Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Checklist 10 Xm

784 views

Published on

Published in: Education

Checklist 10 Xm

  1. 1. Checklist :: 10 x M voor een (cross)mediaplan . Gebruik deze checklist vooral om na te gaan of er onderdelen in je (communicatie)plan over het hoofd gezien zijn, of om bij de creatieve ideevorming het denkproces (opnieuw) op gang te brengen en kansen te ontdekken. De 10 onderdelen staan niet los van elkaar, maar overlappen en/of verwijzen naar elkaar. Probeer ze vooral ook te combineren en te verwerken in een gebruikersscenario. Bedenk dat een crossmediale aanpak gaat om (faciliteren van / deelnemen aan) conversaties en bereik. Raadpleeg ‘m als je de indruk hebt dat je concept niet klopt, niet overtuigend genoeg is. Niet elk onderdeel hoeft aan bod te komen; de lijst is zeker niet bedoeld om af te vinken. :: Meer over crossmedia communicatie, ideeontwikkeling, duurzaamheid en erfgoed lees je op COMMiDEA.nl en Erfgoed 2.0 Aanvullingen en suggesties zijn welkom! Stuur ze naar tcmeereboer@gmail.com :: Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0
  2. 2. 1. MENS • Om wie gaat het (doe onderzoek) • Gegevens en voorkeuren (leeftijd, geslacht, werk, inkomen, woonplaats, maar vooral ook: passie, voorliefdes, hobby, muziekkeuze, sport, en mediagebruik, gezondheid, etc.) • Individuele personen of publiek Mensen maken profielen aan, bepalen hun voorkeuren, zijn al dan niet met elkaar verbonden in clubs, social networks, bedrijven. Mensen kunnen tot doelgroepen behoren, maar hebben ook zelf een geschiedenis, een passie, kinderen, vrienden, maar ook werkdruk, onzekerheden. En: mensen zijn inconsistent. 2. MOTIVATIE • Wat houdt hem/haar/hun bezig? • Activatie (call for action: doe, koop, vul in, reageer, kijk) • Zijn er voor die persoon/personen problemen op te lossen? • Wat is het emotionele ‘haakje’? Om te kunnen communiceren moet er aandacht zijn. Dat is aandacht van beide kanten.Van de luisteraar de geste om aandacht an de boodschap te geven, maar ook van de boodschap om zich te verdiepen in de ontvanger en aandacht te hebben voor diens beweegredenen. Een mens wordt, behalve door rationele overwegingen, gedreven door emoties bij het nemen van beslissingen. De combinatie van deze twee geeft een mens een motivatie om tot actie over te gaan, nieuws op te zoeken, te reageren, op weg te gaan. Motivatie heeft ook met urgentie te maken en ga er van uit dat veel mensen hun actie voor korte of langere tijd uitstellen. Motivatie heeft ook met verleiding te maken, de gunst van het verleiden. Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0
  3. 3. 3. MOMENT • Wanneer bereik ik de persoon/personen het best? Wat doet ie dan? • Welk probleem houdt ‘m op dat moment bezig? Voor welk moment van de dag kan ik een oplossing bieden? • Voor elk moment van de dag een ander medium? • Is er (voortdurende) actualiteit? Gemiddeld genomen voelt een mens zich smorgens anders dan smiddags en smiddags anders dan savonds. Gemiddeld genomen is een mens geïnteresseerd in nieuws. Toch zal een nieuwsbericht via de wekkerradio een andere impact hebben dan het zelfde bericht via de Metro, of via een nieuwssite op het werk, of via het acht uur journaal op televisie. Momenten zijn dus ook nauw verbonden aan mediatypen, maar ook aan humeur, bezigheid en motivatie 4. MEDIUM • Waar bevindt zich de gebruiker/ het publiek / de community? • Met welk middel bereik ik de persoon het best op een bepaalde plek? • Stijl van medium (waarmee wil de doelgroep geassocieerd worden) • Wat is een verrassende of toevoegende keuze (ooit: tv op internet) Mediumspecificiteit: elk medium heeft specifieke kenmerken (bereik, toepasbaarheid, penetratie, uitstraling/beleving, adaptatie, kosten), met bijbehorende eisen en vaak ook een cyclus. Bij tijdschriften heb je te maken met (lange leadtijd, dus lange tijd tussen redactie en uiteindelijke verspreiding), televisie is vaak duur, kent een breed bereik etc. En de ene zender is de andere niet. Vooral de mogelijkheden om media te integreren en de wijze van “overstap” zijn belangrijke graadmeters voor de keuze en timing van inzet. Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0
