Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Netwerk als platform2

511 views

Published on

presentatie van de werkgroep het Relatien

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Netwerk als platform2

 1. 1. Het (relatie)netwerk als (kennis)platform werkgroep Museumcongres oktober 2012 Theo Meereboer Stichting E30vrijdag 12 oktober 12
 2. 2. voorstellen Bespreek samen met 2 mensen die dicht bij jou zitten: 1. stel je aan elkaar voor en stel je voor dat er geen internet was, geen digitale media; hoe zou je je netwerk en relaties onderhouden? na maximaal 5 minuten bespreken we de meningenvrijdag 12 oktober 12
 3. 3. 1: kennis ecologievrijdag 12 oktober 12
 4. 4. Het netwerk als platform de waarde van relaties bij sociale mediavrijdag 12 oktober 12
 5. 5. Het netwerk als platform de waarde van relaties bij sociale mediavrijdag 12 oktober 12
 6. 6. netwerk = platform voor erfgoed professionalsvrijdag 12 oktober 12
 7. 7. netwerk = platform voor erfgoed professionalsvrijdag 12 oktober 12
 8. 8. kennis ecologie event expo / blog / site / facebook / museum twitter / google+ platform scooop. it! paper.li + ervaring / opinie research etc. + nieuws internship (blog , social media, magazine) debate + aankondigingen curriculum + LinkedIn (event, tentoonstelling, conferentie) + node / hub (social media, contact informatie) seminar + ‘best practice’ (showcases, project beschrijvingen) + kennis database app (publicaties, presentaties) mobile + externe bronnen e.g. issuu / photo slideshare / flipbook / 3D / AR pinterest video gamevrijdag 12 oktober 12
 9. 9. vraag? Bespreek samen met 2 mensen die dicht bij jou zitten: 2. Een museum is een gebouw met mooie spullen erin. Mensen komen toch vooral voor de betekenisvolle topstukken uit de collectie. De rest is daaraan ondergeschikt. na maximaal 5 minuten bespreken we de meningenvrijdag 12 oktober 12
 10. 10. 2: erfgoed trans-situvrijdag 12 oktober 12
 11. 11. waar waren we ook alweer? in- situ? ex situ?vrijdag 12 oktober 12
 12. 12. waar waren we ook alweer? d! ged igitaliseer to egankelijk!vrijdag 12 oktober 12
 13. 13. waar waren we ook alweer? k, k oppel fysie digitaal en immaterieel el en ma ak het mobivrijdag 12 oktober 12
 14. 14. erfgoed to go: trans-situ sociale media: bindmiddelvrijdag 12 oktober 12
 15. 15. 3: om optimaal met digitale middelen om te gaan, moeten we analoog denken (overigens hebben sociale media niet veel met ‘digitaal’ te maken...)vrijdag 12 oktober 12
 16. 16. clubverband amateurisme co-creatie crowdsourcing aandacht asociaal?vrijdag 12 oktober 12
 17. 17. Ontmoeten Uitwisselen Relevantie bieden Contextualiseren Betekenis verlenen digitaal?vrijdag 12 oktober 12
 18. 18. HR + talentmanagement CRM / relatiebeheer PR / vragen, klachten fundraising FR / draagvlak R&D / innovatie digitaal?vrijdag 12 oktober 12
 19. 19. voorstellen Bespreek samen met 2 mensen die dicht bij jou zitten: 3. stel je voor dat we in de nabije toekomst nog meer afhankelijk zijn van vrijwilligers, van partners en/of sponsors; hoe krijg je dat voor elkaar?vrijdag 12 oktober 12
 20. 20. 4: verbondenheid + loze ruimtesvrijdag 12 oktober 12
 21. 21. ‘zwermtheorie’ ‘wisdom of the crowds’ ‘High Performance Organization’ ‘adaptibility (aanpassingsvermogen) en agility (wendbaarheid)’vrijdag 12 oktober 12
 22. 22. © Mike Koss http://mckoss.com/gallery/ connectiviteit biedt context... ook op gebied van relaties en contactenvrijdag 12 oktober 12
 23. 23. 2 Metcalfe’s Law bij (sociale) media-netwerken 5 n(n − 1)/2 12 66 500 12.4750vrijdag 12 oktober 12 } 7.000 24.496.500
 24. 24. connectiviteit in “collaborative networks”vrijdag 12 oktober 12
 25. 25. 5: ‘the meaning of LOVE’vrijdag 12 oktober 12
 26. 26. WA T W AT W W AT AT WA T W AT W WA AT WAT WAT T W WAT AT W W WA AT AT T WAT W AT AT WAT W H OE O E H WAT T WAT WAT WA W AT W WAT AT WAAROM WAT WAT E H HO OE WA T T WA W AT AT HOE W W W AT AT T A W W WA AT T T WA W WA AT T Golden circle (Simon Sinek)vrijdag 12 oktober 12
