Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie erfgoedhuis z h inovatie open bronnen- (frans van der horst)

716 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie erfgoedhuis z h inovatie open bronnen- (frans van der horst)

 1. 1. Erfgoedportals & Semantisch Web Wat kan het semantisch web betekenen voor de websitewww.geschiedenisvanzuidholland.nl? Frans van der Horst Informatie & Media, Archivistiek B
 2. 2. Inhoud presentatie Opdracht, doel, probleemstelling & onderzoeksopzet Wat is het semantisch web? Vergelijking Erfgoedplus.be Conclusies & aanbevelingen Vragenronde & afsluiting
 3. 3. Opdracht & Doel Opdracht Erfgoedhuis: www.geschiedenisvanzuidholland.nl Doel onderzoek Probleemstelling onderzoek: Welke ontwikkelingen en mogelijkheden biedt het semantisch web voor de website www.geschiedenisvanzuidholland.nl? Onderzoeksopzet
 4. 4. Wat is het semantisch web? Huidige web: Web van documenten Semantisch web: Web van entiteiten Dit betekent concreet dat het semantisch web betekenisvolle relaties (die voor mensen logisch zijn) begrijpelijk kan maken voor het web. Op deze manier wordt de context en betekenis achter die relatie behouden en tevens verrijkt.
 5. 5. Vergelijking Erfgoedplus.beErfgoedplus.be is net als de website www.geschiedenisvanzuiholland.nltoegankelijk voor een brede doelgroep, is gericht op lokale en regionaleerfgoedcollecties en maakt erfgoedcollecties afkomstig uit verschillendeerfgoedbronnen toegankelijk. Presentatie Navigatie TechniekErfgoedplus.be Gezamenlijke Zoeken via Semantische context, uniforme concepten als webtechnologie manier van persoon en plaats, presenteren filterfunctie achterafGeschiedenis v. Verschillende Full text zoeken, OAI (harvester)Zuid-Holland soorten context filterfunctie voor- EAD updexer en achteraf
 6. 6. Conclusies (1) Het semantisch web verrijkt de context van erfgoedinformatie. Onwetendheid rondom het begrip semantisch web (IT/erfgoed) Enige vorm van standaardisatie noodzakelijk is als men erfgoedinformatie op het semantisch web zinvol wil kunnen gebruiken. Het is daarom aan te raden dat men binnen de erfgoedsector vanuit één gemeenschappelijk metadatamodel werkt waardoor de gebruiker overal op dezelfde manier benaderd kan worden.
 7. 7. Conclusies (2) Op dit moment is het voor de website www.geschiedenisvanzuidhollnd.nl helaas niet mogelijk om verschillende erfgoedcollecties van de deelnemende instellingen in één context te presenteren. Het semantisch web biedt deze mogelijkheid wel!
 8. 8. Aanbevelingen Het Provinciaal Historisch Centrum (PHC) kan overwegen haar diensten af te stemmen op het gebruik en de toepassing van het semantisch web. Wat kan het semantisch web het PHC bieden? Rol als data-intermediair of serviceprovider.
 9. 9. Vragenronde & afsluitingBedankt voor uw aandacht!Contact:horst.van.der@gmail.com

×