Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Edu social

589 views

Published on

begeleidende slides bij de workshop Lerende netwerken tijdens DE conferentie 2010

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Edu social

 1. 1. Lerende netwerken sociale media + educatie in 10 stappen en 1 beweging DE Conferentie 8 december 2010Thursday, December 9, 2010
 2. 2. wat willen we weten?  / en van wie?  /Thursday, December 9, 2010
 3. 3. lerende verenigingThursday, December 9, 2010
 4. 4. lerende organisatieThursday, December 9, 2010
 5. 5. lerende organisatie vijf essentiële disciplines: • Persoonlijk meesterschap • Mentale modellen • Gemeenschappelijke visie • Teamleren • SysteemdenkenThursday, December 9, 2010
 6. 6. lerende organisatie De essentie van systeemdenken bestaat volgens Senge uit twee zaken: • het zien van onderlinge verbanden in plaats van een lineaire opeenvolging van oorzaak en gevolg • het zien van processen van verandering in plaats van momentopnames.Thursday, December 9, 2010
 7. 7. het systeem verandert? van informatie naar identificatie? :  ?Thursday, December 9, 2010
 8. 8. het denken verandert? van analoog naar digitaal? : ?Thursday, December 9, 2010
 9. 9. gesprekken (conversaties) brengen context netwerken = betekenis  /Thursday, December 9, 2010
 10. 10. het recept, de ingrediëntenThursday, December 9, 2010
 11. 11. wat verandert er dan bij gebruik van sociale media? de samenstelling en/of verhouding van de ingrediënten en eventueel de methode  /Thursday, December 9, 2010
 12. 12. sociale media + educatie in 10 stappen en 1 beweging aan de slag  /Thursday, December 9, 2010
 13. 13. bepaal de ingrediënten van educatie binnen jouw organisatie Ingrediënten kunnen zijn: • (key) activiteiten • (key) resources • relaties • diverse grondstoffen (bijv. collectie, data, kennis, maar ook drukwerk, website, bezoek, openingstijden) • de manier waarop we doorgaans projecten organiseren (bijvoorbeeld werkgroepen, teams, volgorde van bezigheden) • uiteindelijke producten (dit evt. als nieuwe gesloten wereld beschouwen)  /Thursday, December 9, 2010
 14. 14. op basis waarvan kiezen we ingredienten, of maken we een heel nieuw menu? •kenmerken sociale media (mediumspecifiek) •in huis, buitenshuis, mobiel, online •kunnen we onszelf tijd besparen? •kunnen we niet een bestaand product hervormen?  /Thursday, December 9, 2010
 15. 15. we gaan een nieuwe aanpak bedenken om van het recept een gerecht te maken We gaan kijken of er een volgorde / prioriteit in is aan te brengen. Dat doen we door aan de verschillende ingrediënten een categorie te verbinden: •inhoud > waar gaat het over? •doelgroep > voor wie doen we dit? •wat willen wij weten? •motivatie > hoe past dit binnen de (leer)doelen van onze instelling? wat is onze persoonlijke passie? •creatie > wat maakt ons idee uniek, onderscheidend? •organisatie > wie doet wat en wie kan ons daarbij helpen, misschien de gebruiker? •realisatie > wat is ervoor nodig in de zin van materialen, budget, tijdspad? •met welke netwerken hebben we te maken •verspreiding / vergaring > langs welke kanalen gaan we dit verspreiden / vergaren? welke media passen daarbij? •kunnen we daarmee bijdragen aan > de werking van) het gekozen medium / platform / community? •resultaat > gaan we meten en evalueren wat de respons en opbrengst is? welke media passen daarbij?  /Thursday, December 9, 2010
 16. 16. sociale media + educatie in 10 stappen en 1 beweging inventariseren selecteren analyseren terugkoppelen  /Thursday, December 9, 2010
 17. 17. sociale media + educatie in 10 stappen en 1 beweging terug naar het grotere geheel: de organisatie als BIG IDEA met een eigen verhaal  /Thursday, December 9, 2010
 18. 18. sociale media + educatie in 10 stappen en 1 beweging volgorde van de (eigen) stappen bepalen  /Thursday, December 9, 2010
 19. 19. • wie wil iets leren > doelgroep analyse? • is leren ook een gesprek, zo ja welk gesprek? • waar vindt dat gesprek plaats (locatie, ontmoetingsplek)? • wie gaat dat gesprek voeren, wie gaat onderrichten / leren? > HRM / CRM / PR • met wie en waar wordt dit leren gedeeld? • hoe lang zijn we daarmee bezig? • hoe kunnen we blijven venieuwen? • hoe meten we de respons? • wat is er nodig (organisatie) om dat te kunnen faciliteren? • waaraan moeten (sociale) media voldoen om ons daarbij te helpen? • zorg dat de organisatie zich als netwerk in netwerken begeeft, relaties aangaat, leert en dit deelt met anderen  /Thursday, December 9, 2010