 27. 27. supra zelfontplooiing waardering en erkenning (van omgeving) sociaal contact veiligheid, bescherming, zekerheid (wonen, werken) fysiologische behoeften (honger, slaap, voortplanting) 6e trede in piramide van Maslow wijst op overstijgende waarden (altruïsme / zingeving). Kies waarden die bij het museum passen, verbind je ermee en draag ze uit. Dat biedt bezoekers de gelegenheid te onderschrijven en aan te sluitenvrijdag 12 oktober 12
 28. 28. sociale media bieden de mogelijkheid hierover met (nieuwe) volgers in gesprek te raken en te blijven. Dat maakt jouw museum eens te meer een geliefde organisatie, die het waard is te volgen.vrijdag 12 oktober 12
 29. 29. waarmaken waar je voor staat en daarmee waardevolle, duurzame relaties opbouwen.vrijdag 12 oktober 12
 30. 30. kantelmotor effect visie: wenkend vermogen verbeeldend + beïnvloedend aandacht vragen / richting geven waarde van relatie: relaties wervend vermogen g ie verbindend a te gedragsverandering / s tr participatie missie: werkend vermogen waarde gevend bewustwording (identiteit) / probleemoplossenvrijdag 12 oktober 12
 31. 31. ideation, concepting, social marketing    @ ? (; “” voordat je media of kanalen kiest, eerst het basis-concept (de kern) bepalen met: 1. wenkend vermogen (visie + ambitie) 2. werkend vermogen (missie + actie) 3. wervend vermogen (relatie + participatie) Dit bevat alle waarden, de werking en aanknopingspunten: waarom, voor wie, met wie. Het ‘hoe en wat’ volgt daaruit... Vervolgens moeten alle acties, functies en producten dit concept blijven versterken.vrijdag 12 oktober 12
 32. 32. - Social marketing is the planning and implementation of programs designed to bring about social change using concepts from commercial marketing - Concepting gaat om het op de markt brengen van merken die een gedachtegoed vertegenwoordigen, dat voor mensen betekenis heeft. Daarmee worden volggroepen gecreëerd, die bewust kiezen voor een bepaalde organisatie, als voor een beweging. ‘waarden’ die we willen delenvrijdag 12 oktober 12
 33. 33. 6 x L wat hebben we te doen?  + +  Loosen  Listen / Like-wise  Learn (lifelong)  (L.a.t.) relations  be Loved Loyalty And Trust in willekeurige volgorde en gewicht (maar de laatste 2 voeden het waarom...)vrijdag 12 oktober 12
 34. 34. voorstellen Bespreek samen met 2 mensen die dicht bij jou zitten: 4. stel je voor dat je alle middelen tot je beschikking had, waar begon je? En waarom?vrijdag 12 oktober 12
 35. 35. 6: SCCS! en plein publicvrijdag 12 oktober 12
 36. 36. platform = community = agora = ontmoetingsplek + gesprekkenvrijdag 12 oktober 12
 37. 37. zet in op verbindingen tussen zowel media als mensen (connectiviteit) identiteit (concept + waarden) bepalen de koers business model >> ondernemerschap >> voortdurende betrokkenheid werk procesmatig en in permanente bèta gebruik de 5 pijlers van P.E.R.M.A.* voor de sociale (media) aanpak: Positieve emoties betrokkenheid (Engagement) Relaties betekenis en doel (Meaning and purpose) verwezenlijking/vervulling (Accomplishment) relaties zijn leidend handel analoog denk excentrisch * Martin Seligmanvrijdag 12 oktober 12
 38. 38. bepaal identiteit en kernboodschap formuleer communicatiedoel (strategie) welke volggroep wil je erbij betrekken? vorm vd boodschap: dialoog/crowdsourcing... waar, wanneer, hoeveel, hoe lang crossmediale middelen / koppelingen monitoren/managen: welk resultaat meten? organisatie: wie doet wat (afstemming) planning: wanneer, hoe lang, duurzaamheid kosten + verdiensten stappenplanvrijdag 12 oktober 12
 39. 39. hier gebeurt het! hier bevinden wij ons denk excentrisch, lever waardevolle bijdragen aan belangrijke ontwikkelingen, ontmoetingsplekken, bestaande en nieuwe initiatieven; en denk excentriek: durf te onderscheidenvrijdag 12 oktober 12
 40. 40. vragen... ...of een gesprekvrijdag 12 oktober 12
 41. 41. Bedankt voor de aandacht! meer hierover op Erfgoed20.nl StichtingE30.nl Collectiewijzer.nl Inheritage.eu volg ons via @Erfgoed20 @StichtingE30 @ErfgoedNieuws @ErfgoedZaak @Inheritage_eu @Collectiewijzer Vragen? Meedoen? theo@stichtingE30.nlvrijdag 12 oktober 12

×