Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MSGSÜ Bomonti Kampüsü Misafir Bilgilendirme Uygulaması

48 views

Published on

Bomonti kampüsü bina girişi ve içerisinde kullanılmak üzere misafirlere tantım ve kat/vaziyet planları hakknda bilgilendirme sunan arayüz ve etkileşim.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MSGSÜ Bomonti Kampüsü Misafir Bilgilendirme Uygulaması

 1. 1. SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Bomonti Kampüsü’ne Hoşgeldiniz!.. ACİL DURUM TARİHÇE KAT PLANLARI ETKİNLİKLER TELEFON REHBERİ SOSYAL MEDYA FAVORİ MEKANLAR
 2. 2. YANGIN DEPREM SABOTAJ ANA SAYFA ACİL DURUM
 3. 3. LÜTFEN DİKKAT!!! BU NOKTADA GEREKLİ MAKAMLARA HABER VERİLEREK DURUMA MÜDAHALE EDİLMESİ SAĞLANACAKTIR. EMİN DEĞİLSENİZ LÜTFEN İHBARDA BULUNMAYINIZ!.. HAYIR, EMİN DEĞİLİM EVET, EMİNİM ANA SAYFA
 4. 4. YANGIN • Gerekli makamlara haber verilmiştir, lütfen panik yapmayınız.. • Canınızı tehlikeye atmadan yangına müdahale etme şansınız var ise, seri bir şekilde müdahale etmekten kaçınmayınız; müdahale şansınız yok ise, en güvenilir yoldan en seri şekilde yangın mahallini terk ediniz. • Binayı terk ederken asansörleri kullanmayınız. • Binayı terk edene kadar “YANGIN VAR!” diye bağırarak etrafınızdakileri uyarınız ve onların da binayı terk etmelerini sağlayınız. • Etrafta kendi canınızı tehlikeye atmadan yardım edebileceğiniz başkaları var ise, onların da binayı tahliyesine yardımcı olunuz. ANA SAYFA
 5. 5. DEPREM • Gerekli makamlara haber verilmiştir, lütfen panik yapmayınız.. • Binayı terk etme şansınız var ise en güvenilir ve en seri yoldan binayı terk ediniz. • Binayı terk ederken asansörleri kullanmayınız. • Binayı terk edene kadar “DEPREM VAR!” diye bağırarak etrafınızdakileri uyarınız ve onların da binayı terk etmelerini veya korunaklı bir alana saklanmalarını sağlayınız. • Binayı terk etme şansınız yok ise deprem sona erene kadar, en güvenli bulduğunuz mekana veya sığınağa saklanınız. • Etrafta kendi canınızı tehlikeye atmadan yardım edebileceğiniz başkaları var ise, onların da binayı terk etmelerini veya emniyetli bir mahalle geçmelerine yardımcı olunuz. ANA SAYFA
 6. 6. SABOTAJ • Gerekli makamlara haber verilmiştir, lütfen panik yapmayınız.. • Canınızı tehlikeye atmadan ve herhangi bir suça sebebiyet vermeden, olaya müdahale etme şansınız var ise en seri şekilde müdahale etmekten kaçınmayınız; müdahale şansınız yok ise, en güvenilir yoldan, en seri şekilde tehlike mahallini terk ediniz. • Olay mahallini terk ederken hiçbir kanıtı bozmamaya ve hiçbir şekilde olaya müdahil olmamaya dikkat ediniz. • Binayı terk edeceğiniz süre içerisinde etrafınızdakileri olaydan haberdar etmek maksadıyla bağırarak, o onların da binayı terk etmelerini sağlayınız. • Etrafta kendi canınızı tehlikeye atmadan yardım edebileceğiniz başkaları varsa onların da olay mahallini terk etmelerini sağlayınız. ANA SAYFA
 7. 7. TARİHÇE MİMAR SİNAN MSGSÜ BOMONTİ KAMPÜSÜ ANA SAYFA