  4. 4. 5. MOBILITEIT • Waarheen beweegt de gebruiker zich, wat legt hij/zij vast? Waar en wanneer is de gebruiker te bereiken? • Mobiliteit komt vaak overeen met individualiteit en frequente maar kortstondige contacten • Welke migratie is mogelijk van medium naar medium en hoe kun je dat bevorderen • Mobiliteit van je idee: is het makkelijk te verspreiden? Denk aan virals, die werken het best als ze een aantal krachtige ingrediënten hebben die zich in hun configuratie makkelijk kunnen aanpassen (denk aan story telling) en die de meeste impact hebben als de ‘gastheer’ ontvankkeijk voor het virus is. 6. MOGELIJKHEDEN • Doen zich kansen voor? (andere campagnes, subsidieregelingen e.d.) • Welke issues / onderwerpen zijn te relateren? • Is er actualiteit waarop kan worden ingehaakt? • Welk medium is in opkomst (trends, gadgets) Dit heeft vooral met kansen, binnen en buiten de organisatie, technische en financiële ontwikkelingen en trends te maken. Probeer het ijzer te smeden als het heet is, kijk of er acties (ook tijdschriften, kranten, tv-programma’s) zijn waarop je kunt meeliften, overleg met collega’s wat hun plannen zijn, hou andere media en actualiteiten in de gaten. Pas op voor de waan van de dag. Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0
  5. 5. 7. MIXEN en REMIXEN • Kun je crossovers maken binnen je concept? (denk ook aan mash-up’s: samenvoeging van verschillende software applicaties) • Kun je succesvolle concepten (re)mixen tot jouw nieuwe? • Kun je mixen met andere campagnes / concepten / organisaties? (denk aan win-win) Bij mixen kun je denken aan zowel mash-ups als de weg vrijmaken voor co-creatie, of eigenlijk alles wat je met content kun doen om deze te laten interacteren. Denk bij mixen ook aan netwerken, hoe sociale netwerken het mixen kunnen bevorderen of een mix voorzien van nieuwe betekenis. Gebruik voor het herbedenken bijvoorbeeld SIT. Ga uit van win-win 8. MAKER(S) • Wie is de afzender, wat maakt die afzender bijzonder (kun je daar misschien een bekende autoriteit voor vragen?) • Zijn er bezoekers (gebruikers) die zelf inhoud kunnen maken of toevoegen? (user generated content) • Is er bestaande content die kan worden geremixed? Wie maakt de content, wie voorziet de content van commentaar en context (folksonomy)? De grens tussen maken en toevoegen is erg klein geworden. Bij maker(s) denk je allereerst aan een bureau, een zender, en User Generated Content. Stel jezelf ook de vraag waarom iemand content maakt. En is er bestaande content die kan worden hergemaakt (geremixed)? Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0
  6. 6. 9. MERK en MARE Merkcommunicatie en branddesign gaan niet over packshots of logo’s, maar over conversaties • en passies. Welke legende c.q. thema c.a. bekendheid kan aan het concept verbonden worden? Kan er sprake zijn van storytelling? • De ‘mare’ van een idee, concept of boodschap ligt dicht tegen identiteit aan. Regio en (cultureel) erfgoed kunnen daarbij inhoud en richting geven. • Hoe wordt het merk (lees ook als: campagne / project) bespreekbaar gemaakt, beleefd, doorgegeven. 10. METEN • Probeer te achterhalen wat de doelgroep doet, wenst, vervloekt, verlangt, zoekt, kent • Bepaal van tevoren hoe je kunt achterhalen hoeveel mensen het idee gaan omarmen (de website bezoeken, de brief insturen, het product kopen, voor de dienst willen betalen, etc.) • Kun je een poll inzetten? een enquête houden? • Bekijk en analyseer waar de gebruikers vandaan komen, waarnaar ze op zoek zijn, waarom ze willen zoeken en wat ze (al dan niet) willen vinden • Meet je idee met bestaande successen en zoek de ‘innovation sweet spot’, niet te dicht bij de oude concept en niet te ver vooruit. Deze sweet spot verschuift naargelang de doelgroep. • Leg de lat voor je idee niet te laag, naderhand dalen gaat makkelijker dan naderhand klimmen. :: Aanvullingen en suggesties zijn welkom! Stuur ze naar tcmeereboer@gmail.com :: Meer over crossmedia communicatie, ideeontwikkeling, duurzaamheid en erfgoed lees je op COMMiDEA.nl en Erfgoed 2.0 Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0
  7. 7. Checklist 10 X M voor crossmedia concept ideeontwikkeling + creativiteit Erfgoed 2.0

×