IT i Posten fram mot 2014

2,285 views

Published on

IT i Posten fram mot 2014

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,285
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
61
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IT i Posten fram mot 2014

 1. 1. IT i Posten fram mot 2014 IT-tinget, 23.09.09 Morten Stødle, CIO Posten konsernet
 2. 2. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 3. 3. Posten Norge Bring består av seks Privatkunder innen Bedriftskunder spesialister med post og pakker innen post og spisskompetanse i Norge logistikk innenfor hvert sitt i hele Norden område Posten leverer posttjenester til det norske privatmarkedet. Postens tjenester til bedrifter selges gjennom merket Bring, men det er Posten som leverer dem.  Antall ansatte (FTE): 24.870  Driftsinntekter 2008: 28.663 MNOK  Pakkevolum: 32,1 millioner pakker  Antall brev: 2,6 milliarder
 4. 4. Posten i endring  Ingen norske selskap har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten – bemanningen er redusert med 11.000 årsverk de siste 10 årene  Vi bygger og utvikler en moderne nordisk virksomhet med utgangspunkt i en bransje som liberaliseres på verdensbasis. Postvirksomhetens andel av omsetningen er redusert fra ca 80% til 38% de siste 10 årene  Konsernet er i vekst. Vi vokser inn i nye forretningsområder og nye markeder. Omsetningen er mer enn doblet siden 2000
 5. 5. Postens visjon og forretningside Postens Visjon: Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern Forretningsidé: Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk – med Norden som hjemmemarked 01/10/2009 5
 6. 6. Posten IT  170 ansatte  10 lokasjoner i Norge, Sverige, Danmark  Supporterer ca. 1500 post i butikk, ca. 200 postkontor, ca. 375 distribusjonsenheter /bedriftssentre / terminaler og 5 store kontaktsentre  Ca. 13000 PC brukere  Matriseorganisasjon med horisontale fellesprosesser og vertikal organisasjonsdimensjon 01/10/2009 6
 7. 7. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 8. 8. Fra store løft til kontinuerlig forbedring  Posten har de tre siste årene gjennomført flere større løft på IT-siden ved å standardisere back-office og ordresystemene på en felles ERP-løsning  Stort IT-utviklingsprogram gjennomført (IKT 2010)  Første store leveranseprosjekt startet januar 2006  Totalt er det kjørt 26 prosjekter (Da er forprosjekter ikke inkludert) IKT 2010-programmet release Pre- 4.0 Release 2.0 Release 3.0 Release 4.0 Release 5.0  Over 300 personer fra Posten og Leverandører Q1-06 2006 Q2-06 Q3-06 Q4-06 Q1-07 Pareto del 1 - Adresse 2007 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 2008 Q3-08 Q4-08 Q1-09 2009 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Pareto del 2 - Rute Ny økonomi-løsning Utfasing PMS/PME Over 250 eksterne konsulenter på det meste Økonomi: BP DVH Økonomi: DVH Produksjonssatte løsninger Utfasing ABS/PPR  Påbegynte aktiviteter Ikke påbegynt HR&Lønn - strøm 1 HR&Lønn– strøm 2–del 1 HR Datavarehus HR/Lønn strøm 2– del 2 Bp = blueprint Ordre 2.1: BP KSPU internløsning Svarsending Posten har opparbeidet et ”velsmurt” apparat og god KSPU/kundeløsning  Ordre del 1.0: Massepost 1.1: Massepost Utrulling til kunder Kontantfrankering Grensesnitt logistikkmotor erfaring med å styre mange parallelle og gjensidig Nettbutikk fysiske produkter & betalingsløsning Ny konsernportal (Konsernkommunikasjon) IKT 2010-programmets plan pr 15. sept 2008 PRS-plan (D-nett) Datavarehus og Tidsregistrering (D-nett) avhengige prosjekter. Utfasing BKR Utfasing PSR Innføre Oracle SOA TDLP (Logistikk) 16/03/2009 10 01/10/2009 8
