Vakgroep restauratie

733 views

Published on

presentatie over sociale media en strategie voor restauratiebouwbedrijven voor de Vakgroep Restauratie

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Vakgroep restauratie

 1. 1. Samen slimmer werken en sneller meer weten met sociale media ontmoetingsplekken + gesprekken maart 2012woensdag 28 maart 12
 2. 2. sociale media: iedereen weet alles?woensdag 28 maart 12
 3. 3. sociale media: gedeelde waarden en gedeelde kennis van iedereenwoensdag 28 maart 12
 4. 4. sociale media: slimmer werken, nieuwe werkprocessen, innovatiewoensdag 28 maart 12
 5. 5. sociale media: waarderen, sorteren, relateren (adverteren)woensdag 28 maart 12
 6. 6. sociale media: archiveren, formeren, informeren, introduceren, aanbevelen, delen...woensdag 28 maart 12
 7. 7. communities bouw je niet, die bestaan al  /  waarom zijn we ergens aanwezig? hoe doen we ons voor op internet? wat is daar sociaal aan? hoe leveren we een bijdrage?woensdag 28 maart 12
 8. 8. omgekeerde piramide van betrokkenheid 100% (toe)kijken raadplegen, delen / doorsturen 70% reageren, adviseren 50% (co)produceren 30% verzorgen/ beheer 10%woensdag 28 maart 12
 9. 9.    /  Wat willen wij weten...van elkaar? waar luisteren we naar, wat waarderen we? Hoe verbinden we ons? Ga uit van bestaande netwerken denk analoogwoensdag 28 maart 12
 10. 10. sociale media? etc.etc.etc.! Moet u daar nu zomaar aan beginnen? Of moet u eerst een plan maken? Kost het niet verschrikkelijk veel tijd? Staat dat in verhouding tot wat het brengt? Wie gaat het eigenlijk doen?woensdag 28 maart 12
 11. 11. (overige) redenen om sociale media in te zetten: - relaties opbouwen en onderhouden - netwerken en connectiviteit - (snelle) nieuwsvoorziening, weten wat speelt - PR, CRM, HR, Reputatiemanagement, etc. - kennisuitwisseling, samen kennis opbouwen en delen (ook crowdsourcing) - communities c.q. volggroepen faciliterenwoensdag 28 maart 12
 12. 12. en... hoe kun je er geld mee verdienen? - nieuwe marketingkanalen (mits met ‘nieuwe’ marketing ingevuld) + vindbaarheid + reputatie - uitdragen (en daardoor vergroten) van expertise en autoriteit op vakgebied - opbouwen en onderhouden waardevolle relaties - kostenbesparing (communicatie, PR, reputatiemanagement, etc.) - vergroten draagvlak (verkleinen kosten communicatie) - snel ontwikkelen nieuwe producten / diensten die al in het bedenkproces afgestemd zijn op de markt - personeel/medewerkers overtuigen dat ze vrijwillig hun social media gebruiken om het bedrijf te helpen - crowdfunding (publiek draagt bij met o.a. donaties)woensdag 28 maart 12
 13. 13. (web)2.0 etc.etc.etc. crowdsourcing lifehacking e-learning hyperlokaal mobile likeconomy apps participatie co-creatie UGC kortom: - een mix van zakelijke, ‘handige’ en gezellige’ media - mogelijkheden voor business en klantrelaties - samenwerken van mensen en organisaties - combinatie van online + offline (+ mobiel) - ter plekke, tezelfdertijd, tezamenwoensdag 28 maart 12
 14. 14. een kantelmotor effect visie verbeeldend + beïnvloedend vermogen aandacht vragen / richting geven KIJK... belang: de waarde van relatie verbindend vermogen relaties (met alle strategie gedragsverandering / stakeholders), van participatie EN DUS draagvlak, reputatie missie waarde gevend vermogen bewustwording (identiteit) / probleemoplossen WANT...woensdag 28 maart 12
 15. 15.  ? eerst de kern van de organisatie bepalen met: 1. wenkende kracht (visie/visueel) 2. werkende kracht (missie+ actie) 3. wervende kracht (relatie+ participatie) Dat is het basis-concept en bevat alle waarden: waarom, voor wie, met wie, hoe. Het ‘wat’ volgt daaruit...woensdag 28 maart 12
 16. 16. 6xL  + +  loosen  listen / like-wise toekomst van  learn (lifelong) netwerken / communities   (l.a.t.-) relations   be loved in willekeurige volgorde en zwaarte (maar de laatste 2 voeden het waarom...)woensdag 28 maart 12
 17. 17. supra zelfontplooiing waardering en erkenning (van omgeving) sociaal contact veiligheid, bescherming, zekerheid (wonen, werken) fysiologische behoeften (honger, slaap, voortplanting) 6e trede in piramide van Maslow voorziet in overstijgende waarden (altruïsme / zingeving)woensdag 28 maart 12