 8. 8. MİMAR SİNAN Mimar Sinan veya Koca Mi'mâr Sinân Âğâ (Sinaneddin Yusuf) Osmanlı baş mimarı ve inşaat mühendisi. Osmanlı padişahları I.Süleyman, II.Selim ve III.Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan, yapıtlarıyla geçmişte ve günümüzde dünyaca tanınan Mimar Sinan’ın başyapıtı, "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi’dir. Sinaneddin Yusuf, Kayseri’nin Agrianos (bugün Ağırnas) köyünde Türk, Ermeni veya Rum olarak doğmuştur. 1511'de Yavuz Sultan Selim zamanında devşirme olarak İstanbul’a gelmiş ve yeniçeri ocağına alınmıştır. Abdulmennan oğlu Sinan, mimar olarak Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferine katıldı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın Belgrad seferine yeniçeri olarak katıldı. 1522’de Rodos seferine atlı sekban olarak katılıp, 1526 Mohaç Meydan Muharebesi’nden sonra, gösterdiği yararlılıklar sebebiyle takdir edilerek Acemi Oğlanlar Yayabaşılığına (Bölük Komutanı) terfi ettirildi. Sonraları Zemberekçibaşı ve Başteknisyen oldu. 1533 yılında Kanuni Sultan Süleyman’ın İran seferi sırasında Van Gölü'nde karşı sahile gitmek için iki haftada üç adet kadırga yapıp donatarak büyük itibar kazandı. Sefer dönüşünde, Yeniçeri Ocağı'nda itibarı yüksek olan Hasekilik rütbesi verildi. 1537 Korfu, Pulya ve 1538 Moldavya seferlerine katıldı. 1538 yılındaki Karaboğdan Seferinde ordunun Prut Nehri'ni geçmesi için köprü gerekmiş; bu görev Sinan'a verilmiştir. Köprünün yapımından sonra 17 yıllık yeniçerilik görevini takiben 49 yaşında Başmimarlık görevine atanır. 1538 yılında Hassa başmimarı olan Sinan’ın, Mimarbaşılığa getirilmeden evvel yaptığı üç eser dikkat çekicidir. Bunlar; Halep’te Husreviye Külliyesi, Gebze’de Çoban Mustafa Külliyesi ve İstanbul’da Hürrem Sultan için yapılan Haseki Külliyesidir. Mimar Sinan’ın Mimarbaşı olduktan sonra verdiği üç büyük eser, onun sanatının gelişmesini gösteren basamaklardır. Bunların ilki İstanbul'daki Şehzade Camii ve külliyesidir. Dört yarım kubbenin ortasında merkezi bir kubbe tarzında inşa edilen Şehzade Camii, daha sonra yapılan bütün camilere örnek teşkil etmiştir. Süleymaniye Camii, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki en muhteşem eseridir. Kendi tabiriyle kalfalık döneminde, 1550-1557 yılları arasında yapılmıştır. Mimar Sinan’ın en büyük eseri ise, 86 yaşında yaptığı ve "ustalık eserim" diye takdim ettiği, Edirne’deki Selimiye Camiidir (1575). Mimar Sinan, Mimarbaşı olduğu sürece birbirinden çok değişik konularla uğraştı. Zaman zaman eski yapıları restore etti. 1573’te Ayasofya’nın kubbesini onararak çevresine, takviyeli duvarlar yaptı ve eserin bu günlere sağlam olarak gelmesini sağladı. Eski eserlerle abidelerin yakınına yapılan ve onların görünümlerini bozan yapıların yıkılması da onun görevleri arasındaydı. Günümüzde bile bir problem olan İstanbul’un kaldırımlarıyla bizzat ilgilenmesi çok ilgi çekicidir. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü, onun aynı zamanda mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır: El-fakiru l-Hakir Ser Mimaranı Hassa (Değersiz ve muhtac kul, Saray özel mimarlarının başkanı). 