Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studiedag virtuele studiezaal archiefwizard regionaal archief nijmegen

1,113 views

Published on

Presentatie van Ernest Verhees tijdens de studiedag over de virtuele studiezaal in Hoek van Holland op 8 november 2010

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studiedag virtuele studiezaal archiefwizard regionaal archief nijmegen

 1. 1. GemeenteNijmegen Waarom de archiefwizard mislukt én zeer nuttig is. Ernest Verhees Regionaal Archief Nijmegen (RAN) Studiedag Een virtuele studiezaal Hoek van Holland, 8 november 2010
 2. 2. GemeenteNijmegen Indeling - Het probleem - Oplossing: klantvraaggeleidingssysteem - Uitvoering van de archiefwizard - Waarom mislukt - Waarom zeer nuttig - Vervolg - Vragen
 3. 3. GemeenteNijmegen Probleem Digitale bezoeker aan zijn/haar lot overgelaten: - Moet zelf de weg vinden in een grote hoeveelheid informatie en zoekmogelijkheden - Moet zelf in verschillende zoeksystemen een query kunnen maken Scriptie Eigentijdse toegankelijkheid. Rekening houden met de competenties van archiefgebruikers (2009) van J.M. Romijn- Wixley en A.C.J. de Vries
 4. 4. GemeenteNijmegen Oplossing: klantvraaggeleidingssyteem Om de digitale bezoeker wegwijs te maken in de bronnen en toegangen op onze internetpagina’s Vertaling van vraag- en antwoordspel van de bezoeker en de studiezaalmedewerker naar internet Niet om inhoudelijk antwoord te geven op een vraag maar om een verwijzing te geven waar dit (moge- lijk) te vinden is
 5. 5. GemeenteNijmegen Gebruik van webformulieren - Vragenboom (scenario) waarbij de antwoorden door de bezoeker op de vragen van invloed zijn op de vervolgvragen of antwoorden (verwijzingen) - Voorbeeld van een vliegticket of een vakantie boeken op internet - Voorbeeld digitaal belastingformulier
 6. 6. GemeenteNijmegen Uitvoering project - Pilot implementatie programma Tripleforms - Start februari 2008, 1 juli 2008 online (‘low profile’) - Test / evaluatie en verbeteringen tweede helft 2008 - Begin 2009 promotie van gebruik - Uitbreiding bestaande scenario’s en nieuwe scenario’s eerste helft 2009
 7. 7. GemeenteNijmegen Uitvoering project - 1 juli 2008 online met de naam Archiefwizard - Succesvolle pilot voor implementatie Tripleforms - Twee scenario’s: - Genealogisch onderzoek - Historisch onderzoek (te zien op www.nijmegen.nl/archief onder Genea- logisch onderzoek en Historisch onderzoek) - Blijven steken in het online houden en kleine verbeteringen
 8. 8. GemeenteNijmegen Stap 1 Historisch onderzoek Vragen: - Waar: welke (voormalige) gemeente - Wanneer: keuze uit 4 periodes - Wat: keuze uit onderwerpsrubrieken (alleen bij Nijmegen) - Hoe: welke bron Voorbeeld antwoorden: - Nijmegen - 1800 - - Verkeer en vervoer - Archieven, Beeldmateriaal en Kranten
 9. 9. GemeenteNijmegen Stap 2 Historisch onderzoek Verwijzing 1: Archievenoverzicht Link naar het zoekscherm van het archievenoverzicht met automatisch als zoekresultaat de Nijmeegse archieven over Verkeer en vervoer van na 1800. Verwijzing 2: Beeldbank Link naar het zoekscherm van de beeldbank met automatisch als zoekresultaat de Nijmeegse afbeeldingen van na 1800 (!) Verwijzing 3: Kranten Link naar het zoekscherm van De Gelderlander
 10. 10. GemeenteNijmegen Waarom mislukt? - De archiefwizard wordt niet gebruikt - Na de pilot/project moeizaam vervolgtraject (geen prioriteit) - Programma Tripleforms niet helemaal geschikt
 11. 11. GemeenteNijmegen Waarom niet gebruikt? Geen behoefte aan (er is geen probleem): - bezoekers vinden makkelijk de juiste informatie - bezoekers hebben geen probleem met de resultaten van vrij zoeken
 12. 12. GemeenteNijmegen Waarom niet gebruikt? Wel behoefte maar: - Archiefwizard niet te vinden (nog steeds low- profile) - Vormgeving en functionaliteit niet optimaal - Archiefwizard is gescheiden van onze andere hulpmiddelen (veel nieuwe schermen) - Er komt (nog) niet altijd een goed resultaat - Archiefwizard is onbekend (RAN is de enige gebruiker)
 13. 13. GemeenteNijmegen Waarom zeer nuttig? Gedurende het project: - De kennis van de (studiezaal)medewerkers verwerkt - Verbeterd inzicht in de beschikbare genealogische bronnen (ook buiten eigen instelling) - Niet vanzelfsprekend: Voorbeeld Hoek van Holland
 14. 14. GemeenteNijmegen Stap 1 Genealogisch onderzoek Vragen: - Waar: welke (voormalige) gemeente - Wanneer: voor of na 1811 - Wat/hoe: welke bron Voorbeeld antwoorden: - Hoek van Holland - Niet van toepassing! - Burgerlijke stand, geboorten en huwelijken
 15. 15. GemeenteNijmegen Stap 2 Genealogisch onderzoek Verwijzing 1 Geboorteakten Hoek van Holland: Tot 1905 in index geboorteakten ’s Gravenzande in Genlias; originelen tot 1900 in Historisch Archief Westland 1900-1910: originelen bij Gemeente Westland (?) Na 1910 (beperkt openbaar): 1910-1914: Gemeente Westland Na 1914: Gemeente Rotterdam Verwijzing 2 Huwelijksakten Hoek van Holland: Tot 1914 in index huwelijksakten ‘s Gravenzande in Genlias, originelen tot 1914 in Historisch Archief Westland 1914-1922 index in Digitale stamboom GAR, originelen in studiezaal GAR (zie Archief Hulpsecretarie Hoek van Holland) Na 1922 geen digitale index, originelen tot 1940 in studiezaal GAR
 16. 16. GemeenteNijmegen Waarom zeer nuttig? Plaats (waar) Periode (wanneer) Onderwerp (wat) In cijfers Als trefwoord trefwoord systematisch Bibliotheek x x x Beeld- materiaal x x x Archieven x x x - Bewustwording van het belang van collectie- overstijgende metadata
 17. 17. GemeenteNijmegen Waarom zeer nuttig? - Rubriekenschema (onderwerpen) gemaakt voor - Archieven - Bibliotheek (historische literatuur) - Beeldmateriaal - Kennisbank (www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl) - Periode-indeling met termen gemaakt voor de bibliotheek - Beide worden nu als metadata toegekend aan de collecties
 18. 18. GemeenteNijmegen Hoe nu verder? - Keuze om er helemaal mee te stoppen of investeren in een verbeterde versie - Nadruk op de verwijzingen naar de juiste bronnen, zoekschermen en vindplaatsen (digitaal en fysiek) en minder op de juiste invoer in een zoekscherm (de query) - Geïntegreerd in een digitale studiezaal, samen met de andere digitale hulpmiddelen
 19. 19. GemeenteNijmegen Hoe nu verder? - Blijft moeilijk als we het enige archief blijven dat de archiefwizard gebruikt - Verdere ontwikkeling met andere instellingen en op basis van Open Source webformulieren?
 20. 20. GemeenteNijmegen Nog vragen? Bedankt voor de aandacht en smakelijke lunch!

×