 9. 9. Erfaringer  Lag et klart måbilde  Sikre at strømmen slås av på systemer som skal utfases  Vær tøff på å avslutte prosjekter  Ikke undervurder testing  Ikke press leveranser ut i produksjon med for dårlig kvalitet  Ikke undervurder behovet for informasjon og opplæring Det er viktig å feire hver seier, men husk at disse raskt blir historie. Det er da det gjelder å brette opp ermene og rette blikket mot neste mål 01/10/2009 9
 10. 10. Fra store løft til kontinuerlig forbedring  IT -fundamentet er nå på plass og fokuset dreies mot kontinuerlig forbedring  Lean-metodikken vil bli gjennomført innen nyutvikling og forvaltning  Fokus på effektive forretningssystemer og smarte kundeløsninger 01/10/2009 10
 11. 11. Fra skreddersøm til standardløsninger  Posten har historisk en stor andel egenutviklede IT-systemer  Innføring av et standard ERP system er bare et steg i retning av mer standardiserte systemer  Ny IT-strategi legger føringer for en mer kostnadseffektiv og forenklet systemportefølje 01/10/2009 11
 12. 12. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 13. 13. Ny IT-strategi med ambisiøse mål  Ny IT-strategi for hele konsernet utarbeidet for perioden 2009 - 2013  Ambisiøse mål med fokus på:  Kostnadsreduksjon  Bringe IT tettere forretning  Attraktiv arbeidsplass  IT-strategien ble utarbeidet med sterk involvering av ansatte på tvers av konsernet  Ca. 50 IT-ansatte + IT-ledelsen deltok aktivt i strategiarbeidet  Strukturert metodisk tilnærming med gruppearbeid innenfor definerte fokusområder Visjon, GAP Evaluere Definere forretningsidé, Strategianalyse Mulighetsstudie Målbilde analyse alternativer tiltak mål 01/10/2009 13
 14. 14. IT-strategi 2009 - 2013 Visjon ”IT skal forenkle, utfordre og levere slik at Posten blir verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern”  Tilgjengelig og forståelig for alle ansatte i konsernet  Egen webløsning på intranettet, klikkbar modell inndelt i ulike fokusområder  Tett koblet til Postens virksomhetsportal 01/10/2009 14
 15. 15. Sterkt fokus på kostnadsreduksjon  Ambisiøs, men realistisk målsetning om 30% besparelser i løpet av strategiperioden  Sterkt fokus på kostnadsreduksjoner innen IT er avgjørende for konsernets lønnsomhet og konkurranseevne  Posten må øke salget med 2,5 mrd NOK* for å kompensere for økning med MNOK 100 i IT-kostnader  Behov for en detaljert oversikt over dagens situasjon (etablerer baseline), samt å utarbeide en plan for konkrete kostnadsbesparende tiltak  Kostnadskartlegging (porteføljeanalyse) og etablere detaljert as-is bilde på kostnader per system * Forutsatt resultatmargin på 4% 01/10/2009 15
 16. 16. Mot en radikalt ny kostnadsstruktur  Eget program for kostnadsreduksjon med initiativer innenfor flere områder  Optimalisering av applikasjonsporteføljen  Kontinuerlig forbedring (LEAN) – kulturendring  Sourcing  Produktstandardisering  Ansvarliggjøring av porteføljeledere  Kostnadsbesparende tiltak følges opp ved bruk av balansert målstyring med tilhørende 15 nøkkel KPI’er på toppnivå  Hver KPI evalueres opp mot et eller flere av de tre nøkkelordene fra IT’s visjon - forenkle, utfordre og levere Modeller og analyser på Postens virksomhetsportal er grunnlag for optimalisering av applikasjonsporteføljen Prosentandel av totale IT-kostnader på Reduksjon i IT-kostnad relatert KPI’er Totale IT kostnader nyutvikling / videreutvikling Total verdiskapning fra IT til sanering av systemer 01/10/2009 16
 17. 17. Virksomhetsarkitektur i Posten og Bring  Gevinster med arbeidet  Reduserte IT-prosjektkostnader  Reduserte livssykluskostnader for utviklede IT-løsninger i konsernet  Kortere leveringstid for IT-løsninger  Redusert ressursbruk på drift og forvaltning av IT-porteføljen  Bedre beslutninger i saker som omhandler IT  Effektivisert arbeidshverdag for ansatte og prosjektmedarbeidere  Bedre kommunikasjon med forretningssiden  Fremme gjenbruk av IT-løsninger 01/10/2009 17
 18. 18. Virksomhetsportalen Systemoversikt Styringsprosesser Systemdetaljer Organisasjonskart Datamodeller Informasjonsflyt Forretningsaktiviteter Rapporter / Analyse og IT-støtte 01/10/2009 18
