Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Elke Scheffers

722 views

Published on

Presentatie van Elke Scheffers tijdens de inspiratiedag Water en Erfgoed op 25 juni 2010 in het Hoogheemraadschap van Rijnland. georganiseerd door het Provinciaal Historisch Centrum.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Elke Scheffers

 1. 1. Samenwerken aan publieksactiviteiten in Hellevoetsluis
 2. 2. 2009 Thema: water, vriend en vijand
 3. 3. Hellevoetsluis korte inleiding HELLEVOETSLUIS cultureel erfgoed
 4. 4. marinehaven • In 1603 werd gestart met de uitbreiding van het haventje achter de Hellevoetsluis. De uitgegraven klei werd gebruikt om dijken mee aan teleggen. In 1621 werd het project afgrond: het beheer en het onderhoud van de oorlogsschepen was toevertrouwd aan deze plek. Magazijnen en een werf werden gebouwd. De admiraliteitshaven bood aan steeds meer mensen werk en het aantal inwoners groeide gestaag. • De verdedigingswerken zijn ongeveer een halve eeuw later bijgebouwd, er verrezen twee hoornwerken en zes bastions, met geschut en borstweringen. Hellevoetsluis was veranderd in een vesting.
 5. 5. Verval • Een klap voor Hellevoetsluis was de komst van de Nieuwe Waterweg. De positie van Hellevoetsluis als doorsluishaven en dus ook marinehaven nam af. Een kortere route naar Rotterdam was ontstaan. Het verval zette verder in toen in de jaren 30 van de vorige eeuw de marinehaven naar Den Helder werd verplaatst.
 6. 6. 3 gemeentes 1865-1866 Nieuwenhoorn 1250 inw. Nieuw-Helvoet 1200 inw. Hellevoetsluis 3800 inw.
 7. 7. 2009 Hellvoetsluis 40.000 inwoners Genoeg geschiedenis, genoeg publiek…
 8. 8. De haven nog steeds herkenbaar
 9. 9. Hellevoetsluis • Hellevoetsluis toont nog sporen uit het verleden, de vesting telt 49 rijksmonumenten. Waaronder een aantal belangrijke bakens, zoals de vuurtoren, het droogdok, de kruittoren, ‘het admiraliteitsgebouw, het kleine kerkje, fortificaties, bastions, etc..
 10. 10. Partijen en erfgoed • Gemeente Hellevoetsluis, restauratie fortificaties. Oprichting TECS 2009, provinciaal: Voorne in alle staten • MuseumPlatform, overkoepeling museale- en culturele instellingen, woordvoerder naar gemeente, subsidieontvanger en toch onafhankelijk • Particuliere initiatieven
 11. 11. Instellingen verenigd in het Museum Platform Één wens, één gedachte?
 12. 12. Verschillen in ‘het verhaal’, capaciteit, medewerkers, Vrijwilligers, proffessionals.
 13. 13. Maar willen allemaal voortbestaan en meer bezoekers.
 14. 14. Stichting de Cruyttoren particulier initiatief, vriend van het museumplatform
 15. 15. Stichting Verdedigingswerken i.o. 2009
 16. 16. MUSEUMWEEKEND 2009 Aandacht op samenhang d.w.z de instellingen zijn duidelijk onafhankelijk van elkaar, maar organiseren gezamenlijke activiteiten. De communicatie is vanuit één punt (museumplatform) georganiseerd.
 17. 17. Opening museumweekend.
 18. 18. ONTWERPWEDSTRIJD VOORTGEZET ONDERWIJS
 19. 19. Rondleidingen en optredens.
 20. 20. Museumnacht 2009 Ook hier weer een gezamenlijk evenement met coördinatie en communicatie vanuit één punt (museumplatform). Deelname van 8 instellingen, professioneel en vrijwillig. Draagvlak creëren door deelname van nieuwe partijen zoals bijvoorbeeld de Plaatselijke toneelvereniging die een rol krijgt, samenwerken met leerlingen vaneen school, etc. Dit helpt bij het aanboren van nieuw publiek. Let op: nooit weglopen van de inhoud. Want je (historische) verhaal is je kracht, je bestaansrecht.
 21. 21. 2010 • Gemeente Hellevoetsluis 50 jaar. • Volop initiatieven: zeer actieve streekarchivaris  mooie artikelen  voorne in alle staten  Hellevoeters vertellen • Veel mooie bestaande projecten om aan te haken.
 22. 22. www.voornewiki.nl
 23. 23. 2010 verhalen project: Op de koffie bij…
 24. 24. Samenwerken op organisatie niveau met leden museumplat- form (8 leden) én nieuwe organisaties: de fotoclub en de locale radio. Voordeel: Vrijwilligers kunnen een rol zoeken die bij hen past (interviewer, filmer, administratie), met verschillende vrijheden en verantwoordelijkheden en tijdsindeling. Professionele start d.m.v. workshop door professiona Centrale er bij betrekken. coordinaite bij museumplatform i.v.m verwerking, Fasciliteren van formulieren etc.
 25. 25. Op visite bij Hellevoeters: herinneringen komen weer terug en verhalen worden verteld.
 26. 26. Toen en nu.
 27. 27. Mevrouw van den Houten maakt nog steeds biest.
 28. 28. Tentoonstelling in het Bezoekerscentrum.
 29. 29. Tentoonstelling in de Kruittoren.
 30. 30. Tentoonstelling in de Oudheidkamer.
 31. 31. Ook tentoonstellingen bij de Verdedigingswerken, het droogdok Jan Blanken en het Brandweermuseum. Daarnaast organiseert de lokale Radio ook interviews in het kader van dit project en kunnen Hellevoeters verhalen via Radio Voorne beluisteren. De verzamelde verhalen en foto’s worden overhandigd aan het streekarchief en toegevoegd aan de openbare website wikivoorne.
 32. 32. Het project op de koffie bij, wordt middels middels krantenartikelen, lokale radio, advertentie in de krant, huis aan huis befoldering onder de aandacht gebracht. In mei 2010 werd een gezamenlijk evenement georganiseerd met laagdrempelige activiteiten die ook de ‘nie in geschiedenis’ geïnteresseerden verleidt naar de vesting te komen.
 33. 33. Een dag voor de familie.
 34. 34. Hartelijke groeten, www.projectburoscheffers.nl Elke Scheffers

×