 18. 18. supra zelfontplooiing waardering en erkenning (van omgeving) sociaal contact veiligheid, bescherming, zekerheid (wonen, werken) fysiologische behoeften (honger, slaap, voortplanting) door de eigen identiteit te koppelen aan overstijgende waarden, onderscheid u zich en kan uw organisatie zich als merk manifesterenwoensdag 28 maart 12
 19. 19. sociale media bieden de mogelijkheid hierover met (nieuwe) volgers in gesprek te raken en te blijven. Dat maakt uw bedrijf eens te meer een geliefde organisatie, die het waard is te volgen.woensdag 28 maart 12
 20. 20. - Social marketing is the planning and implementation of programs designed to bring about social change using concepts from commercial marketing - Concepting gaat om het op de markt brengen van merken die een gedachtegoed vertegenwoordigen, dat voor mensen betekenis heeft. Daarmee worden volggroepen gecreëerd, die bewust kiezen voor een bepaalde organisatie, als voor een beweging. de ‘waarden’ die we willen delenwoensdag 28 maart 12
 21. 21. community  ! begint bij identiteit (+ authenticiteit, autoriteit en ‘aardigheid’)woensdag 28 maart 12
 22. 22. 2 gaat Metcalfe’s law ook op voor (sociale) 5 n(n − 1)/2 kennisnetwerken? 12 = 66 ja. dus zet in op verbindingen 500 124750woensdag 28 maart 12
 23. 23. online samenwerken vraagt om nieuwe werkprocessen, organisatiestructuur en herwaardering van toegevogde waarde ROI = Return On: - intelligence - initiative - incubation - inspiration - involvement?woensdag 28 maart 12
 24. 24. relatie tweets, followers, following en soort conversaties > resultaat: op moment supreme voldoende fundingwoensdag 28 maart 12
 25. 25. dus: met wie willen we een langdurige relatie, wie willen we volgen, door wie willen we gevolgd worden? Waarom?woensdag 28 maart 12
 26. 26. via sociale media naar binnenwoensdag 28 maart 12
 27. 27. en via sociale media naar buitenwoensdag 28 maart 12
 28. 28. en die twee telkens koppelenwoensdag 28 maart 12
 29. 29. voorbeeld: netwerk van Erfgoed 2.0woensdag 28 maart 12
 30. 30. woensdag 28 maart 12
 31. 31. woensdag 28 maart 12
 32. 32. woensdag 28 maart 12
 33. 33. woensdag 28 maart 12
 34. 34. deel kennis en vestig autoriteit, leer van reacties en van gerelateerde kenniswoensdag 28 maart 12
 35. 35. gebruik een patform niet alleen vanwege de leuke techniek, maar ook voor de ‘sociale’ kantwoensdag 28 maart 12
 36. 36. gebruik video voor verslaglegging, instructie, reconstructie, inspiratie... maar ook voor contactwoensdag 28 maart 12
 37. 37. maak een kanaal met favorieten, dingen die er toe doen, koppel die aan eigen expertisewoensdag 28 maart 12
 38. 38. het netwerk / community van Erfgoed 2.0 is ingesteld op ‘tuinieren’ met sociale media: - identiteit, passie en overtuiging - intuïtief experimenteren (dus op basis van ervaring, inzicht en kernwaarden + zingeving) - mee veranderen met de mogelijkheden en inzichten - verwaarlozen en ontdekken wat (desondanks) werkt - vragen (laten) stellen, “interactie = redactie” techniek en platform zijn daaraan ondergeschikt, veranderen te snel...woensdag 28 maart 12
 39. 39. navigatie + informatie, zet het bedrijf op de kaartwoensdag 28 maart 12
 40. 40. bekijk diverse voorbeelden, maak er slim gebruik van, kopieer wat bruikbaar is voor de eigen organisatiewoensdag 28 maart 12
 41. 41. sociaal + mobielwoensdag 28 maart 12
 42. 42. koppeling online + offline: netwerkbijeenkomsten? Gastheerschap + kennis + verbindingenwoensdag 28 maart 12
 43. 43. bepaal de identiteit en kernboodschap formuleer het communicatiedoel (strategie) welke volggroep wil je erbij betrekken? vorm van de boodschap: dialoog, crowdsourcing ... waar, wanneer, hoeveel, hoe lang crossmediale middelen (+ & - / koppelingen) monitoren, managen: welk resultaat ga je meten organisatie: wie doet wat (afstemming) planning: wanneer, hoe lang, duurzaamheid kosten stappenplanwoensdag 28 maart 12
 44. 44. hier gebeurt het hier bevinden wij ons denk excentrisch, lever bijdragen aan belangrijke ontwikkelingen, aan ontmoetingsplekken, bestaande en nieuwe initiatieven en denk excentriek, durf te onderscheidenwoensdag 28 maart 12
 45. 45. meer op Erfgoed 2.0 en StichtingE30.nl erfgoed2.0@gmail.com theo@stichtingE30.nlwoensdag 28 maart 12

×