 19. 19. IT tettere på forretningen  Klare målsetninger i ny IT-strategi om å sikre verdiskapende og kostnadseffektive løsninger som tilfredsstiller forretningens behov til riktig tid  IT skal både støtte eksisterende forretningsbehov, men også tilrettelegge for nye forretningsmuligheter ved smart bruk av IT  God kommunikasjon mellom forretning og IT er svært viktig for å lykkes  Organisering som bedre ivaretar forretningens interesser og muliggjør kommunikasjon  Klart definerte møteplasser  Verktøykasse med strategiske verktøy for å bringe IT nærmere forretningen Prosentandel av Antall IT initiativer som Overordnet score på Gjennomføringstid fra nytt behov KPI’er implementeres av forretning kundetilfredshetsanalyse (KTI) oppstår til endringer er i produksjon prosjekter som er på tid, 01/10/2009 budsjett og kvalitet 19
 20. 20. Strategiske verktøy for å bringe IT nærmere forretningen Forretningskrav / muligheter Prosjektportefølje Heat-map Større fokus på e-handel Tettere konsern integrasjon Applikasjons  informasjon Norge 10% mer 50% mer 100% mer Divisjoner m datters. Fullstendig 2008 2009 2010 2011 2012  Kommunikasjonsverktøy som kan gi TDLP Endringstrend: Vedlikeholdstrend: Planlegging Utviklingskostnad: forretningen et tidlig varsel om og styring Endringstrend: GeoRoute Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: fremtidige IT-investeringer og behov LM Endringstrend: Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: for endring av forretningsprosesser Endringstrend: Grunnmur Fagsystemer OEBS Økonomi Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: Kartlegging av IT’s kvalitet og ytelse Endringstrend:  OEBS Adresse Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: Endringstrend: Puls Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: Endringstrend: LBS Vedlikeholdstrend: Utviklingskostnad: 01/10/2009 20
 21. 21. Agenda 1. Posten konsernet – introduksjon 2. Fra store løft til kontinuerlig forbedring 3. Ny IT-strategi med ambisiøse mål 4. Innovative IT løsninger for fremtiden
 22. 22. Innovative IT-løsninger for fremtiden  Ny IT-strategi er fokusert på at IT skal muliggjøre innovasjon i konsernet  Stort fokus på effektive forretningsløsninger og smarte kundeløsninger for fremtiden  Mer fokus på selvbetjening og netthandel  Det vil bli igangsatt et eget initiativ innenfor innovativ IT for å etablere en innovativ kultur hos de IT ansatte 01/10/2009 22
 23. 23. Posten som e-handelsbedrift  Ca. 1 milliard i omsetning på nettbutikker med nesten 100.000 kunderegistrerte ordrer hittil i år  Kundekjøp på nettbutikk står for 30% av det totale potensialet  Sterk økning i antall kunder som benytter seg av netthandel 01/10/2009 23
 24. 24. Hvor skal vi? Når vi ser oss tilbake 3 år etter at inneværende strategiperiode er ferdig er det følgende karakteristika som skal kjennetegne Posten IT:  IT tett på forretningen - investerings- og prosjektplan for IT som kontinuerlig oppdateres mot konsernets forretningsstrategier  Raskere, flere, og i størrelsesorden mindre leveranser til forretningen – mer bruk av prototyping  Optimalisert og forenklet systemportefølje med fokus på konsolidering og standardisering  Radikalt ny kostnadsstruktur  Kontinuerlig forbedringskultur som gjennomsyrer alt arbeid med IT i konsernet  Sunn og effektiv styringsprosess ved bruk av balansert målstyring 01/10/2009 24
 25. 25. IT skal forenkle, utfordre og levere slik at Posten blir verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern …..gjennom å levere innovative, fleksible, helhetlige og sikre forretningsløsninger for våre kunder i konsernet gjennom verdibasert ledelse, markedets beste medarbeidere og et tett samarbeid med partnere 01/10/2009 25

×