Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Uitnodiging open huis Leiderschapshuis 21 maart middag

1,146 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Uitnodiging open huis Leiderschapshuis 21 maart middag

  1. 1.  Open huis in het Leiderschapshuis op 21 maart& inspiratie voor een ieder beschikbaar! We nodigen je van harte uit in het Leiderschapshuisom te komen proeven, ontmoeten, kennismaken en inspiratie op te doen.De bijeenkomst is op 21 maart van 15.00 tot 18.30 uur voor directeuren, managers, HRontwikkeling van mens & organisatie.Na de opening en korte inleiding door kunstenaar Huub Kortekaas kunnen diverse workshopsworden gevolgd en is er gelegenheid tot uitwisseling en kennismaking. Tevens wordt op 21maart de website www.leiderschapshuis.nl gelanceerd.ProgrammaInloop vanaf 14.30 uur15.00 uur Opening Lieke Thijssen & Inleiding Huub Kortekaas15.45 uur Eerste ronde workshops16.45 uur Pauze17.00 uur Tweede ronde workshops18.00 uur Afsluitend drankje & snack18.30 uur AfscheidWorkshops & presentaties die worden aangeboden tijdens deze middag:InleidingHuub Kortekaas vertelt ons over het nieuwe mens- en wereldbeeld vanuit de kunst. Zijnfilosofie van changing awareness over de hele wereld en het weer op zoek gaan naar demenselijke maat. Ook en vooral in leiderschap. Hij toont ons zijn verbindend Quantum-Artproject, een manifest van het veranderend mondiaal bewustzijn, het ontwaken van een nieuwwww.huubenadelheidkortekaas.nl.1. Interactieve lezing door Aart Bontekoning (www.aartbontekoning.com) n.a.v. zijn generatieonderzoek managementboeken 2011. Centraal in zijn workshop staat de generatiewisseling waar Nederland middenin zit. Een nieuwe generatie leiders gaat leiding geven aan nieuwe generaties senioren, medioren en junioren. Dat levert een fundamentele verandering van de werkgemeenschap op. Het gunstige of niet gunstige verloop van dat proces hangt sterk af van de kracht van iedere generatie en van de dynamiek en de samenwerking tussen generaties.
  2. 2. 2. Rijk Zakendoen Een interactieve presentatie over zakendoen en innoveren vanuit hoog bewustzijn door Desiree Murk (Nieuwe Zakelijkheid) n.a.v het kort geleden verschenen boek met gelijknamig titel dat zij schreef met Paul de Bloth en Johan Bontje. Zie ook http://www.nieuwezakelijkheid.nl/66.html en http://www.managementenliteratuur.nl/2287/d%E3%A9sir%E3%A9e_murk- scholten_over_rijk_zakendoen3. Interactieve workshop door Cees jan Buurman (Emunity, www.emunity.nl). Uit onderzoek van Paul de Blot blijkt dat 90% van de bedrijven failliet gaat door een gebrek aan samenwerking, visie en eenheid. Om te overleven moeten beslissers dus niet alleen in staat zijn om inspirerende plaatjes te presenteren. Ze worden ook uitgedaagd samenwerking te bevorderen en van een team een eenheid te smeden. In de workshop: -­‐ Hoe kan coaching hieraan een bijdrage leveren? -­‐ Wat is coaching eigenlijk? Welke principes spelen er een rol? -­‐4. , http://twitter.com/theomeereboer) houdt een inspirerend verhaal over de rol van relaties i.c.m. sociale media in het beleid van een organisatie. Moet nu iedereen in een organisatie persoonlijk geloven aan sociale media en communities en wat betekent dat voor het beleid, voor de dynamiek en de relaties van een organisatie? Hoe gaan we in de toekomst om met communities? In deze workshop worden nieuwe horizons dichterbij gehaald en ga je zelf aan de slag met "beleiderschap".5. Leiderschap met lichaam en geest; de kracht van visualisatie in leiderschap Workshop door Anita van der Kooi (Vlinderkracht,www.vlinderkracht.nl). Lichaamsgericht werken gecombineerd met visualisatie gaat over contact maken met het eigen lichaam en afstemmen op dat wat er voor jou echt toe doet. In onze drukke levens zijn we vaak verleerd goed te luisteren naar ons lichaam. Wat voor signalen geeft het af? Waar zitten onze weerstanden? Hoe kunnen we onze ratio dienend in plaats van leidend laten zijn? Hoe zorg je dat je in een dynamisch leven toch geaard blijft? Hoe blijf je trouw aan jouw hebben geen lichaam (al gebruiken we het soms wel zo), wij zijn ons lichaam. Juist in leiderschap is het van belang jezelf te kennen. Vanuit verbinding met jezelf kun je verbinding maken met anderen. In de workshop word je een stukje voorbij het rationele meegenomen, wat mogelijk leidt tot nieuwe inzichten.6. Interculturele dialoog Sylva van Rosse (The Space between us, www.thespacebetweenus.nl) vertelt hoe je het beste uit een team en organisatie kunt halen. Vanuit haar rijke ervaring (met dialoog, diversiteit en beeldvorming) vertelt zij over cultuurverschillen aan de hand van het Hofstede model, waardoor deelnemers zich bewust worden van hun eigen culturele gaan met mensen uit andere culturen. Dit is interessant voor bedrijven die internationaal opereren, maar zeker ook binnen onze eigen moderne samenleving.
  3. 3. 7. Systemisch wer ken in organisaties Een ervaringsgerichte workshop uitgevoerd door twee partners van Quetzal en Co (www.quetzalenco.nl). Organisaties hebben soms alles in huis om succesvol te zijn. Ze hebben alle potentie om een geweldig rendement te behalen en toch komt dat er niet altijd uit. Ondanks dat aan alle voorwaarden lijkt te zijn voldaan stelt het resultaat teleur. De loyaliteit van klanten, medewerkers en andere belanghebbenden neemt ondanks ieders inspanning onvoldoende toe. Middels Systemisch Werk kunnen wij verstoorde verhoudingen binnen deze systemen zichtbaar maken en ze in kaart brengen. Hierdoor krijg je een dieper inzicht in het werkelijke potentieel van een organisatie en hoe jij daar nog beter op kan inspelen. Tijdens de workshop maak je kennis met Systemisch Werken in organisaties. Je kunt wat het mogelijk maakt.Praktische informatie:Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Wel ontvangen we graag je aanmelding enworkshopkeuze via bijgaand formulier en info@leiderschapshuis.nl.Het Leiderschaphuis is gehuisvest in het koetshuis op Landgoed Ewijckshoeve.Het adres is: Soestdijkerweg 12A, 3734 MH Den Dolder. Het ligt aan de N234 (10 min rijdenvanaf de afslag op de A27) en direct naast Ernst Sillem Hoeve.Op het terrein zijn 10 parkeerplaatsen voor het Leiderschapshuis. Indien deze vol zijn kun jegratis parkeren op het terrein van de Ernst Sillem Hoeve. Je kunt hier binnen een muntjeophalen voordat je wegrijdt.We kijken ernaar uit ook jou op 21 maart te ontmoeten!Zonnige lentegroet,Lieke ThijssenInitiatiefnemer Leiderschapshuis  Lieke Thijssen06-24553799lieke@leiderschapshuis.nl  

×