 20. 20. visie verbeeldend vermogen aandacht vragen / richting geven KIJK... relatie activerend vermogen gedragsverandering / participatie EN DUS missie realiserend vermogen probleemoplossende werkvorm / bewustwording WANT...  /Thursday, December 9, 2010
 21. 21.  visie, missie, relatie definieer wie u bent... als organisatie én als persoon binnen/buiten die organisatie bedenk met wie u een gesprek wilt onderhouden  /Thursday, December 9, 2010
 22. 22. beleid volgens business model bedenk bij welk onderdeel van dit model de ingrediënten ondergebracht kunnen worden. Wat verandert er aan het geheel als 1 van de onderdelen verandert?  /Thursday, December 9, 2010
 23. 23. wat betekent dat voor het verhaal van de organisatie, van de thematiek, de collectie, van de tentoonstelling... ?  /Thursday, December 9, 2010
 24. 24. locaal, analoog, digitaal én sociaal! kunnen de verhalen (door)verteld worden? + + +   /Thursday, December 9, 2010
 25. 25. denk excentrisch  /Thursday, December 9, 2010
 26. 26. en verder nog wat goede raad... 1. denk in groeiende netwerken, begin echter klein 2. werk procesmatig, maar stel intussen doelen 3. leer met z’n allen door te doen 4. deel de ervaring direct met anderen, intern en extern 5. wees spin in het web (2.0) van je eigen plan 6. combineer offline en online 7. denk vanuit conversaties en bereik binnen netwerken 8. plaats de bezoeker centraal 9. wees facilitair 10. ga uit van passie en amateurisme 11. gebruik de wijsheid en creativiteit van velen 12. maak het verhaal (historytelling) 13. zorg dat het verhaal kan worden doorverteld 14. maak een gebruikersscenario 15. hergebruik bestaande successen 16. maak gebruik van bestaande platforms en communities 17. leg verbanden, durf onconventioneel te zijn 18. interactie = redactie: schenk aandacht, neem de tijd  /Thursday, December 9, 2010
 27. 27. bedankt voor de aandacht :-) meer op Erfgoed 2.0 Erfgoed 2.0 / plansmederij COMMiDEA erfgoed20.com theo @ commidea . nl +31 6 48777421  /Thursday, December 9, 2010
 28. 28. into the box!Thursday, December 9, 2010
 29. 29. S.I.T. : gesloten wereld beperk je tot de meest relevante ingrediënten, binnen een gesloten systeem (into the box!) © Flickr | bubba troutThursday, December 9, 2010
 30. 30. S.I.T. : pad van de meeste weerstand: hoe had de Titanic 6 uur gebrek aan drijfvermogen kunnen overbruggen?Thursday, December 9, 2010
 31. 31. S.I.T. : we gaan een nieuw recept bedenken Tools / denkmethoden zijn. Ga met de ingrediënten aan de slag: • Verwijderen/vervangen • Verbinden • Vermenigvuldigen • Opdelen en herschikken • Veranderen van afhankelijkheden De te gebruiken tools en ingrediënten kunnen variëren per groepThursday, December 9, 2010
 32. 32. extra inspiratieThursday, December 9, 2010
 33. 33. ontmoetingsplek  /Thursday, December 9, 2010
 34. 34. social: • bookmarking • tagging • networks 1. Social bookmarking is een manier voor internet gebruikers om bookmarks van online bronnen te organiseren, op te slaan, te beheren en te doorzoeken en dit te delen met anderen 2. Social tagging of folksonomy is een classificatiesysteem gebaseerd op de praktijk en de manier van het gezamenlijk aanmaken en beheren van tags om content te annoteren en te categoriseren. Dit is ook bekend als ‘collaborative tagging’, ‘social classification’, ‘social indexing’ 3. Een sociaal netwerk is een sociale structuur die ontstaat uit individuen of organisaties die ook wel "nodes" worden genoemd (knooppunten of ontmoetingsplekken). Die zijn verbonden (connected) door één of meer specifieke types van onderlinge afhankelijkheid, zoals vriendschap, verwantschap, gedeelde interesse, ruilhandel, ongenoegen, seksuele relaties, geloofsovertuiging, wetenschap, kennis, deskundigheid of aanzien.Thursday, December 9, 2010
 35. 35.  /Thursday, December 9, 2010
 36. 36.  /Thursday, December 9, 2010
 37. 37.  /Thursday, December 9, 2010
 38. 38.  /Thursday, December 9, 2010
 39. 39. ontmoetingsplek  /Thursday, December 9, 2010
 40. 40. ontmoetingsplek  /Thursday, December 9, 2010
 41. 41. dit is ook een ontmoetingsplek  /Thursday, December 9, 2010
 42. 42. dit is ook een ontmoetingsplek  /Thursday, December 9, 2010
 43. 43.  kennis maken, kennis delen...  /Thursday, December 9, 2010

×