1588'de İstanbul'da vefat eden Mimar Sinan, Süleymaniye Camii'nin yanında kendi yaptığı sade türbeye defnedilmiştir. Mezarı 1935 yılında Türk Tarihini Araştırma Kurumu üyeleri tarafından kazılmış ve kafatası incelenmek üzere alınmış ancak sonraki restorasyon kazısında kafatasının yerinde olmadığı görülmüştür. 1976'da Uluslararası Astronomi Birliği'nin aldığı kararla Merkür'deki bir krater Sinan Krateri olarak isimlendirilmiştir. Mimar Sinan 92 camii, 52 mescit, 57 medrese, 7 darül-kurra, 22 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa (hastane), 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere 375 eser yapmıştır. Ayrıca Edirne ilindeki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. ANA SAYFA
 9. 9. MSGSÜ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi; Sanat Tarihçisi, Arkeolog, Müzeci, Ressam Osman Hamdi Bey tarafından 1882’de Sanayi-i Nefise Mektebi adıyla kuruldu ve 2 Mart 1883’de öğretime başladı. Ülkemizin ilk sanat ve mimarlık yüksek okulu olan Kurum, 1928’de Güzel Sanatlar Akademisi adını aldı ve böylece ülkemizde Akademi ünvanını alan ilk yükseköğretim kurumu oldu. Güzel Sanatlar Akademisi, 1969’da 1172 sayılı Devlet Güzel Sanatlar Akademileri Kanunu’nun kabul edilmesiyle birlikte bilimsel özerkliğe kavuştu. Kurum, 4.11.1981’de kabul edilen 2547 sayılı Kanun ve 20 Temmuz 1982’de çıkarılan 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversiteye dönüşerek Mimar Sinan Üniversitesi adını aldı. ANA SAYFA
 10. 10. BOMONTİ KAMPÜSÜ 2001 yılında yapımına başlanılan 59.000 metrekarelik Bomonti Yerleşkesi’nin mimarı Prof.Dr.Cengiz EREN’dir. 2010 yılında eğitim öğretime açılan binada konser salonu, eğitim salonları, laboratuarlar, anfiler, sergi salonları, artriumlar, öğrenci kantini, yemekhane, akademik ve idari personel büroları, otopark ve diğer hizmet alanları bulunmaktadır. ANA SAYFA
 11. 11. FAVORİ MEKANLAR MEKAN BULUNDUĞU KAT TELEFONU KANTİN/YEMEKHANE ZEMİN - ANA SAYFA
 12. 12. KAT PLANLARI ANA SAYFA
 13. 13. TELEFON REHBERİ ADI, SOYADI BÖLÜMÜ TELEFONU KAT VE ODA NUMARASI KEMAL ŞAHİN ENFORMATİK 5600 6. KAT/602 ANA SAYFA
 14. 14. ETKİNLİKLER “OASIS 2013 in İstanbul” Çağdaş Japon Sanatları Sergisi 17. İstanbul Uluslararası Grafik Tasarım Günleri 6-11 Mayıs 2013 Yılı Yükseköğretimde Kalite Uluslararası Konferansı (ICQH) 7. Uluslararası UCAWE Sempozyumu Almanya Halle Sanat Yüksekokulu Öğrencileri Resim Bölümümüz Mozaik Atölyesinde Mozaik Uygulamalarını Öğrendiler. Enformatik Bölümü İnternet Haftası Etkinlikleri Piyanist Sohn Jeung BEUM ve MSGSÜ Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası Konseri 3. Ulusal İç Mimarlık “Mekan Tasarımında Endüstriyel Boyut” Sempozyumu CONTEMP ART ’13 Sergey RAHMANİNOV Piyano Yarışması ANA SAYFA
 15. 15. SOSYAL MEDYA MEDYA URL RESMİ WEB SİTESİ http://www.msgsu.edu.tr FACEBOOK http://www.facebook.com/msgsu TWITTER http://www.twitter.com/msgsu FOURSQUARE https://tr.foursquare.com/v/mimar-sinan-güzel-sanatlar- üniversitesi/4d7dcb51ebc154811a9ad6a6 ANA SAYFA

×