Omdat hij kostwinner was, kon de hypotheekrente niet meer worden betaald waardoor de echtelijke woning moest worden verkocht. Naast de rente bedraagt de restschuld € 14.600. Rb: in afwijking van artikel 1:100 BW is M draagplichtig is voor de gehele restschuld van de hypotheeklening en de achterstallige rente. Rechtstreeks verband tussen misdrijf van M en de ontstane (rest)schuld. V was immers zonder het inkomen van M niet in staat de rente te voldoen waarbij het inkomen wegviel door het ontslag van M wegens het plegen van het misdrijf. Ook bestaat er een rechtstreeks verband tussen het misdrijf en de (restant)schuld omdat M en V gedwongen waren de woning te verkopen op een moment dat de verkoopwaarde lager was dan de hypothecaire schuld. Onverkorte toepassing van artikel 1:100 BW zou ertoe leiden dat V wordt benadeeld door het strafbare gedrag van M. Het is naar het oordeel van de Rechtbank in strijd met de maatstaven van de redelijkheid en billijkheid deze regel toe te passen bij die uitkomst.
 101. 101. Huwelijksvermogensrecht Hof Arnhem-Leeuwarden 26 maart 2015, GHARL:2015:2233 Internationale echtscheiding. Nederlands recht van toepassing. Afwijking verdeling half-half Als hoofdregel hebben M en V een gelijk aandeel in de ontbonden huwelijksgemeenschap (artikel 1:100 BW), maar volgens het Hof zijn hier voldoende gronden die afwijking van de hoofdregel rechtvaardigen. Daartoe overweegt het Hof onder meer dat de perioden van samenwoning na de huwelijksvoltrekking kort en fragmentarisch zijn geweest. Verder hebben M en V zich tot voor kort niet gerealiseerd dat hun huwelijksvermogensrecht wordt beheerst door het Nederlandse recht en wat voor verregaande consequenties dit zou kunnen hebben. Daarbij neemt het Hof in aanmerking dat in de landen van herkomst van M en V een met het Nederlands recht vergelijkbaar huwelijksgoederenregime onbekend is. Dit geldt ook voor het land van het huwelijk. Het Hof neemt ook in aanmerking dat alle vermogensbestanddelen door V zijn aangebracht dan wel door haar inspanningen zijn verworven. Het Hof stelt de verdeling zodanig vast dat M en V die goederen behouden die op zijn of haar naam staan zonder enige waardeverrekening.

×