Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv, asle fossberg

1,165 views

Published on

IT-tinget 2010: Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv, asle fossberg

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,165
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Utnyttelse av kommunale it tjenester i samhandling med publikum og næringsliv, asle fossberg

 1. 1. Utnyttelse av kommunale IT- tjenester i samhandling med publikum og næringsliv IT Tinget Tønsberg 22 september 2010 Asle Fossberg Daglig leder
 2. 2. Disposisjon • Kort om meg selv og IKT Agder • Bakgrunn for satsingen i IKT Agder kommunene – Krav og føringer ifm utvikling av tjenester – Gjennomføring av prosjektet • Hva har vi lært og hva har vi fått til – Videre utfordringer • Oppsummeringer/refleksjoner
 3. 3. IKT Agder • Selskapet skal være deltakernes drifts- og innkjøpsselskap og faglige instans for eiernes Informasjons- og kommunikasjons-teknologiske løsninger – Drift og forvaltning – Utvikling av tjenester – Prosjektledelse – Rådgivning
 4. 4. Hovedmål • IKT Agder skal være brukerorientert • Levere kosteffektive tjenester • For eiere og brukere være en profesjonell leverandør av IKT tjenester
 5. 5. Bakgrunn • Prosjektsatsingen – Mål – Strategi – Innhold • Referanser for øvrig
 6. 6. Hovedmål (Opprinnelig og justert prosjektplan) • Heving av tjenestenivået for innbyggere og næringsliv • Effektivisering av egen organisasjon • Effektivisering av driften av IKT Agder Felles IKT-prosjekt
 7. 7. Økonomiske forutsetninger (mill. kr) IKT-samarbeid 14,7 Kommuner Innsparing 9,5 pr år i 5 år Merkost årlig årlig (6,3) 2,0 IKT-Agder Investeringer 47,5 Felles IKT-prosjekt
 8. 8. Hovedaktiviteter • Prosjektet har pågått siden høsten 2006. Hovedaktivitetene har vært å: – Innføre felles systemer og rutiner på sentrale fagområder – Etablere ny IKT-infrastruktur og administrativt system for å utvikle felles nett-tjenester til interne og eksterne brukere basert på en tjenesteorientert IT-arkitektur – Utvikle og introdusere konkrete nettbaserte skjemaer og tjenester
 9. 9. Kronologi År Sentrale aktiviteter 2006 •Forprosjekt •Politisk behandling/beslutning 2007 •4 innføringsprosjekter starter • (Eiendomsgebyrer, byggesaksarkiv, fakturaskanning, lokal drift Agresso) •Utarbeidelse av anbudsdokumenter- anbudsinnbydelser 7 sentrale anskaffelser Mai – juni 2008 •Revurdering og justering av prosjektet: •Justert prosjektplan Høst 2008 •Kontraktsinngåelser 7 + 2 kontrakter •Organisering av innføringsprosjekter 2009 -2010 •Nye innføringsprosjekter: - Personal/lønn (fra aug 08) - Portaler (Innbygger og ansattportal) -Tjenesteutvikling (Mellomvare, integrasjoner, arkitektur ++) - Sak/arkiv - Styringsinformasjon (fra høst 08) - Sikkerhet og identitetshåndtering - Parallelle miljøer - Skoleadm (Grimstad) - Pleie og omsorg (GRS Grimstad og Froland) 2010 Avslutning av prosjektet, videre tjenesteutvikling Felles IKT-prosjekt
 10. 10. Referanser
 11. 11. Referanse #2 • FAOS- rapporten – Felles IKT-arkitektur i offentlig sektor
 12. 12. Referanse #3
 13. 13. Ansatt Innbygger MinID Internett FEIDE Ansattportal Innbyggerportal eDokument Innsyn 24/7 Kommune24/7 Tjenester EPiServer Bruker- profiler Kunde- databasen Skole og Administrasjon og Helse og omsorg Teknisk barnehage ledelse (sikker sone) •Skoleadministrasjon •Regnskap •Kartdata (registrering, •Journalsystemer Masterfiles (Elevdatabaser, vitnemål, •Virksomhetsstyring publisering) •Loggføring/arkiv karaktersetting) •Lønn •Grunnlagsdata kommunale •Planlegging •Elevoppfølging •HR avgifter •Turnus/fravær •Undervisningsplan-legging •Arkiv •Planleggingsverktøy •Pedagogisk programvare •Rapportering •Konstruksjon •Spesialoppfølging/ •Logistikk/utleie •Reguleringsplan PP-tjeneste •Forvaltning/inventory •Arkiv (tegninger, søknader, AD •Inntak og fordeling kart) •Anbudshåndtering IAM •Oppfølging av eiendeler
 14. 14. Hva har vi lært og hva har vi fått til? • Tilrettelagt for et fundament – Arkitektur – Godt grunnlag for videre tjenesteutvikling – Standardisert på felles plattform og programvare • Fra skjema til dumme skjemaer til smarte skjemaer, dialogbaserte skjemaer til interaktive tjenester – Foreløpig for få interaktive tjenester – Tatt tid å realisere arkitekturen – Basisintegrasjoner mot mellomvare har vært utfordrende å koordinere på tvers av leverandører
 15. 15. Hva har vi lært og hva har vi fått til? • Kompetanse – Hvordan bidrar leverandørene? – Teknologisk og funksjonell kompetanse- en syntese – Fra silotenkning til prosess og helhetstenkning – Fortsatt for mye applikasjonstenkning istedenfor løskoblede tjenester. • Teknologi – iGoogle eksempel på hvor vi er i dag, men samtidig er vi i steinalderen jfr skjemautsending, hvorfor lager vi ikke apps eller fullverdige interaktive tjenester (avanserte tjenester)?
 16. 16. Kompleksitet og veien videre
 17. 17. Kompleksitet • Det er identifisert 30 eksisterende koplinger mot fagapplikasjoner. Dessuten er det under utvikling nye tjenester som vil resultere i at antallet applikasjoner og tjenester på nett som benytter Matrikkelinformasjon vil komme opp i nesten 90.
 18. 18. Oppsummering • Teknologien er tilgjengelig • Realisert SOA plattform gir muligheter – SOA governance • Nasjonal strategi – Hva staten sier – Hva gjøres ? – Hva som må gjøres ? – Hva skal skje videre kommunalt, regionalt og hva skjer nasjonalt ? – Hvordan koordinere /gjenbruke • Mer fokus på gevinst og realiseringer på virksomhetsnivå – Betinger god prosesser for modellering – eGevinst Lyngdal kommune – IKT som kost eller god investering • Organisering av IKT prosjekter – prosjektveiviseren.no • Har Reve et poeng… Superdepartement --- DIFI • Store forskjeller innenfor off sektor i allefall på tvers av kommunene • Lederstjernene hvor er de?, Altinn II, Bergen Kommune , andre… – Disse må tilgjengeliggjøres
 19. 19. • http://www.na24.no/arkiv/naeringsliv/arti cle2110216.ece • http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/artic le1714301.ece • http://www.dn.no/forsiden/naringsliv/artic le1823913.ece • http://www.ukeavisenledelse.no/nyheter/s amfunn/article93315.zrm • http://www.dagensit.no/article1965999.ec e?WT.mc_id=dn_rss
 20. 20. • http://ksikt- forum.no/artikler/2009/5/felles_arkitektur _kommunal_sektor_%28faks%29 • http://arendal.kommune.no/ • http://froland.kommune.no/ • http://www.grimstad.kommune.no/ • http://www.austagderfk.no/

×